FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

mgr Krzysztof Strzemeski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/21


Autorzy: Strugielska Ariadna, Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ocena potencjału projektu typu "kurs intensywny"jako narzędzia rozwijającego kompetencje interkulturowa europejskich nauczycieli języka angielskiego

Czasopismo: Neofilolog

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 45

Opis fizyczny: S. 43-55

Uwagi: Tytuł tomu: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych : potencjał i potrzeby / pod red. Magdaleny Wawrzyniak-Śliwskiej.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


2/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Cognitive strategy training for modern language students.

Tytuł całości: Juxtapositions, correspondences, and differentiations in English studies, in comparison : research proposals / ed. by Mirosława Buchholtz and Grzegorz Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 145


3/21


Autorzy: Strugielska Ariadna, Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metafora pojęciowa w interpretacji teorii osobistych : analiza krytyczna

Czasopismo: Neofilolog

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 34

Opis fizyczny: S. 123-132, streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. numeru: Glottodydaktyka jako nauka / pod red. Haliny Widły

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


4/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Zmiany w postawach autonomicznych studentów pierwszego roku filologii angielskiej.

Tytuł całości: Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. T. 1 / red. Anna Michońska-Stadnik, Zdzisław Wąsik.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej : 2008

Opis fizyczny: S. 147-158, tab.

Seria: (Philologica Wratislaviensia : acta et etudia ;no 2, 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


5/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: A technology - based approach to learner development : a case study.

Tytuł całości: PASE papers 2007. Vol. 1: Studies in language and methodology of teaching foreign languages / ed. by Janusz Arabski, Danuta Gabryś-Barker and Andrzej Łyda.

Adres wydawniczy: Katowice, "Para" : 2007

Opis fizyczny: S. 499-509

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


6/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Learning strategies training for prospective EFL teachers : a research proposal.

Tytuł całości: Worlds in the making, constructivism and postmodern knowledge / ed. by Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub, and Katarzyna Więckowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 209-218

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


7/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Learning stations use in learning strategy training.

Czasopismo: Newsletter / International Association of English as a Foreign Language Poland

Rocznik: 2006

Szczegóły: no. 4 (28)

Opis fizyczny: S. 70-73

Uwagi: Post-conference issue: 14th International IATEFL Poland Conference, Toruń, 16-18 September, 2005

Uwagi: Bibliogr.


8/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Mit dysleksji?

Czasopismo: Silva Rerum : biuletyn Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 7

Opis fizyczny: S. 14-18

Uwagi: Bibliogr.


9/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O dobrych uczniach, strategiach i treningu ich użycia.

Czasopismo: Silva Rerum : biuletyn Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 8

Opis fizyczny: S. 13-20

Uwagi: Bibliogr.


10/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Opowiem wam o moim głupim bracie albo Storytelling.

Tytuł całości: Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej, pokłosie kursów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 2003/2004 / pod red. Mirosławy Buchholtz [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 137-141

Uwagi: Bibliogr.


11/21


Autorzy: Strugielska Ariadna, Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kursy podyplomowe : cele i organizacja.

Tytuł całości: Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej, pokłosie kursów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 2003/2004 / pod red. Mirosławy Buchholtz [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 11-19


12/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Obraz edukacji w sanacyjnej Polsce w świetle zapisków uczniowskich.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2004

Szczegóły: Z. 23

Opis fizyczny: S. 95-105

Punktacja MNiSW: 1.000


13/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Using English Teaching Forum in teacher development.

Czasopismo: English Teaching Forum

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 41 no. 4

Opis fizyczny: S. 53-54

Uwagi: Pierwodruk w: Engl. Teaching Forum Vol. 35 no. 1 S. 51-52


14/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Refleksje z ogólnopolskiej konferencji na temat nauczania dzieci języków obcych.

Czasopismo: Języki Obce w Szkole

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 44 nr 6

Opis fizyczny: S. 175-177


15/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: What next : from college to English philology MA extramural programme.

Czasopismo: Network : a journal for English language teacher education

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 3 no. 2

Opis fizyczny: S. 25-28


16/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Teaching methodology with easily available resources.

Czasopismo: English Teaching Forum

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 35 no. 1

Opis fizyczny: S. 51-52


17/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Internet facilities in foreign language instruction.

Tytuł całości: New technologies in language education, seminar organised by Tempus Partners Angers-Keele-Toruń JEP-00455 held at Department of English Nicholas Copernicus University in Toruń, Poland, 18-20 October, 1995.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. [1-6]

Uwagi: Bibliogr.


18/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Getting the most of your native speaker teachers.

Czasopismo: Polish Teacher Trainer

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 3 no. 3

Opis fizyczny: S. 10-12


19/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Collins Cobuild English language dictionary.

Czasopismo: Języki Obce w Szkole

Rocznik: 1991

Szczegóły: R. 35 nr 1

Uwagi: a


20/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Collins cobuild English language dictonary.

Czasopismo: Języki Obce w Szkole

Rocznik: 1989

Szczegóły: R. 32 nr 4

Opis fizyczny: S. 367-369

Uwagi: RECENZJA


21/21


Autorzy: Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie list słów w nauczaniu języka.

Czasopismo: Języki Obce w Szkole

Rocznik: 1989

Szczegóły: R. 33 nr 4

Uwagi: a