Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Obremski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ksiądz Piotr Skarga i dialog ekumeniczny : ortografia (PAX versus ChAT) - Boży podżegacz - proces beatyfikacji.
Tytuł wydawn. zbior.: Retoryka, polityka, religia w Pierwszej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia / red. Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019
Opis fiz.: S. 123-138
ISBN: 978-83-8090-510-8 ; eISBN: 978-83-8090-511-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Zło jest brakiem dobra" : "ziemskie niebo" versus "piekiełko kobiet" w klasztorze grodzieńskich brygidek.
Tytuł równoległy: "Evil is the lack of good" : "earthly heaven" versus "women's hell" in the Grodno Brigade monastery.
Tytuł wydawn. zbior.: Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy : polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod red. Daniela Kalinowskiego i Emilii Juchniewicz.
Opis wydawn.: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2019
Opis fiz.: S. 53-69, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-746-7299-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Polskie tytuły Józefa Stalina : wiara człowieka radzieckiego.
Tytuł równoległy: Joseph Stalin's Polish titles.
Czasopismo: Forum Artis Rhetor., nr 3 (58)
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 9-26, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Forum Artis Rhetoricae
ISSN: 1733-1986
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

4/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Najkrótszy kurs tragikomedii PRL : Rejs Marka Piwowskiego.
Tytuł równoległy: The shortest course of the PRL tragicomedy : The Cruise by Marek Piwowski.
Czasopismo: Przestrz. Teorii, T. 31
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 345-355, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN: 1644-6763
DOI: 10.14746/pt.2019.31.18
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 70.000

5/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Instrukcja z wychodka zlewni mleka : nikifoma, wymowa pokazowa, gatunek.
Tytuł równoległy: Instruction manual of a milk catchment : nikiform, demonstrative utterance, genre.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 3 (177)
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 95-114, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
ISSN: 0867-0633
DOI: 10.18318/td.2019.3.6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

6/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wprowadzenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Marcin Luter 1517-2017 / pod red. Krzysztofa Obremskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 9-16
ISBN: 978-83-231-4132-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Relatywizm sprzecznych ocen ekumenizmu : Ecône versus Rzym.
Tytuł wydawn. zbior.: Marcin Luter 1517-2017 / pod red. Krzysztofa Obremskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 195-209
ISBN: 978-83-231-4132-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Marcin Luter 1517-2017 / pod red. Krzysztofa Obremskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 212 s., il.
ISBN: 978-83-231-4132-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Krótki słownik filozoficzny : jedność przeciwieństw "pierwotnej" wspólnoty pierwotnej i "świetlanej przyszłości".
Tytuł równoległy: Short philosophical dictionary : the unity of opposites - primary "primitive community" and "bright future".
Czasopismo: Forum Artis Rhetor., nr 4 (55)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 39-50, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Forum Artis Rhetoricae
ISSN: 1733-1986
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

10/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Juliana Przybosia zwycięstwo i przegrana teorii ekwiwalentyzowania : profesor gimnazjum i uczennica - "siwa świszczypała" i córeczka.
Tytuł równoległy: Julian Przyboś's victory and the defeat of theory of equivalence : a professor of middle school and a pupil - "grey-haired madcap" and a daughter.
Czasopismo: Lit. Lud., R. 62 nr 4-5
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 17-24, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
ISSN: 0024-4708 ; eISSN: 2544-2872
DOI: 10.12775/LL.4-5.2018.002
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

11/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Filmowe studium alienacji : Rejs.
Tytuł równoległy: The Ship Cruis : a cinematic study of alienation.
Czasopismo: Media Kult. Komun. Społ., Nr 14/2
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 43-56, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Media, Kultura, Komunikacja Społeczna
ISSN: 1734-3801 ; eISSN: 2450-081X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

12/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Dwie książki o Sarmacji.
Tytuł równoległy: Two books on Sarmatism.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 109 z. 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 271-277, streszcz. ang.
Uwaga: Recenzja książek: Palus sarmatica / Krzysztof Koehler. Warszawa 2016 ; Sarmacja : obalanie mitów : podręcznik bojowy / Jacek Kowalski. Warszawa 2016.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
ISSN: 0031-0514
DOI: 10.18318/pl.2018.4.17
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

13/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Konstrukcja czasoprzestrzeni w Psalmodii polskiej Wespazjana Kochowskiego.
Tytuł równoległy: Space-time construction in Wespazjan Kochowski's Psalmodia polska ("Polish Psalmody").
Czasopismo: Pam. Lit., R. 109 z. 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 197-206, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
ISSN: 0031-0514
DOI: 10.18318/pl.2018.4.12
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

14/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 7: Literatura, historia, język / red. Piotr Borek, Marceli Olma. Kraków 2017.
Czasopismo: Pr. Polonist., Ser. 73
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 251-260, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Prymas Andrzej Olszewski i jego czasy : piśmiennictwo religijne i okolicznościowe epok dawnych / red. nauk. tomu: Maria Wichowa.
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Prace Polonistyczne
ISSN: 0079-4791 ; eISSN: 2450-9353
DOI: 10.26485/PP/2018/73/15
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.500

15/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Przemówienie na bankiecie z okazji wprowadzenia orderu "Virtuti Militari" : interpretacja retoryczna mowy Józefa Piłsudskiego.
Czasopismo: Śl. Stud. Pol., nr 1 (11)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 263-280, streszcz. ang., fr.
Pełny tytuł czasop.: Śląskie Studia Polonistyczne
ISSN: 2084-0772 ; eISSN: 2353-0928
DOI: 10.31261/SSP.2018.11.20
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

16/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Romans a powieść : analiza porównawcza haseł Słownika literatury polskiego oświecenia.
Tytuł wydawn. zbior.: Aplauz najzacniejszej damie : studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej / pod red. Iwony Maciejewskiej i Agaty Roćko.
Opis wydawn.: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017
Opis fiz.: S. 121-130
ISBN: 978-83-8100-105-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

17/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Sofistyka - inwencja retoryczna - "manipulacja medialna" : o wydarzeniach bydgoskich 1981 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna : pola i perspektywy badań / red. nauk. Cyprian Mielczarski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa : Instytut Filologii Klasycznej UW, 2017
Opis fiz.: S. 265-277
Seria: Scripta / Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego ; t. 9
ISBN: 978-83-65886-18-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

18/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wespazjana Kochowskiego Psalmodia polska za dobrodziejstwa boskie dziękująca : sacrum czasoprzestrzeni.
Tytuł równoległy: Wespazjan Kochowski's Polish psalmody, thanking for the God's benefits : the sacred of the space-time.
Czasopismo: Barok, R. 24 nr 1-2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 171-187, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
ISSN: 1232-3233
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

19/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Niezgodna zgodność" pochwały i nagany : Do króla a staropolski panegiryk królewski.
Czasopismo: Kom. Mazur.-Warm., nr 3 (297)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 505-516, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN: 0023-3196
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

20/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Tuliusz domowy.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 24
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 200-206, il.
Uwaga: Tytuł tomu: Akutagawa.
Uwaga: Recenzja książki: Tuliusz domowy : świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII-XVIII wiek) / Małgorzata Ciszewska. Warszawa 2016.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2017.073
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

21/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Glosa polemiczna do Radosława Grześkowiaka "Rozwiązywania Gadki Jana Kochanowskiego".
Czasopismo: Odrodz. Reform. Pol., T. 61
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 303-306
Uwaga: POLEMIKA
Pełny tytuł czasop.: Odrodzenie i Reformacja w Polsce
ISSN: 0029-8514
DOI: 10.12775/15941
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

22/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Kalwińska mowa podszyta nienawiścią : Wilno lat 1581-1582 i "Apologeticus".
Tytuł równoległy: Calvinistic speech fraught with hatred : Vilnius between 1581-1582 and "Apologeticus".
Czasopismo: Pam. Lit., R. 108 z. 3
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 23-40, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
ISSN: 0031-0514
DOI: 10.18318/pl.2017.3.2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

23/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Czy faktycznie Piotr Skarga był prorokiem "upadku Polski i niedoli porozbiorowej"?
Tytuł równoległy: Was Piotr Skarga actually a prophet of "the fall of Poland and post-partition misery"?
Czasopismo: Pam. Lit., R. 108 z. 3
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 145-157, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
ISSN: 0031-0514
DOI: 10.18318/pl.2017.3.9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

24/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Sytuacja liryczna a konstruktywistyczny podział na Naturę i Kulturę : Julian Przyboś, Z Tatr.
Tytuł równoległy: The lyrical situation and the constructivist division of nature and culture : Julian Przybos, Z Tatr (From the Tatra mountains).
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 4 (166)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 235-252, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
ISSN: 0867-0633
DOI: 10.18318/td.2017.4.15
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

25/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Gatunkowa hybryda z 1638 roku : Samuela Twardowskiego Dafnis drzewem bobkowym : przyczynek do "zagłady gatunków".
Tytuł równoległy: A hybrid genre from 1638 : Samuel Twardowski's Daphne transformed into a laurel tree.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 6 (168)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 142-165, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
ISSN: 0867-0633
DOI: 10.18318/td.2017.6.8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

26/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Pięćset lat reformacji w Toruniu.
Czasopismo: Terminus, R. 19 z. 2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 457-468
Uwaga: Rec. publikacji: Reformacja w Toruniu : wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta : katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 9 czerwca - 15 października 2017 / [redakcja katalogu Joanna Arszyńska, Liliana Lewandowska, Aleksandra Mierzejewska]. Toruń 2017.
Pełny tytuł czasop.: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej
ISSN: 2082-0984 ; eISSN: 2084-3844
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.500

27/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Punkt zapalny tumultu toruńskiego 1724 roku i monologowy dialog historyków : Woldemar Gastpary - Stanisław Salmonowicz.
Tytuł równoległy: The flash point of Toruń Tumult (1724) and monologue-dialog between two historians : Woldemar Gastpary - Stanisław Salmonowicz.
Czasopismo: Zag. Rodzajów Lit., T. 60 z. 4
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 145-158, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Zagadnienia Rodzajów Literackich
ISSN: 0084-4446 ; eISSN: 2451-0335
DOI: 10.26485/ZRL/2017/60.4/10
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

28/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Przemoc w laboratorium "mikrofizyki władzy" : Marka Piwowskiego i Janusza Głowackiego Rejs.
Tytuł równoległy: Violence in a laboratory of "microphysics of power" : Marek Piwowski and Janusz Głowacki's Rejs.
Czasopismo: Znaczenia, Nr 16
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 53-58, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo
ISSN: 1899-9670
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

29/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: W patriotycznym trójkącie bermudzkim : Polska jest ojczyzną - Krzyż i orzeł - Zdjąć Polskę z krzyża.
Tytuł równoległy: In a patriotic Bermuda triangle.
Czasopismo: Znaczenia, Nr 16
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 27-36, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo
ISSN: 1899-9670
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

30/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Status benedyktynów w Opisie obyczajów za panowania Augusta III ks. Jędrzeja Kitowicza.
Tytuł wydawn. zbior.: Monastycyzm XV-XVIII wieku : tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu / red. nauk. Michał T. Gronowski, Piotr Urbański.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
Opis fiz.: S. 321-337
Seria: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości ; T. 4
ISBN: 978-83-235-2553-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

31/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ulryk Schober i konceptystyczna sztuka pochwały : Gratulacje z powodu szczęśliwego ugaszenia pożaru na wsi Strobanda.
Czasopismo: Forum Artis Rhetor., nr 1 (44)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 41-55, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Retoryka i historia w I Rzeczypospolitej.
Pełny tytuł czasop.: Forum Artis Rhetoricae
ISSN: 1733-1986
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

32/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Część archaiczna pieśni ojczystej : "wyrafinowany artyzm" a majuskuły jako znaki delimitacji wiersza (źródło versus imitacyjne konstrukcje).
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 19
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 99-117, tab.; streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Konstruktywizm w literaturoznawstwie / pod redakcją Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2016.039
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

33/189

Autor: Bohuszewicz Paweł, Cyzman Marzenna, Dąbrówka Andrzej, Markiewka Tomasz Szymon, Obremski Krzysztof
Tytuł: Dyskusja wokół tekstu Andrzeja Dąbrówki Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 19
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 211-219
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2016.046
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Między alegoryzmem a panegiryzmem : Tomasza Tretera Theatrum virtutum divi Stanislai Hosii : (rozpoznania).
Czasopismo: Pr. Filol. Literaturozn., nr 6 (9)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 271-282, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
ISSN: 2084-6045
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

35/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Film "Bolesław Śmiały" - relacje między Polską Ludową i Kościołem.
Czasopismo: Prz. Hist., T. 107 z. 4
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 685-703, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Historyczny
ISSN: 0033-2186
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

36/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: O "kobietach, kanonie i badaniach literatury dawnej" polemiczny głos.
Czasopismo: Terminus, R. 18 z. 3
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 271-286, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej
ISSN: 2082-0984 ; eISSN: 2084-3844
DOI: 10.4467/20843844TE.16.010.6820
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

37/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Filozoficzne spory literaturoznawców o interpretację : od presokratyków przez Romana Ingardena do Josefa Mitterera.
Czasopismo: Znaczenia, Nr 15
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 193-198
Uwaga: Recenzja książki: Literaturoznawczy spór o interpretację : analiza wybranych dwudziestowiecznych koncepcji teoretycznych / Tomasz Szymon Markiewka. Toruń 2016.
Pełny tytuł czasop.: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo
ISSN: 1899-9670
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

38/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Czy Marchołtowy Salomon faktycznie jest mędrcem?
Tytuł wydawn. zbior.: Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce / redakcja Justyna Dąbkowska-Kujko, Anna Nowicka-Struska.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Opis fiz.: S. 105-122, streszcz. ang.
Seria: Lubelska Biblioteka Staropolska. Monografie ; T. 2
ISBN: 978-83-7784-755-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

39/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Stanisław Barańczak i Książki najgorsze czterdzieści lat później : (lekturowe podpowiedzi dla młodszych pokoleń).
Tytuł wydawn. zbior.: Stanisław Barańczak in memoriam / red. nauk. Jakub Osiński, Michał Pranke, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański.
Opis wydawn.: Toruń : ProLog, 2015
Opis fiz.: S. 151-168
ISBN: 978-83-941843-2-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

40/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ciało, płeć, kultura.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 340 s., il.
ISBN: 978-83-231-3368-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

41/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny / pod red. Krzysztofa Obremskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 171 s., il.; streszcz. ang.
Seria: Litteraria Copernicana ; vol. 15
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

42/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ks. Piotr Skarga jako problem dialogu ekumenicznego katolików : jezuickie wspominanie i kreowanie w 2012 roku.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 15
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 73-87, il., tab.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

43/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Bogurodzica : struktura czasoprzestrzeni i obraz poetycki.
Tytuł równoległy: Mother of God : spatiotemporal structure and poetic picture.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 106 z. 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 129-146, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
ISSN: 0031-0514
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

44/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Literaturoznawstwo polskie : kryzys versus biurokratyczna żywotność : (prawo "rosnącej piramidy" Cyrila Northcote'a Parkinsona).
Czasopismo: Prz. Kulturozn., nr 1 (23)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 51-68, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Kulturoznawczy
ISSN: 1895-975X ; eISSN: 2084-3860
DOI: 10.4467/20843860PK.14.005.3523
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

45/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku / Dariusz Dybek. Wrocław 2012.
Czasopismo: Śl. Stud. Pol., nr 1 (6)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 191-201, streszcz. ang., fr.
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Śląskie Studia Polonistyczne
ISSN: 2084-0772 ; eISSN: 2353-0928
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

46/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Dwaj satyrycy o wyrodnych potomkach zacnych przodków : Krzysztof Opaliński i Adam Naruszewicz.
Czasopismo: Śl. Stud. Pol., nr 1 (6)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 53-67, streszcz. ang., fr.
Pełny tytuł czasop.: Śląskie Studia Polonistyczne
ISSN: 2084-0772 ; eISSN: 2353-0928
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

47/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ciało sarmackie - ciało polskie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku.
Tytuł równoległy: The Sarmatian body and the twenty-first-century Polish body.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 1 (151)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 140-160, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
ISSN: 0867-0633
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

48/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Tumult krakowski 1591 roku : przeciwstawne faktografie, rozłączne argumentacje, Skargowa sofistyka.
Tytuł wydawn. zbior.: Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty / red. Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014
Opis fiz.: S. 29-47
ISBN: 978-83-64181-79-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

49/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wizerunki medialne polityków : Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 209, [5] s., [2] k., il.
ISBN: 978-83-231-3021-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

50/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ks. Piotr Skarga, jubileuszowy rok 2012 i (post)sarmacka dominacja Kościoła katolickiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej : przybliżenia i perspektywy badawcze / pod red. Marcina Lutomierskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział, 2014
Opis fiz.: S. 131-145, tab.
ISBN: 978-83-64465-06-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

51/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Bezgrzesznie grzeszna Rzeczpospolita jako "złe miejsce" : Jan Stanisław Jabłonowski, Skrupuł bez skrupułu w Polsce.
Czasopismo: Pr. Filol. Literaturozn., nr 4 (7)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 229-238, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
ISSN: 2084-6045
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

52/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Mowa jako proza poetycka : Król Duch, Józef Piłsudski i prochy Juliusza Słowackiego (Wawel, 28 czerwca 1927 roku).
Tytuł równoległy: Address as an example of poetic prose : the Spirit King, Józef Piłsudski and the ashes of Juliusz Słowacki (Wawel, 28 June 1927).
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 3 (147)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 13-28, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
ISSN: 0867-0633
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

53/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Panegiryk biskupi Prus Królewskich? Biskupi Chełmińscy Stanisław Hozjusz i Kazimierz Jan Opaliński.
Tytuł wydawn. zbior.: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej / pod red. Moniki Sulejewicz-Nowickiej i Zbigniewa Gruszki.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
Opis fiz.: S. 79-94
ISBN: 978-83-7525-933-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

54/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Od prozy rytmicznej do obrazu poetyckiego : Piłsudski i jego mowa podczas złożenia prochów Słowackiego w krypcie wawelskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Potencjał wiersza / pod red. Witolda Sadowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych : IBL PAN Wydawnictwo, 2013
Opis fiz.: S. 97-117, tab.
ISBN: 978-83-938702-0-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

55/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Czterdziestolatek między miastem a wsią : demitologizacja mitu wiejskiej szczęśliwości.
Czasopismo: Lit. Lud., R. 57 nr 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 3-9, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
ISSN: 0024-4708
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

56/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Dlaczego w Polsce nie ma teologii wyzwolenia? Odpowiedź alternatywna Stanisławowi Obirkowi.
Czasopismo: Odra, R. 53 nr 11
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 17-20
Pełny tytuł czasop.: Odra
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Toruńskie zagadki weselne : porównania, obrazowanie, obyczajność.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 104 z. 3
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 99-118, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
ISSN: 0031-0514
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

58/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Staropolskie ciało, jakie było, każdy przeczyta.
Czasopismo: Przestrz. Teorii, T. 19
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 211-222, streszcz. ang.
Uwaga: Recenzja tomu: Ciało w literaturze wieków dawnych / pod red. Pawła Bohuszewicza i Ireneusza Szczukowskiego. Toruń 2012, Litteraria Copernicana 2012, nr 1 (9).
Pełny tytuł czasop.: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN: 1644-6763
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

59/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Konfederacja warszawska, ksiądz Piotr Skarga i mowa podszyta nienawiścią.
Czasopismo: Terminus, R. 15 z. 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 37-66, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej
ISSN: 2082-0984 ; eISSN: 2084-3844
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

60/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Prezydent Lech Kaczyński : "przemysł pogardy", "mowa nienawiści", "neosofistyka".
Czasopismo: Znaczenia, Nr 8
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 77-85, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo
ISSN: 1899-9670
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

61/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wzrok : "Obraz szlachcica polskiego Wacława Kunickiego z domu Bończa wystawiony".
Tytuł wydawn. zbior.: Sensualność w kulturze polskiej : przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012
Uwaga: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl
; eISBN: 978-83-61552-46-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

62/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Toruńskie zagadki weselne.
Tytuł wydawn. zbior.: Sensualność w kulturze polskiej : przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012
Uwaga: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl
; eISBN: 978-83-61552-46-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Pięć zmysłów : "niepróżnujące próżnowanie".
Tytuł wydawn. zbior.: Sensualność w kulturze polskiej : przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012
Uwaga: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl
; eISBN: 978-83-61552-46-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

64/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Postaciowanie panegiryczne : August II Mocny.
Tytuł wydawn. zbior.: Sensualność w kulturze polskiej : przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012
Uwaga: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl
; eISBN: 978-83-61552-46-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

65/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Mateusz z Krakowa i jego kazania synodalne o naprawie obyczajów kleru : reformacja versus katolicka reforma wewnętrzna.
Tytuł wydawn. zbior.: Spotkania w przestrzeni idei, słów, obrazów : księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk, Krzysztofa Ćwiklińskiego, Sylwii Kołos.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: S. 17-26
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

66/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Literatura staropolska czytana współczesną humanistyką : przymiarki metodologiczne.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 197 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

67/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ziemiańska mitologia a Paskowe realia.
Tytuł wydawn. zbior.: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa : przekroje i zbliżenia / pod red. Piotra Borka.
Opis wydawn.: Kraków : Collegium Columbinum, 2012
Opis fiz.: S. 237-249
Seria: Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; 114
ISBN: 978-83-7624-074-9
ISSN: 1895-6076
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

68/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Autodestrukcja wizerunku polityka : prezydent Lech Kaczyński.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 34
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 72-102, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

69/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: O alternatywnych rozwiązaniach toruńskich zagadek weselnych.
Czasopismo: Lit. Lud., R. 56 nr 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 25-31, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

70/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Estetyka, erotyka i parytet płciowy : Historia piękna i Historia brzydoty pod redakcją Umberta Eco.
Czasopismo: Przestrz. Teorii, T. 17
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 115-137, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

71/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Duszpasterstwo akademickie w Toruniu i dezinformująca informacja turystyczna : ministudium manipulacji.
Czasopismo: Znaczenia, Nr 7
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 53-58
Pełny tytuł czasop.: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Nieodpowiedzialność - "Trochę teatru z tego zrobiliśmy" : Jan Rulewski i bydgoski marzec 1981 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Kultura Solidarności : socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa "Solidarności" / red. nauk.: Karolina Ciechorska-Kulesza, Radosław Kossakowski, Paweł Łuczeczko.
Opis wydawn.: Pszczółki : Wydawnictwo Orbis Exterior, 2011
Opis fiz.: S. 61-74
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

73/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Trzy ułamki tradycji : polski mesjanizm 2010.
Tytuł wydawn. zbior.: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej : studia i szkice kulturoznawcze. T. 1 / pod red. Piotra Bilińskiego.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Opis fiz.: S. 77-98
Seria: Varia Culturalia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

74/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: O nowomowie inaczej : Walery Pisarek Janem Rulewskim czytany lirycznie.
Tytuł wydawn. zbior.: Rhetorica regina artis scientiaeque / [red. nauk. Sławomir Górzyński].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fiz.: S. 179-192, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

75/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Słuch : Wespazjan Kochowski, "Psalmodia".
Tytuł wydawn. zbior.: Sensualność w kulturze polskiej : przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2011
Uwaga: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl
; eISBN: 978-83-61552-46-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

76/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wzrok : Maciej Stryjkowski "O początkach, wywodach […]".
Tytuł wydawn. zbior.: Sensualność w kulturze polskiej : przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2011
Uwaga: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl
; eISBN: 978-83-61552-46-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

77/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego / Marek Jeziński. Toruń 2009.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 27
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 166-177
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

78/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Zamarła Turnia, siostry Skotnicówny i ekwiwalentyzowanie : "Z Tatr" Juliana Przybosia.
Tytuł równoległy: Zamarła Turnia, the Skotnica sisters and developing equivalence : on Julian Przyboś's "From the Tatras" ("Z Tatr").
Czasopismo: Pam. Lit., R. 102 z. 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 129-142, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
ISSN: 0031-0514
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

79/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Styczność" jako paralogika poezji czystego nonsensu.
Tytuł równoległy: "Contiguity" as the paralogic of pure nonsense poetry.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 3 (129)
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 262-279, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
ISSN: 0867-0633
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

80/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Szare kurki przy bażantach"? Męskie odstępstwa od układu patriarchalno-niewolniczego.
Tytuł wydawn. zbior.: Literatura dawna a współczesna humanistyka / pod red. Krzysztofa Obremskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 263-282
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

81/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Proza poetycka Józefa Piłsudskiego : (przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobó wawelskich).
Tytuł wydawn. zbior.: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. 3 / pod red. Władysława Sawryckiego [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Mado, 2010
Opis fiz.: S. 173-196, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

82/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Poetycka reinterpretacja zdrady : (Wacław Oszajca, Juda przyjdzie ostatni).
Tytuł wydawn. zbior.: Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 173-182
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

83/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wielowiekowa tradycja pochwały władcy : od poetów karolińskich po Kubę Wojewódzkiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce / pod red. Krzysztofa Obremskiego i Jarosława Wenty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 129-145
Seria: Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 3. Mediaevalia ; nr 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

84/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Ikonosfera" dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego unaoczniona piórem Macieja Stryjkowskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Socialinių tapatumų reprezentacijos : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje / red. Aistė Paliusytė.
Opis wydawn.: Vilnius : Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, 2010
Opis fiz.: S. 18-42, streszcz. lit.
Seria: Dailės Istorijos Studijos ; 4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

85/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Genologia i retoryka w Księdze Psalmów.
Opis wydawn.: Toruń : nakł. własny, 2010
Opis fiz.: 188 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 24.000

86/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Literatura dawna a współczesna humanistyka / pod red. Krzysztofa Obremskiego
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 282 s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

87/189

Autor: Obremski Krzysztof, Wenta Jarosław
Tytuł: Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce / pod red. Krzysztofa Obremskiego i Jarosława Wenty.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 196 s.
Seria: Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 3. Mediaevalia ; nr 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego K. Obremskiego: 5]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

88/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Anioł w poezji baroku : dzieje postaci w kulturze dawnej Europy / Danuta Künstler-Langner. Toruń 2007.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 101 z. 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 221-234, streszcz. ang.
Uwaga: RECENZJA.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

89/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wacław Potocki i Podgórze Karpackie : peryferyjne centrum teologicznej refleksji poety ("Tydzień stworzenia świata" - "Ogród").
Czasopismo: Stud. Eur. Gnesn., Nr 1-2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 297-310, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Europaea Gnesnensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

90/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Retoryka ponad gramatyką (składnią)? O tradycjach literackich Kazań świętokrzyskich.
Czasopismo: Z Bad. Książ. Księgozb. Hist., T. 4
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 51-64, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

91/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Manipulacja? Między faktami biografii a filologią : (Aftoniosa "Pochwała Tukidydesa" i "Nagana Filipa").
Czasopismo: Znaczenia, Nr 3
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 93-101
Pełny tytuł czasop.: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

92/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Krytyka poetycka? : (W. Kochowski, Poetowie polscy świeższy i dawniejszy we dworze helikońskim odmalowani).
Tytuł wydawn. zbior.: Poezja świadoma siebie : interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: S. 33-46
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

93/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Od "Zarysu teorii nonsensu" do czystego nonsensu w życiu codziennym.
Czasopismo: Przestrz. Teorii, T. 12
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 267-279, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

94/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Polonistyczna dydaktyka uniwersytecka : tezy do dyskusji.
Tytuł równoległy: Polish-studies university-level teaching methodology.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 1-2 (115-116)
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 273-275, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
ISSN: 0867-0633
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

95/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Zburzenie Jerozolimy i tumult toruński 1724 roku : teologia historii jako warunek konieczny porównania.
Czasopismo: Terminus, R. 11 z. 1-2
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 131-139, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

96/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Kaznodziejski dokument podwójnej gry politycznej : mowa księdza Benedykta Rusieckiego na pogrzebie Kazimierza Władysława Sapiehy.
Czasopismo: Wsch. Rocz. Humanist., T. 6
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 81-91, streszcz. ang., ros.
Pełny tytuł czasop.: Wschodni Rocznik Humanistyczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

97/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Toruńska "GW" o TW : szara strefa między informacją a manipulacją.
Czasopismo: Znaczenia, Nr 2
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 91-94
Pełny tytuł czasop.: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

98/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wiedeń 12 września 1683, Stany Zjednoczone 11 września 2001, Warszawa 11 września 2007 : Polska XXI wieku przedmurzem chrześcijaństwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Demokracja w Polsce po 2005 roku / pod red. Danuty Karnowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fiz.: S. 226-236, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

99/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ksieni Teresa Chreptowiczówna i jej "feministyczne" mowy.
Tytuł wydawn. zbior.: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie / pod red. Iwony Maciejewskiej i Krystyny Stasiewicz.
Opis wydawn.: Olsztyn : Wydawnictwo Littera, 2008
Opis fiz.: S. 196-202
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

100/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Jezuicki dramat eucharystyczny jako propaganda sukcesu (Toruń lat osiemdziesiątych wieku XVII).
Tytuł wydawn. zbior.: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce / pod red. Krzysztofa Stępnika, Macieja Rajewskiego.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
Opis fiz.: S. 181-187
Seria: Komunikowanie i Komunikacja
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

101/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Die Deutschordensritter bei Zlotorie, der Deutschordensbruder Rüdiger am masowischen Hof und Kmicic in Preussen : der Glaube als die Rechtfertigung der Gewalt.
Tytuł wydawn. zbior.: Mittelalterliche Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preussen : Leben und Nachleben / hrsg. von Jarosław Wenta, Sieglinde Hartmann und Gisela Vollmann-Profe.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 615-625
Seria: Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 1. Sacra Bella Septentrionalia ; 1
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

102/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Sarmatyzacja Skandynawii w jezuickim dramacie eucharystycznym (Chrystiernus II, król duński i szwedzki).
Tytuł wydawn. zbior.: Polonistyczne drogi : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Macieja Wróblewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 61-66
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

103/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Pobożny bełkot pseudohistoryczny (Czesław Stanisław Bartnik Idea polskości).
Tytuł wydawn. zbior.: Pytania o wiarę : religia i Kościół w literaturze polskiej / red. nauk. Andrzej Sulikowski.
Opis wydawn.: Szczecin : Wydawnictwo Print Group, 2008
Opis fiz.: S. 395-419
Seria: Z Prac Zakładu Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

104/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Zderzenia : literatura dawna a metody współczesnej humanistyki / pod red. Krzysztofa Obremskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: 191 s., il.
Seria: Litteraria Copernicana ; vol. 2
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

105/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Jakub Kazimierz Rubinkowski : dziejopisarz i człowiek saskiego półwiecza.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008
Opis fiz.: 340 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 24.000

106/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Ma Eufrozyna coś osobliwego" : poetyka toruńskiej zagadki weselnej przełomu XVII i XVIII w.
Czasopismo: Barok, R. 15 nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 173-188, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

107/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Barokowa kosmogonia jako problem apokryficznej "luki" : amplifikacja i teologia negatywna (W. Potocki, Tydzień stworzenia świata).
Czasopismo: Barok, R. 15 nr 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 81-90, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

108/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ksieni Teresa Chreptowiczówna i emancypacja : zapis nietrafnej, chociaż metodologicznie pożytecznej hipotezy badawczej.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 141-153, il.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

109/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Bitwa i polowanie w "Kronice polskiej" Anonima zwanego Gallem : relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 99 z. 3
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 5-18, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

110/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Kłopoty z humanizmem.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 51 nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 56-60
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL

111/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Tradycja bez zadęcia - Rzeczpospolita szlachecka.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 51 nr 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 48-54
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
Język: POL

112/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Nowomowa - "nowa nowomowa" - mit (ks. A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych).
Tytuł wydawn. zbior.: Polska na początku XXI wieku : państwo, politycy, mass media / pod red. Lesława Koćwina.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007
Opis fiz.: S. 205-217, streszcz. ang., pol.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

113/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Socrealistyczna poezja zaangażowana : Maciej Maleńczuk i Chamstwo w państwie.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji / pod red. Aleksandra Główczewskiego i Macieja Wróblewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 311-321
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

114/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Stalin, panegiryści i prawo przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 98 z. 3
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 124-136, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

115/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Hieronim - Hozjusz - Trydent : o "Przedmowie" do parafrazy Psalmu 50 z 1528 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579) : osoba, myśl, dzieło, czasy i znaczenie : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka, Jana Guzowskiego i Jacka Jezierskiego.
Opis wydawn.: Olsztyn : Studio Poligrafii Komputerowej, 2005
Opis fiz.: S. 265-271
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

116/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Czy zakończenie Pokuty w kwartanie faktycznie jest dysonansem?
Tytuł wydawn. zbior.: Literatura, historia, dziedzictwo : prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej / pod red. Tomasza Chachulskiego i Anny Grześkowiak-Krwawicz.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2006
Opis fiz.: S. 106-109
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

117/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Ziemskie niebo" : życie codzienne w klasztorze grodzieńskich brygidek jako relacja zawierania się profanum w sacrum.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : radości i troski dnia codziennego / pod red. Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006
Opis fiz.: S. 141-147
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; 231
ISSN: 0585-3893
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

118/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Akcje subiektywnych napięć emocjonalnych w tragedii : (Król Edyp - Antygona - Medea - Odprawa posłów greckich).
Tytuł wydawn. zbior.: Światy przedstawione : prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie / pod red. Marii Kalinowskiej [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 57-76
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

119/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Nowomowa jako poetyka listu pasterskiego ("Demokracja bez wartości przemienia się w totalitaryzm").
Tytuł wydawn. zbior.: Teorie i casusy globalizacji / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006
Opis fiz.: S. 221-234
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

120/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 97 z. 2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 65-74, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

121/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Na marginesie krytycznej oceny.
Tytuł równoległy: On the margin of critical evaluation.
Czasopismo: Stud. Jud., R. 9 nr 1
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 83-91, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Judaica
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

122/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Sapiehowie i panegiryk magnacki : Mowa księdza Benedykta Rusieckiego na pogrzebie Kazimierza Władysława Sapiehy.
Tytuł wydawn. zbior.: Dwory magnackie w XVIII wieku : rola i znaczenie kulturowe / pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Agaty Roćko.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005
Opis fiz.: S. 41-55
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

123/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Czy Jakub Kazimierz Rubinkowski faktycznie był erudytą? : rekonesans.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : edukacja, wykształcenie, wiedza : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2005
Opis fiz.: S. 122-133
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; 226
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

124/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Czarnoleskie Treny : Hiob, grzech poety, rozgrzeszenie Boga.
Tytuł wydawn. zbior.: Paradygmat pamięci w kulturze : prace dedykowane Antoniemu Czyżowi / red. Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek.
Opis wydawn.: Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2005
Opis fiz.: S. 289-293
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

125/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Retoryka" w wychodku zlewni mleka.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 5 (95)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 213-218
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

126/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Najjaśniejszy August II w wojnach mężny".
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : wojny i niepokoje czasów saskich : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2004
Opis fiz.: S. 177-198
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; 216
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

127/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Przekład - parafraza - imitacja - alegacja : (o poezji religijnej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego).
Tytuł wydawn. zbior.: Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła / pod red. Adama Karpińskiego i Estery Lasocińskiej
Opis wydawn.: Warszawa : IBL, 2004
Opis fiz.: S. 187-215, tab.
Seria: Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

128/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Retoryka w "domu wspólnej samotności" : (Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego).
Tytuł wydawn. zbior.: Teatr wymowy : formy i przemiany retoryki użytkowej / pod red. Jolanty Sztachelskiej oraz Janusza Maciejewskiego i Elżbiety Dąbrowicz.
Opis wydawn.: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2004
Opis fiz.: S. 197-211
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

129/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Retoryka : dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: 239 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

130/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Do Redakcji "Baroku" dwie odpowiedzi autora Panegirycznej sztuki postaciowania.
Czasopismo: Barok, R. 11 nr 1
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 267-277
Uwaga: Odpowiedź na recenzje Janusza Pelca i Romana Krzywego.
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

131/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Wielka teraźniejszość" i alegoreza jako konteksty sarmackiego mesjanizmu.
Czasopismo: Barok, R. 11 nr 1
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 105-117, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

132/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Dwa mesjanizmy : sarmackie przedmurze i romantyczny "naród umęczony" : ("Psalmodia" - "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego").
Czasopismo: Prz. Humanist., R. 48 nr 4
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 49-59, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Humanistyczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

133/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Konwencja panegiryczna jako problem zachowania źródeł : (Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego).
Tytuł wydawn. zbior.: Między Zachodem a Wschodem : studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2 / pod red. Jarosława Dumanowskiego [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003
Opis fiz.: S. 477-488
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

134/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Panegiryczna sztuka postaciowania : August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich...).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: 288 s., streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

135/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Sztuka panegiryku.
Czasopismo: Barok, R. 10 nr 2
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 213-221
Uwaga: Rec. książki: Nieśmiertelne teatra sławy : teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w. / Jakub Niedźwiedź. Kraków 2003.
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

136/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Inżynier dusz ludzkich" w muzeum literatury dawnej : nad książką Heleny Bobińskiej "Soso".
Czasopismo: Pam. Lit., R. 94 z. 4
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 133-164
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

137/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Retoryka i panegiryczna przesada.
Tytuł wydawn. zbior.: Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / red. nauk. Ireneusz Opacki : przy współudziale Bożeny Mazurkowej.
Opis wydawn.: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002
Opis fiz.: S. 312-324
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2050
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

138/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ksieni Teresa Chreptowiczówna : wzór osobowy "panny przełożonej".
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : sarmacki konterfekt : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2002
Opis fiz.: S. 49-67
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 218
ISSN: 0585-3893
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

139/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Od biografii poety do ziemiańskiej mitologii : (Daniel Naborowski, Votum).
Tytuł wydawn. zbior.: Opis wiersza : analizy i interpretacje liryki polskiej / pod red. Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 9-15
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

140/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Księgi kanoniczne i apokryf : ("Krótki kurs WKP(b)" - "Józef Stalin. Krótki życiorys" - "Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina").
Tytuł wydawn. zbior.: Presja i ekspresja : zjazd szczeciński i socrealizm / pod red. Danuty Dąbrowskiej i Piotra Michałowskiego.
Opis wydawn.: Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2002
Opis fiz.: S. 55-68
Seria: Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ; nr 67
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

141/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wprowadzenie do literatury dawnej : skrypt dla studentów filologii polskiej
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: 379 s., il.
Język: POL

142/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wielki Językoznawca : "pokora w parze z majestatem" i scholastyka.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 1-2 (73-74)
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 226-234
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

143/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej / Roland Meynet ; przekł. Kazimierz Łukowicz, Tomasz Kot. Kraków 2001.
Czasopismo: Terminus, R. 4 z. 2
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 89-95
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

144/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Barokowy koncept - wyzwanie dla wyobraźni czytelnika.
Tytuł wydawn. zbior.: Gra z czytelnikiem : między konwencją a strategią / pod red. M. Jakitowicz i R. Moczkodana.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 11-22
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

145/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Poczęcie - scena pierwsza prologu tragedii życia (Wacław Potocki, Dyskurs fizyczny).
Tytuł wydawn. zbior.: Sarmackie theatrum. T. 2: Idee i rzeczywistość / red. Renarda Ocieczek przy współudziale Marii Barłowskiej.
Opis wydawn.: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001
Opis fiz.: S. 63-72, streszcz. and., fr.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1990
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

146/189

Autor: Borkowska Małgorzata, Obremski Krzysztof
Tytuł: Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego, różne duchowne w sprawach, obyczajach zachodzące przygody lub postanowienia z jak najpewniejszymi być może dowodami zawierające, dla informacyi potomnym tego konwentu siostrom, dekretem generalnej wizyty w roku 1760 odprawionej nakazane / oprac. tekstu Małgorzata Borkowska i Krzysztof Obremski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: 206 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

147/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Unaocznianie tajemnicy : (o apokryficznej wyobraźni).
Tytuł wydawn. zbior.: Wyobraźnia epok dawnych : obrazy, tematy, idee : materiały sesji dedykowanej profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim / red. Janusz K. Goliński.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2001
Opis fiz.: S. 53-62
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

148/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Scena gimnazjum toruńskiego - retoryka - parenetyka : (jakimi sposobami można dojść do wielkiego powodzenia).
Tytuł wydawn. zbior.: 80 lat teatru w Toruniu 1920-2000 / pod red. Janusza Skuczyńskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: S. 103-121
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

149/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Panerotyzm - historia - poetyka : o "Nagrobku kusiowi".
Tytuł wydawn. zbior.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna / pod red. D. Gostyńskiej i A. Karpińskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000
Opis fiz.: S. 69-76
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

150/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wzory osobowe jako miara ciągłości kultury politycznej : (Sobiescy w "sapiehocentrycznym" kompendium oratorskim).
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : obyczaje czasów saskich : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2000
Opis fiz.: S. 45-51
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 187
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

151/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Wiersz dzisia nieznajomy" : rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2000
Opis fiz.: 139 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

152/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Apokryf i misterium - gatunki "mieszane".
Tytuł wydawn. zbior.: W przestrzeni komunikacyjnej : szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej / pod red. Janusza Skuczyńskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
Opis fiz.: S. 9-32
ISBN: 83-231-1086-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

153/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Tyrsis, jakby stoik nowy" i "pospolity pożytek".
Tytuł wydawn. zbior.: Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku : materiały z sesji Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej, Szczecin, 20-22 października 1997 roku / pod red. Piotra Urbańskiego.
Opis wydawn.: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 1999
Opis fiz.: S. 211-220
Seria: Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ; nr 40
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

154/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Witkacy Arystotelesem "podszyty" : Mimesis i Czysta Forma.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 6 (59)
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 139-147
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

155/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Modlitewne uniesienie i stanowe realia : ("Pieśni sobie śpiewane" Konstancji Benisławskiej).
Tytuł wydawn. zbior.: Pisarki polskie epok dawnych / pod red. Krystyny Stasiewicz.
Opis wydawn.: Olsztyn : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998
Opis fiz.: S. 163-171, il.
Seria: Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie ; nr 147
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

156/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Jan III Sobieski - "Gotyfred mężny"?
Tytuł wydawn. zbior.: Z ducha Tassa : [księga pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza (1544-1595)] / pod red. Renardy Ocieczek przy współudz. Bożeny Mazurkowej.
Opis wydawn.: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998
Opis fiz.: S. 235-246, streszcz. ang., wł.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1690
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

157/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Myśl antropologiczna i wyobraźnia : "Ogród fraszek" i "Moralia" Wacława Potockiego.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 89 z. 2
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 5-16
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

158/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Jan III - od Wiednia do Jerozolimy : (apogeum sarmackiego mesjanizmu).
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : apogeum sarmatyzmu : kultura polska drugiej połowy XVII wieku : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych, 1997
Opis fiz.: S. 100-109
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

159/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Spis wykonawców jezuickiego widowiska jako "tekst" polityczny : (Imago victoriae[...]).
Czasopismo: Barok, R. 4 nr 2
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 150-158
Uwaga: Aneks: Spis Jaśnie Wielmożnych, Wielmożnych i Szlachetnych Panów Aktorów.
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

160/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Poetyka Arystolesa - poetyka wieczysta.
Czasopismo: Prz. Artyst.-Lit., R. 6 nr 7-8
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 121-124
Pełny tytuł czasop.: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki
Język: POL

161/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Erotyka jako materia barokowego konceptu.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 4 (46)
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 169-173
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

162/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Wakanse - do, ut des.
Tytuł wydawn. zbior.: Między barokiem a oświeceniem : nowe spojrzenie na czasy saskie : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.
Opis wydawn.: Olsztyn : OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1996
Opis fiz.: S. 257-260
Seria: Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 147
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

163/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Początki utopii w literaturze staropolskiej / Anna Krzewińska. Toruń 1994.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 87 z. 1
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 213-216
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

164/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Głupi się trochę uczą, a mędrszy głupieją" : Wacław Potocki i polski spór o obrazy.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 87 z. 3
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 3-16
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

165/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Słowo wstępne.
Tytuł wydawn. zbior.: Barok, sarmatyzm, Psalmodia : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej, Toruń, 22-23 września 1993 / pod red. Kazimierza Maliszewskiego i Krzysztofa Obremskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 5-6
ISBN: 83-231-0594-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

166/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Kryzys sarmackiej teologii historii : (Psalmodia i Janina).
Tytuł wydawn. zbior.: Barok, sarmatyzm, Psalmodia : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej, Toruń, 22-23 września 1993 / pod red. Kazimierza Maliszewskiego i Krzysztofa Obremskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 49-64
ISBN: 83-231-0594-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

167/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Barokowa teoria imitacji Biblii : Hozjusz-Possevino-Sarbiewski.
Tytuł wydawn. zbior.: Literatura polskiego baroku w kręgu idei : referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą, 18-22 X 1993 / pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego.
Opis wydawn.: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1995
Opis fiz.: S. 47-62
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

168/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Biblizacja" Rzeczypospolitej : (Optio vobis datur, eligite).
Tytuł wydawn. zbior.: Religijność literatury polskiego baroku / pod red. Czesława Hernasa i Marii Hanusiewicz.
Opis wydawn.: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995
Opis fiz.: S. 251-257
Seria: Religijne Tradycje Literatury Polskiej ; 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

169/189

Autor: Maliszewski Kazimierz, Obremski Krzysztof
Tytuł: Barok, sarmatyzm, Psalmodia : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej, Toruń, 22-23 września 1993 / pod red. Kazimierza Maliszewskiego i Krzysztofa Obremskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: 119 s.
ISBN: 83-231-0594-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

170/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Psalmodia polska" : trzy studia nad poematem
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: 160 s.
Uwaga: Zawiera indeks osób
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

171/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Humanizm, transcendencja i dydaktyka.
Tytuł wydawn. zbior.: W poszukiwaniu zapomnianych wartości : chrześcijańskie wartości w edukacji literackiej i językowej / pod red. Mariana Sinicy.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995
Opis fiz.: S. 45-58
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

172/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Księga Psalmów" - "skała pięknej Kallijopy"?
Czasopismo: Pam. Lit., R. 86 z. 1
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 139-144
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

173/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Barok, sarmatyzm, Psalmodia : (konferencja w Toruniu, 22-23 września 1993).
Czasopismo: Barok, R. 1 nr 2
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 216-217
Pełny tytuł czasop.: Barok : historia, literatura, sztuka
ISSN: 1232-3233
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

174/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Niewidzialność Boga jako problem obrazowania poetyckiego.
Czasopismo: Ogród, nr 1/17
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 198-207
Pełny tytuł czasop.: Ogród
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

175/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Sarmacki mesjanizm.
Czasopismo: Ogród, nr 4
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 119-130
Pełny tytuł czasop.: Ogród
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

176/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Zwierzę jako problem myśli antropologicznej : (od Protagorasa do Kochanowskiego).
Tytuł wydawn. zbior.: Literacka symbolika zwierząt : praca zbiorowa / pod red. Anny Martuszewskiej.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993
Opis fiz.: S. 18-36
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

177/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: O liryce religijnej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego : (rekonesans).
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 39
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 3-21, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

178/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Monolog w filozofii dialogu (oraz inne wątpliwości).
Czasopismo: Ogród, R. 6 nr 1-4
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 346-353
Pełny tytuł czasop.: Ogród
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

179/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Poezja lingwistyczna kontra "gramatyka dla gramatyki"
Czasopismo: Polonistyka, R. 46 nr 3
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 170-173
Pełny tytuł czasop.: Polonistyka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

180/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: "Książę czarnych poetów" : ks. Jan Twardowski.
Czasopismo: Prz. Artyst.-Lit., R. 2 nr 11-12
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 18-19
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Artystyczno-Literacki
Język: POL

181/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Biblia i antyk - od teorii starszeństwa do teorii wyższości.
Tytuł wydawn. zbior.: Biblia a kultura Europy : 2000 lat chrześcijaństwa. 2 / [red. Maria Kamińska, Eliza Małek].
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992
Opis fiz.: S. 45-51
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

182/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Totalitaryzm - Katastrofa - Nowe Średniowiecze.
Tytuł wydawn. zbior.: Wizje końca świata w literaturze : materiały z konferencji Obrazy Końca Świata w Literaturze zorg. w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie / pod red. Mirosława Lalaka.
Opis wydawn.: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1992
Opis fiz.: S. 157-170, streszcz. ang.
Seria: Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

183/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: O intertekstualności badań historycznoliterackich.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 41
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 111-120, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

184/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Obraz Boga w poezji Jana Kochanowskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Jan Kochanowski w czterechsetlecie śmierci : [materiały z międzynarodowej sesji naukowej Lublin-Zamość-Czarnolas 21-25 maja 1984 rok] / pod red. Stefana Nieznanowskiego i Jerzego Święcha.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991
Opis fiz.: S. 143-171, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

185/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Obraz Boga w polskiej liryce religijnej XVII wieku.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo TNT, 1990
Opis fiz.: 104 s., il.
Seria: Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; T. 32 z. 2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

186/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Ezop i Ksant, czyli semantyka jako narzędzie walki.
Tytuł wydawn. zbior.: Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych / pod red. Jerzego Brzezińskiego.
Opis wydawn.: Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1988
Opis fiz.: S. 315-324
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

187/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Od dezaprobaty do apoteozy : wokół ewolucji stanowiska Edwarda Porębowicza.
Czasopismo: Prz. Humanist., R. 30 nr 5-6
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 157-164
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Humanistyczny
ISSN: 0033-2194
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

188/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Dwie postawy wobec Boga i świata w staropolskiej liryce religijnej : (Bogurodzica i Czego chcesz od nas, Panie...).
Tytuł równoległy: Zwei Haltungen angesichts des Gottes und der Welt in altpolnischer Religionsdichtung : Bogurodzica (Mutter Gottes) und Czego chcesz od nas, Panie... (Was erwartest Du von uns, Herr...).
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 24
Opis wydawn.: 1985
Opis fiz.: S. 3-13, streszcz. niem.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
ISSN: 0208-5321
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

189/189

Autor: Obremski Krzysztof
Tytuł: Pałuba, groteska i pytania wokół koncepcji Santayany.
Czasopismo: Prz. Humanist., R. 26 nr 11
Opis wydawn.: 1982
Opis fiz.: S. 83-94
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Humanistyczny
ISSN: 0033-2194
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK