FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Joanna Książek

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Duchowy wymiar polskości : aspekty wiary, wyznania i religijności repatriantów z Kazachstanu.

Tytuł równoległy: The spiritual dimension of Polishness : aspects of the faith, religion and religiosity of repatriates from Kazakhstan.

Tytuł całości: Z ojczyzny do obczyzny, doświadczenia uchodźstwa polskiego / pod red. Rafała Kleśty-Nawrockiego, Marcina Lutomierskiego i Artura Trapszyca.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział : 2019

Opis fizyczny: S. 121-153, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Adaptacyjne problemy dzieci repatriantów na tle relacji rówieśniczych.

Tytuł równoległy: Adaptive problems of children of repatriates : a context of peer relations.

Czasopismo: Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 45 z. 1

Opis fizyczny: S. 215-233, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/25444972SMPP

Punktacja MNiSW: 40.000


3/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Wspólnota losu czy wspólnota tożsamości? Uchodźcy kontra repatrianci.

Tytuł równoległy: Community of fate, or community of identity? Refugees vs. repatriates.

Czasopismo: Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 45 z. 2

Opis fizyczny: S. 237-253, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/25444972SMPP

Punktacja MNiSW: 40.000


4/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Stamtąd - tu : obrazy tożsamości kazachstańskich Polaków w kontekście repatriacji.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 221 s.

Seria: (Toruńskie Studia Antropologiczne)

Uwagi: Bibliogr. s. 207-221.

Punktacja MNiSW: 100.000


5/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Repatriacja w okresie transformacji na tle przesiedleń powojennych.

Tytuł całości: Krajobraz kulturowy wolnej Polski, zbiór studiów / pod red. Dominiki Czarneckiej, Joanny Książek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 155-182

Seria: (Toruńskie Studia Antropologiczne)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


6/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Z wyspy na wyspę : sytuacja młodych repatriantów z Kazachstanu - problemy identyfikacji zbiorowej na przykładzie absolwentów polskich uczelni.

Tytuł całości: Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe / pod red. Ewy Nowickiej i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Eikon Studio : 2013

Opis fizyczny: S. 101-118, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


7/15


Autorzy: Czarnecka Dominika, Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Krajobraz kulturowy wolnej Polski : zbiór studiów / pod red. Dominiki Czarneckiej, Joanny Książek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 203, [1] s.

Seria: (Toruńskie Studia Antropologiczne ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 4.000


8/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Struktura i idea kołchozu a wspólnoty lokalne tradycyjnych społeczeństw Azji Środkowej.

Czasopismo: Zeszyty Wiejskie

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 17

Opis fizyczny: S. 183-194, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


9/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Etnokulturowa historia Uralu w ekspozycyjnej i kulturalno-oświatowej działalności Swierdłowskiego Regionalnego Muzeum Krajoznawczego / Svietlana A. Korepanova ; [tł. z ros. Joanna Książek].

Czasopismo: Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 183-187, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


10/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Swierdłowskie Regionalne Muzeum Krajoznawcze w XXI wieku : ślepa uliczka czy nowe możliwości? / Tatiana Mosunowa ; [tł. z ros. Joanna Książek].

Czasopismo: Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 150-157, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


11/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: "Poznaj samego siebie" : muzeum na wolnym powietrzu jako obraz kultury tradycyjnej kraju w XXI wieku (z materiałów Stowarzyszenia Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu) / Anna Borysovna Permilovskaya ; [tł. z ros. Joanna Książek].

Czasopismo: Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 169-182, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


12/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Fundacja "Turan" : strażnik dziedzictwa narodowego / Rauza Sultanova ; [tł. z ros. Joanna Książek].

Czasopismo: Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 158-168, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


13/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Od tradycji do kreacji : wymiary i losy tożsamości centralnoazjatyckich.

Czasopismo: Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 39

Opis fizyczny: S. 83-103, streszcz. ang.


14/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Problemy integracyjne niemieckich przesiedleńców z Rosji w Niemczech.

Tytuł równoległy: The integration problems of the German immigrants from Russia in Germany.

Czasopismo: Etnografia Polska

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 48 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 197-219, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


15/15


Autorzy: Książek Joanna.

Tytuł oryginału: Bachtin od nowa.

Czasopismo: Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 10 nr 4

Opis fizyczny: S. 149-153, il.

Uwagi: Rec. książki: W stronę filozofii czynu / Michaił Bachtin ; przeł. Bogusław Żyłko. Gdańsk 1997.