FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/38


Autorzy: Cychnerska Anna, Sawicka Irena.

Tytuł oryginału: The ND clusters in the Croatian dialect of Acquaviva Collecroce (na-našu).

Tytuł całości: Balkan and South Slavic enclaves in Italy, languages, dialects and identities / ed. by Thede Kahl, Iliana Krapova, Giuseppina Turano.

Adres wydawniczy: Newcastle upon Tyne, UK, Cambridge Scholars Publishing : 2018

Opis fizyczny: S. 249-255

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/38


Autorzy: Sawicka Irena, Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Mestoto na makedonskata fonetika vo ramkite na slovenskiot i na balkanskiot jazičen svet.

Tytuł równoległy: The place of the Macedonian phonetics within the Slavic and Balkan linguistic area.

Adres wydawniczy: Skopje, Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite : 2018

Opis fizyczny: 210 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 195-206.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Zjawiska sandhi dźwięcznościowego w dialektach macedońskich.

Tytuł równoległy: Sandhi phenomena in Macedonian dialects.

Tytuł całości: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 13 t. 2: Językoznawstwo, prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 / pod red. Zbigniewa Grenia.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2018

Opis fizyczny: S. 19-27, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Wyrażanie intensywności w językach serbskim i macedońskim.

Tytuł równoległy: Expressing intensity in Serbian and Macedonian.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: Art. no. 1694 S. 1-18, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 14.000


5/38


Autorzy: Trawińska Agata, Cychnerska Anna, Sawicka Irena.

Tytuł oryginału: Wymowa samogłosek w warunkach sandhi na południu Słowiańszczyzny.

Tytuł całości: Sandhi w językach slowiańskich. 2 / pod red. Anny Cychnerskiej i Ireny Sawickiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk : 2016

Opis fizyczny: S. 227-276, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


6/38


Autorzy: Cychnerska Anna, Sawicka Irena.

Tytuł oryginału: Sandhi w językach slowiańskich. 2 / pod red. Anny Cychnerskiej i Ireny Sawickiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk : 2016

Opis fizyczny: 291 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 277-291.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Ubezdźwięcznienia sonantów po obstruentach bezdźwięcznych w języku macedońskim.

Tytuł całości: Za makedonskite raboti, imeto Makedonija i makedonskiot jazik : zbornik na trudovi od Međunarodniot naučen simpozium "Za makedonskite raboti (vo istražuvanjata na makedonistite od stranstvo)", Skopje, 25-26 juni 2012 g. / red. Ubavka Gajdova, Simona Gruevska-Madžoska.

Adres wydawniczy: Skopje, Institut za Makedonski Jazik "Krste Misirkov" : 2015

Opis fizyczny: S. 171-177, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


8/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Realizacja samoglasnika /e/ pod naglaskom i u ostalim pozicijama prozodijske reči u makedonskom jeziku : sondažna istraživanja.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 175-194, il., tab.; streszcz. pol., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 14.000


9/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Grupy samogłoskowe w dialektach kosturskich.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 195-205, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 14.000


10/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Aktualne zmiany z zakresu sandhi w języku macedońskim i ukraińskim.

Tytuł całości: Aktualna vprašanja slovanske fonetike / urednik Hotimir Tivadar.

Adres wydawniczy: Ljubljana, Znanstvena Založba Filozofske Fakultete : 2013

Opis fizyczny: S. 45-52


11/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Sandhi w standardzie macedońskim : konteksty z obstruentami różnymi od /v/.

Tytuł całości: Sandhi w językach słowiańskich / pod red. Anny Cychnerskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 305-346, il., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Realizacja połączeń z v we współczesnym języku macedońskim.

Tytuł całości: Sandhi w językach słowiańskich / pod red. Anny Cychnerskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 347-376, il., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Kosowsko-macedońsko-greckie paralele z zakresu sandhi.

Tytuł całości: Sandhi w językach słowiańskich / pod red. Anny Cychnerskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 405-414, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Sandhi w językach słowiańskich / pod red. Anny Cychnerskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 439 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 421-439

Punktacja MNiSW: 5.000


15/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Wpływ bezdźwięcznego obstruentu na realizację sonantu w języku macedońskim i albańskim.

Czasopismo: Makedonski Jazik

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 64

Opis fizyczny: S. 29-35, il., tab.; streszcz. maced., fr.

Uwagi: Bibliogr.


16/38


Autorzy: Cychnerska Anna.

Tytuł oryginału: Realizacja dźwięczności na granicy między członami wyrazów złożonych w języku macedońskim i serbskim.

Czasopismo: Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 14-15

Opis fizyczny: S. 169-175

Uwagi: Bibliogr.


17/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Sandhi w standardzie języka macedońskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 348 s., il., tab.; streszcz. maced., ang.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 307-312

Punktacja MNiSW: 25.000


18/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Sandhi w języku macedońskim : realizacje obstruentów różnych od /v/.

Tytuł całości: Na hvilâh movi, Allì Josipìvnì Bagmut / redkol. P.Û. Gricenko [et al.].

Adres wydawniczy: Kiïv, Institut Ukraïns'koï Movi NAN Ukraïni : 2011

Opis fizyczny: S. 215-223, il., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Sandhi w języku macedońskim.

Tytuł całości: Pedeset godini na polonistikata vo Makedonija 1959-2009, materjali od Osmata polsko-makedonska naučna konferencija, (Skopje, 23-24.10.2009, FlFBK) održana vo ramkite na manifestacijata "Pedeset godini na polonistikata vo Makedonija", (22-25.10.2009) = Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii 1959-2009 : materiały Ósmej polsko-macedońskiej konferencji naukowej, (Skopje, 23-24.10.2009, WFBK) w ramach jubileuszu "Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii", (22-25.10.2009) / ured. Milica Mirkulovska.

Adres wydawniczy: Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij". Filološki fakultet "Blaže Koneski" : 2011

Opis fizyczny: S. 557-586, tab.; streszcz. maced.

Seria: (Folia Philologica Macedono-Polonica ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 5.000


20/38


Autorzy: Duškov Olivera, Korytowska Anna, Sawicka Irena.

Tytuł oryginału: Srpski jezik. D. 2: Za napredne.

Tytuł równoległy: Język serbski. Cz. 2: Dla zaawansowanych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 460 s., il.

Punktacja MNiSW: 24.000


21/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Sandhi në gjuhë shqipe në Kosovë.

Czasopismo: Gjurmime Albanologjike. Seria e Shkencave Filologjike

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 40

Opis fizyczny: S. 57-63, tab.

Punktacja MNiSW: 1.000


22/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Sandhi w literackim języku albańskim na Kosowie.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 223-229, tab.


23/38


Autorzy: Korytowska Anna, Sawicka Irena.

Tytuł oryginału: Uwagi na temat ilościowej charakterystyki fonetyki słowiańskiej.

Tytuł całości: Fonetyka, fonologia / red. nauk. Irena Sawicka.

Adres wydawniczy: Opole, Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : 2007

Opis fizyczny: S. 199-217, tab.

Seria: (Komparacja Systemów i Funkcjonowania Współczesnych Języków Słowiańskich ;2)

Punktacja MNiSW: 6.000


24/38


Autorzy: Korytowska Anna, Sawicka Irena.

Tytuł oryginału: Bałkańskie odstępstwa od słowiańskiego sandhi.

Tytuł całości: Fonetyka, fonologia / red. nauk. Irena Sawicka.

Adres wydawniczy: Opole, Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : 2007

Opis fizyczny: S. 183-190

Seria: (Komparacja Systemów i Funkcjonowania Współczesnych Języków Słowiańskich ;2)

Punktacja MNiSW: 6.000


25/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Grupy samogłoskowe w bałkańskich językach słowiańskich.

Tytuł całości: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 11: Językoznawstwo, prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa : 2007

Opis fizyczny: S. 83-90, tab., wykr.; streszcz. ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


26/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Zjawisko sandhi w języku macedońskim.

Tytuł całości: Dalecy i bliscy, materiały VII kolokwium polsko-macedońskiego / pod red. Bogusława Zielińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2006

Opis fizyczny: S. 71-75

Seria: (Folia Philologica Macedono-Polonica ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


27/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Grupy samogłoskowe w językach słowiańskich.

Tytuł całości: Materijali od Šestata makedonsko-polska naučna konferencija od oblasta na jazikot i literaturata, (Ohrid, avgust 2002) / [red. odb. Germanija Šoklarova-Lorovska, Maksim Karanfilovski, Lidija Tanuševska].

Adres wydawniczy: Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij". Filološki fakultet "Blaže Koneski" : 2006

Opis fizyczny: S. 27-33

Seria: (Folia Philologica Macedono-Polonica ;t. 6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


28/38


Autorzy: Korytowska Anna, Sawicka Irena.

Tytuł oryginału: Two "new" phonetic balkanisms.

Tytuł całości: Studia Albanica II, in memoriam Wacław Cimochowski / pod red. Ireny Sawickiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 147-151, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


29/38


Autorzy: Duškov Milan, Korytowska Anna, Sawicka Irena.

Tytuł oryginału: Język serbski dla początkujących. Cz. 1

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 176 s.


30/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Zwarcia krtaniowe w językach słowiańskich.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2004

Szczegóły: Z. 9

Opis fizyczny: S. 91-98, tab.; streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 1.000


31/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Grupy samogłoskowe w dialektach macedońskich.

Czasopismo: Prilozi / Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite. Oddelenie za Lingvistika i Literaturna Nauka

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 28 no. 1

Opis fizyczny: S. 169-176, tab.; streszcz. maced.

Punktacja MNiSW: 1.000


32/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Sekwencje wokaliczne w języku albańskim.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2003, 2004

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 249-259, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


33/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Realizacja samogłosek polskich po junkturze i po samogłosce.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2002

Szczegóły: Z. 7

Opis fizyczny: S. 57-69, tab.; streszcz. serb.

Punktacja MNiSW: 1.000


34/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Sekwencje wokaliczne w języku polskim.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 6

Opis fizyczny: S. 129-133, tab.; streszcz. chorw.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


35/38


Autorzy: Korytowska Anna, Osowicka Magdalena, Serowik Agnieszka.

Tytuł oryginału: Z zagadnień dekomodacji wymowy w językach słowiańskich.

Tytuł całości: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 3 / hrsg. von Katharina Böttger [et al.].

Adres wydawniczy: München [etc.], Verlag Otto Sagner : 2000

Opis fizyczny: S. 130-135, streszcz. ang.

Seria: (Die Welt der Slaven. Sammelbände ;Bd. 8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


36/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Miękkość asymilacyjna w języku rosyjskim.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 103-120, tab.; streszcz. ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


37/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Vocalic clusters in the Balkanic Slavic languages.

Czasopismo: Govor (Zagreb)

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 17 no. 1

Opis fizyczny: S. 49-60, tab.; streszcz. chorw.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


38/38


Autorzy: Korytowska Anna.

Tytuł oryginału: Próba określenia izochronizmu w języku serbskim.

Czasopismo: Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 204-210, streszcz. ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000