FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

dr Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius

Vita

W latach 1989-1994 studiowała na Wydziale Instrumentalnym Wyższej Szkoły Muzycznej w Kolonii (Musikhochschule Köln) w klasie organów prof. dr Wolfganga Stockmeiera. W roku 1994 obroniła napisaną pod kierunkiem prof. dr Hermanna Buscha pracę dyplomową na temat Preludium i Fuga Es-dur J. S. Bacha – próba analizy, która dotyczyła zawartych w tytułowym utworze pozamuzycznych treści i symboli.

W latach 1997-2001 ukończyła studia licencjackie i magisterskie w zakresie filologii germańskiej w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Zarówno praca licencjacka (Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Text und Musik bei der mittelalterlichen deutschsprachigen Dichtung/ Badania związków słowno-muzycznych w średniowiecznej poezji niemieckojęzycznej) jak i magisterska (Untersuchungen zur Aufführungspraxis der mittelalterlichen Lieder anhand bildlicher und schriftlicher Quellen/ Rozważania na temat praktyki wykonawczej pieśni średniowiecznych w oparciu o źródła ikonograficzne i literackie) dotyczyły problemów interdyscyplinarnych z pogranicza literatury i muzyki.

W czerwcu 2005 roku obroniła na Uniwersytecie im. E. M. Arndta w Greifswaldzie (E.M.Arndt-Universität Greifswald) pracę doktorską Musik als Gegenstand der lyrischen Texte der deutschen Romantik (Muzyka w tekstach lirycznych niemieckiego romantyzmu), przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Horsta Hartmanna. Rozprawa zawiera rozważania na temat muzyczności i śpiewności niemieckiej liryki romantycznej, wpisujących się w interdyscyplinarną tematykę związków słowno-muzycznych.

Od października 2006 jest zatrudniona w KFG jako adiunkt.

Prowadzone zajęcia

seminaria literaturo- i kulturoznawcze, praktyczna nauka języka niemieckiego, wykład z historii muzyki (gościnnie na kierunku kulturoznawstwo)

Zainteresowania badawcze

związki literatury z muzyką, w tym szczególnie obszar określany przez S. P. Schera jako muzyka werbalna (występowanie w dziele literackim postaci muzyków lub opisów dzieł muzycznych), biografistyka literacka, teoria literatury, literatura niemieckojęzyczna historycznego regionu Prus Królewskich

Publikacje:

książka: Musik als Gegenstand der lyrischen Texte der deutschen Romantik, Wydawnictwo Der andere Verlag, Tönning, Lübeck, Marburg 2005, ss.312, ISBN 3-89959-361-8.

artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach:

Musik in der Lyrik von Ludwig Uhland, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska XXV, Toruń 2005, s. 53-86.

Das philosophische Gedankengut der Aufklärung in Joseph Haydns und Gottfried van Swietens Oratorium „Die Schöpfung“, w: Aufklärung und Moderne, red. Günther Lottes und Brunhilde Wehinger. T. 19, Wydawnictwo Wehrhahn Verlag, Saarbrücken 2009, s. 181-206.

Die Rezeption des polnischen Schrifttums im Königlichen Preußen am Beispiel der deutschsprachigen Zeitschrift „Thornische Nachrichten von Gelehrten Sachen“, w: Wschód-Zachód. Dialog kultur. Studien zur Sprache und Literatur, red. Mariola Smolińska/Barbara Widawska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2010, s. 167-175.

Absurda Comica oder Herr Peter Squenz jako „wesoła tragedia”. Barokowa krotochwila w zwierciadle teorii Rolanda Barthesa, Claude’a Lévi-Straussa oraz Jacques’a Derridy, w: Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. Krzysztof Obremski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 203-245.

Mythische Namenssymbolik und Identitätsproblematik in Richard Wagners Ring des Nibelungen, w: Mythen in der Literatur, red. Katarzyna Jaśtal/Agnieszka Palej/Anna Dąbrowska/Paweł Moskała, Wydawnictwo Neisse Verlag, Wrocław 2011, s. 197-205.

Bilder der Stadt in der Migrantenliteratur, w: Industriekulturen. Literatur, Kunst, Gesellschaft, red. Marcin Gołaszewski; Kalina Kupczyńska, Wydawnictwo Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, s. 355-366.

Sztuka i ideologia. Antysemickie cienie w twórczości Ryszarda Wagnera i ich konsekwencje, w: Litteraria Copernicana, red. Tomasz Waszak/Leszek Żyliński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2(12) 2013, s. 18-39.

Der Thorner Tumult von 1724 im Spiegel von Ewald Herings historischem Roman „Das betrübte Thorn“, w: Wo seit jeher zwei Herzen schlagen : Toruń/Thorn als Gegenstand germanistischer Untersuchungen, red. Edyta Grotek, Toruń 2014, s. 13-34.

‘Ich bin mude‘. Deutsche Motive in ausgewählten Texten von Dubravka Ugrěsić, w: Südslawen und die deutschsprachige Kultur, Peter Lang Edition Frankfurt am Main 2015, str. 15-26.

Fates of the Suppressed: Social Criticism against the Background of the First World War in Miroslav Krleža’s ‘The Croatian God Mars’, w: World War I from Local Perspectives: History, Literature and Visual Arts. Toruń studies in language, literature and culture. red. Mirosława Buchholtz, Grzegorz Koneczniak, Peter Lang Edition 2015, str. 171-184

Mozarts Zeitreisen. Literarische Erinnerung als Reflexion über die Gegenwart, w: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, str. 295-306, Warszawa 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,

Komponisten als Heroen und nationale Vorbilder in den Musikschriften des 19. Jahrhunderts, w: Sprache und Identität – Philologische Einblicke, Berlin 2016, S. 107-117,

Die referientielle Funktion der Musik in Benjamin Brittens Oper The Turn of the Screw, w: Litteraria Copernicana 1(21)2017, str. 83-98;

Schicksale der Geknechteten. Zur Gesellschaftskritik vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges in Miroslav Krležas ‚Der kroatische Gott Mars‘ w: Literarische Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in Regionen Mitteleuropas. Band 9, Warschauer Studien zur Kultur- und Literaturwissenschaft, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2017, str. 85-101;

“Scena jest przecież metaforą śruby”: rozmowa z Jackiem Jekielem, dyrektotem Opery na Zamku w Szczecinie (wywiad), w: Litteraria Copernicana 1(21)2017, str. 203-209;

tłumaczenia literackie:

Siegfried Steiger, Die kleine Republik, Günzburg 2012, s. 52-82.

Bibliografia

Pracownicy