FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Arleta Szulc, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O tłumaczeniach greckich σκηνωμα, σκηνη i innych odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.

Tytuł równoległy: On translations of the Greek σκηνωμα, σκηνη etc. : reflected in CS redactions of the Book of Psalms.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: Art. no. 1610 S. 1-23, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 14.000


2/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O odpowiednikach gr. ho naos, he ekklēsia, to hagiasma, to hagiastērion, he hagiōsynē w psałterzowych redakcjach cerkiewnosłowiańskich.

Tytuł równoległy: On the equivalents of the Greek ho naos, he ekklēsia, to hagiasma, to hagiastērion, he hagiōsynē in CS Psalter redactions.

Czasopismo: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 53

Opis fizyczny: S. 288-309, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sfps

Punktacja MNiSW: 14.000


3/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O tłumaczeniach greckich σκηνωμα, σκηνη odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.

Tytuł równoległy: On translations of the Greek σκηνωμα, σκηνη reflected in CS redactions of the Book of Psalms.

Tytuł całości: Religie w dialogu kultur, V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń, 14-16 września 2017 = Religion in the dialogue of cultures : 5th International Congress of Religions / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, [Fundacja Societas et Ius] : 2017

Opis fizyczny: S. 245-246

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O odpowiednikach greckich οικoσ, οικια i innych w tłumaczeniach odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.

Tytuł całości: System, tekst, człowiek, studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 127-145, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/42


Autorzy: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Wykaz publikacji profesora Czesława Łapicza / oprac. Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc.

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 27-37

Punktacja MNiSW: 5.000


6/42


Autorzy: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Czesław Łapicz : Artificem commendat opus.

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 11-25

Punktacja MNiSW: 5.000


7/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Leksykalna wariantywność psałterzowych redakcji cs. : na przykładzie użyć (s)cs. ekwiwalentów gr. οικοσ, οικια, οικοπεδον, αυλη, επαυλισ i βαρισ.

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu : język, dialekt, piśmiennictwo / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 189-207, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


8/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O elementach niesłowiańskich w najstarszych słowiańskich przekładach Pisma Świętego.

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu : język, dialekt, piśmiennictwo / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 209-221, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


9/42


Autorzy: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu : język, dialekt, piśmiennictwo / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 298 s., tab.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/42


Autorzy: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 284 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/42


Autorzy: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 2: Księgi wyznawców judaizmu i islamu : historia, socjologia, sztuka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 244 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Nebo - nebesa w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.

Tytuł całości: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Andrzeja Moroza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 277-295, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Odzwierciedlenie cyrylometodyjskiego wzorca przekładowego w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.

Czasopismo: Studia Wschodniosłowiańskie

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 143-155, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


14/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Bóg jednoczący wszystkie narody w przekładach odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów.

Tytuł całości: Dialog chrześcijańsko-muzułmański, klucz do wspólnej przyszłości = Christian and muslim dialogue : key to a mutual future / pod red. Magdaleny Lewickiej, Czesława Łapicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 267-282, streszcz. ang.

Seria: (Seria Monograficzna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika ;2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Mentalizaciâ i eksplikaciâ v ûznoslavânskite prevodi na Psaltira.

Tytuł całości: Poznać Bałkany, historia, polityka, kultura, języki. 3 / pod red. Viary Maldjievej i Katarzyny Taczyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Filologii Słowiańskiej. Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki UMK : 2012

Opis fizyczny: S. 165-174, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Uwagi o modyfikacji morfofonetycznej we wczesnych cerkiewnosłowiańskich tłumaczeniach Księgi Psalmów.

Tytuł całości: Teolingvistika, međunarodni tematski zbornik radova = Teolingvistika : meždunarodnyj tematičeskij sbornik statej / glavni urednici Aleksandar K. Gadomski, Ksenija Končarević.

Adres wydawniczy: Beograd, Glasnik : 2012

Opis fizyczny: S. 66-77, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/42


Autorzy: Kościołek Anna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Motyw świątyni w twórczości Fiodora Dostojewskiego.

Tytuł całości: Fiodor Dostojewski i problemy kultury / pod red. Anny Raźny.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 226-237

Punktacja MNiSW: 5.000


18/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Mentalization and explication in South Church Slavonic redactions of the Psalter.

Czasopismo: Palaeobulgarica = Starob''lgaristika

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 35 no. 2

Opis fizyczny: S. 48-58, streszcz. bułg.

Punktacja MNiSW: 10.000


19/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O przekładzie psałterza cerkiewnoruskiego Sbornika Boz. 86 z BN w Warszawie

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Z. 11

Opis fizyczny: S. 119-132, streszcz. ang.


20/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O innowacjach słowotwórczych w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza.

Tytuł całości: Słowotwórstwo i tekst / red. nauk. Viara Maldjieva i Zofia Rudnik-Karwatowa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2007

Opis fizyczny: S. 237-246, streszcz. ang.

Seria: (Prace Slawistyczne ;124)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


21/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O doborze słownictwa w psałterzu cerkiewnoruskiego Sbornika Boz. 86 z BN w Warszawie.

Tytuł całości: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 125-134

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 2.000


22/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Dobór słownictwa a tzw. harmonizacja przekładu (na podstawie cerkiewnosłowiańskich tłumaczeń Księgi Psalmów).

Tytuł całości: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 153-161

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 2.500


23/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Psałterz warszawskiego sbornika Boz. 86 wobec cerkiewnosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej : leksyka i morfologia

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 249 s., streszcz. ang., ros.

Seria: (Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 180-210. Indeks wyrazów (staro-)cerkiewno-słowiańskich

Punktacja MNiSW: 20.000


24/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Zły w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu synajskim i w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej.

Tytuł całości: Motywy demonologiczne w literaturze i kulturze rosyjskiej XI-XX wieku / pod red. Witolda Kowalczyka, Aliny Orłowskiej.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2004

Opis fizyczny: S. 37-46

Punktacja MNiSW: 4.000


25/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Beležki v"rhu flektivnite formi v psaltirnite citati v Pandektite na Antioh ot Varšava.

Czasopismo: Palaeobulgarica = Starob''lgaristika

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 28 no. 2

Opis fizyczny: S. 89-97

Uwagi: Toż w jęz. pol. w: Pril. Maked. Akad. Nauk. Umet. Lingvist. Lit. Nauka, 2003, Vol. 28 no. 1


26/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O Trzech cnotach boskich w cerkiewnosłowiańskich przekładach Księgi Psalmów .

Tytuł całości: Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego / [ed. Eleonora Harendarska, Adam Bezwiński].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2003

Opis fizyczny: S. 17-27

Seria: (Musica Antiqua Europae Orientalis ;13)

Punktacja MNiSW: 4.000


27/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Uwagi o użyciu form fleksyjnych w cytatach psałterzowych warszawskich Pandektów Antiocha .

Czasopismo: Prilozi / Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite. Oddelenie za Lingvistika i Literaturna Nauka

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 28 no. 1

Opis fizyczny: S. 215-225

Uwagi: Toż. w j. ros. : Palaeobulgarica, 2004, Vol. 28 no. 2

Punktacja MNiSW: 1.000


28/42


Autorzy: Kościołek Anna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat związku poezji Ivana A. Bunina z psalmami.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 24 z. 1

Opis fizyczny: S. 57-69


29/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku. Cz. 2, Zróżnicowanie słowotwórcze.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 176 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 157-173.

Punktacja MNiSW: 20.000


30/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Skorynowskie glosy wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego Psałterza synajskiego i cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 6

Opis fizyczny: S. 163-177

Punktacja MNiSW: 1.000


31/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI-XIX wieku. Cz. 1, Zróżnicowanie leksykalne.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2000

Opis fizyczny: 213 s., streszcz. ang.

Seria: (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;t. 35, z. 3)

Uwagi: Bibliogr. s. 164-189

Punktacja MNiSW: 20.000


32/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O informacji muzycznej w niektórych słowiańskich przekładach Księgi Psalmów.

Tytuł całości: Tysiąc lat chrześcijaństwa w kulturze Słowian / [ed. Eleonora Harendarska, Adam Bezwiński].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2000

Opis fizyczny: S. 25-35

Seria: (Musica Antiqua Europae Orientalis ;12)

Punktacja MNiSW: 4.000


33/42


Autorzy: Szulc Arleta, Żaguń Alicja Elżbieta.

Tytuł oryginału: Słownictwo cytatów psałterzowych w Warszawskich Pandektach Antiocha wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego kanonu oraz cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 201-220

Uwagi: a


34/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: On some lexical innovations in Russian Church Slavonic Psalters.

Czasopismo: Slovo (Zagreb)

Rocznik: 1997-1999

Szczegóły: T. 47-49

Opis fizyczny: S. 113-131

Punktacja MNiSW: 1.000


35/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Słownictwo cytatów psałterzowych w warszawskich Pandektach Antiocha wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego kanonu oraz cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej.

Tytuł całości: Słowianie Wschodni, duchowość, kultura, język / pod red. Anny Bolek [et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Uniwersytet Jagielloński : 1998

Opis fizyczny: S. 281-288

Punktacja MNiSW: 4.000


36/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O niektórych innowacjach leksykalnych w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 2

Opis fizyczny: S. 57-72, streszcz. ang., ros.

Uwagi: a


37/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Słownictwo odnoszące się do Boga w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej z XIV-XVI wieku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Rosyjska

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 5

Opis fizyczny: S. 31-58

Uwagi: a


38/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: O cerkiewnosłowiańskich prefiksach i ich wariantach w materiale leksykalnym.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Rosyjska

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 5

Opis fizyczny: S. 59-67

Uwagi: a


39/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Pierwszy słowiański język literacki i początki piśmiennictwa słowiańskiego / Franciszek Wacław Mareš. Kraków, 1994.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 45 nr 2

Opis fizyczny: S. 307-308

Uwagi: RECENZJA


40/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: XI Konferencja Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii, Toruń, 15-17 listopada 1994.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 44 nr 3

Opis fizyczny: S. 457-458


41/42


Autorzy: Szulc Arleta, Żaguń Alicja Elżbieta.

Tytuł oryginału: Problem redakcji cerkiewno-słowiańskiej "Kodeksu ławrowskiego".

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Rosyjska

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 3

Opis fizyczny: S. 49-69

Uwagi: a


42/42


Autorzy: Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Druga fala wpływów południowosłowiańskich w cerkiewnosłowiańskim Kodeksie ławrowskim.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Rosyjska

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 69-73

Uwagi: a