FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Mirosława Radowska-Lisak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do N.N. w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 2 (16)

Opis fizyczny: S. 133-143, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Intymistyka a edytorstwo : wiek XX i współczesność.

Uwagi: 10.12775/SE

Punktacja MNiSW: 20.000


2/22


Autorzy: Krajkowski Michał, Kuczkowski Bartłomiej, Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Stanisław Witkiewicz / pod red. Michała Krajkowskiego, Bartłomieja Kuczkowskiego i Mirosławy Radowskiej-Lisak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 178 s., il.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 25)


3/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Wątek dzieciństwa w wybranych małych formach narracyjnych Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Tytuł równoległy: The childhood motif in selected small narrative forms by Józef Ignacy Kraszewski.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 62 nr 4-5

Opis fizyczny: S. 26-34, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LL

Punktacja MNiSW: 11.000


4/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Literatura, czyli wspólnota.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 168-172, il.

Uwagi: Recenzja książki: Nie tylko salon : wspólnotowe formy życia literackiego / red. Ewa Łukaszyk, Krystyna Wierzbicka-Trwoga. Warszawa 2016.
Uwagi: Tytuł tomu: Stanisław Witkiewicz.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 2.500


5/22


Autorzy: Kuczkowski Bartłomiej, Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Dwa aforyzmy : autografy Stanisława Witkiewicza.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 125-131, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Stanisław Witkiewicz.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


6/22


Autorzy: Abriszewska Paulina, Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Kobieta i epoki : wiek XIX / pod red. Pauliny Abriszewskiej i Mirosławy Radowskiej-Lisak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 164 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 22)

Uwagi: Bibliogr. przy art.


7/22


Autorzy: Abriszewska Paulina, Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Kobieta i wiek XIX : zbliżenia.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 5-11

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


8/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Tyrteizm "po muszkietersku" : Władysława Sabowskiego Nad poziomy : powieść z roku 1863.

Tytuł całości: Sparta w kulturze polskiej. Cz. 2: Przekroje, syntezy, konteksty, praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Borowskiej, Marii Kalinowskiej, Jerzego Speiny i Katarzyny Tomaszuk.

Adres wydawniczy: [Warszawa], Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa : 2015

Opis fizyczny: S. 185-198

Seria: (Antyk Romantyków)

Punktacja MNiSW: 5.000


9/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Między oralnością a literackością : proza wiejska Adolfa Dygasińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 322 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 285-322.

Punktacja MNiSW: 25.000


10/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Bajka jako zjawisko międzygatunkowe.

Tytuł całości: Bajka w badaniach humanistów / pod red. Jarosława Strycharskiego i Magdaleny Zaorskiej.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Centrum Badań Społecznych UWM : 2014

Opis fizyczny: S. 268-277, streszcz. ang.

Seria: (Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: "Niedobre wspomnienia wielce drażliwych okoliczności" : echa powstania styczniowego w prozie Adolfa Dygasińskiego.

Czasopismo: Niepodległość i Pamięć

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 21 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 139-158, streszcz. ang., niem., ros.


12/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: "Pierwsze kroki na drodze do książki" : Adolf Dygasiński a współczesne koncepcje kształcenia literackiego.

Tytuł całości: Dziecko i literatura we współczesnym świecie / pod red. Barbary Moraczewskiej, Edmunda Oberlana.

Adres wydawniczy: Włocławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2012

Opis fizyczny: S. 91-101, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Bajki zwierzęce Adolfa Dygasińskiego.

Tytuł całości: Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 219-230

Seria: (Paralele : folklor, literatura, kultura)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 3.000


14/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: "Czytanie słuchem" : o specyfice odbioru tekstów z pogranicza literatury i oralności : (na przykładzie prozy Adolfa Dygasińskiego).

Tytuł całości: Czytanie, czytelnictwo, czytelnik / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń ; przy współudziale Agnieszki Łuszpak.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 57-71, streszcz. ang.

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ;no. 3281)

Punktacja MNiSW: 5.000


15/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Egzotyka prowincji w powieściach ludowych Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Tytuł całości: Prowincjonalizm w kulturze europejskiej / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Kai Marchel.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wydawnictwo Akademii Medycznej : 2010

Opis fizyczny: S. 181-193

Seria: (Orbis Exterior, Orbis Interior ;t. 3)


16/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Zagon i bruk : mity i wartości przestrzenne w twórczości Adolfa Dygasińskiego.

Tytuł całości: Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze / pod red. Lidii Wiśniewskiej i Mirosława Gołuńskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 45-55, streszcz. ang.


17/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Kogo dziś krzepi Trylogia? : (czyli jak socjolog czyta Sienkiewicza).

Tytuł całości: Sienkiewicz dzisiaj, formy (nie)obecności : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 207-219


18/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Społeczność wsi mazurskiej i jej wartości w literackim obrazie Ryszarda Kapuścińskiego : perspektywa socjologiczna.

Tytuł całości: Ryszard Kapuściński - wizja świata i wartości, refleksje interdyscyplinarne / red. nauk. Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Vertum - Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne : 2009

Opis fizyczny: S. 79-96, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


19/22


Autorzy: Mocarska-Tycowa Zofia, Owczarz Ewa, Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Dygasiński / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Ewy Owczarz i Mirosławy Radowskiej-Lisak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 303 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 4)


20/22


Autorzy: Lesicz-Stanisławska Katarzyna, Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Zdziwienia Dygasińskim : w 170 rocznicę urodzin pisarza o swoich naukowych zainteresowaniach / rozm. Mirosława Radowska-Lisak, Katarzyna Lesicz-Stanisławska.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 259-266, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Dygasiński / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Ewy Owczarz i Mirosławy Radowskiej-Lisak.


21/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Adolf Dygasiński i duch wiejskości : kilka propozycji badawczych.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 42-53, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Dygasiński / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Ewy Owczarz i Mirosławy Radowskiej-Lisak.


22/22


Autorzy: Radowska-Lisak Mirosława.

Tytuł oryginału: Mniej cudowna bajka : o baśniowości Beldonka Adolfa Dygasińskiego.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 68-87, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Dygasiński / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Ewy Owczarz i Mirosławy Radowskiej-Lisak.