Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Karolina Sikorska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: Siostrzeństwo i jego dyskursywne użycia.
Tytuł równoległy: Sisterhood and its discursive applications.
Czasopismo: Acta UL Folia Sociol., Z. 70
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 39-58, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
ISSN: 0208-600X ; eISSN: 2353-4850
DOI: 10.18778/0208-600X.70.03
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: Zwrot edukacyjny z perspektywy artystek : kilka wstępnych rozpoznań.
Tytuł równoległy: Educational turn from the perspective of female artists : a few initial diagnoses.
Czasopismo: Kult. Współcz., nr 2 (105)
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 91-105, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Kultura Współczesna
ISSN: 1230-4808 ; eISSN: 2300-1704
DOI: 10.26112/kw.2019.105.08
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

3/13

Autor: Kosińska Marta, Sikorska Karolina
Tytuł: Against theory : selected "girlhood" feminist artistic practices in Poland.
Czasopismo: Prz. Kulturozn., nr 2 (40)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 211-228
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Kulturoznawczy
ISSN: 1895-975X ; eISSN: 2084-3860
DOI: 10.4467/20843860PK.19.012.10907
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

4/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: "Nic nie jest konieczne lub niemożliwe" : praktyki artystyczne i ich społeczne użycia.
Tytuł wydawn. zbior.: "Antywzorce" we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej / pod red. Karoliny Sikorskiej.
Opis wydawn.: Poznań : Galeria Miejska Arsenał, 2018
Opis fiz.: S. 113-128
ISBN: 978-83-61886-84-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

5/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: Sztuka feministyczna i sztuka feministyczna o dwóch strategiach artystycznych : kilka uwag.
Tytuł wydawn. zbior.: Polki, patriotki, rebeliantki / red. Izabela Kowalczyk.
Opis wydawn.: Poznań : Galeria Miejska Arsenał, 2018
Opis fiz.: S. 86-101
ISBN: 978-83-61886-78-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

6/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: "Antywzorce" we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej / pod red. Karoliny Sikorskiej.
Opis wydawn.: Poznań : Galeria Miejska Arsenał, 2018
Opis fiz.: 371 s.
ISBN: 978-83-61886-84-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: "Kobiece" gatunki telewizyjne : geneza i kulturowe przeobrażenia.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 275 s.
ISBN: 978-83-231-4086-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

8/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: Pokazać niedające się pokazać : wieloznaczność i wytwarzanie (obrazów) wspólnoty.
Czasopismo: Acta UL Folia Philos., Z. 31
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 109-126, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
ISSN: 0208-6107 ; eISSN: 2353-9631
DOI: 10.18778/0208-6107.31.08
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

9/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: "Jelenie na rykowisku" : o demonach sztuki i granicach sztuki popularnej.
Tytuł równoległy: "Deer in rut" : on art's demons and limits of popular art.
Czasopismo: Lit. Lud., R. 62 nr 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 24-38, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
ISSN: 0024-4708 ; eISSN: 2544-2872
DOI: 10.12775/LL.01.2018.002
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

10/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: Szlakiem kobiecych ciał : poczucie przynależności i strategie filmowego patrzenia.
Tytuł równoległy: On the trail of women's bodies : feeling of belonging and strategies of cinematic seeing.
Czasopismo: Prz. Kulturozn., nr 1 (35)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 100-117
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Kulturoznawczy
ISSN: 1895-975X ; eISSN: 2084-3860
DOI: 10.4467/20843860PK.18.007.8594
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

11/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: Potrzeba widoczności : tryby pracy współczesnych artystek wizualnych.
Czasopismo: Widok, Nr 21
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 1-26, il.
Pełny tytuł czasop.: Widok : teorie i praktyki kultury wizualnej
ISSN: 2300-200X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

12/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: Przeciw afirmacji : negacja jako strategia poznawcza w filmie artystycznym.
Tytuł równoległy: Against affirmation : negation as a cognitive strategy in an art film.
Czasopismo: Tekstualia, nr 2 (49)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 55-64, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Tekstualia
ISSN: 1734-6029 ; eISSN: 2299-9906
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

13/13

Autor: Sikorska Karolina
Tytuł: Artystki w pracy i o pracy : poznawcze wymiary sztuki.
Tytuł równoległy: Female artists in work and about work : the cognitive dimensions of art.
Czasopismo: Szt. Dok., Nr 14
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 74-83
Pełny tytuł czasop.: Sztuka i Dokumentacja
ISSN: 2080-413X ; eISSN: 2545-0050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000