Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.04 (ksawicki@umk.pl) lub C. 3.05 (ekonopa@umk.pl)
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 65 lub 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla zainteresowanych studiami n1

Studia niestacjonarne I stopnia oferują intensywne zajęcia weekendowe dające wykształcenie umożliwiające w ciągu trzech lat zdobycie tytułu licencjata.

Organizacja zjazdów

Zajęcia wypełniają dwa dni w tygodniu, soboty i niedziele, co jest korzystne dla osób dojeżdżających spoza Torunia. Organizowanych jest po około 11 podwójnych zjazdów w semestrze. Pierwszy zjazd przypada na w drugiej połowie października, ostatni – na środek czerwca. W roku akademickim 2019/2020, zajęcia planowane są następująco: Winter semester: 12-13 October, 19-20 October, 26-27 October; 16-17 November, 23-24 November, 30 November-1 December, 7-8 December, 14-15 December 2019; 11-12 January 2020, 18-19 January, 1-2 February
Spring semester: 29 February-1 March, 7-8 March, 21-22 March, 28-29 March; 4-5 April, 18-19 April, 25-26 April; 9-10 May, 16-17 May; 6-7 June, 13-14 June.

Tryb weekendowy wymaga od studentów znacznego nakładu samodzielnej pracy, pozwala jednak pogodzić studia z pracą zawodową czy obowiązkami rodzinnymi. Niektóre kursy odbywają się częściowo w formie zajęć e-learningowych prowadzonych za pomocą elektronicznej platformy Moodle. W razie potrzeby studenci mają możliwość ubiegania się o indywidualną organizację studiów lub urlopy dziekańskie.

Zajęcia

Zajęcia na studiach n1 dzielą się na dwie główne grupy: zajęcia teoretyczne (z językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, itp) i blok Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, w którego skład wchodzą: np. gramatyka, fonetyka, czytanie/słownictwo, konwersacje, pisanie akademickie, itp.

Kadra i pomoce dydaktyczne

Językiem wykładowym jest angielski. Wśród kadry dominują wykładowcy z dużą praktyką w pracy dydaktycznej. Materiały i zadania, a także oceny semestralne można sprawdzać zdalnie dzięki systemom USOS i Moodle. Wykładowcy są dostępni dla studentów, również drogą mailową, a na miejscu, w wybrane weekendy, dyżuruje pracownik dziekanatu, żeby studenci również w trakcie zjazdów mogli załatwiać i wyjasniać wszelkie sprawy formalne.

Zajęcia odbywają się w najnowocześniejszym budynku wydziału, wyposażonym w pomoce multimedialne, w sąsiedztwie Biblioteki Głównej UMK. W budynku mieści się otwarta w soboty, bogato wyposażona bibloteka filologiczna. Studenci mają dostęp do komputerów i uczelnianej sieci WiFi.

Rekrutacja i opłaty

O przyjęciu na studia n1 decyduje postępowanie rekrutacyjne. Po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji student podpisuje umowę z uczelnią, przy czym istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na raty miesięczne lub semestralne. Studenci mogą ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe.

UWAGA: osoby rejestrujące się w systemie na studia niestacjonarne prosimy o bezzwłoczne przesyłanie dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej. Im szybciej zbierze się minimalna wymagana liczba kandydatów z dokumentami, tym szybciej zostaną Państwo zawiadomieni o uruchomieniu studiów n1.

Więcej informacji

Pytania o program i organizację zajęć: Kierownik Niestacjonarnego Studium Filologii Angielskiej n1, mgr Krzysztof Strzemeski (e-meski@umk.pl)

Pytania o stronę organizacyjno-finansową: Dziekanat Studiów Niestacjonarnych, tel. (56)611-35-18, w trakcie zjazdów (56)611-35-55.