Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/
e-mail: neofilologia@umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Niestacjonarne studia magisterskie (n2) / Part-time MA studies (n2)

Plan zjazdów 2019/2020 (semestr letni) / Class timetable 2019/2020 (summer semester)

Prosimy o sprawdzanie planu bezpośrednio przed każdym zjazdem. Dotyczy Państwa tylko część n2 (najbardziej z lewej, z niebieskim nagłówkiem nad planem). Daty wszystkich zjazdów znajdują się w ostatniej zakładce po prawej. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1 / Please check the timetable before each working weekend. The part that concerns you is the left-most one, marked as “n2”, with a navy blue header. All class dates are listed in the last tab. All classes are held in the Collegium Humanisticum building, at Bojarskiego 1.


Studenci pierwszego roku: prosimy o założenie uniwersyteckich adresów mailowych. Są one zintegrowane z systemem USOS i Moodle. Kurs BHP jest już dostępny na platformie Moodle. / First-year students: please set up your university e-mail accounts so that you can log in to use USOS and Moodle.


Przydatne linki: / If you need help…
Koordynator PNJA / Practical English coordinator:

  • 1 rok / 1st year: mgr Krzysztof Strzemeski (e-meski@umk.pl)
  • 2 rok / 2nd year: dr Katarzyna Piątkowska (kapia@umk.pl)

Program studiów N2 / Part-time MA studies programme
O studiach N2 dla kandydatów / Considering part-time studies?


Opisy zajęć w systemie USOS / USOS course descriptions) / 

1 rok (oba semestry) / 1st-year courses
2 rok (oba semestry) / 2nd-year courses


Dyżury dla studentów niestacjonarnych / Office hours

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia / Deputy Dean for Student Affairs

Dyżury w dni powszednie / Weekday office hours

Dziekanat (pokój C 3.05) / Dean’s office (room C 3.05), mgr Aleksandra Maciołek (aleksandra.ma@umk.pl)

  • 12 października – 8:30 – 15:00
  • 19 października – 9:30 – 13:20
  • 18 stycznia – 9:30 – 13:20
  • 29 lutego – 9:30 – 13:20
  • 6 czerwca – 9:30 – 13:20
  • 13 czerwca – 9:30 – 13:20

Dyżury w dni powszednie / Weekday office hours