FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Joanna Marek

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/29


Autorzy: Marek Joanna Ewa.

Tytuł oryginału: Z języka na język, z kultury na kulturę : nazwy własne w przekładzie.

Tytuł równoległy: From one language into another, from one culture into another : proper names in translation.

Tytuł całości: Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kamper-Warejko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 245-257, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


2/29


Autorzy: Marek Joanna Ewa.

Tytuł oryginału: Czy rediska to rzodkiewka : z problemów przekładu żargonu.

Tytuł całości: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami / pod red. Katarzyny Dembskiej i Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 141-152, tab.; streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.


3/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Jak rusycyści uczyli się czeskiego.

Tytuł całości: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 519-528, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.


4/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Czeska i polska gwara szkolna - mechanizmy poszerzania słownictwa.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 71-79, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


5/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Wyrazy pochodzenia obcego w odrodzeniowej czeszczyźnie.

Tytuł całości: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym = Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu / red. nauk. Mieczysław Balowski i Jiří Svoboda.

Adres wydawniczy: Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2008

Opis fizyczny: S. 159-168, streszcz. czes.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


6/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: "Goździkowa" w czeskiej aptece, czyli o czeskiej reklamie środków farmaceutycznych.

Tytuł całości: Język w marketingu / pod red. Kazimierza Michalewskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2008

Opis fizyczny: S. 318-325, streszcz. czes.

Punktacja MNiSW: 3.000


7/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Odmiany współczesnego języka czeskiego i polskiego a przekład.

Tytuł całości: Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 25-27 listopada 2005 / red. tomu Anna Szczęsny i Krzysztof Hejwowski.

Adres wydawniczy: Siedlce, Instytut Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski : 2007

Opis fizyczny: S. 85-92, streszcz. czes.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


8/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Tendencje rozwojowe we współczesnej leksyce czeskiej : (na podstawie Slovníka neologizmu. Nová slova v češtině).

Tytuł całości: Słowotwórstwo i tekst / red. nauk. Viara Maldjieva i Zofia Rudnik-Karwatowa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2007

Opis fizyczny: S. 139-147, streszcz. ros.

Seria: (Prace Slawistyczne ;124)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


9/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Leksyka jako źródło interferencji w językach blisko spokrewnionych (na przykładzie czeskiego i polskiego).

Tytuł całości: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 251-257

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 2.000


10/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego jako dziewiętnastowieczny wzór słownika (na podstawie słownika czesko-niemieckiego Josefa Jungmanna).

Tytuł całości: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 27-32

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


11/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Gry z czytelnikiem w opowiadaniach Miloša Macourka.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 10

Opis fizyczny: S. 213-222, streszcz. czes.

Punktacja MNiSW: 1.000


12/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Problem interferencji w nauczaniu Polaków języka czeskiego : zarys podręcznika.

Czasopismo: Neofilolog

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 6-11

Punktacja MNiSW: 1.000


13/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Interferencja polsko-czeska (na przykładzie czasowników).

Tytuł całości: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, tom referatów z międzynarodowej konferencji naukowej, Wałbrzych, 15-16 maja 2003 r. = Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století / red. nauk. Mieczysław Balowski i Jiří Svoboda.

Adres wydawniczy: Wałbrzych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Ostravská Univerzita v Ostravě - Filozofická Fakulta : 2004

Opis fizyczny: S. 177-184, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Czeskie i polskie słownictwo komputerowe.

Tytuł całości: Varia XI, zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov, (Spišská Nová Ves, 28.-30.11.2001) / zostavila Mária Ŝlimková.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovenská Jazykovedná Spoločnosť pri SAV : 2004

Opis fizyczny: S. 86-91

Punktacja MNiSW: 4.000


15/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Wzory powitań i pożegnań w języku polskim i czeskim (na tle odmian języka ogólnego).

Tytuł całości: Współczesne odmiany języka narodowego / pod red. Kazimierza Michalewskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2004

Opis fizyczny: S. 388-394

Punktacja MNiSW: 4.000


16/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Leksyka czeska końca XX wieku (wybrane zagadnienia).

Tytuł całości: Język i literatura czeska u schyłku XX wieku / red. nauk. Mieczysław Balowski i Jiří Svoboda.
Tytuł całości: , Českyý jazyk a literatura na sklonku XX. stoletì.

Adres wydawniczy: Wałbrzych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta : 2001

Opis fizyczny: S. 187-195, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Transfer językowy polsko-czeski : wybrane zagadnienia.

Tytuł całości: Słowo, tekst, czas, materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, (Szczecin, 8-9 czerwca 2000 r.) / pod red. Michaiła Aleksiejenki.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2001

Opis fizyczny: S. 232-235

Punktacja MNiSW: 4.000


18/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Interferencja w kontakcie językowym polsko-czeskim.

Tytuł całości: W kręgu literatury, języka i kultury, tom jubileuszowy z okazji trzydziestolecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie / pod red. Anety Majkowskiej i Marii Lesz-Duk.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Wydawnictwo WSP : 2001

Opis fizyczny: S. 179-184, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Zjawisko hybrydyzacji w czeskiej literaturze językoznawczej.

Czasopismo: Bohemistyka

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 1 nr 1

Opis fizyczny: S. 52-60

Punktacja MNiSW: 1.000


20/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Tendencje rozwojowe współczesnego słownictwa czeskiego i polskiego.

Tytuł całości: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś / pod red. Henryka Wróbla.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2000

Opis fizyczny: S. 166-169

Punktacja MNiSW: 4.000


21/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Synchronnì konfrontace češtiny a polštiny / Edvard Lotko. Olomouc 1997.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 299-306

Uwagi: RECENZJA


22/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Z problemów informacji gramatycznej w słowniku dwujęzycznym (na przykładzie języka polskiego i czeskiego).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 5

Opis fizyczny: S. 85-91, streszcz. czes.

Punktacja MNiSW: 1.000


23/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Terminologia mineralogiczna Jana Svatopluka Presla.

Tytuł całości: Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji, księga ku czci profesora Zdzisława Niedzieli / pod red. Haliny Mieczkowskiej i Teresy Z. Orłoś.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 1999

Opis fizyczny: S. 241-247

Seria: (Varia / Uniwersytet Jagielloński ;t. 387)

Punktacja MNiSW: 4.000


24/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Multiwerbizacja w języku czeskim i polskim.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: 143, [1] s.

Uwagi: Bibliogr. s. 125-128.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Multiwerbizmy w czeskich tekstach językoznawczych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 2

Opis fizyczny: S. 47-56, streszcz. czes.

Punktacja MNiSW: 1.000


26/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Čeština - řeč a jazyk / Marie Čechová [et al.]. Praha 1996.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 2

Opis fizyczny: S. 117-120

Uwagi: RECENZJA


27/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim / Elżbieta Szczepańska.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 1995

Szczegóły: R. 75 z. 4-5

Opis fizyczny: S. 367-369

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


28/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Powstanie i rozwój czeskiej terminologii mineralogicznej.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze

Rocznik: 1995

Szczegóły: Z. 117

Opis fizyczny: S. 73-79, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


29/29


Autorzy: Mietła Joanna.

Tytuł oryginału: Multiwerbizmy w języku polskich i czeskich reklam środków farmaceutycznych.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 1994

Szczegóły: z. 7

Opis fizyczny: S. 40-51

Punktacja MNiSW: 6.000