FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

dr Waldemar Grzybowski

adiunkt

Zakres badań językoznawczych, którymi się dotychczas zajmował jest stosunkowo szeroki i obejmuje następujące dziedziny: językoznawstwo ogólne, filozofię języka, język w systemach totalitarnych oraz językoznawstwo porównawcze (dotyczące przede wszystkim języka polskiego i niemieckiego). Dość dużo czasu poświęcił dr Grzybowski na badania kontaktów językowych polsko-niemieckich. Badania te wiążą się z realizowanym od kilku lat przez Katedrę projektem “Transfer Kulturowy”. Wyniki wszystkich wymienionych powyżej badań ukazywały się zarówno w publikacjach krajowych, jak i zagranicznych, bądź były wygłaszane w formie referatów, głównie na konferencjach międzynarodowych. Waldemar Grzybowski jest współautorem monumentalnej publikacji – czterotomowej komentowanej bibliografii stosunków polsko niemieckich od średniowiecza do współczesności. Zredagował on tu rozdział pt. Sprache/Język o objętości ponad dwustu stron. Cała bibliografia Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegnwart.Bibliographie 1900-1998 zrealizowana została w ramach współpracy UMK z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt (Deutsches Polen-Institut), a po ukończeniu wyróżniono ją wieloma bardzo prestiżowymi nagrodami.

Obecnie dr Grzybowski pracuje intensywnie nad zakończeniem habilitacji pt.: Deutsche und polnische Linguisten im sprachwissenschaftlichen und sprachpolitischen Diskurs in der Zwischenkriegszeit. Dotyczy ona m.in. dyskursu o następujących zagadnieniach: kontakty językowe określane jako germania-slavica, historia języków germańskich i słowiańskich, dialektologia polska i niemiecka, onomastyka oraz polityka językowa uprawiana w ramach lingwistyki owych czasów. W pracy analizowane są wyniki badań językoznawczych oraz źródła z archiwów polskich i niemieckich.

Bibliografia

Pracownicy