Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Arleta Szulc, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O tłumaczeniach greckich σκηνωμα, σκηνη i innych odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.
Tytuł równoległy: On translations of the Greek σκηνωμα, σκηνη etc. : reflected in CS redactions of the Book of Psalms.
Czasopismo: Slav. Merid., T. 18
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: Art. no. 1610 S. 1-23, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Slavia Meridionalis
ISSN: 1233-6173 ; eISSN: 2392-2400
DOI: 10.11649/sm.1610
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

2/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O odpowiednikach gr. ho naos, he ekklēsia, to hagiasma, to hagiastērion, he hagiōsynē w psałterzowych redakcjach cerkiewnosłowiańskich.
Tytuł równoległy: On the equivalents of the Greek ho naos, he ekklēsia, to hagiasma, to hagiastērion, he hagiōsynē in CS Psalter redactions.
Czasopismo: Stud. Filol. Pol. Słow., T. 53
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 288-309, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
ISSN: 0081-7090 ; eISSN: 2392-2435
DOI: 10.11649/sfps.2018.018
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

3/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O tłumaczeniach greckich σκηνωμα, σκηνη odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.
Tytuł równoległy: On translations of the Greek σκηνωμα, σκηνη reflected in CS redactions of the Book of Psalms.
Tytuł wydawn. zbior.: Religie w dialogu kultur : V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017 = Religion in the dialogue of cultures : 5th International Congress of Religions / pod red. Marka Szulakiewicza.
Opis wydawn.: Toruń : [Fundacja Societas et Ius], 2017
Opis fiz.: S. 245-246
Uwaga: Tekst pol. i ang.
ISBN: 978-83-945490-0-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O odpowiednikach greckich οικoσ, οικια i innych w tłumaczeniach odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.
Tytuł wydawn. zbior.: System, tekst, człowiek : studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 127-145, tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3643-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

5/42

Autor: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta
Tytuł: Wykaz publikacji profesora Czesława Łapicza / oprac. Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc.
Tytuł wydawn. zbior.: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 27-37
ISBN: 978-83-231-3768-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

6/42

Autor: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta
Tytuł: Czesław Łapicz : Artificem commendat opus.
Tytuł wydawn. zbior.: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 11-25
ISBN: 978-83-231-3768-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Leksykalna wariantywność psałterzowych redakcji cs. : na przykładzie użyć (s)cs. ekwiwalentów gr. οικοσ, οικια, οικοπεδον, αυλη, επαυλισ i βαρισ.
Tytuł wydawn. zbior.: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu : język, dialekt, piśmiennictwo / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 189-207, streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
ISBN: 978-83-231-3770-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

8/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O elementach niesłowiańskich w najstarszych słowiańskich przekładach Pisma Świętego.
Tytuł wydawn. zbior.: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu : język, dialekt, piśmiennictwo / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 209-221, streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
ISBN: 978-83-231-3770-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

9/42

Autor: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta
Tytuł: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu : język, dialekt, piśmiennictwo / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 298 s., tab.
ISBN: 978-83-231-3770-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

10/42

Autor: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta
Tytuł: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 284 s.
ISBN: 978-83-231-3768-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/42

Autor: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta
Tytuł: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 2: Księgi wyznawców judaizmu i islamu : historia, socjologia, sztuka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 244 s., il.
ISBN: 978-83-231-3769-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Nebo - nebesa w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Andrzeja Moroza.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 277-295, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3279-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Odzwierciedlenie cyrylometodyjskiego wzorca przekładowego w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.
Czasopismo: Stud. Wschodniosłow., T. 13
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 143-155, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Wschodniosłowiańskie
ISSN: 1642-557X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

14/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Bóg jednoczący wszystkie narody w przekładach odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.
Tytuł wydawn. zbior.: Dialog chrześcijańsko-muzułmański : klucz do wspólnej przyszłości = Christian and muslim dialogue : key to a mutual future / pod red. Magdaleny Lewickiej, Czesława Łapicza.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: S. 267-282, streszcz. ang.
Seria: Seria Monograficzna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika ; 2
Język: POL, SLA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

15/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Mentalizaciâ i eksplikaciâ v ûznoslavânskite prevodi na Psaltira.
Tytuł wydawn. zbior.: Poznać Bałkany : historia, polityka, kultura, języki. 3 / pod red. Viary Maldjievej i Katarzyny Taczyńskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Filologii Słowiańskiej. Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki UMK, 2012
Opis fiz.: S. 165-174, streszcz. ang.
Język: BUL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

16/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Uwagi o modyfikacji morfofonetycznej we wczesnych cerkiewnosłowiańskich tłumaczeniach Księgi Psalmów.
Tytuł wydawn. zbior.: Teolingvistika : međunarodni tematski zbornik radova = Teolingvistika : meždunarodnyj tematičeskij sbornik statej / glavni urednici Aleksandar K. Gadomski, Ksenija Končarević.
Opis wydawn.: Beograd : Glasnik, 2012
Opis fiz.: S. 66-77, streszcz. ang.
ISBN: 978-86-7405-120-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

17/42

Autor: Kościołek Anna, Szulc Arleta
Tytuł: Motyw świątyni w twórczości Fiodora Dostojewskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Fiodor Dostojewski i problemy kultury / pod red. Anny Raźny.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Opis fiz.: S. 226-237
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

18/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Mentalization and explication in South Church Slavonic redactions of the Psalter.
Czasopismo: Palaeobulgarica, Vol. 35 no. 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 48-58, streszcz. bułg.
Pełny tytuł czasop.: Palaeobulgarica = Starob''lgaristika
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

19/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O przekładzie psałterza cerkiewnoruskiego Sbornika Boz. 86 z BN w Warszawie
Czasopismo: Acta UNC Stud. Slav., Z. 11
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 119-132, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O innowacjach słowotwórczych w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza.
Tytuł wydawn. zbior.: Słowotwórstwo i tekst / red. nauk. Viara Maldjieva i Zofia Rudnik-Karwatowa.
Opis wydawn.: Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2007
Opis fiz.: S. 237-246, streszcz. ang.
Seria: Prace Slawistyczne ; 124
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
ISBN: 978-83-89191-66-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

21/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O doborze słownictwa w psałterzu cerkiewnoruskiego Sbornika Boz. 86 z BN w Warszawie.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 125-134
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

22/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Dobór słownictwa a tzw. harmonizacja przekładu (na podstawie cerkiewnosłowiańskich tłumaczeń Księgi Psalmów).
Tytuł wydawn. zbior.: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 153-161
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

23/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Psałterz warszawskiego sbornika Boz. 86 wobec cerkiewnosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej : leksyka i morfologia
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: 249 s., streszcz. ang., ros.
Seria: Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL

24/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Zły w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu synajskim i w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Motywy demonologiczne w literaturze i kulturze rosyjskiej XI-XX wieku / pod red. Witolda Kowalczyka, Aliny Orłowskiej.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004
Opis fiz.: S. 37-46
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Beležki v"rhu flektivnite formi v psaltirnite citati v Pandektite na Antioh ot Varšava.
Czasopismo: Palaeobulgarica, Vol. 28 no. 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 89-97
Uwaga: Toż w jęz. pol. w: Pril. Maked. Akad. Nauk. Umet. Lingvist. Lit. Nauka, 2003, Vol. 28 no. 1
Pełny tytuł czasop.: Palaeobulgarica = Starob''lgaristika
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

26/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O Trzech cnotach boskich w cerkiewnosłowiańskich przekładach Księgi Psalmów .
Tytuł wydawn. zbior.: Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego / [ed. Eleonora Harendarska, Adam Bezwiński].
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Filharmonia Pomorska, 2003
Opis fiz.: S. 17-27
Seria: Musica Antiqua Europae Orientalis ; 13
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Uwagi o użyciu form fleksyjnych w cytatach psałterzowych warszawskich Pandektów Antiocha .
Czasopismo: Pril. Maked. Akad. Nauk. Umet. Lingvist. Lit. Nauka, Vol. 28 no. 1
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 215-225
Uwaga: Toż. w j. ros. : Palaeobulgarica, 2004, Vol. 28 no. 2
Pełny tytuł czasop.: Prilozi / Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite. Oddelenie za Lingvistika i Literaturna Nauka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

28/42

Autor: Kościołek Anna, Szulc Arleta
Tytuł: Kilka uwag na temat związku poezji Ivana A. Bunina z psalmami.
Czasopismo: Prz. Rusycyst., R. 24 z. 1
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 57-69
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Rusycystyczny
Język: POL

29/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku. Cz. 2, Zróżnicowanie słowotwórcze.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: 176 s., streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Skorynowskie glosy wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego Psałterza synajskiego i cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej.
Czasopismo: Acta UNC Stud. Slav., Z. 6
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 163-177
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku. Cz. 1, Zróżnicowanie leksykalne.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2000
Opis fiz.: 213 s., streszcz. ang.
Seria: Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. 35, z. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O informacji muzycznej w niektórych słowiańskich przekładach Księgi Psalmów.
Tytuł wydawn. zbior.: Tysiąc lat chrześcijaństwa w kulturze Słowian / [ed. Eleonora Harendarska, Adam Bezwiński].
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Filharmonia Pomorska, 2000
Opis fiz.: S. 25-35
Seria: Musica Antiqua Europae Orientalis ; 12
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

33/42

Autor: Szulc Arleta, Żaguń Alicja Elżbieta
Tytuł: Słownictwo cytatów psałterzowych w Warszawskich Pandektach Antiocha wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego kanonu oraz cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej.
Czasopismo: Acta UNC Stud. Slav., Z. 4
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 201-220
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica
ISSN: 1428-4960
Język: POL

34/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: On some lexical innovations in Russian Church Slavonic Psalters.
Czasopismo: Slovo, T. 47-49
Opis wydawn.: 1997-1999
Opis fiz.: S. 113-131
Pełny tytuł czasop.: Slovo (Zagreb)
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

35/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Słownictwo cytatów psałterzowych w warszawskich Pandektach Antiocha wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego kanonu oraz cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Słowianie Wschodni : duchowość, kultura, język / pod red. Anny Bolek [et al.].
Opis wydawn.: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1998
Opis fiz.: S. 281-288
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O niektórych innowacjach leksykalnych w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej.
Czasopismo: Acta UNC Stud. Slav., Z. 2
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 57-72, streszcz. ang., ros.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica
ISSN: 1428-4960
Język: POL

37/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Słownictwo odnoszące się do Boga w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej z XIV-XVI wieku.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Ros., Z. 5
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 31-58
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Rosyjska
ISSN: 0860-7257
Język: POL

38/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: O cerkiewnosłowiańskich prefiksach i ich wariantach w materiale leksykalnym.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Ros., Z. 5
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 59-67
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Rosyjska
ISSN: 0860-7257
Język: POL

39/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Pierwszy słowiański język literacki i początki piśmiennictwa słowiańskiego / Franciszek Wacław Mareš. Kraków, 1994.
Czasopismo: Slav. Orient., T. 45 nr 2
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 307-308
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Slavia Orientalis
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: XI Konferencja Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii, Toruń, 15-17 listopada 1994.
Czasopismo: Slav. Orient., T. 44 nr 3
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 457-458
Pełny tytuł czasop.: Slavia Orientalis
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/42

Autor: Szulc Arleta, Żaguń Alicja Elżbieta
Tytuł: Problem redakcji cerkiewno-słowiańskiej "Kodeksu ławrowskiego".
Czasopismo: Acta UNC Filol. Ros., Z. 3
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 49-69
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Rosyjska
ISSN: 0860-7257
Język: POL

42/42

Autor: Szulc Arleta
Tytuł: Druga fala wpływów południowosłowiańskich w cerkiewnosłowiańskim Kodeksie ławrowskim.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Ros., Z. 4
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 69-73
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Rosyjska
ISSN: 0860-7257
Język: POL