Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.04 (ksawicki@umk.pl) lub C. 3.05 (ekonopa@umk.pl)
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 65 lub 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

zdjęcie nagłówkowe

Niestacjonarne studia licencjackie (n1)

Plan zajęć N1 na semestr letni  2021/2022

Plan może ulegać drobnym zmianom; proszę o jego sprawdzanie bezpośrednio przed każdym zjazdem.

UWAGA STUDENCI 3 ROKU: ponieważ nie ma zajęć młodszych latach n1, są Państwo ostatnim rocznikiem i nie będzie możliwości powtarzania roku.


Obrony: zalecenia dziekanatu
Karta obiegowa dla studentów z IOS
Karta obiegowa dla studentów powtarzających PNJA
Godziny konsultacji (proszę sprawdzać w systemie USOS-web)
Program studiów N1


Opisy zajęć w systemie USOS)


Dyżury dla studentów niestacjonarnych

Prodziekan ds. Studenckich, dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK (podania muszą być wcześniej zaopiniowane (przez Kierownika studiów n1/Koordynator Kierunku)  i kierowane na Dziekanat).

 

Dziekanat (pokój C 3.05), mgr Aleksandra Maciołek (aleksandra.ma@umk.pl)

Prosimy wyłącznie o kontakt elektroniczny.

Dyżury w dni powszednie