Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Piotr Zemszał, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Ideologema i ideologemnoe slovo - k opredeleniû terminov.
Tytuł równoległy: Ideologem i słowo ideologemowe - w kierunku definicji.
Tytuł równoległy: Ideologeme and ideologemic word - towards a definition.
Czasopismo: Prz. Rusycyst., R. 41 z. 2
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 150-170, streszcz. pol., ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Rusycystyczny
ISSN: 0137-298X
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Pojęcie wolności w optyce dychotomii swoi - obcy w tekstach sowieckiego ideologicznego subdyskursu o kulturze w latach 1953-1957.
Tytuł równoległy: The term of freedom as perceived in the us - them dichotomy in texts of the soviet ideological subdiscourse about culture in 1953-1957.
Czasopismo: Socjolingwistyka, Vol. 33
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 113-125, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Socjolingwistyka
ISSN: 0208-6808 ; eISSN: 2545-0468
DOI: 10.17651/SOCJOLING.33.7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 70.000

3/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Kultura, ideologia, metafora : metaforyczne dychotomie związane z kategoriami swoich i obcych w ideologicznym subdyskursie o kulturze w ZSRR w latach 1953-1957.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 408 s., streszcz. ros.
ISBN: 978-83-231-4063-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

4/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Relacje władza - artysta w sowieckim ideologicznym subdyskursie o kulturze w latach 1953-1957.
Tytuł równoległy: Relations between authorities and artists in the Soviet ideological subdiscourse about culture in 1953-1957.
Tytuł wydawn. zbior.: Perswazja językowa w różnych dyskursach. T. 1 / pod red. Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
Opis fiz.: S. 187-203, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7865-482-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Metafora ognâ v sovetskom ideologičeskom diskurse o kul'ture rannego hruŝevskogo vremeni.
Tytuł wydawn. zbior.: Rusistika i sovremennost' / pod red. Iolanty Lubohi-Kruglik [et al.].
Opis wydawn.: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2017
Opis fiz.: S. 251-265, streszcz. ang.
Seria: Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego ; nr 22
ISBN: 978-83-7164-965-3
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Kul'tura kak proizvodstvo v sovetskom ideologičeskom subdiskurse o kul'ture rannego hruŝevskogo vremeni (1953-1957).
Tytuł wydawn. zbior.: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami / pod red. Katarzyny Dembskiej i Doroty Paśko-Koneczniak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: S. 123-138, streszcz. ang., pol.
ISBN: 978-83-231-3837-2
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Metaforyka związana z pojęciami światła i ciemności w sowieckim ideologicznym subdyskursie o kulturze w latach 1953-1957 na materiale gazety "Prawda".
Czasopismo: Etnolingwistyka, T. 29
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 209-224, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Etnolingwistyka
ISSN: 0860-8032 ; eISSN: 2449-8335
DOI: 10.17951/et.2017.29.209
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

8/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Językowe nominacje dotyczące Stalina w regionalnej prasie KPRF a wizerunek wodza w okresie rozkwitu kultu jednostki.
Tytuł wydawn. zbior.: Doświadczenie komunizmu : pamięć i język / pod red. Piotra Zemszała, Rigelsa Halili i Michała Głuszkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 81-93, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3631-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

9/26

Autor: Zemszał Piotr, Halili Rigels, Głuszkowski Michał
Tytuł: Doświadczenie komunizmu : pamięć i język / pod red. Piotra Zemszała, Rigelsa Halili i Michała Głuszkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 329 s., il., wykr.
ISBN: 978-83-231-3631-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

10/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Ojciec, wódz, nauczyciel : nominacje językowe dotyczące Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym w okresie powojennym.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 546 s., tab.; streszcz. ros., ang.
ISBN: 978-83-231-3642-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

11/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Wybrane aktualizacje opozycji swój - obcy w sowieckim oficjalnym dyskursie o kulturze okresu odwilży.
Tytuł wydawn. zbior.: W poszukiwaniu tożsamości językowej. T. 1 / red. nauk. Żanna Sładkiewicz i Katarzyna Wądołowska-Lesner.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
Opis fiz.: S. 140-151, streszcz. ang.
Uwaga: Tekst częściowo w j. ros.
ISBN: 978-83-7865-408-7
Język: POL, RUS
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

12/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Wybrane realizacje pojęcia walki w sowieckim subdyskursie o kulturze.
Tytuł wydawn. zbior.: Rosja w dialogu kultur. T. 1 / pod red. Katarzyny Dembskiej i Michała Głuszkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: S. 581-594, streszcz. ang., ros.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3393-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

13/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Metafora wojenna w sowieckim subdyskursie o kulturze w okresie stalinizmu.
Czasopismo: Prz. Rusycyst., R. 37 z. 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 99-115, streszcz. ros., ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Rusycystyczny
ISSN: 0137-298X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

14/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: O pojęciach religijnych w sowieckim totalitarnym dyskursie o kulturze w latach 1953-1957.
Czasopismo: Socjolingwistyka, Vol. 29
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 227-244, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Socjolingwistyka
ISSN: 0208-6808
DOI: 10.17651/SOCJOLING.29.14
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

15/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Metaforičeskie opredeleniâ "prostranstva bor'by" v sovetskom ideologičeskom diskurse o kul'ture.
Tytuł wydawn. zbior.: Političeskaâ kommunikaciâ : perspektyvy razvitiâ naučnogo napravleniâ : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, 26-28 avgusta 2014 goda / red. A. P. Čudinov.
Opis wydawn.: Ekaterinburg : Ural'skij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Universitet, 2014
Opis fiz.: S. 90-94, streszcz. ang.
ISBN: 978-5-7186-0603-4
Język: RUS
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

16/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Generalissimus Stalin : pragmatyka tytułu Generalissimus na materiałach gazety "Prawda".
Tytuł wydawn. zbior.: Symbole władzy - władza symboli / pod red. Magdaleny Dyras, Barbary Suchoń-Chmiel, Tomasza Kwoki.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2014
Opis fiz.: S. 287-294, streszcz. ros.
ISBN: 978-83-64028-62-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Wartościowanie uniwersalne i ideologiczne : pojęcie i rola ideologemu na przykładzie wybranych nominacji dotyczących Stalina w sowieckim dyskursie ideologicznym.
Czasopismo: Etnolingwistyka, T. 26
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 45-56, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Etnolingwistyka
ISSN: 0860-8032 ; eISSN: 2449-8335
DOI: 10.17951/et.2014.26.45
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

18/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Neskol'ko zamečanij otnositel'no ponâtiâ ideologemy.
Tytuł równoległy: A few words on the term "ideologeme".
Czasopismo: Polit. Lingvist., no. 2 (48)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 138-142
Uwaga: Tekst ros. i ang.
Pełny tytuł czasop.: Političeskaâ Lingvistika
Język: RUS, ENG
Praca afiliowana przez UMK

19/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Rytualność i pragmatyzm sowieckiego dyskursu totalitarnego : o pragmatycznej zasadzie kompetencji nadawcy i nominacjach dotyczących Stalina.
Tytuł równoległy: Rituality and pragmatism of the Soviet totalitarian discourse : about the principle of sender's pragmatic competences and nominations concerning Stalin.
Czasopismo: Socjolingwistyka, Vol. 26
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 141-152, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Socjolingwistyka
ISSN: 0208-6808
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

20/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Tak zwana nowomowa a kod ograniczony w teorii kodów językowych B. Bernsteina.
Tytuł równoległy: So called newspeak and restricted code in B. Bernstein's theory of language code.
Tytuł wydawn. zbior.: Krymsko-pol'skij sbornik naučnyh rabot = Krymsko-polskie zeszyty naukowe. T. 8 / otv. red. A.K. Gadomskij.
Opis wydawn.: Simferopol : Universum, 2011
Opis fiz.: S. 159-162, streszcz. ang., ros.
ISBN: 978-966-8048-49-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Opozycyjna struktura stalinowskiego dyskursu totalitarnego : rzut oka z perspektywy pragmatycznej.
Tytuł równoległy: Dichotomic structure of totalitarian discourse of Stalinism : a pragmalinguistic approach.
Tytuł wydawn. zbior.: Krymsko-pol'skij sbornik naučnyh rabot. T. 9: Dni Adama Mickeviča v Krymu = Krymsko-polskie zeszyty naukowe. T. 9: Dnia Adama Mickiewicza na Krymie / otv. red. A.K. Gadomskij.
Opis wydawn.: Simferopol : Universum, 2011
Opis fiz.: S. 215-218, streszcz. ang., ros.
ISBN: 978-966-8048-52-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/26

Autor: Głuszkowski Michał, Zemszał Piotr
Tytuł: Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991 / Rudolf G. Pichoja ; tł.: Michał Głuszkowski, Piotr Zemszał.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fiz.: 748 s.
Seria: Trudny Wiek XX
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

23/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Semantyczno-pragmatyczna analiza nominacji fundowanych na komponencie vožd' w propagandzie wodzowskiej Stalina w latach 1945-1953.
Tytuł równoległy: The semantic and pragmatic analysis of nominations founded on the vožd' component in Stalin's leadership's propaganda in the years 1945-1953.
Czasopismo: Slav. Orient., T. 60 nr 4
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 531-551, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Slavia Orientalis
ISSN: 0037-6744
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

24/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Czy kłamstwo jest manipulacją? O pojęciu manipulacji i związanych z nim problemach.
Tytuł wydawn. zbior.: Język z różnych stron widziany : materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej "Z zagadnień metodologii badań językoznawczych", Kraków, 10-11 marca 2008 r. / pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Anny Czelakowskiej.
Opis wydawn.: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009
Opis fiz.: S. 151-156
Seria: Biblioteka "LingVariów" ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: O nieperyfrastycznych nominacjach Stalina.
Czasopismo: Prz. Rusycyst., R. 31 z. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 101-115, streszcz. ang., ros.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Rusycystyczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

26/26

Autor: Zemszał Piotr
Tytuł: Ideologem w dyskursie ideologicznym.
Czasopismo: Acta UWr. Oblicza Komunikacji, Nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 83-87
Uwaga: Tytuł tomu: Ideologie w słowach i obrazach / pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Wratislaviensis. Oblicza Komunikacji
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK