FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK

dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK

profesor uniwersytetu

Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.06
tel.: +48-56-611-3707
e-mail: podlas@umk.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6737-7388

Zainteresowania badawcze: dramat i teatr niemiecki od XVIII do XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem epoki oświecenia (twórczość dramatyczna G.E. Lessinga) oraz dramatu i teatru po 1945 roku; recepcja autorów niemieckojęzycznych na scenach polskich; nowe media, teatr w epoce cyfrowej; badania regionalne, historia teatru niemieckiego na ziemiach polskich.

Stypendysta fundacji: TEMPUS (Individual Mobility Grant), GFPS, DAAD (Georg-August-Universität Göttingen, Freie Universität Berlin, Ludwig-Maximilians-Universität München), Herder-Institut Marburg, Marion-Dönhoff-Stiftung.

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Teatrologicznego Germanistów

Terminy konsultacji

Bibliografia