FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

dr Anna Mikołajewska

nanett@umk.pl

https://orcid.org/0000-0002-6127-4051

Kulturtransfer – strona administrowana wraz z prof. UMK W. Zientarą, sekcja Miscellanea zawiera przydatne teksty i linki: http://www.kulturtransfer.umk.pl/index.php/en/miscellanea

Zainteresowania badawcze:

historia komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych
stosunki wyznaniowe w Prusach do roku 1772
historia historiografii, wczesnonowożytna historiografia kościelna, piśmiennictwo polemiczne, druki ulotne, początki prasy na terenie Rzeczpospolitej

Wykształcenie:

2002–2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Katedra Filologii Germańskiej studia magisterskie
Praca magisterska:
Przeszłość obrazem teraźniejszości. „De origine et rebus gestis Polonorum” Marcina Kromera

2007-2013
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Filologiczny
Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa
Rozprawa doktorska: „In seinen Schrancken bleiben“ – Preußen und die Preußen in der „Preussischen Kirchen-Historia“ von Christoph Hartknoch (obrona 29.10.2013)

2008–2010
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pracownia Języka i Kultury Japońskiej
Kurs Języka i Kultury Japońskiej

Dydaktyka:

10.2013-02.2016 – wykładowca w Katedrze Filol. Germańskiej UMK w Toruniu

od 03.2016 – adiunkt w Katedrze Filol. Germańskiej UMK w Toruniu

zajęcia praktycznej nauki języka, seminaria licencjackie, proseminaria z lektur, proseminaria kulturoznawcze i seminaria przedmiotowe lit./kult.

Stypendia:

1.04.-30.06.2010 – stypendium Rolf und Ursula Schneider Stiftung zur Förderung der Geschichtswissenschaften na trzymiesięczny pobyt badawczy w Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

1.10.-31.12.2011 – stypendium Thyssen Stiftung na trzymiesięczny pobyt badawczy w Forschungsbibliothek Gotha

1-31.08.2016 – Grant JM Rektora UMK i Stypendium Polskiej Misji Historycznej na pobyt badawczy na Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu

15-31.07.2017 – stypendium Polskiej Misji Historycznej na Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu

Zadania:

2011-2013 – udział w kursach intensywnych w ramach Erasmus Lifelong Learning Programme zorganizowanych we współpracy z uniwersytetami w Poczdamie, Université de Versailles, Université Paris Ouest Nanterre La Defence oraz Uniwersytetem Wileńskim; organizacja kursu intensywnego STARS – Sociability, theodicies and the scientific revolution in early modern Europe  w Toruniu w dniach 30.06-.13.07.2013.

2012-2014 – udział w projekcie Hybride Identitäten in den preußisch-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung w ramach programu Erinnerung und Identität – die Deutschen und ihre Nachbarn in Mittel- und Osteuropa (Bundesbeauftragte für Kultur und Medien) – badania nad korespondencją Rady Miasta Torunia, Toruńskiej Rady Ewangelickiej  i burmistrza Torunia w latach 1742-1774 Christiana Klosmanna z Samuelem Lutrem Geretem

3.02.2012-30.04.2014
sekretarz naukowy w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW moduł 1.2 Rzeczpospolita, Niemcy i Francja w opisach podróży we wczesnych czasach nowożytnych (nr 12H 11 0002 80)

03.2016-09.2018 – zastępca Kierownika KFG ds. Dydaktyki i Studenckich

10.2016-12.2019 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego (obecnie Humanistycznego) UMK ds. Praktyk Studenckich dla jednostek zlokalizowanych w Coll. Hum.

Publikacje:

 1. „O pochodzeniu i dziejach Polaków” – Marcin Kromer o dobrych i złych rządach, Komunikaty Mazursko–Warmińskie 3(2008), s. 319–324, ISSN 0023-3196, punktacja: 4.000;
 1. Historiografia zakotwiczona w rzeczywistości czyli o odtworzeniu i udawaniu, [w:] Bogdan Balicki/Bartosz Ryż/Emil Szczerbuk (red.): Kultura w nauce o literaturze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora IV, Wrocław 2009, s. 161-177, ISBN 978-83-7432-588-2;
 2. Die richtige Version der vergangenen Ereignisse. Scheinbare Kontinuität und wahrheitsgemäßes Chaos, Zeszyty Wydziału Humanistycznego III(2009), s. 149–162, ISSN 1689-5142;
 3. Tugend und Sünde. Die Frau als Maria und Eva in Martin Kromers „De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX“ (1555), [w:] Danielle Buschinger (red.): Medievales 47(2009): Erotisme et sexualité. Actes du Colloque international des 5, 6 et 7 mars 2009 à Amiens, s. 176–181, ISBN 2-901121-61-6;
 4. Konferencja o dialogu międzykulturowym w miastach Prus Królewskich (sprawozdanie z konferencji), Zapiski Historyczne, t. 75, z. 1, 2009, s. 159-162;
 5. Der kindliche Raum zwischen Glauben und Schule im frühneuzeitlichen Thorn, Documenta Pragensia 31(2012), s. 329-349, ISBN 9788086852492, punktacja: 12.000;
 1. redakcja tomu wraz z prof. UMK W. Zientarą, Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2014, 211 s., ISBN 978-83-63580-44-5, punktacja: 4.000;
 1. Rottengeister und Glaubenszeugen in der „Preussischen Kirchen-Historia (1686) Christoph Hartknochs, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 23(2015), s. 49-58, ISBN 978-3-11-041204-8, punktacja: 4.000;
 1. Von der Stille im Politischen – Samuel Luther Gerets Leben und Briefnachlass im Staatsarchiv Toruń, [w:] Włodzimierz Zientara, Joanna Kodzik (red.): Hybride Identitäten in den preußische-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung. Studien zur Aufklärungsdiffusion zwischen Stadt und Land, zur Identitätsbildung und zum Kulturaustausch in regionalen und internationalen Kommunikationsnetzwerken. Bremen:  Edition Lumière 2016, s. 83-95, ISBN 978-3-943245-53-0, punktacja: 5.000;
 1. Grenzen setzen, Grenzen überwinden. (Identitäts-) (De-)Konstruktion in der „Preussischen Kirchen-Historia“ von Christoph Hartknoch (1644-1687), [w:] Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Ewelina Michta (red.): Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycja, t. 2, Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2016, s. 123-134, ISBN: 978-83-899192-8-1, punktacja: 5.000;
 1. Volksaufklärung in Masuren. Die Lycker Zeitschrift „Przyjaciel Ludu Łecki” [Der Lycker Volksfreund], [w:] Holger Böning, Hanno Schmitt, Iwan-Michelangelo D‘Aprile (red.): Volksaufklärung ohne Ende? Vom Fortwirken der Aufklärung im 19. Jahrhundert, Bremen: Edition Lumière 2018, s. 285-404, ISBN: 978-3-943245-78-3, punktacja: 20.000;
 1. rec. Literarische Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in Regionen Mitteleuropas / Hrsg.: Maria Gierlak, Małgorzata Klentak-Zabłocka, Thorsten Unger. Frankfurt am Main [etc.] 2017, Biuletyn Polskiej Misji Hist., 13(2018), s. 291-298,  ISSN: 2083-7755 ; eISSN: 2391-792X, punktacja: 1.750
 1. rec. Literacki dyskurs pamięci o I wojnie światowej, Litt. Copernic., Vol. 27, 2018, s. 182-188, ISSN: 1899-315X, punktacja: 2.500
 2. Paul Pater und Samuel Luther Geret als Kalendermacher im Thorn des 18. Jahrhunderts, [w:] Klaus-Dieter Herbst (red.): Schreibkalender und ihre Autoren in Mittel-, Ost- und Ostmitteleuropa (1540–1850), Bremen: Edition Lumière 2018, s, 183-203, ISBN 978-3-943245-91-2; punktacja: 20.000;
 3. Bonae res neminem scandalizant: Christoph Hartknoch (1644-1687) und seine Kirchen-Historia in Zeiten des Umbruchs, Documenta Pragensia, Vol. 37, 2018, s. 479-497, ISBN: 978-80-86852-84-3/ 978-80-7465-396-4, ISSN: 0231-7443, punktacja: 10.000;
 4. Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Włodzimierz Zientara, (red.) Joanna Kodzik, Anna Mikołajewska. Brema 2019, ISBN: 978-3-943245-80-6, punktacja: 20.000;    rec. prof. Janusz Małłek: Zapiski Historyczne t. 85, 2020, z. 1, s. 207 – 212, ISSN 0044-1791
 5. Spór jako droga do duchowej i politycznej emancypacji ludu w twórczości Christopha Hartknocha, [w:] Marcin Luter – Ekumenizm – Wartości, (red.) Krzysztof Obremski, Toruń: Wydawnictwo UMK 2019, s. 95-112, ISBN: 978-83-231-4132-7, punktacja: 20.000;
 6. Neue Preuβen, echte Preuβen. Die Stadt als Erinnerungsort der Reformation im Werk Christoph Hartknochs (1644-1687) und Samuel Luther Gerets (1730-1797),  [w:] Die Reformation 1517. Zwischen Gewinn und Verlust, (red.) Cezary Lipiński, Wolfgang Brylla, Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 2020, s. 77-90, ISBN: 978-3-647-56481-4, punktacja 75.000.
 7. Herr, öffne meine Lippen – Selbsterkennen und Erwachsenwerden mittels der Sprache in der Preussischen Kirchen=Historia Christoph Hartknochs (1644-1687), [w:] Mehrsprachigkeit in Ostmitteleuropa (1400-1700). Kommunikative Praktiken und Verfahren in gemischtsprachigen Städten und Verbänden, (red.) Hans-Jürgen Bömelburg, Norbert Kersken, Marburg: Verlag Herder-Insitut 2020, s. 221-234, ISBN: 978-3-87969-435-8.

Publikacje online

– seria publikacji online „O ‘niespokojnych niewiastach’” na stronie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Silva rerum

Mundus inversus czyli odwrócenie ról w „Kronice Polskiej” Marcina Kromera,

Niemieckie żony Piastów w „Kronice Polskiej” Marcina Kromera,

Obowiązki małżeńskie w „Kronice Polskiej” Marcina Kromera,

Umysł męski a umysł niewieści w „Kronice Polskiej” Marcina Kromera,

Zalotna miłość i cielesne obcowanie panów w podeszłym wieku w „Kronice Polskiej” Kromera,

Matki, święte, kobiety walczące w „Kronice Polskiej” Marcina Kromera

– przygotowanie tekstu o Paulu Paterze do leksykonu internetowego „Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher von 1550-1750”

 

Tłumaczenia:

– przekład z języka niemieckiego na j. polski: Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, T. Chinciński (red.), Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2011, ss. 566, ISBN 978-83-89923-72-1.

 

W przygotowaniu:

–           tłumaczenie z j. niemieckiego na j. polski, redakcja wraz z J. Dumanowskim i M. Sikorską: Marta godna zaufania doradczyni w sztuce kulinarnej i w wielu innych  zagadnieniach gospodarstwa domowego, Grudziądz 1866 (prace redakcyjne w toku)

–           tłumaczenie poezji okolicznościowej do tomu: Toruńskie wiersze weselne, (red.) K. Obremski

Bibliografia

Pracownicy