FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Strona Słowackiego? Norwid wobec tradycji wieszczów.

Tytuł równoległy: On the side of Słowacki? Norwid's attitude to the tradition of the bards.

Czasopismo: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 10 (13)

Opis fizyczny: S. 213-224, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.32798/pflit

Punktacja MNiSW: 20.000


2/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Dwa męczeństwa : edytorskie i komparatystyczne wejrzenie do poetyckiego laboratorium Norwida.

Tytuł całości: O Norwidzie komparatystycznie / pod red. Magdaleny Siwiec.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 317-329

Punktacja MNiSW: 20.000


3/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Aerumnarum plenus, czyli o smutku poezji.

Tytuł całości: "Klucze od Echa", Cyprian Norwid : Osobność : wiersze / całość ułożyła i wstępem opatrzyła Eliza Kącka.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2018

Opis fizyczny: S. 155-158

Seria: (Poezje)


4/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Wczesna liryka Cypriana Norwida pod edytorską lupą.

Tytuł równoległy: The early poetry of Cyprian Norwid under the editor's magnifying glass.

Tytuł całości: "Nie kłaniać się okolicznościom", nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowskiej / pod red. Lidii Banowskiej, Jerzego Borowczyka, Elżbiety Lijewskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2018

Opis fizyczny: S. 167-181, il.; streszcz. ang.

Seria: (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;201)

Punktacja MNiSW: 20.000


5/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Jak uczeń staje się mistrzem : o korespondencji Zbigniewa Herberta z Henrykiem Elzenbergiem.

Tytuł całości: Herbert w listach, (auto)portret wieloraki / pod red. Tomasza Korpysza i Wojciecha Kudyby.

Adres wydawniczy: Warszawa, Narodowe Centrum Kultury : 2018

Opis fizyczny: S. 97-120

Seria: (Jubileusze / Narodowe Centrum Kultury)

Punktacja MNiSW: 20.000


6/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Dwa męczeństwa : legenda / Cyprian Norwid ; oprac. Grażyna Halkiewicz-Sojak.

Adres wydawniczy: Kielce, Pewne Wydawnictwo : 2018

Opis fizyczny: 23 s., il.


7/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Semantyczny ciężar jednej czapki i pewnej fotografii.

Tytuł całości: Norwidowski świat rzeczy, praca zbiorowa / pod red. Pauliny Abriszewskiej, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Izabeli Dobrzenieckiej, Dominiki Wojtasińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 479-487

Punktacja MNiSW: 20.000


8/94


Autorzy: Abriszewska Paulina, Halkiewicz-Sojak Grażyna, Dobrzeniecka Izabela, Wojtasińska Dominika.

Tytuł oryginału: Norwidowski świat rzeczy : praca zbiorowa / pod red. Pauliny Abriszewskiej, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Izabeli Dobrzenieckiej, Dominiki Wojtasińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 545 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Słowiańszczyzna jako temat polskiego romantyzmu.

Tytuł równoległy: Slavdom as the theme of Polish Romanticism.

Tytuł całości: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 13 t. 1: Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka, prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 / pod red. Bogusława Zielińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2018

Opis fizyczny: S. 93-100, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Werona i Rzym jako "miejsca pamięci" w utworach Norwida.

Tytuł równoległy: Verona and Rome as "sites of memory" in the works of Cyprian Norwid.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 28

Opis fizyczny: S. 49-60, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


11/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna, Sokulski Michał.

Tytuł oryginału: Nieznane listy Zygmunta i Wincentego Krasińskich w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1 (13)

Opis fizyczny: S. 81-91, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/SE

Punktacja MNiSW: 5.000


12/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Norwidowskie wielkie słowa wobec nieskończoności.

Tytuł równoległy: Norwid's big words and infinity.

Tytuł całości: Nieskończoność, badania interdyscyplinarne : studia / pod red. Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej i Dominika Suleja.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 277-285, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Cyprian Norwid wobec idei insurekcyjnej : w świetle stanu badań.

Tytuł całości: Norwid wobec powstania styczniowego / red. Piotr Chlebowski.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 13-23

Seria: (Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ;t. 28)

Punktacja MNiSW: 20.000


14/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: "Sztuka syntezy badawczej" Czesława Zgorzelskiego wobec żywiołu liryczności.

Tytuł całości: Po Zgorzelskim, pytania o przyszłość humanistyki / red. Małgorzata Łukaszuk, Wojciech Kaczmarek.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 15-22, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Słowiańszczyzna jako problem historiozoficzny i temat literacki w polskim piśmiennictwie XIX wieku.

Tytuł całości: Studia z Międzyepoki, literatura wobec przemian cywilizacyjnych i społecznych lat 1764-1863 / red. tomu Edyta Gracz-Chmura, Andrzej Waśko.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2017

Opis fizyczny: S. 29-49

Seria: (Biblioteka Sarmacka ;13)
Seria: (Biblioteka Sarmacka. Studia ;1)

Punktacja MNiSW: 20.000


16/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: A jednak to poezja.

Tytuł całości: W mojej epoce już wymieram, antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979-2017) / [red. nauk. Józef Maria Ruszar, Izabela Piskorska-Dobrzeniecka].

Adres wydawniczy: Kraków, JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera : 2017

Opis fizyczny: S. 51-53


17/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Rzecz o ukrytym wymiarze romantycznego dziedzictwa.

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 35

Opis fizyczny: S. 249-257, streszcz. ang.

Uwagi: Artykuł recenzyjny: Romantyczny homo legens : Zygmunt Krasiński jako czytelnik polskich poetów / Ewa Szczeglacka. Warszawa 2003 ; Romantyzm "brulionowy" / Ewa Szczeglacka-Pawłowska. Warszawa 2015.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18290/sn.2017

Punktacja MNiSW: 3.250


18/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Inne Soplicowo : o Pani Zosi Tadeusza Makowieckiego.

Tytuł całości: Pan Tadeusz, poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 357-365

Punktacja MNiSW: 5.000


19/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Inne Soplicowo : o Pani Zosi Tadeusza Makowieckiego.

Tytuł całości: Pani Zosia / Tadeusz Makowiecki ; ze wstępem Grażyny Halkiewicz-Sojak i posł. Elżbiety Makowieckiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 7-18


20/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Słowiańszczyzna.

Tytuł całości: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918, pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje. T. 2: N-Z / red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytut Badań Literackich PAN : 2016

Opis fizyczny: S. 555-572

Seria: (Vademecum Humanisty)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


21/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Średniowieczne inspiracje w poezji Cypriana Norwida.

Czasopismo: Colloquia Litteraria

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (20)

Opis fizyczny: S. 11-27, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Pamięć rozpięta między Lwowem a Toruniem : fragmenty Dziennika Artura Hutnikiewicza.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 113-137, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Profesor : pamięci Artura Hutnikiewicza / pod red. Bogdana Burdzieja, Marii Kalinowskiej, Hanny Ratusznej.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


23/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Echa Norwidowskiego poematu Promethidion w Liście do artystów Jana Pawła II.

Tytuł całości: Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 233-244

Punktacja MNiSW: 5.000


24/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Wołyń Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Tytuł całości: Kraszewski i nowożytność, studia / idea i układ Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Łukasz Zabielski.

Adres wydawniczy: Białystok, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego [etc.] : 2015

Opis fizyczny: S. 33-48, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Dialog wierszy czy dialog poetów? Idee i prawda Cypriana Norwida versus Ścieżka Zbigniewa Herberta.

Tytuł całości: Poezja i egzystencja, księga jubileuszowa ku czci profesora Józefa F. Ferta / red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : 2015

Opis fizyczny: S. 89-96

Punktacja MNiSW: 5.000


26/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna, Komorowska Agnieszka, Łuczak Bartłomiej, Sokulski Michał.

Tytuł oryginału: Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Agnieszki Komorowskiej, Bartłomieja Łuczaka, Michała Sokulskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 394 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Cyprian Norwid wobec idei insurekcyjnej : w świetle stanu badań.

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 33

Opis fizyczny: S. 3-16, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


28/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Historiozof, historiograf czy miłośnik archeologii? Norwidowski podmiot wobec tajemnicy dziejów.

Tytuł całości: Norwid wobec historii / red. Edyta Chlebowska, Łukasz Niewczas.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : 2014

Opis fizyczny: S. 29-45

Seria: (Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ;24)

Punktacja MNiSW: 5.000


29/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Sparta Zbigniewa Herberta.

Tytuł całości: Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1: Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Borowskiej, Marii Kalinowskiej, Jerzego Speiny i Katarzyny Tomaszuk.

Adres wydawniczy: [Warszawa], Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa : 2014

Opis fizyczny: S. 345-356

Seria: (Antyk Romantyków)

Punktacja MNiSW: 5.000


30/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Czy filozof może być prorokiem? Przyczynek do poezji historiozoficznej Zygmunta Krasińskiego.

Tytuł całości: Zygmunt Krasiński, światy poetyckie i artystowskie / pod red. Agnieszki Markuszewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 9-18

Punktacja MNiSW: 5.000


31/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Liryczność a poznawcze aspiracje podmiotu : przyczynek do romantycznego kontekstu zagadnienia.

Tytuł całości: Liryczność, w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury / red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Ewangelina Skalińska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 61-72

Seria: (Problemy Romantyzmu ;t. 9)

Punktacja MNiSW: 5.000


32/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: W kręgu "poezji i dobroci".

Tytuł całości: Profesor - Stefan Sawicki, portret przyjaźnią pisany / [red. Adam Cedro].

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Cedro i Synowie : 2013

Opis fizyczny: S. 60-66


33/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Czy Wielkie słowa są lekturą trudną?

Tytuł całości: Trudny Norwid / red. Piotr Chlebowski.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : 2013

Opis fizyczny: S. 223-235

Seria: (Studia i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ;21)

Punktacja MNiSW: 5.000


34/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Norwidowski wariant tematu słowiańskiego na romantycznym tle.

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 31

Opis fizyczny: S. 17-39, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


35/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Byron - Epimenides : podstawy norwidowskiej paraleli.

Tytuł całości: Filhellenizm w Polsce, wybrane tematy : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Borowskiej, Marii Kalinowskiej i Katarzyny Tomaszuk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 249-256, streszcz. ang.,grec.

Seria: (Antyk Romantyków)


36/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Norwidowskie pytanie o "wielkie słowa".

Tytuł całości: Jedno dzieło - wiele interpretacji, rozważania nad "Wielkimi słowami" Cypriana Norwida / pod red. Dariusza Pniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 123-133

Punktacja MNiSW: 5.000


37/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: "...nad przepaścią siebie-samego się wstrzymałem" : o norwidowskim wariancie podmiotowości.

Tytuł całości: Przygody romantycznego "Ja", idee, strategie twórcze, rezonanse / red. nauk.: Maria Berkan-Jabłońska, Barbara Stelmaszczyk.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2012

Opis fizyczny: S. 127-147

Seria: (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 139)

Punktacja MNiSW: 5.000


38/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Historiozof, historiograf czy miłośnik archeologii : norwidowski podmiot wobec tajemnicy dziejów.

Tytuł całości: Stolice i prowincje kultury, księga jubileuszowa ofiarowana profesor Alinie Kowalczykowej / pod red. Jacka Brzozowskiego, Mirosława Skrzypczyka i Marka Stanisza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Opis fizyczny: S. 214-224

Punktacja MNiSW: 5.000


39/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna, Ruszar Józef Maria, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Między nami a światłem : Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta / szkice pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Józefa Marii Ruszara i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk : 2012

Opis fizyczny: 438 s.

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Punktacja MNiSW: 5.000


40/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Tadeusz Makowiecki (1900-1952).

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: S. 178-182

Uwagi: Tytuł tomu: Kolor w literaturze / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk

Punktacja MNiSW: 7.000


41/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Romantyczne pierwiastki w poezji i postawie poetyckiej Zbigniewa Herberta : rekonesans.

Tytuł całości: Bór nici, wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Platan : 2011

Opis fizyczny: S. 129-146

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Punktacja MNiSW: 5.000


42/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Ciemność życia i granice wyobraźni - status poety dzisiaj : (o Norwidowskich wierszach napisanych w latach 1854-1861).

Tytuł całości: Symbol w dziele Cypriana Norwida / red. nauk. Wiesław Rzońca.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 25-35

Seria: (Z Prac Zakładu Romantyzmu)

Punktacja MNiSW: 5.000


43/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Ścieżki pamięci : o dwóch rocznikach Dialogu Dwóch Kultur i Piątej "Biesiadzie Krzemienieckiej".

Czasopismo: Dialog Dwóch Kultur

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 5 z. 1

Opis fizyczny: S. 200-206


44/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Dlaczego Norwid?

Tytuł całości: Człowiek, słowo, świat / red. nauk. Jolanta Chojak, Tomasz Korpysz, Krystyna Waszakowa

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 73-76


45/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Herbertowskie podróże do źródeł kultury.

Tytuł całości: Przedziwne światy, prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 151-160


46/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Nawiązane ogniwo : studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 356 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 329-341. Indeks

Punktacja MNiSW: 24.000


47/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Piękno-czasu Cypriana Norwida : jesienna elegia czy autotematyczna przestroga?

Tytuł całości: Poezja świadoma siebie, interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 89-95


48/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna, Paprocka-Podlasiak Bogna.

Tytuł oryginału: Symbolika mistyczna w poezji romantycznej : Słowacki i inni / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Bogny Paprockiej-Podlasiak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 292 s., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


49/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Profesor Zofia Stefanowska : in memoriam

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 281-287

Punktacja MNiSW: 8.000


50/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Między karczmą a salonem : Norwid o sztuce flamandzkiej i... polskiej.

Tytuł całości: Norwid - artysta, w 125. rocznicę śmierci poety / pod red. Krzysztofa Trybusia, Wiesława Ratajczaka, Zofii Dambek.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 2008

Opis fizyczny: S. 53-62

Seria: (Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ;t. 58)

Punktacja MNiSW: 3.000


51/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Do źródeł kultury

Tytuł równoległy: To the sources of culture

Tytuł całości: Podróże Pana Cogito = Mr. Cogito's travels / [red. katalogu Joanna Pogorzelska]

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : 2008

Opis fizyczny: S. 70-92

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


52/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Pogańska słowiańszczyzna a chrześcijaństwo : warianty romantycznych odczytań

Tytuł całości: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu / pod red. Edwarda Kasperskiego i Olafa Krysowskiego

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 87-104

Seria: (Z Prac Zakładów Romantyzmu i Komparatystyki ;3)

Punktacja MNiSW: 3.000


53/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Rozebrana, czyli Norwidowska ballada o nadziei

Tytuł całości: Strona Norwida, studia i szkice ofiarowane profesorowi Stefanowi Sawickiemu / pod red. Piotra Chlebowskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 155-165

Punktacja MNiSW: 3.000


54/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Jak czytać Norwida? : kilka uwag na marginesie dyskusji o książce Wiesława Rzońcy Norwid a romantyzm polski (Warszawa 2005)

Czasopismo: Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 217-221


55/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: O Norwidzie po raz trzeci.

Czasopismo: Przegląd Humanistyczny

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 51 nr 6

Opis fizyczny: S. 113-120

Uwagi: Recenzja książki: Norwid a romantyzm polski / Wiesław Rzońca. Warszawa 2005

Punktacja MNiSW: 6.000


56/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Funkcje motywów astronomicznych w utworach Zygmunta Krasińskiego.

Tytuł całości: Poezja i astronomia / pod red. Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz-Sojak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 333-341

Punktacja MNiSW: 6.000


57/94


Autorzy: Burdziej Bogdan, Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Poezja i astronomia / pod red. Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz-Sojak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 666, [4] s., il.

Punktacja MNiSW: 10.000


58/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Norwid wobec krytyki literackiej : na marginesie wiersza Spółcześni (Odpowiedź)

Tytuł całości: Polska krytyka literacka w XIX wieku / pod red. Mirosława Strzyżewskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Centrum Edukacji Europejskiej : 2005

Opis fizyczny: S. 107-115


59/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Poezja Krasińskiego : martwy czy godny nowego odczytania fragment romantycznego paradygmatu?

Tytuł całości: Zygmunt Krasiński, pytania o twórczość / pod red. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej, Marii Prussak, Ewy Szczeglackiej

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 7-24

Punktacja MNiSW: 6.000


60/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Salvator Rosa : jeszcze jedna siedemnastowieczna inspiracja Norwida

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 2004-2005, 2005

Szczegóły: Nr 22/23

Opis fizyczny: S. 49-61, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


61/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Przedświt / Zygmunt Krasiński ; wstęp, koment. i oprac. Grażyna Halkiewicz-Sojak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo CEE : 2004

Opis fizyczny: 129 s., il. kolor.

Seria: (Biblioteka Filologiczna)

Uwagi: Bibliogr. s. 49-50.


62/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Liryczne ramy dramatycznego dyptyku Norwida

Tytuł całości: Liryka Cypriana Norwida / red. Piotr Chlebowski, Włodzimierz Toruń

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 257-276

Seria: (Studia Norwidiana. Biblioteka : studia i monografie ;9)


63/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Norwidowskie motywy "Piasta-kołodzieja" i "Rzymu" jako argument w sporze o uniwersalizm pisarza.

Tytuł całości: Norwid a chrześcijaństwo / red. Józef Fert, Piotr Chlebowski.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 295-308

Uwagi: a


64/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Orfeusz Mickiewicza, Krasińskiego i Norwida na tle tradycji motywu.

Tytuł całości: Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu, rekonesans / pod red. Marii Kalinowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2001

Opis fizyczny: S. 221-240

Seria: (Antyk Romantyków)

Uwagi: a


65/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna, Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Zygmunt Krasiński - nowe spojrzenia / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak i Bogdana Burdzieja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 576, [3] s.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 5.000


66/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Czy Przedświt jest poetycką "summą" Krasińskiego?

Tytuł całości: Zygmunt Krasiński - nowe spojrzenia / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak i Bogdana Burdzieja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 371-391

Uwagi: a


67/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Pejzaż w historiozoficznych wizjach Krasińskiego.

Czasopismo: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 14 nr 4

Opis fizyczny: S. 130-145

Uwagi: a


68/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Pejzaż w historiozoficznych wizjach Krasińskiego.

Czasopismo: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 14 nr 4

Opis fizyczny: S. 130-145

Uwagi: a


69/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Małe przygody wielkiego poematu.

Tytuł całości: Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnicza Agencja AKCES ; przy współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 5-15


70/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Faustyczne pokusy Hrabiego Henryka

Tytuł całości: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Białystok 23-26 października 1997 r. T. 1 / pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego.

Adres wydawniczy: Białystok, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku : 1999

Opis fizyczny: S. 365-374


71/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: "Chrześcijańska drama" na styku kultur : o dyptyku Norwida "Tyrtej. Za kulisami".

Tytuł całości: W przestrzeni komunikacyjnej, szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej / pod red. Janusza Skuczyńskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 59-85

Uwagi: a


72/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Genialny poemat czy dzieło chybione?

Czasopismo: Miscellanea Łódzkie

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 50-59


73/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Romantic wanderings of a quotation from Shakespeare's Hamlet.

Tytuł całości: Hamlet East-West / ed. by Marta Gibińska and Jerzy Limon.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Theatrum Gedanense Foundation : 1998

Opis fizyczny: S. 99-107


74/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Wobec tajemnicy i prawdy : o Norwidowskich obrazach "całości".

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: 226 s., il.

Uwagi: a


75/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Dwa Norwidowe wiersze o wędrówce i trwaniu słowa.

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne

Rocznik: 1998, 1999

Szczegóły: T. 46 z. 1

Opis fizyczny: S. 211-222

Uwagi: a


76/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o kategorii "tajemnicy" u Słowackiego.

Tytuł całości: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego, materiały międzynarodowej sesji naukowej, Olsztyn, 22-23 listopada 1995 roku / pod red. nauk. Mariana Śliwińskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1997

Opis fizyczny: S. 17-28

Seria: (Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie ;nr 123)

Uwagi: a


77/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Norwidowski anty-Don Juan?

Tytuł całości: Wypisy z prac naukowych do ćwiczeń z historii literatury romantyzmu / wybór Mariola Wiater i Zofia Wójcicka.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 1997

Opis fizyczny: S. 49-61

Uwagi: Przedruk z pracy: G. Halkiewicz-Sojak, Byron w twórczości Norwida. Toruń 1994, s. 66-74

Uwagi: a


78/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Norwidowska "jasność" i "ciemność" w dyskursie nie tylko poetyckim.

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 33-73, streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Jaki Norwid?

Uwagi: a


79/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Faustyczne pokusy Hrabiego Henryka.

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 6 nr 12

Opis fizyczny: S. 87-93

Uwagi: a


80/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Jeszcze słowo o Wisławie Szymborskiej.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 114 t. 294 nr 3

Opis fizyczny: S. 279-287

Uwagi: a


81/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Norwid - poeta pisma : próba dekonstrukcji dzieła / Wiesław Rzońca. Warszawa 1995.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1-2 (43-44)

Opis fizyczny: S. 93-101

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


82/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Interpretacja "Snu" Cypriana Norwida.

Tytuł całości: Literaturoznawstwo, materiały konferencji naukowej, 14-16 marca 1995 r. / red. nauk. Janusz Kryszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 117-124

Uwagi: a


83/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Do - Henryka... : (fraszka).

Tytuł całości: Norwidowskie fraszki (?) / pod red. Jacka Leociaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Energeia : 1996

Opis fizyczny: S. 114-119

Uwagi: a


84/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: O autokreacji i koncepcji sztuki w Promethidionie Norwida.

Tytuł całości: Z pogranicza literatury i sztuk, praca zbiorowa / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 39-65

Uwagi: a


85/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Nad wierszami Julii Hartwig.

Czasopismo: Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1995

Szczegóły: R. 4 nr 4

Opis fizyczny: S. 6-7

Uwagi: a


86/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Żywioł eseistyczny w prozie Norwida.

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 1994-1995

Szczegóły: Nr 12-13

Opis fizyczny: S. 19-31, streszcz. ang.

Uwagi: a


87/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Obóz artystyczny w Górznie : druga odsłona.

Czasopismo: Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1994

Szczegóły: R. 3 nr 11

Opis fizyczny: S. 24-25

Uwagi: a


88/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Być poetą w XIX wieku : o Mickiewiczowskim i Norwidowskim wzorze postawy poetyckiej.

Tytuł całości: Mickiewicz, w 190-lecie urodzin : materiały z sesji naukowej, Białystok, 2-4 grudnia 1988 / [red. nauk. Halina Krukowska].

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego : 1993

Opis fizyczny: S. 153-170

Uwagi: a


89/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Krzemieniec Słowackiego.

Tytuł całości: Twórczość Słowackiego, oryginalność, uniwersalność, recepcja : materiały z konferencji w 180-lecie urodzin poety, Olsztyn, 21-23 listopada 1989 / [red. nauk.: Hanna Maria Małgowska, Andrzej Kotliński].

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1992

Opis fizyczny: S. 9-20

Seria: (Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. Filologia Polska)

Uwagi: a


90/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Autokreacja w "Promethidionie" Norwida.

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 1991-1992

Szczegóły: Nr 9-10

Opis fizyczny: S. 27-44

Uwagi: a


91/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Cyprian Norwid (1821-1883) : poet, thinker, craftsman : a centennial conference / ed. by Bolesław Mazur and George Gomori. London 1988.

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 1990

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 133-144

Uwagi: a


92/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Norwidowa legenda Byrona w odczytach "O Juliuszu Słowackim".

Tytuł całości: Od Kochanowskiego do Różewicza, prace ofiarowane Arturowi Hutnikiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Janusza Kryszaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1988

Opis fizyczny: S. 79-91

Uwagi: a


93/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Norwidowska legenda Byrona w "Epimenidesie" i "Rozmowie umarłych".

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1987

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 49-65

Uwagi: a


94/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Jubileusz profesora Konrada Górskiego

Czasopismo: Ruch Literacki

Rocznik: 1986

Szczegóły: R. 27 z. 3

Opis fizyczny: S. 257-258