FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

dr Aleksandra Burdziej

aburdziej@umk.pl

Od 10.2015                          adiunkt w Katedrze Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

23.06.2015                           stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa nadany przez Radę Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu (na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Utracony „Heimat”. Pamięć rodzinna a tożsamość niemieckich wnuków we współczesnej prozie niemieckiej)

10.2010-06.2015                  studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

wyróżnienie za Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Filologicznym UMK za rok akademicki 2009/2010

tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Filologicznego UMK za rok akademicki 2009/2010

10.2005 – 06.2010               (ukończone) 5-letnie dzienne studia magisterskie na kierunku filologia germańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (praca magisterska pt: In die (Zeit-) Geschichte verstrickt. „Die abgestürzten Helden“ von Friedrich Christian Delius)

10.2002 – 09.2007               (ukończone) 5-letnie dzienne studia magisterskie na kierunku pedagogika, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (specjalizacja: edukacja dorosłych; praca magisterska pt.: Problem odpłatności za studia na uniwersytetach niemieckich)

Zainteresowania badawcze

Wizje i scenariusze postępu technologicznego we współczesnej prozie niemieckojęzycznej; The Future & Emerging Technologies we współczesnej prozie niemieckojęzycznej

Dyskursy wokół pamięci i tożsamości niemieckiej; stosunki polsko-niemieckie XX i XXI wieku

Stypendia / staże / dłuższe pobyty zagraniczne

11.05.-10.08.2014                Konstancja; staż w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 1 z NCN, w zespole badawczym i pod opieką prof. Aleidy Assmann, Universität Konstanz, Niemcy

29.04.-11.05.2013                Konstancja; realizacja grantu z funduszu im. Theodora Koernera  (w zespole badawczym i pod opieką prof. Aleidy Assmann), Universität Konstanz, Niemcy

01.08.2012-30.08.2012        Bamberg; stypendium od Otto-Friedrich-Universität Bamberg na 34. Międzynarodowym Uniwersytecie Letnim w Bambergu (pt.: Treue, Wald und Ökostrom. Zur literarischen Vermittlung „deutscher Werte”)

01.02.2011 – 1.03.2011       Getynga; stypendium badawcze Fundacji Marion Dönhoff (Marion-Dönhoff Stiftung), Georg-August Universität Göttingen, Niemcy

01.10.2009 – 31.10.2009     Poczdam; stypendium badawcze DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), Universität Potsdam, Niemcy

01.04.2009 – 31.07.2009     Getynga; stypendium Niemiecko-Polskiego Towarzystwa w Getyndze (Deutsch-Polnische Gesellschaft Göttingen e. V.); studia na kierunku filologia germańska, Georg-August Universität Göttingen, Niemcy (jeden semestr)

01.10.2007 – 28.02.2008     Wiedeń; studia na kierunku filologia germańska, Universität Wien, Austria (jeden semestr)

10.09. – 15.10.2006             Berlin; kwerenda biblioteczna

03.2005 – 08.2005               Heidelberg; studia na kierunku Deutsch als Fremdsprachenphilologie (Język niemiecki jako język obcy),  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Niemcy (jeden semestr)

certyfikat Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (certyfikat uprawniający do studiowania na niemieckojęzycznych uczelniach)

07.10.2004 – 31.03.2005     Heidelberg; kursy języka niemieckiego

Granty/udział w projektach badawczych

02.2020                                grant DEBIUTY UMK (w ramach: Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza); projekt: Possible Worlds: Emerging Technologies in Contemporary German Prose)

06.2017-02.2018                  grant dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UMK

04.2014-12.2014                  wykonawca/uczestnik w grancie Narodowego Centrum Nauki (NCN) pt. Politics of remembrance in Poland, Germany and Russia (nr N N116 697840); kierownik grantu: dr Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski); w ramach grantu przygotowanie mini-monografii pt.: Deutsches Historisches Museum als Gedächtnisort

10.2013-06.2014                  stypendium doktorskie ETIUDA, przyznane przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce (NCN), na projekt badawczy pt.: Niemieckie wnuki wobec przesiedlenia i utraconego „Heimatu”. Od rodzinnego tabu po własną tożsamość

29.04.-11.05.2013                grant z funduszu im. Theodora Koernera (w zespole badawczym i pod opieką prof. Aleidy Assmann, Universität Konstanz, Niemcy)

06.-11.2012                          grant dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UMK (grant indywidualny)

Inne

03.2010                                prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu; w ramach działalności Towarzystwa organizatorka szeregu imprez o charakterze popularnonaukowym i kulturalnym

www.tpn-torun.org.pl

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Polsko-Niemieckie-w-Toruniu-2017893951848669/

Bibliografia

Pracownicy