FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Sebastian Żurowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Słowniki w wykładni.

Tytuł całości: Język(i) w prawie, zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod red. Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 67-88

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 197-211.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/51


Autorzy: Kubicka Emilia, Zieliński Lech, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Język(i) w prawie : zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod red. Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 218 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 197-211.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/51


Autorzy: Rosalska Paulina, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Problemy ręcznej anotacji dużych korpusów tekstów.

Tytuł równoległy: Problems of manual annotation of large corpora.

Tytuł całości: Z bliska i z daleka, język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Ałły Krawczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 235-252, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/51


Autorzy: Rosalska Paulina, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Wyrażenia funkcyjne w ręcznej i automatycznej anotacji dużych korpusów tekstów.

Tytuł całości: Sens i konwencje w języku, studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu / pod red. Adama Dobaczewskiego, Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 265-279, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/51


Autorzy: Rosalska Paulina, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Nietradycyjne terminy gramatyczne w ręcznej i automatycznej anotacji dużych korpusów tekstów.

Tytuł równoległy: Non-traditional terms in manual and automatic annotation of large-scale text corpora.

Tytuł całości: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym / pod red. Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Olgi Ziółkowskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Rys : 2018

Opis fizyczny: S. 293-307, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/51


Autorzy: Dobaczewski Adam, Sobotka Piotr, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich : od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 296 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 283-295.

Punktacja MNiSW: 100.000


7/51


Autorzy: Linsztet Barbara, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język. 2 / red. Barbara Linsztet, Sebastian Żurowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe ATA : 2017

Opis fizyczny: 131 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: O potrzebie pisania glos językoznawczych (na przykładzie sporu o to, czy szpital uzdrowiskowy jest szpitalem).

Tytuł równoległy: About the need to write linguistic glosses (upon the example of a dispute on whether a spa hospital is a hospital).

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 17-31, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


9/51


Autorzy: Czesak Artur, Szałkiewicz Łukasz, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Dobry słownik jako nowy typ słownika języka polskiego.

Tytuł równoległy: Dobry słownik (Good dictionary) as a new type of Polish language dictionary.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 71

Opis fizyczny: S. 75-87, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


10/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Zamiast wstępu, czyli po co właściwie przygotowywać tego typu publikacje.

Tytuł całości: Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język / red. Sebastian Żurowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe ATA : 2016

Opis fizyczny: S. 5-8


11/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Problem postfiksu.

Tytuł całości: Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego, materiały siódmej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Ewy Badydy.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 206-213, streszcz. ang.

Seria: (Wokół Słów i Znaczeń ;7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język / red. Sebastian Żurowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe ATA : 2016

Opis fizyczny: 118 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/51


Autorzy: Lutomierski Marcin, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Słownik na życzenie : z dr. Sebastianem Żurowskim z Instytutu Języka Polskiego UMK / rozm. przepr. Marcin Lutomierski.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 25 nr 5

Opis fizyczny: S. 18-19, il.


14/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Terminologia łacińska w pracy współczesnego prawnika : polemicznie.

Tytuł całości: Język, urząd, prawo / pod red. Magdaleny Czachorowskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2015

Opis fizyczny: S. 211-219, streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;nr 25)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Wstęp do opisu wielosegmentowych jednostek języka z segmentami niewyrazowymi.

Tytuł całości: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. 5: Frazeologizmy / red. nauk. Iwona Kosek, Renata Markiewicz, Katarzyna Zawilska.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filologii Polskiej UWM : 2015

Opis fizyczny: S. 241-250, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Co łączy muzykę, operę i galop ? O dystynktywnej (?) funkcji akcentu wyrazowego w języku polskim.

Tytuł całości: Sens i brzmienie = Meaning and sound / red. Magdalena Danielewiczowa, Joanna Bilińska, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zaucha.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 171-181, streszcz. ang.

Seria: (Prace Językoznawcze / Instytut Filologii Polskiej UKSW ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Leksykografia w pracy prawnika : suplement.

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 29-40, streszcz. ang.


18/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Czy wihajster jest nazwą artefaktu? Szkic leksykologiczny.

Tytuł równoległy: Is wihajster a name for an artifact? A lexicological study.

Czasopismo: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 77-100, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sfps

Punktacja MNiSW: 14.000


19/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Leksykografia w pracy prawnika : suplement.

Tytuł całości: Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej / pod red. Dariusza Kali i Emilii Kubickiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Zrzeszenie Prawników Polskich. Oddział : 2014

Opis fizyczny: S. 55-75, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


20/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: O definiowaniu jednostek o postaci stawka.

Tytuł całości: Maiuscula linguistica, studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o. : 2014

Opis fizyczny: S. 243-251, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Kontekstowa interpretacja wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym.

Tytuł całości: Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji, od deminutywów do gestów / pod red. Wiktora Pskita.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2014

Opis fizyczny: S. 27-50

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Granica między synchronią i diachronią w modelowaniu słowotwórstwa.

Tytuł całości: Słowotwórstwo dawne i współczesne, materiały szóstej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Ewy Badydy.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 27-35

Seria: (Wokół Słów i Znaczeń ;6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Bez focha o fochach - foch i fochy jako nazwy werbalnych i niewerbalnych zachowań komunikacyjnych : szkic leksykologiczny.

Tytuł równoległy: On offences with no offence - foch and fochy as the names for verbal and non-verbal manifestation of communication : lexicological approach.

Czasopismo: Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 53-64, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


24/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Gdzie szukać w słownikach nieleksykalnych jednostek języka?

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 64 cz. 1

Opis fizyczny: S. 421-430, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


25/51


Autorzy: Kwaśniewski Przemysław, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Zarys wybranych aspektów problematyki definicji "gry na automacie o niskich wygranych".

Czasopismo: Przegląd Prawa Publicznego

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 9

Opis fizyczny: S. 21-32, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: W stronę słowotwórstwa operacyjnego.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 41-51, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 7.000


27/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Proverbality in Slavic languages : at outline of issues.

Tytuł całości: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 15 / hrsg. von Ekaterina Kislova [et al.].

Adres wydawniczy: München [etc.], Verlag Otto Sagner : 2012

Opis fizyczny: S. 322-328, streszcz. pol.

Seria: (Die Welt der Slaven. Sammelbände ;Bd. 46)

Uwagi: Bibliogr.


28/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim : analiza semantyczna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 240 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 215-236.

Punktacja MNiSW: 25.000


29/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Funkcje pragmatyczne operacji zasłówkowych.

Czasopismo: Media, Kultura, Komunikacja Społeczna

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 7

Opis fizyczny: S. 46-54, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


30/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Kategoria odległość w znaczeniu wyrażeń związanych z percepcją słuchową.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 60

Opis fizyczny: S. 365-372, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


31/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Analiza semantyczna jednostki leksykalnej echo.

Tytuł całości: Lustro, literatura, kultura, język / red.: Irena Fijałkowska-Janiak [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 275-283

Seria: (Humanistyka Otwarta ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.


32/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Propozycja opisu wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 103-111, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


33/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: O wyrażeniach typu słyszeć o_.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2010

Szczegóły: z. 3 (672)

Opis fizyczny: S. 53-68, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


34/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Wstęp do analizy semantycznej podstawowych wykładników pojęcia głośność w języku polskim.

Tytuł całości: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 12 / hrsg. von Elena Graf [et al.].

Adres wydawniczy: München [etc.], Verlag Otto Sagner : 2009

Opis fizyczny: S. 212-223, streszcz. ang.

Seria: (Die Welt der Slaven. Sammelbände ;Bd. 37)

Uwagi: Bibliogr.


35/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Czasowniki percepcji słuchowej z uzupełnieniem propozycjonalnym.

Tytuł całości: Język z różnych stron widziany, materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej "Z zagadnień metodologii badań językoznawczych", Kraków, 10-11 marca 2008 r. / pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Anny Czelakowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2009

Opis fizyczny: S. 67-74

Seria: (Biblioteka "LingVariów" ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr.


36/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Czy zdania typu Bóg słyszy nasze modlitwy są metaforyczne?

Tytuł całości: Języki metafory. T. 1: Literatura, teoria, język, przekład / red. nauk. Katarzyna Jarosińska-Buriak.

Adres wydawniczy: Elbląg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej : 2009

Opis fizyczny: S. 245-257, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


37/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Przegląd wielosegmentowych jednostek języka opartych na formach czasowników percepcji słuchowej.

Tytuł całości: Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny. Cz. 1: Najnowsze zjawiska w polszczyźnie / pod red. Karoliny Ruty i Kingi Zalejarz.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Koło Miłośników Języka przy UAM : 2009

Opis fizyczny: S. 184-196


38/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Charakterystyka pragmatyczna ciągu słychać.

Tytuł całości: Z zagadnień leksykalno-semantycznych, materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Beaty Milewskiej i Sylwii Rzedzickiej.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 317-325

Seria: (Wokół Słów i Znaczeń ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr.


39/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Wokół problemu definiowania pojęcia dźwięk.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 143-155, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


40/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Słyszeć i usłyszeć - parą aspektową?

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 4 nr 1

Opis fizyczny: S. 151-161, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


41/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: O semantycznych paradoksach negacji.

Czasopismo: Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 103-112, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


42/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Pytania z negacją w sloganach reklamowych.

Tytuł całości: Język polski u progu XXI wieku, studencka międzynarodowa konferencja naukowa, Łódź, 10-11 maja 2005 / pod red. Renaty Marciniak.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2008

Opis fizyczny: S. 195-202

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


43/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Ile percepcji jest w percepcji? Kilka uwag o czasowniku percypować.

Tytuł całości: Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku / pod red. Aleksandra Kiklewicza i Józefa Dębowskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 283-293, streszcz. ang.

Seria: (Język poza Granicami Języka ;[1])

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


44/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu definicji muzyki.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 3 nr 1

Opis fizyczny: S. 17-25, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


45/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Charakterystyka gramatyczno-semantyczna ciągu słychać.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 67-81, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


46/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Cechy semantyczne jednostki ktoś słyszy coś.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 52

Opis fizyczny: S. 469-480, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


47/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Mandy negatywne w sloganach reklamowych.

Tytuł całości: Oblicza komunikacji. 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. T. 1 / pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota i Moniki Zaśko-Zielińskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium : 2006

Opis fizyczny: S. 425-438

Seria: (Język a Komunikacja ;12)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


48/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Negatywne prefiksy polszczyzny.

Czasopismo: Linguistica Bidgostiana

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 224-234, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


49/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Negacja w sloganach reklamowych.

Czasopismo: Media, Kultura, Komunikacja Społeczna

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 238-252

Punktacja MNiSW: 1.000


50/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Jednosegmentowe jednostki leksykalne o postaci nie.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 26-27

Opis fizyczny: S. 131-146, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


51/51


Autorzy: Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Wyrażenia percepcji słuchowej w analizach semantycznych Anny Wierzbickiej.

Czasopismo: Prace Językoznawcze / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 8

Opis fizyczny: S. 117-127, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000