FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Katarzyna Dembska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Vliv anglického jazyka na pojmenování osob podle povolání a zaměstnání v češtině.

Tytuł równoległy: English influence on occupational titles in Czech language.

Tytuł całości: Cizojazyčné vlivy na slovanské jazyky / ed.: Jindřich Kesner.

Adres wydawniczy: Hradec Králové, Gaudeamus : 2019

Opis fizyczny: S. 42-52, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ot pribyli golova ne bolit : neskol'ko zamečanij po povodu naimenovanij mužčin, lûbâŝih uhaživat' za ženŝinami.

Tytuł równoległy: Od przybytku głowa nie boli : kilka uwag o nominacjach kobieciarzy.
Tytuł równoległy: Od przybytku głowa nie boli : some remarks about the appellatives of womanizers.

Tytuł całości: Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi, księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych / pod red. Andrzeja Charciarka i Ewy Kapeli.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 97-106, streszcz. pol., ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3775)

Punktacja MNiSW: 20.000


3/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Eufemizacja w przekładzie (na materiale języka czeskiego).

Czasopismo: Bohemistyka

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 19 nr 4

Opis fizyczny: S. 460-474, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 40.000


4/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ob odnom iz sposobov vosproizvodimosti mnogoslovnyh edinic (na materiale russkogo âzyka).

Tytuł równoległy: O jednym ze sposobów odtwarzalności jednostek wielowyrazowych (na materiale języka rosyjskiego).
Tytuł równoległy: About one way of reproducibility of multi-word units (on the basis of Russian).

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 41 z. 2

Opis fizyczny: S. 180-200, il., tab.; streszcz. pol., ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Czeskie feminatywy zawodowe i ich polskie ekwiwalenty przekładowe.

Tytuł równoległy: Czech occupational feminitives and their Polish translation equivalents.

Tytuł całości: Jednostki języka w systemie i w tekście. 2 / pod red. Andrzeja Charciarka, Anny Zych i Ewy Kapeli.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 55-66, streszcz. ang., ros.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3723)

Punktacja MNiSW: 20.000


6/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wielowyrazowe jednostki leksykalne w demotywatorach : (na materiale języka polskiego).

Tytuł równoległy: Multi-word lexical units in demotivators : (on the basis of the Polish language).

Tytuł całości: Parémie národů slovanských VIII / eds.: Urszula Kolberová, Simona Mizerová.

Adres wydawniczy: Ostrava, Ostravská Univerzita. Filozofická fakulta : 2017

Opis fizyczny: S. 315-326, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/44


Autorzy: Dembska Katarzyna, Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami / pod red. Katarzyny Dembskiej i Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 358 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ob odnom tipe metaforizacii koncepta lûbov' (na primere ego realizacij v russkom âzyke).

Tytuł całości: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami / pod red. Katarzyny Dembskiej i Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 227-238, tab.; streszcz. ang., pol.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: (Nie)zmącona harmonia rodzaju : nazwy zawodowe kobiet w języku czeskim.

Tytuł całości: Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej / red. nauk. Mieczysław Balowski.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Pro : 2016

Opis fizyczny: S. 401-414, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Bohemica Posnaniensia ;fasc. 14)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


10/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: O metaforičeskom haraktere sverhleksemnyh edinic s komponentom serdce i ih frazematičeskom potenciale (na materiale russkogo âzyka).

Tytuł całości: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů, 10.-11.9.2015 / ed.: Martina Pálušová.

Adres wydawniczy: Olomouc, Univerzita Palackého : 2016

Opis fizyczny: S. 177-184, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Rossica Olomucensia ;55)


11/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: O funkcji pragmatycznej napisów na T-shirtach (na materiale języka czeskiego).

Czasopismo: Bohemistyka

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 16 nr 4

Opis fizyczny: S. 360-371, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


12/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Feminativa w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (na przykładzie wybranych nazw zawodowych).

Tytuł całości: Jednostki języka w systemie i w mowie / pod red. Andrzeja Charciarka, Henryka Fontańskiego, Jolanty Lubochy-Kruglik.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 93-104, tab.; streszcz. ang., ros.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3344)

Punktacja MNiSW: 4.000


13/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: K probleme dezorientiruûŝih gazetnyh zagolovkov (na primere krylatyh edinic russkogo âzyka).

Tytuł całości: Rosja w dialogu kultur. T. 1 / pod red. Katarzyny Dembskiej i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 407-415, streszcz. ang., pol.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/44


Autorzy: Dembska Katarzyna, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Rosja w dialogu kultur. T. 1 / pod red. Katarzyny Dembskiej i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 605 s., il.; streszcz. ang., ros.

Uwagi: Tekst ros. i pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Rola neologizmów w kształtowaniu systemu języka czeskiego (na przykładzie nazw osób).

Czasopismo: Bohemistyka

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 15 nr 2

Opis fizyczny: S. 159-172, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


16/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Kontaminaciâ kak sposob obrazovaniâ antiposlovic (na primere russkogo i pol'skogo âzykov).

Tytuł całości: Parémie národů slovanských. 7 / ed. Eva Mrhačová, Jiří Muryc, Urszula Kolberová.

Adres wydawniczy: Ostrava, Ostravská Univerzita. Filozofická fakulta : 2014

Opis fizyczny: S. 283-288, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


17/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Bramkarka, architektka, polityczka... : kilka uwag o polsko-czeskich analogiach językowych (na przykładzie nazw zawodowych kobiet).

Czasopismo: Bohemistyka

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 13 nr 1

Opis fizyczny: S. 35-47

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


18/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 317 s., streszcz. ros.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 291-310

Punktacja MNiSW: 20.000


19/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ob obrazovanii frazematičeskih edinic russkogo âzyka putem kontaminacii.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 61 nr 1

Opis fizyczny: S. 81-88, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


20/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: "Słowa wykolejone" czyli o zjawisku kontaminacji we współczesnym języku rosyjskim.

Adres wydawniczy: Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM : 2011

Opis fizyczny: 144 s., streszcz. ros.

Uwagi: Bibliogr. s. 121-127

Punktacja MNiSW: 20.000


21/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Zjawisko kontaminacji jako jeden z aspektów badawczych języka reklamy : (na przykładzie języka rosyjskiego).

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 7

Opis fizyczny: S. 20-28, streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Semantyka, stylistyka i pragmatyka tekstu / red. zesz.: Agata Piasecka [et al.]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


22/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: "Lustereczko, powiedz przecie..." : o kobiecie w języku (na wybranym materiale języka czeskiego i rosyjskiego).

Tytuł całości: Lustro, literatura, kultura, język / red.: Irena Fijałkowska-Janiak [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 322-327

Seria: (Humanistyka Otwarta ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.


23/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ob odnom aspekte feministskoj lingvistiki v sovremennom russkom âzyke.

Tytuł całości: Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu / pod red. Anny Ginter.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 433-437, streszcz. ang.


24/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: O nieporozumieniach komunikacyjnych na przykładzie nazw zawodowych kobiet (na materiale języka polskiego i rosyjskiego).

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 32 z. 4

Opis fizyczny: S. 121-128, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 10.000


25/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: O normotvorčeskoj funkcii âzyka SMI : (na primere nazvanij ženŝin po professii, dolžnosti i zvaniû).

Czasopismo: Rossica Olomucensia

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 49 č. 1

Opis fizyczny: S. 37-40, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


26/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Rola gry językowej w tworzeniu określeń prostytutek : (na materiale współczesnego języka rosyjskiego).

Tytuł całości: Leksika podstandarta. T. 2: Sovremennye žargony i ih opisanie / pod red. Anny Zyh i Margarity Nadel-Červinskoj.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 142-148, streszcz. ros., ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 2713)


27/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: O elementach językowego obrazu kobiety (na przykładzie języka rosyjskiego).

Tytuł całości: Problemy semantyki i stylistyki tekstu / pod red. Jana Sosnowskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2009

Opis fizyczny: S. 117-122, streszcz. ros.


28/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: O nazwach zawodowych kobiet we współczesnym języku rosyjskim.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 80-87, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Gendernyj vopros v russkom âzyke - proklâtie ili blagodat'?

Tytuł całości: "Til žäne žahandanu, bugini men bolašagy" : atty halykaralyk gylymi-teoriâlyk konferenciâ (27-28 karaša 2008 žyl) / red. Berikbaj Sagyndykuly, Bagdan Momynova.

Adres wydawniczy: Almaty, Arys : 2008

Opis fizyczny: S. 27-32


30/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ženŝina v obŝem žargone russkogo âzyka : (popytka sociolingvističeskoj harakteristiki voprosa).

Czasopismo: Rossica Olomucensia

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 46 č. 2

Opis fizyczny: S. 341-344

Punktacja MNiSW: 1.000


31/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Stereotyp kobiety w skrzydlatych słowach języka rosyjskiego.

Tytuł całości: Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym, rusycystyczne studia konfrontatywne / pod red. Piotra Czerwińskiego i Andrzeja Charciarka.

Adres wydawniczy: Katowice, WW Oficyna Wydawnicza : 2007

Opis fizyczny: S. 81-85, streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 6.000


32/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Rosyjsko-polski słownik eufemizmów semantycznego pola seksu

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 274 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


33/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Rosyjskie zbliżenia - reaktywacja.

Tytuł całości: Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan / pod red. Michała Dobroczyńskiego i Joanny Marszałek-Kawy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2005

Opis fizyczny: S. 221-225

Punktacja MNiSW: 6.000


34/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Próba leksykograficznego opisu eufemizmów współczesnego języka rosyjskiego (na przykładzie semantycznego pola seksu).

Tytuł całości: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 2 / red. nauk. Alicja Pstyga.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 101-107

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


35/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: O elementach gry językowej na przykładzie eufemizmów współczesnego języka rosyjskiego.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 10

Opis fizyczny: S. 59-65, streszcz. ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


36/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Gniazda słowotwórcze w systemie eufemizmów współczesnego języka rosyjskiego.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 26 z. 3

Opis fizyczny: S. 79-85, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 3.000


37/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: K voprosu o suŝnosti évfemizmov.

Tytuł całości: Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich / pod red. Piotra Czerwińskiego ; przy współpr. Andrzeja Charciarka.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 93-96, streszcz. pol., ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 2076)

Punktacja MNiSW: 4.000


38/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Krótka charakterystyka zjawiska eufemizacji we współczesnym języku rosyjskim : na przykładzie pola semantycznego seksu.

Tytuł całości: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, opis, konfrontacja, przekład. 3 / red. Iwona Łuczków, Jan Sokołowski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 71-75, streszcz. ros.

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ;nr 2378. Slavica Wratislaviensia ; 117)

Punktacja MNiSW: 2.000


39/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Metaforyczny charakter wyrażeń eufemistycznych współczesnego języka rosyjskiego : na przykładzie pola semantycznego seksu.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 24 z. 1

Opis fizyczny: S. 116-120, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 3.000


40/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Eufemizm : problemy badawcze : na materiale języka rosyjskiego.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 23 z. 1

Opis fizyczny: S. 68-71, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 3.000


41/44


Autorzy: Graszek-Tańska Anna, Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: I Ogólnopolska Językoznawcza Konferencja Młodych Slawistów, Toruń, 20-21 września 200 roku.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 50 nr 1

Opis fizyczny: S. 155-157


42/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Slovoobrazovanie i konstektual'nye značeniâ russkih maternyh vyraženij.

Tytuł całości: Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 2 / pod red. Michała Blicharskiego ; przy współudz. Jolanty Lubochy-Kruglik.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2000

Opis fizyczny: S. 64-72, streszcz. pol., ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 1932)

Punktacja MNiSW: 4.000


43/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Mat kak problema russkogo âzyka konca XX stoletiâ.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 247-260, streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 1.000


44/44


Autorzy: Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Âzykovoe tabu : évfemizmy i vul'garizmy v sovremenno russkom âzyke.

Czasopismo: Rossica Olomucensia

Rocznik: 1999, 2000

Szczegóły: R. 38 č. 2

Opis fizyczny: S. 235-239

Punktacja MNiSW: 1.000