FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Anna Głodowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Czasami z boskiego natchnienia powstaje, czyli kilka uwag o Platonie i poezji.

Tytuł równoległy: Sometimes created with divine inspiration, or a few remarks about Plato and poetry.

Tytuł całości: O poetach i poezji, od antyku po współczesność : studia i szkice dedykowane pani profesor Zofii Głombiowskiej / pod red. Izabeli Bogumił i Jacka Pokrzywnickiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 17-32, streszcz. ang.


2/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Funkcja i znaczenie prologu w Protagorasie Platona (Prot. 309A- 316A).

Tytuł równoległy: The function and importance of the prologue in the Plato's Protagoras.

Czasopismo: Collectanea Philologica

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 5-32, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1733-0319

Punktacja MNiSW: 20.000


3/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Uczta Arystotelesa : analiza wybranych świadectw i fragmentów dialogu Stagiryty.

Tytuł równoległy: Aristotle's Symposium : analysis of selected testimonies and fragments of Stagyrite's dialogue.

Czasopismo: Collectanea Philologica

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 33-46, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1733-0319

Punktacja MNiSW: 20.000


4/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Ateńczyków portret zbiorowy : ateńska polis i jej mieszkańcy w świetle wybranych dialogów Platona.

Tytuł równoległy: A general portrait of Athenian : Athenian polis and its residents in the light of selected Platonic dialogues.

Czasopismo: Język, Religia, Tożsamość

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1 (19)

Opis fizyczny: S. 61-78, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Wizerunek Hippiasza z Elidy w dialogach Platona.

Tytuł równoległy: The image of Hippias of Elis in Plato's dialogues.

Tytuł całości: Filozofia w literaturze i sztuce / red. nauk. Sylwester Dworacki, Magdalena Jaworska-Wołoszyn.

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża : 2018

Opis fizyczny: S. 31-50, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


6/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Platon i kobiety : obraz kobiet w platońskich dialogach.

Tytuł równoległy: Plato and women : the picture of women in Platonic dialogues.

Tytuł całości: Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej, studia ad virgines et mulieres claras, de quibus scriptores antiqui Graeci et Romani narrant, pertinentia / pod red. Anny Marchewki.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 97-110, streszcz. ang.


7/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Non solo con le parole : il significato e la funzione del linguaggio del corpo nei dialoghi platonici (Protagora, Simposio, Repubblica).

Tytuł całości: Semiotica generale - semiotica specifica / a cura di Artur Gałkowski, Tamara Roszak.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2018

Opis fizyczny: S. 97-105, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


8/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Obraz Lacedemonu i jego mieszkańców w dialogach Platona.

Tytuł równoległy: The depiction of Sparta and its residents in Plato's dialogues.

Czasopismo: Collectanea Philologica

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 87-102, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1733-0319

Punktacja MNiSW: 8.000


9/24


Autorzy: Głodowska Anna, Matera Paulina, Matera Rafał.

Tytuł oryginału: Plato's The Republic recovered : a few ethical, economic and social aspects in contemporary dialogues.

Czasopismo: Annales : etyka w życiu gospodarczym

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 20 nr 6

Opis fizyczny: S. 7-20

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1899-2226

Punktacja MNiSW: 10.000


10/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Portret ateńskiej elity literackiej w Uczcie Platona.

Tytuł całości: Elity w świecie starożytnym / red. Małgorzata Cieśluk.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa : 2015

Opis fizyczny: S. 73-87

Seria: (Szczecińskie Studia nad Starożytnością ;vol. 3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


11/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Platońska wizja starości : przedstawienie osób w podeszłym wieku w Politei i Prawach Platona.

Czasopismo: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 24 fasc. 2

Opis fizyczny: S. 25-43, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


12/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Portret tragediopisarzy ateńskich w dialogach Platona.

Tytuł całości: Hellenika, w pięćdziesiątą rocznicę śmierci profesora Stefana Srebrnego oraz w dwudziestą piątą rocznicę śmierci profesor Zofii Abramowiczówny = Ελληνικα : για την πεντηκοστη επετειο θανατου του καθηγητη Stefan Srebrny και για την εικοστη πεμπτη επετειο θανατου τησ καθηγητριασ Zofia Abramowiczówna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 29-52, streszcz. grec.

Seria: (Xenia Toruniensia. Series Nova ;3 (13))

Punktacja MNiSW: 4.000


13/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Dramatyczne elementy Platońskich dialogów.

Tytuł całości: Inter textus = Między tekstami / pod red. Zofii Głombiowskiej.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 9-18

Seria: (Studia Classica et Neolatina ;10)

Punktacja MNiSW: 4.000


14/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: La visione di mania umana e divina in Platone.

Czasopismo: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 23 fasc. 2

Opis fizyczny: S. 97-111, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


15/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Kolor Platońskich dialogów.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: S. 6-15, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kolor w literaturze / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk

Punktacja MNiSW: 7.000


16/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Opowiem ci sen, który miałem wczorajszej nocy : próba analizy listu Petrarki do "Sokratesa" (Fam. VII 3).

Czasopismo: Collectanea Philologica

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 13

Opis fizyczny: S. 49-55, streszcz. wł.


17/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Il tempo nei dialoghi platonici (Protagora, Simposio, Fedro).

Tytuł całości: Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych = Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa / pod red. Jadwigi Czerwińskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2009

Opis fizyczny: S. 118-131, streszcz. pol.


18/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Come vivere per godersi la wecchiaia; analisi della conversazione di Socrate e Cefalo (Pl. Rep. 328b-331d).

Czasopismo: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 51-61, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Sceny rodzajowe i ich funkcja w Politei Platona

Tytuł równoległy: Le "scene di genere" e la loro funzione nella "repubblica" di Piatone

Czasopismo: Collectanea Philologica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 11

Opis fizyczny: S. 129-145


20/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: W labiryncie, czyli problemy współczesnego czytelnika Biesiady Dantego.

Tytuł całości: Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej / red. nauk. Anna Loba, Mirosław Loba.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2007

Opis fizyczny: S. 123-139

Punktacja MNiSW: 6.000


21/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Fajdros Platona, czyli między mitem a rzeczywistością, między niebem a ziemią.

Czasopismo: Collectanea Philologica

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 23-35, streszcz. wł.

Uwagi: Tytuł tomu: Irracjonalność w kulturze antycznej i tradycji nowożytnej Europy / edenda curaverunt Jadwiga Czerwińska, Zbigniew Danek et Barbara Olaszek.

Punktacja MNiSW: 1.000


22/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Starożytna teoria Platońskiego dialogu.

Tytuł całości: W kręgu Platona i jego dialogów = Studies on Plato and his dialogues / pod red. Witolda Wróblewskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 9-102, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


23/24


Autorzy: Głodowska Anna.

Tytuł oryginału: Il Simposio di Platone e il Convivio di Dante : viaggio di un genere letterario.

Tytuł całości: Il viaggio come realtà e come metafora / a cura di Justyna Łukaszewicz e Davide Artico.

Adres wydawniczy: Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM : 2004

Opis fizyczny: S. 43-50, streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 3.000


24/24


Autorzy: Pawlak Anna.

Tytuł oryginału: Elementy dramatyczne w starożytnej teorii Platońskiego dialogu.

Czasopismo: Collectanea Philologica

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 8

Opis fizyczny: S. 125-148, streszcz. wł.

Punktacja MNiSW: 1.000