FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Uczucia a emocje.

Czasopismo: Godišnik na Filologičeskija Fakultet

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 216-227, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


2/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Semantische Relationen zwischen Bezeichnungen von Gefühlen nach ISJP.

Tytuł całości: Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte / Hrsg.: Lech Zieliński, Klaus-Dieter Ludwig, Ryszard Lipczuk.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang : 2011

Opis fizyczny: S. 179-192

Seria: (Danziger Beiträge zur Germanistik ;Bd. 35)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Kłopot z kłopotem.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2011

Szczegóły: z. 1 (680)

Opis fizyczny: S. 7-15, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


4/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Nieswój jako zadanie.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 60

Opis fizyczny: S. 15-26, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


5/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Ile jest nazw uczuć w języku polskim? Kilka uwag o definiowaniu uczuć w "Słowniku języka polskiego PWN".

Tytuł całości: Nowe studia leksykograficzne. 2 / red. nauk. Piotr Żmigrodzki, Renata Przybylska.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo LEXIS : 2008

Opis fizyczny: S. 203-213

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


6/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Z nieśmiałością o nieśmiało...

Tytuł całości: Przysłówki i przyimki, studia ze składni i semantyki języka polskiego / pod red. Macieja Grochowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 125-132

Uwagi: Bibliogr.


7/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Z pewnym zażenowaniem o onieśmieleniu... : próba analizy semantycznej

Tytuł całości: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 251-259


8/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: O niekonwencjonalnych jednostkach miary

Tytuł całości: Części mowy / red. J. Bartmiński, M. Nowosad-Bakalarczyk

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2003

Opis fizyczny: S. 188-196

Seria: (Współczesna Polszczyzna : wybór opracowań ;6)

Uwagi: Przedr. z: A. Bednarek, Leksykalne wykładniki parametryzacji świata. Toruń 1994


9/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Kilka nieuporządkowanych uwag o porządku.

Tytuł całości: Studies on the syntax and semantics of slavonic languages, papers in honour of Andrzej Bogusławski on the occasion of his 70th birthday / ed. by Viktor S. Charkovskij, Maciej Grochowski and Gerd Hentschel.

Adres wydawniczy: Oldenburg, Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg : 2001

Opis fizyczny: S. 31-38

Seria: (Studia Slavica Oldenburgensia ;9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


10/24


Autorzy: Bednarek Adam, Grochowski Maciej.

Tytuł oryginału: Zadania z semantyki językoznawczej.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: 63 s.

Seria: (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


11/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Zdrada-ucieczką ze świata wartości : rozważania semantyczne.

Tytuł całości: Językoznawstwo, materiały konferencji naukowej, 14-16 marca 1995 / red. nauk. Krystyna Kallas.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 125-134

Uwagi: a


12/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Ile razy..., tyle razy... : (rozważania semantyczne).

Tytuł całości: Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, materiały konferencji naukowej, (Toruń, 21-23 X 1993) / pod red. Macieja Grochowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 57-61

Uwagi: a


13/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Leksykalne wykładniki parametryzacji świata : studium semantyczne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: 205 s.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: a


14/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Wyrażenia komunikujące wynik pomiaru : analiza semantyczna.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 44

Opis fizyczny: S. 3-19

Uwagi: a


15/24


Autorzy: Bednarek Adam, Grochowski Maciej.

Tytuł oryginału: Zadania z semantyki językoznawczej

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: 63, [1] s.

Seria: (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 59-62

Uwagi: a


16/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Liczyć : próba analizy semantycznej.

Tytuł całości: "Words are physicians for an ailing mind", [for Andrzej Bogusławski on the occasion of his 60th birthday] / ed. by Maciej Grochowski and Daniel Weiss.

Adres wydawniczy: München, Otto Sagner : 1991

Opis fizyczny: S. 51-56

Seria: (Sagners slavistische Sammlung ;Bd. 17)

Uwagi: a


17/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: O reasumuję : rozważania semantyczne.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1990

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 3-12

Uwagi: a


18/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Charakterystyka składniowo-znaczeniowa wyrażeń typu czyli w podręcznikach składni polskiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1990

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 13-36

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


19/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Pięć : rozważania semantyczne.

Czasopismo: Zbornik Matice Srpske za Slavistiku

Rocznik: 1990

Szczegóły: Vol. 38

Opis fizyczny: S. 171-180

Uwagi: a


20/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Wykładniki leksykalne ekwiwalencji : analiza semantyczna wyrażeń typu czyli.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1989

Opis fizyczny: 139, [1] s.

Seria: (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;t. 32 z. 1)

Uwagi: Bibliogr. s. 134-139

Uwagi: a


21/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: Reprezentacja semantyczna wyrażenia "jednym słowem".

Tytuł całości: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 7: Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna, prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii, 1988 / red. nauk. Jan Basara.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1988

Opis fizyczny: S. 57-66

Uwagi: a


22/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: O pomiarze : analiza semantyczna wyrażenia "mierzyć".

Czasopismo: Zbornik Matice Srpske za Filologiju i Lingvistiku

Rocznik: 1988

Szczegóły: Vol. 31 no. 2

Opis fizyczny: S. 101-107

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


23/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: O "a więc" : rozważania semantyczne.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1987

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 3-26, streszcz. ang.

Uwagi: a


24/24


Autorzy: Bednarek Adam.

Tytuł oryginału: O "to znaczy" : próba analizy semantycznej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1986

Szczegóły: Z. 27

Opis fizyczny: S. 3-26, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000