FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Magdalena Żabowska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wyrażenia funkcyjne w gwarze warszawskiej : (na materiale felietonów Wiecha Ksiuty z Melpomeną).

Tytuł równoległy: Function words in Warsaw urban dialect : (on the basis of Wiechs columns Ksiuty z Melpomeną).

Tytuł całości: Z bliska i z daleka, język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Ałły Krawczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 183-196, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Dla odmiany : fraza przysłówkowa i komentarz metatekstowy (na tle konstrukcji dla + NP).

Tytuł równoległy: Dla odmiany : adverbial expression and metatextual comment (against the construction dla + NP)

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 191-212, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LinCop

Punktacja MNiSW: 20.000


3/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Miejsce negacji w strukturze semantycznej metaoperatorów niby, jakby i jak gdyby.

Tytuł całości: Negacja w języku, tekście, dyskursie / pod red. Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz i Bartłomieja Cieśli.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2018

Opis fizyczny: S. 75-88

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Jak sama nazwa wskazuje i nomen omen : wykładniki wiedzy mówiącego o zależnościach między formą i treścią wyrażeń.

Tytuł całości: Sens i konwencje w języku, studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu / pod red. Adama Dobaczewskiego, Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 409-428

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: O potrzebie historycznej składni pragmatycznej języka polskiego.

Tytuł równoległy: On the need for the historical pragmasyntax of Polish language.

Tytuł całości: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym / pod red. Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Olgi Ziółkowskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Rys : 2018

Opis fizyczny: S. 107-123, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/39


Autorzy: Grochowski Maciej, Kisiel Anna, Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Zasady opisu jednostek funkcyjnych w WSJP PAN.

Tytuł całości: Wielki słownik języka polskiego PAN, geneza, koncepcja, zasady opracowania / komitet red. Piotr Żmigrodzki [et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN : 2018

Opis fizyczny: S. 191-203

Punktacja MNiSW: 20.000


7/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Demonstrativum to w kontekście czasowników epistemiczno-mownych (o delimitacji jednostek języka).

Tytuł równoległy: Demonstrativum to ('that') within the verbs of saying something (on delimitation of lexical units)

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 72

Opis fizyczny: S. 449-464, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


8/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Zaimki nieokreślone a modalne treści zdania.

Tytuł równoległy: Indefinite pronouns and modal content of sentences.

Tytuł całości: Nieokreśloność i granice / pod red. Magdaleny Danielewiczowej, Katarzyny Doboszyńskiej-Markiewicz, Alicji Wójcickiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 237-255, streszcz. ang.

Seria: (Prace Językoznawcze / Instytut Filologii Polskiej UKSW ;t. 9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Makroskładnia : wypowiedzeniowe struktury syntaktyczne.

Tytuł równoległy: Macrosyntax : the syntactic structures at the level of utterance.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 71-87, tab., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


10/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Niedookreślenie, dekonkretyzacja i zmienne językowe : o quasi-tautologicznych układach typu ten i ten, to i to, tak a tak.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 12 nr 1

Opis fizyczny: S. 115-129, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12797/LV

Punktacja MNiSW: 13.000


11/39


Autorzy: Sobotka Piotr, Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 12 nr 2

Opis fizyczny: S. 113-11, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12797/LV

Punktacja MNiSW: 13.000


12/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Jak i jak to jako operatory wprowadzające zdanie dopełnieniowe przy predykatach narracji : na tle predykatów percepcji.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 70

Opis fizyczny: S. 451-464, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


13/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Kontrastywna reduplikacja a kontrast wyrażany leksykalnie i prozodycznie.

Tytuł całości: Sens i brzmienie = Meaning and sound / red. Magdalena Danielewiczowa, Joanna Bilińska, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zaucha.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 103-118, streszcz. ang.

Seria: (Prace Językoznawcze / Instytut Filologii Polskiej UKSW ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: O godzeniu przeciwieństw : funkcja wyrażeń jednocześnie i zarazem w języku naturalnym oraz w testowaniu hipotez semantycznych.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 71-105, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LinCop

Punktacja MNiSW: 13.000


15/39


Autorzy: Grochowski Maciej, Kisiel Anna, Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Słownik gniazdowy partykuł polskich.

Adres wydawniczy: Kraków, Polska Akademia Umiejętności : 2014

Opis fizyczny: 398 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 315-392.

Punktacja MNiSW: 25.000


16/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Partykułologia i partykułografia : stan obecny i perspektywy.

Tytuł całości: Maiuscula linguistica, studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o. : 2014

Opis fizyczny: S. 103-119, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.


17/39


Autorzy: Moroz Andrzej, Sobotka Piotr, Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Maiuscula linguistica : studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o. : 2014

Opis fizyczny: 428 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Oby vs niech. Od chcenia do działania.

Tytuł całości: Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej / pod red. Krystyny Kleszczowej i Anny Szczepanek.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 207-219, streszcz. ang., ros.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3141)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/39


Autorzy: Żabowska Magdalena, Sobotka Piotr.

Tytuł oryginału: Fakty języka a fakty mowy : rzeczywistość - świat : składnia.

Tytuł całości: Langue i parole, w stulecie śmierci Ferdinanda de Saussure'a : abstrakty konferencji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 23-25 maja 2013 roku / red. nauk. Piotr Sobotka.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio : 2013

Opis fizyczny: S. 57-60

Seria: (Symposia Linguistica Thorunensia ;2)

Uwagi: Bibliogr.


20/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Faktycznie i rzeczywiście : operacje na wiedzy i ich leksykalizacja.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 9

Opis fizyczny: S. 131-141, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


21/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wypowiedzeniotwórcze jednostki języka : ich właściwości, poziom oddziaływania i miejsce w klasyfikacji leksemów.

Tytuł całości: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 15 / hrsg. von Ekaterina Kislova [et al.].

Adres wydawniczy: München [etc.], Verlag Otto Sagner : 2012

Opis fizyczny: S. 310-316, streszcz. ang.

Seria: (Die Welt der Slaven. Sammelbände ;Bd. 46)

Uwagi: Bibliogr.


22/39


Autorzy: Grochowski Maciej, Kisiel Anna, Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Granice jednostek języka a praktyka leksykograficzna.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 177-190, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


23/39


Autorzy: Grochowski Maciej, Kisiel Anna, Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Über die Grundsätze der Beschreibung von Stichwörtern in einem zu konzipierenden Wörterbuch der polnischen Partikeln.

Tytuł całości: Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte / Hrsg.: Lech Zieliński, Klaus-Dieter Ludwig, Ryszard Lipczuk.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main, Peter Lang : 2011

Opis fizyczny: S. 115-129, tab.

Seria: (Danziger Beiträge zur Germanistik ;Bd. 35)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/39


Autorzy: Kisiel Anna, Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: O zakresie klasy partykuł w "Słowniku gniazdowym partykuł polskich".

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 113-132, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


25/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: O tzw. dopowiedzeniach zaprzeczających.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 60

Opis fizyczny: S. 353-364, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


26/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wyrażenia metatekstowe w funkcji parentezy.

Tytuł całości: Język z różnych stron widziany, materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej "Z zagadnień metodologii badań językoznawczych", Kraków, 10-11 marca 2008 r. / pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Anny Czelakowskiej

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2009

Opis fizyczny: S. 157-166, tab.

Seria: (Biblioteka "LingVariów" ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr.


27/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Hierarchia wyrażeń metatekstowych.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 179-189, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


28/39


Autorzy: Grochowski Maciej, Kisiel Anna, Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Problemy definiowania jednostek metatekstowych w słowniku : między przyjaznością a naukowością.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 56

Opis fizyczny: S. 145-160, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


29/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Polskie wyrażenia ewidencjalne a partykuły epistemiczne.

Tytuł całości: Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen / Hrsg.: Björn Wiemer, Vladimir A. Plungjan.

Adres wydawniczy: München [etc.], Kubon & Sagner : 2008

Opis fizyczny: S. 377-393, streszcz. ang.

Seria: (Wiener slawistischer Almanach. Sonderband ;72)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


30/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Leksykalne sygnały korekty wypowiedzi.

Tytuł całości: Stylistyka a leksykologia, związki, zależności, metody / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 131-141

Seria: (Studia o Języku i Stylu Artystycznym ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 7.000


31/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Odprzymiotnikowe derywaty właściwie, praktycznie, generalnie.

Tytuł całości: Słowotwórstwo i tekst / red. nauk. Viara Maldjieva i Zofia Rudnik-Karwatowa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2007

Opis fizyczny: S. 247-255, streszcz. ang.

Seria: (Prace Slawistyczne ;124)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


32/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: O znaczeniu wybranych partykuł potwierdzających : (tak naprawdę - w gruncie rzeczy).

Tytuł całości: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 161-169

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


33/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Czy "prawie robi wielką różnicę"?

Tytuł całości: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 287-294

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


34/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Jednostki komunikujące wybór odpowiedniego wyrażenia.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 52

Opis fizyczny: S. 451-460, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


35/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: O znaczeniu jednostek o kształcie szereg.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 62

Opis fizyczny: S. 207-218, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


36/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie semantyczne partykuł epistemicznych.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 1 nr 1

Opis fizyczny: S. 203-213, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


37/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Cechy składniowe i semantyczne partykuły "w zasadzie".

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 26-27

Opis fizyczny: S. 117-129, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


38/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Ograniczenia łączliwości liczebników niewłaściwych homonimicznych z formami rzeczowników.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 24-25

Opis fizyczny: S. 181-196, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


39/39


Autorzy: Żabowska Magdalena.

Tytuł oryginału: Opozycje semantyczne w klasie liczebników niewłaściwych (homonimicznych z formami rzeczowników).

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2005

Szczegóły: z. 2 (621)

Opis fizyczny: S. 26-37, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000