Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/
e-mail: neofilologia@umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Niestacjonarne studia magisterskie (n2) / Part-time MA studies (n2)

Plan zjazdów 2020/2021 (semestr zimowy) / Class timetable 2020/2021 (winter semester)

Prosimy o sprawdzanie planu bezpośrednio przed każdym zjazdem. Dotyczy Państwa tylko część n2 (z lewej). Daty wszystkich zjazdów znajdują się w pierwszej zakładce . / Please check the timetable before each working weekend. The part that concerns you is the left-most one, marked as “n2”. All class dates are listed in the first tab.


Studenci pierwszego roku: prosimy o założenie uniwersyteckich adresów mailowych. Są one zintegrowane z systemem USOS i Moodle. Kurs BHP jest już dostępny na platformie Moodle. / First-year students: please set up your university e-mail accounts so that you can log in to use USOS and Moodle.


Przydatne linki: / If you need help…
Koordynator PNJA / Practical English coordinator:

  • 2 rok / 2nd year: dr Dorota Guttfeld (gutt@umk.pl)

Program studiów N2 / Part-time MA studies programme
O studiach N2 dla kandydatów / Considering part-time studies?


Opisy zajęć w systemie USOS / USOS course descriptions) / 

1 rok (oba semestry) / 1st-year courses
2 rok (oba semestry) / 2nd-year courses