FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Norwidowskie pióro o piórze.

Tytuł całości: Norwidowski świat rzeczy, praca zbiorowa / pod red. Pauliny Abriszewskiej, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Izabeli Dobrzenieckiej, Dominiki Wojtasińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 253-267

Punktacja MNiSW: 20.000


2/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Ciało w literaturze, literackie, literatury : trzy studia o romantyzmie.

Tytuł równoległy: The body in literature, the body of literature and literary body : three studies in romanticism.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 327 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 299-315.

Punktacja MNiSW: 100.000


3/35


Autorzy: Abriszewska Paulina, Halkiewicz-Sojak Grażyna, Dobrzeniecka Izabela, Wojtasińska Dominika.

Tytuł oryginału: Norwidowski świat rzeczy : praca zbiorowa / pod red. Pauliny Abriszewskiej, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Izabeli Dobrzenieckiej, Dominiki Wojtasińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 545 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Lustrzane konfrontacje Pana Cogito.

Tytuł równoległy: Mirror confrontations of Mr. Cogito.

Czasopismo: Białostockie Studia Literaturoznawcze

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 41-58

Uwagi: 10.15290/bsl

Punktacja MNiSW: 9.000


5/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: "Dziecięcy wektor" w komiksach Guy Delisle'a.

Tytuł równoległy: A "child's vector" in Guy Delisle's comics.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 62 nr 4-5

Opis fizyczny: S. 5-16, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LL

Punktacja MNiSW: 11.000


6/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: "Miasto i miasto" Chiny Miéville'a : pomiędzy konwencjami, pomiędzy intertekstami.

Tytuł równoległy: China Miéville's "The city and the city" : among conventions, among intertexts.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 74 nr 2

Opis fizyczny: S. 31-43, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


7/35


Autorzy: Abriszewska Paulina, Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Kobieta i epoki : wiek XIX / pod red. Pauliny Abriszewskiej i Mirosławy Radowskiej-Lisak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 164 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 22)

Uwagi: Bibliogr. przy art.


8/35


Autorzy: Abriszewska Paulina, Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Kobieta i wiek XIX : zbliżenia.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 5-11

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


9/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Oralność, piśmienność i XIX-wieczna krytyka cywilizacji druku : przypadek Norwida.

Tytuł równoległy: Orality, literacy, and the 19th-century criticism of the print civilization : the Norwid case.

Czasopismo: Rocznik Antropologii Historii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 7 nr 10

Opis fizyczny: S. 233-249, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 11.000


10/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Inny jako maska? Pioska Murzyna Teofila Nowosielskiego : studium przypadku.

Tytuł całości: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Cz. 2 / red. nauk. Michał Kuziak, Bartosz Maciejewski.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2016

Opis fizyczny: S. 301-313

Seria: (Projekty Komparatystyki)

Punktacja MNiSW: 5.000


11/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Norwidowskie pomniki literatury.

Czasopismo: Colloquia Litteraria

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (20)

Opis fizyczny: S. 209-226, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Spleceni w Norwidzie : Różewicz, Herbert i Czułość.

Czasopismo: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 6 (9)

Opis fizyczny: S. 223-239, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


13/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Poznanie Innego jako samopoznanie : uwagi o Norwidowskiej "etnografii".

Tytuł całości: Norwid - spotkania kultur / red. Edyta Chlebowska.

Adres wydawniczy: , Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : 2015

Opis fizyczny: S. 149-162

Seria: (Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ;26)

Punktacja MNiSW: 5.000


14/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Co widzimy w lustrze?

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 178-183

Uwagi: Recenzja książki: Romantyzm w lustrze postmodernizmu : (i odwrotnie) / pod red. Wojciecha Hamerskiego, Michała Kuziaka, Sławomira Rzepczyńskiego. Warszawa 2014.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


15/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: XIX-wieczna tęsknota za oralnością : przypadek Norwida.

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 32

Opis fizyczny: S. 25-40, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


16/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Zmysły w romantycznym doświadczeniu erotycznym.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2013

Opis fizyczny: S. [1-6]

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


17/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Erotyka w literaturze romantycznej.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2013

Opis fizyczny: S. [1-5]

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


18/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Wobec mozaiki zalet i wad.

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 31

Opis fizyczny: S. 207-215, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


19/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Wielkie słowa Cypriana Norwida : uwagi interpretacyjne.

Tytuł całości: Jedno dzieło - wiele interpretacji, rozważania nad "Wielkimi słowami" Cypriana Norwida / pod red. Dariusza Pniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 43-52

Punktacja MNiSW: 5.000


20/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: O hermeneutyce znanej/nieznanej i o Norwidzie bez Norwida.

Tytuł całości: Jedno dzieło - wiele interpretacji, rozważania nad "Wielkimi słowami" Cypriana Norwida / pod red. Dariusza Pniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 149-161

Punktacja MNiSW: 5.000


21/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Przeżycie egzystencjalne Pana Cogito.

Tytuł całości: Między nami a światłem, Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta : szkice / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Józefa Marii Ruszara i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk : 2012

Opis fizyczny: S. 321-334

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Punktacja MNiSW: 5.000


22/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Filozoficzna i literacka biel.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: S. 16-23, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kolor w literaturze / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk

Punktacja MNiSW: 7.000


23/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Literacka refleksja Cypriana Norwida i Zbigniewa Herberta nad historią tryumfalną i historią ukrytą.

Tytuł całości: Bór nici, wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Platan : 2011

Opis fizyczny: S. 249-268

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Punktacja MNiSW: 5.000


24/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : 2011

Opis fizyczny: 374, [4] s.

Seria: (Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ;17)

Uwagi: Bibliogr. s. 355-365. Indeksy.

Punktacja MNiSW: 25.000


25/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Między alegorią a symbolem : o hermeneutyce Norwidowskiej.

Tytuł całości: Symbol w dziele Cypriana Norwida / red. nauk. Wiesław Rzońca.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 163-170

Seria: (Z Prac Zakładu Romantyzmu)


26/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Stereotyp zwrotu, inflacja przełomów we współczesnej humanistyce.

Tytuł całości: "Zwroty" badawcze w humanistyce, konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne / red. J. Kowalewski, W. Piasek.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 45-60

Seria: (Colloquia Humaniorum)

Uwagi: Bibliogr.


27/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Lęk przed wpływem wobec Wielkiej Improwizacji.

Czasopismo: Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 205-219, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł numeru czasopisma: Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim? : zeszyt monograficzny / pod red. Michała Kuziaka i Sławomira Rzepczyńskiego

Punktacja MNiSW: 9.000


28/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Postrzyżyny Bohumila Hrabala, czyli o sensotwórczej roli rytuału w dziele literackim.

Tytuł całości: Do Torunia kupić kunia, w 60. rocznicę założenia oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / pod red. Huberta Czachowskiego i Adriana Mianeckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział : 2008

Opis fizyczny: S. 277-285

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


29/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: O badaniu wątku historii w utworach Cypriana Kamila Norwida : konieczność różnorodności kontekstów i postaw badawczych.

Tytuł całości: Jak czytać Norwida?, postawy badawcze, metody, weryfikacje / pod red. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej, Joanny Trzcionki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 129-143

Punktacja MNiSW: 7.000


30/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: O twórcy i tworzeniu : Nie myśl, nie pisz - podmaluj, pędzel chwyć i namaż Cypriana Norwida.

Tytuł całości: Norwid - artysta, w 125. rocznicę śmierci poety / pod red. Krzysztofa Trybusia, Wiesława Ratajczaka, Zofii Dambek.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 2008

Opis fizyczny: S. 275-283

Seria: (Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ;t. 58)

Punktacja MNiSW: 7.000


31/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Sznurowadła, zegarki, kamienie : rzecz w literaturze.

Tytuł całości: Rzeczy i ludzie, humanistyka wobec materialności / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 319-333

Seria: (Colloquia Humaniorum)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


32/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: O niewłaściwie zadanym pytaniu, czyli o zaangażowaniu i izolacji literaturoznawstwa.

Tytuł całości: Zaangażowanie czy izolacja?, współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów / red. J. Kowalewski, W. Piasek.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 181-194

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


33/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Cyprian Norwid i Zbigniew Herbert : o wspólnocie poetyckiego ideału.

Tytuł całości: Cyprian Kamil Norwid - polskość, europejskość, uniwersalizm / pod red. Danuty Dąbrowskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica : 2006

Opis fizyczny: S. 128-137

Punktacja MNiSW: 6.000


34/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Płynna tożsamość współczesnego literaturoznawstwa, czyli o immanentnej interdyscyplinarności i nie tylko.

Tytuł całości: Granice dyscyplin-arne w humanistyce / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 165-177

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


35/35


Autorzy: Abriszewska Paulina.

Tytuł oryginału: Mechanizmy dzieła literackiego według Maurice'a Merleau-Ponty'ego.

Czasopismo: Sztuka i Filozofia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 90-110, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000