FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Alia Latinitas / pod red. Bartosza Awianowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 176 s.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 32)


2/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa. T. 1: Kompendium tytulatur i datowania.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 440 s., il.


3/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Słowo od redaktora.

Tytuł równoległy: Editor's preface.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 32

Opis fizyczny: S. 7-10

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


4/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: From IVDAEA CAPTA to LIVON(ia) POLOT(ia)Q(ue) recepta : the reception of the famous reverse of Vespasian coins in renaissance Poland.

Tytuł równoległy: Od IVDAEA CAPTA do LIVON(ia) POLOT(ia)Q(ue) recepta : recepcja słynnego rewersu monet Wespazjana w renesansowej Polsce.

Czasopismo: Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 63 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 1-11, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24425/wn

Punktacja MNiSW: 5.000


5/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Opisy Gdańska i Torunia w relacjach Petera Mundy'ego : między szczerą ciekawością Anglika a wczesnonowożytną teorią ekfrazy.

Tytuł równoległy: Descriptions of Gdańsk and Toruń in the accounts by Peter Mundy : between an Englishman's sincere curiosity and early modern theory of Ekphrasis.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 84 z. 1

Opis fizyczny: S. 123-133, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 40.000


6/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Between Hermogenes, Cicero and Quintilian : George of Trebizond's Latinization of Greek rhetorical terms related to ideas of style.

Tytuł całości: Hellenostephanos, humanist Greek in Early Modern Europe : learned communities between antiquity and contemporary culture / ed. by Janika Päll and Ivo Volt.

Adres wydawniczy: Tartu, University of Tartu Press : 2018

Opis fizyczny: S. 218-226

Seria: (Acta Societatis Morgensternianae = Morgensterni Seltsi Toimetised ;6-7)

Punktacja MNiSW: 15.000


7/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Commentatio tertia, nummaria by Johann Peter Titius : a contribution to the knowledge of ancient Greek and Roman coins in the 17th-century Gdańsk Academic Gymnasium.

Czasopismo: Studies in Ancient Art and Civilization

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 203-218, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12797/SAAC

Punktacja MNiSW: 13.000


8/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Orator, rhetor, rhetorista w ujęciu Johanna Mochingera : edycja i przekład trzech rozdziałów poświęconych mówcy, teoretykowi i adeptowi/krytykowi sztuki wymowy w Orator atque rhetorista.

Tytuł równoległy: Orator, rhetor, rhetorista according to Johann Mochinger : an edition and translation of three chapters dedicated to a public speaker, theorist and student/critic of the art of eloquence in Orator atque rhetorista.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 20 z. 2

Opis fizyczny: S. 255-281, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843844TE

Punktacja MNiSW: 14.000


9/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Gramatyka monet rzymskich okresu republiki i cesarstwa. T. 1: Kompendium tytulatur i datowania.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 424 s., il.

Punktacja MNiSW: 100.000


10/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Peculiarities in the legends of Flavian aurei and denarii minted in Syria.

Tytuł całości: XV International Numismatic Congress, Taormina, 21-25.09. 2015, proceedings. Vol. 1 / ed. by Maria Caccamo Caltabiano.

Adres wydawniczy: Roma, University of Messina : 2017

Opis fizyczny: S. 812-815, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Peculiarities and errors in the legends of Aurei and Denarii minted in Syria from Vespasian to AD 193.

Czasopismo: Journal of Greco-Roman Studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 56 no. 3

Opis fizyczny: S. 79-97, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23933/jgrs

Punktacja MNiSW: 5.000


12/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Texts by Petrus Wilhelmi de Grudencz in the context of the late medieval Ars poetriae.

Czasopismo: Muzyka

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 62 nr 3

Opis fizyczny: S. 41-54, il.; streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 14.000


13/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz, Musiela Jędrzej, Sylwestrzak Marcin.

Tytuł oryginału: An attempt to use XRF spectrometry to define the classification of Antonine bronze denominations.

Tytuł równoległy: Próba zastosowania metody spektrometrii XRF do doprecyzowania klasyfikacji nominałów brązowych monet Antoninów.

Czasopismo: Notae Numismaticae

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 93-107, [5], il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


14/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Latein in den Schulen in Danzig und Thorn um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert : die Universalsprache im regionalen Kontext der preussischen Stadtkulturen.

Tytuł całości: Hybride Identitäten in den preussisch-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung, Studien zur Aufklärungsdiffusion zwischen Stadt und Land, zur Identitätsbildung und zum Kulturaustausch in regionalen und internationalen Kommunikationsnetzwerken / hrsg. von Joanna Kodzik und Włodzimierz Zientara.

Adres wydawniczy: Bremen, Edition Lumière : 2016

Opis fizyczny: S. 203-209

Seria: (Presse und Geschichte : neue Beiträge ;Bd. 99)

Punktacja MNiSW: 5.000


15/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Bartholomaeus Keckermann i problematyka jego zajęć w świetle drukowanych dysput odbytych w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w latach 1603-1609.

Tytuł całości: Literatura renesansowa w Polsce i Europie, studia dedykowane profesorowi Andrzejowi Borowskiemu / red. Jakub Niedźwiedź.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 504-516, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Terminusa)

Punktacja MNiSW: 4.000


16/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami / Andrzej Patrycy Nidecki ; oprac. Bartosz Awianowicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa : 2016

Opis fizyczny: 136, [3] s.

Seria: (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej ;t. 26)


17/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: La istoria della casta Susanna Lucrezii Tornabuoni : możliwe źródło Zuzanny Jana Kochanowskiego?

Czasopismo: Europa Orientalis : studi e ricerche sui paesi e le culture dell'Est Europeo

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 35

Opis fizyczny: S. 267-278

Punktacja MNiSW: 10.000


18/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz, Groński Paweł.

Tytuł oryginału: Monety Cesarstwa Rzymskiego. Cz. 1: Okres pryncypatu 30 p.n.e - 235 n.e. : wystawa w Muzeum w Brodnicy, 24.04-31.05.2015 / [aut. tekstów: Bartosz Awianowicz, Paweł Groński].

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Traditio Europae, Muzeum : 2015

Opis fizyczny: 23 s., [2] s. tabl., il.


19/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Retoryka w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w świetle programów szkolnych, wykładów i praktyki oratorskiej drugiej połowy XVI i XVII wieku.

Tytuł całości: W gdańskim ogrodzie muz, Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian : idee, teksty, artefakty : katalog / red. Maria Otto, Jacek Pokrzywnicki.

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2015

Opis fizyczny: S. 57-82, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Münzkabinett Kremsier I : Prägungen der Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln / ed.: Miroslav Myšák, Jan Videman. Olomouc 2014.

Czasopismo: Biuletyn Numizmatyczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 4 (380)

Opis fizyczny: S. 306

Uwagi: OMÓWIENIE


21/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Tekstualizacja doświadczenia : studia o piśmiennictwie greckim / Paweł Majewski. Warszawa 2015.

Czasopismo: Europa Orientalis : studi e ricerche sui paesi e le culture dell'Est Europeo

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 34

Opis fizyczny: S. 383-388

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


22/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Helias Pilgrimovius' "Panegyrica Apostrophe" : rhetoric of Western civilisation and Eastern (Moscovian) otherness.

Czasopismo: Horizons : Seoul journal of humanities

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 6 no. 2

Opis fizyczny: S. 205-216

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Ten legal cases in Cicero's De oratore 1.175-184 : examples of famous historical trials or of school theseis and controversiae?

Czasopismo: Journal of Greco-Roman Studies

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 54 no. 3

Opis fizyczny: S. 73-83

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Retorische Argumentation in den Konstitutionen und Programmen der akademischen Gymnasien in Danzig und Thorn von 1568 bis 1658.

Tytuł całości: Vergangenes in Erinnerung rufen..., Beiträge zur Kulturgeschichte des Königlichen Preussens / Hrsg.: Liliana Lewandowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Włodzimierz Zientara.

Adres wydawniczy: Münster, LIT Verlag : 2014

Opis fizyczny: S. 25-32

Seria: (Kulturgeschichte ;Bd. 1)

Punktacja MNiSW: 5.000


25/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Przemiany w ikonografii Virtus w mennictwie rzymskim od republiki do Sewera Aleksandra.

Czasopismo: Biuletyn Numizmatyczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (373)

Opis fizyczny: S. 3-18, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


26/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Muza Jana Kochanowskiego i jego łacińska Elegia III 13 - dwa uzupełniające się wiersze programowe renesansowego poety.

Czasopismo: Europa Orientalis : studi e ricerche sui paesi e le culture dell'Est Europeo

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 33

Opis fizyczny: S. 225-234

Punktacja MNiSW: 10.000


27/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Pięć ksiąg Kwintyliana po polsku.

Czasopismo: Meander

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 69

Opis fizyczny: S. 163-172

Uwagi: Recenzja książki: Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII / Marek Fabiusz Kwintylian ; wstęp, przekł. i przypisy Stanisław Śnieżewski. Kraków 2012

Punktacja MNiSW: 10.000


28/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Królewiec i Prusy Królewskie w życiu i twórczości Jana Kochanowskiego.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 16 z. 1

Opis fizyczny: S. 1-19, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843844TE

Punktacja MNiSW: 7.000


29/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Higieja na monetach Mezji i Tracji w II i III w. n.e.

Tytuł całości: Czystość i brud, higiena w starożytności / red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 323-343, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz, Durakiewicz Marek, Szymanowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Monety Republiki Rzymskiej (ok. 300-31 p.n.e.) : wystawa w Muzeum w Brodnicy, 12.09-31.10.2013 / [aut. tekstów: Bartosz Awianowicz, Marek Durakiewicz, Andrzej Szymanowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Traditio Europae : 2013

Opis fizyczny: 38 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 37.


31/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz, Porazinski Jarosław.

Tytuł oryginału: Skrupuł bez skrupułu w Polsce, albo oświecenie grzechów narodowi naszemu polskiemu zwyczajniejszych, a za grzechy nie mianych : traktat po prostu grzechy roztrząsający, na rozdziały podzielony, przez pewnego Polaka temiż grzechami grzesznego, ale żałującego, na poprawę swoję i ludzką podany / Jan Stanisław Jabłonowski ; wstęp Jarosław Porazinski, oprac. Bartosz Awianowicz i Jarosław Porazinski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: 142 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


32/73


Autorzy: Ekes Karolina, Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: O inwencji retorycznej : De invention / Marcus Tullius Cicero ; przekł. z j. łac. Karolina Ekes ; wstęp i przypisy Bartosz Awianowicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, Instytut Badań Literackich PAN : 2013

Opis fizyczny: 259 s.

Seria: (Bibliotheca Litterarum Medii Aevi. Artes - Opera ;nr 3)

Punktacja MNiSW: 20.000


33/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Wędrówki z Mnemozyne : studia o topice dawnego podróżopisarstwa / Roman Krzywy. Warszawa 2013.

Czasopismo: Europa Orientalis : studi e ricerche sui paesi e le culture dell'Est Europeo

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 32

Opis fizyczny: S. 329-332

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


34/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: ΤΑ ΣΑΤΡΑΠΙΚΑ ΝΟΜΣΙΜΑΤΑ : mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550-331 a.C.) / Jarosław Bodzek. Kraków 2011.

Czasopismo: Notae Numismaticae

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 251-253

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


35/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Peculiarities and errors in the legends attributed to Antioch denarii of Pescennius Niger and of Septimius Severus.

Czasopismo: Notae Numismaticae

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 125-135 + [5] k. tabl., il.; streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 4.000


36/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: The Graeco-Latin vocabulary of Petrus Wilhelmi de Grudencz.

Tytuł całości: The musical heritage of the Jagiellonian era / ed. by Paweł Gancarczyk and Agnieszka Leszczyńska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Sztuki PAN [etc.] : 2012

Opis fizyczny: S. 201-206


37/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Apostrofa panegiryczna / Eliasz Pielgrzymowski ; oprac. i przeł. Bartosz Awianowicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Neriton : 2012

Opis fizyczny: 84 s.

Seria: (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej ;t. 10)

Uwagi: Indeks.


38/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz, Rakoczy Jacek.

Tytuł oryginału: The discovery of a Hellenistic ostracon in Nikonion.

Tytuł całości: PONTIKA 2008, recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times : proceedings of the International Conference, 21th-26th April 2008, Krakow / ed. by Ewdoksia Papuci-Wladyka [et al.].

Adres wydawniczy: Oxford, Archaeopress : 2011

Opis fizyczny: S. 1-5, il.

Seria: (BAR International Series ;2240)

Uwagi: Bibliogr.


39/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Środki perswazji retorycznej w konstytucjach i drukowanych programach gimnazjów akademickich w Gdańsku i Toruniu od 1568 roku do końca XVI wieku.

Tytuł całości: Rhetorica regina artis scientiaeque / [red. nauk. Sławomir Górzyński].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2011

Opis fizyczny: S. 25-32, streszcz. ang.


40/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Die Progymnasmata-Sammlungen und der Glaubenskampf des 17. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Welche Antike?, konkurrierende Rezeptionen des Altertums im Barock / hrsg. von Ulrich Heinen.

Adres wydawniczy: Wiesbaden, Harrassowitz : 2011

Opis fizyczny: S. 477-489

Seria: (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung ;47)

Punktacja MNiSW: 5.000


41/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: A new Hellenistic Ostracon from Nikonion.

Czasopismo: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik

Rocznik: 2011

Szczegóły: Bd. 178

Opis fizyczny: S. 237-239, il.

Punktacja MNiSW: 14.000


42/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Etos humanistyczny w mowach, akcjach oratorskich i dramacie szkolnym Rzeczypospolitej doby późnego renesansu i baroku

Tytuł całości: Etos humanistyczny / red. nauk. tomu Piotr Urbański

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Neriton : 2010

Opis fizyczny: S. 275-292

Seria: (Humanizm. Syntezy ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 3.000


43/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: O mówcy / Marek Tulliusz Cyceron ; przeł., wstępem i komentarzami opatrzył Bartosz Awianowicz.

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki : 2010

Opis fizyczny: 702 s.

Seria: (Ad Fontes ;t. 19)

Uwagi: Tekst równol. łac. i pol.

Punktacja MNiSW: 24.000


44/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Monety Republiki Rzymskiej : kompendium.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Literat : 2010

Opis fizyczny: 135 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 17

Punktacja MNiSW: 12.000


45/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Literat : 2010

Opis fizyczny: 205 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 203-[206]


46/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Jan Kochanowski in Königsberg

Czasopismo: Studi Slavistici

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 33-42

Punktacja MNiSW: 1.000


47/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Rzadki denar Septymiusza Sewera z legendą rewersu BONUS SPES

Czasopismo: Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 54 z. 1

Opis fizyczny: S. 73-82, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


48/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Solid Konstantyna I znaleziony prawdopodobnie na Mazowszu

Czasopismo: Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 54 z. 1

Opis fizyczny: S. 83-85, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


49/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Translatio, imitatio, aemulatio : różne oblicza recepcji greckich progymnasmatów w renesansie

Tytuł całości: Aemulatio & Imitatio, powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu : referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej, Warszawa, 25-26 kwietnia 2008 roku / pod red. Krzysztofa Rzepkowskiego

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Filologii Klasycznej UW : 2009

Opis fizyczny: S. 13-30

Punktacja MNiSW: 3.000


50/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Humanizm renesansowy w miastach Prus Królewskich.

Tytuł całości: Humanizm, historie pojęcia / red. nauk. tomu Andrzej Borowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Neriton : 2009

Opis fizyczny: S. 149-197

Seria: (Humanizm : idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Syntezy ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 3.000


51/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Jana Kochanowskiego Elegiarum libri IIII, III 13

Tytuł całości: Poezja świadoma siebie, interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 11-21


52/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. 1-4. Gdańsk 2008.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 11 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 289-302

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


53/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: "Urbes laudandi ratio" : antyczna teoria pochwały miast i jej recepcja w De inventione et amplificatione oratoria Gerarda Bucoldianusa oraz w Essercitii di aftonio sofista Orazia Toscanelli.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 11 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 15-32, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


54/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: A Hellenistic ostracon from Nikonion.

Czasopismo: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik

Rocznik: 2009

Szczegóły: Bd. 168

Opis fizyczny: S. 196-198, il.

Punktacja MNiSW: 15.000


55/73


Autorzy: Awianowicz Magdalena, Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Sentencje i chreje greckie / wyboru dokonali Magdalena i Bartosz B. Awianowiczowie ; oprac. Bartosz B. Awianowicz.

Tytuł równoległy: Hellinikai gnomai kai chreiai

Adres wydawniczy: Toruń, Literat : 2008

Opis fizyczny: 286 s., il.

Uwagi: Indeksy.


56/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy XVIII wieku : dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Johanna Christopha Gottscheda.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 362 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 317-347. Indeks

Punktacja MNiSW: 12.000


57/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Pieśń na stulecie Horacego a personifikacje na monetach Oktawiana Augusta.

Czasopismo: Biuletyn Numizmatyczny

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1 (349)

Opis fizyczny: S. 19-26, streszcz. ang.


58/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Klasyczna teoria retoryczna a Interpretacja Biblii w Kościele : o przekładzie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 48-53, il.

Uwagi: Tytuł tomu czasopisma: Zderzenia : literatura dawna a metody współczesnej humanistyki / pod red. Krzysztofa Obremskiego


59/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Literat : 2007

Opis fizyczny: 200 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


60/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Kolekcjonerstwo numizmatyczne w starożytnym Rzymie w świetle wybranych świadectw archeologicznych i literackich.

Czasopismo: Biuletyn Numizmatyczny

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 3 (347)

Opis fizyczny: S. 175-178, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


61/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Wybrane monety kommemoratywne i okolicznościowe od środkowej Republiki do Oktawiana Augusta.

Czasopismo: Biuletyn Numizmatyczny

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 4 (348)

Opis fizyczny: S. 245-252, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


62/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Progymnasmata in the theory and practice of the humanistic school from late 15th to the mid-18th century.

Czasopismo: Eos (Wrocław)

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 94 fasc. 2

Opis fizyczny: S. 317-322

Uwagi: Streszczenie rozprawy doktorskiej


63/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Tułaczka i wygnanie w poezji Owidiusza i Filipa Kallimacha : między poetycką autobiografią a kreacją literacką.

Czasopismo: Meander

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 62 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 270-282, streszcz. łac.

Punktacja MNiSW: 3.000


64/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Język łaciński z elementami epigrafiki i numizmatyki rzymskiej dla historyków i archeologów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Literat : 2006

Opis fizyczny: 185 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


65/73


Autorzy: Appel Włodzimierz, Ulčinaitė Eugenija, Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Inskrypcje z wileńskich kościołów. T. 1 / red. Włodzimierz Appel i Eugenija Ulčinaite ; przygot. zespół w składzie Włodzimierz Appel, Bartosz Awianowicz [et al.].

Tytuł równoległy: Vilniaus bažnyčių įrašai. T. 1

Adres wydawniczy: Vilnius, Aidai : 2005

Opis fizyczny: 327 s., il.

Uwagi: Tekst równol. pol. i lit., częśc. łac.

Punktacja MNiSW: 20.000


66/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Co faktycznie przedstawiają ilustracje w IX księdze De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego?

Tytuł równoległy: What exactly is shown on the illustrations in the ninth book of De perfecta poesi by Maciej Kazimierz Sarbiewski?

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 12 nr 1

Opis fizyczny: S. 129-142, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


67/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Progymnasmata w rzymskiej teorii i praktyce retorycznej od pierwszych świadectw do Institutio oratoria Kwintyliana.

Tytuł całości: Sapere aude, księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin / pod red. Ireneusza Mikołajczyka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 31-45

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


68/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Pochwała - enkomion - panegiryk : glosa terminologiczna na marginesie książki Jakuba Niedźwiedzia Nieśmiertelne teatra sławy.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 11 nr 1

Opis fizyczny: S. 185-193

Punktacja MNiSW: 6.000


69/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Anaskené und kataskené bei Aphtonios, seinen Vorläufern und Nachfolgern bis zum Ende des 17. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Studien zur antiken Rhetorik und Varia / hrsg. von Włodzimierz Appel und Rainer Jakobi.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 9-32

Seria: (Collectanea Classica Thorunensia ;14)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


70/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Imago victoriae a Serenissimo ac Invictissimo Ioanne III Rege Poloniae de Turcis relatae in Godifredo Bullonio, primo rege Hierosolymarum, adumbrata : program jezuickiego widowiska wystawionego w roku 1685 na Zamku w Warszawie.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 10 nr 2

Opis fizyczny: S. 177-199, streszcz. łac.

Uwagi: Zawiera oryginał i przekład programu widowiska.

Punktacja MNiSW: 6.000


71/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Czy Owidiusz napisał sześć, czy może dwanaście ksiąg Fasti? : rozbieżności i paradoksy w interpretacjach Tristia II 549

Czasopismo: Nowy Filomata

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 9-16

Punktacja MNiSW: 1.000


72/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Czy Owidiusz napisał sześć, czy może dwanaście ksiąg Fasti? : rozbieżności i paradoksy w interpretacjach Tristia II 549

Czasopismo: Nowy Filomata

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 9-16

Punktacja MNiSW: 1.000


73/73


Autorzy: Awianowicz Bartosz.

Tytuł oryginału: Petrus Mosellanus i jego De primis apud rhetorem exercitationibus praeceptiones.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 5 z. 1

Opis fizyczny: S. 223-241

Uwagi: Tekst źródłowy łac. i pol. s. 226-241

Punktacja MNiSW: 1.000