FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Ariadna Strugielska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Interpretations of the new quality of teacher training in Polish public institutes of higher education in the context of a universal model of quality.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 30

Opis fizyczny: S. 193-209, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 70.000


2/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: The role of the affective dimension in shaping foreign language learners' conceptual system.

Czasopismo: Neofilolog

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 52/1

Opis fizyczny: S. 103-117, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/n

Punktacja MNiSW: 20.000


3/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Competence for foreign language learning and teaching / issue eds.: Ariadna Strugielska, Katarzyna Piątkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 138 s.

Seria: (Theoria et Historia Scientiarum ;vol. 15)

Uwagi: 10.12775/ths


4/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Towards a unified, socio-cognitive approach to languagemediated intercultural competence.

Czasopismo: Cognitive Studies

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 18

Opis fizyczny: Art. no. 1523 S. 1-14

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/cs

Punktacja MNiSW: 14.000


5/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Culture, competence and intercultural competence : global and local diversities in intercultural discourse.

Czasopismo: Hermes : Journal of Language and Communication in Business

Rocznik: 2018

Szczegóły: No. 57

Opis fizyczny: S. 109-123, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


6/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: A complex systems perspective on developing intercultural communicative competence of teachers of English in autonomy-supportive settings : reflections from a summer school.

Tytuł równoległy: Rozwijanie kompetencji interkulturowej nauczycieli języka angielskiego w kontekście autonomicznym z perspektywy teorii systemów złożonych : refleksje ze szkoły letniej.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 97-114

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


7/58


Autorzy: Piątkowska Katarzyna, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: A critical stance on the approach to intercultural competence in the Common European Framework of Reference.

Tytuł równoległy: Krytyczne spojrzenie na podejście do kompetencji interkulturowej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Czasopismo: Socjolingwistyka

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 32

Opis fizyczny: S. 235-248, tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17651/SOCJOLING

Punktacja MNiSW: 10.000


8/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Competence for foreign language learning and teaching : introduction.

Czasopismo: Theoria et Historia Scientiarum

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 9-17

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/ths

Punktacja MNiSW: 10.000


9/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Challenges with defining competence for foreign language learning and teaching on the basis of the Common European Framework of Reference.

Czasopismo: Theoria et Historia Scientiarum

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 21-33

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/ths

Punktacja MNiSW: 10.000


10/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Turning constructionist intercultural communicative competence and complex systems theory into praxis.

Czasopismo: Journal of Intercultural Communication

Rocznik: 2017

Szczegóły: No. 43

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: A languacognitive constructionist approach to intercultural competence in educational settings.

Czasopismo: Language and Intercultural Communication

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 17 no. 3

Opis fizyczny: S. 344-362, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/14708477

Impact Factor: 1.061

Punktacja MNiSW: 30.000


12/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: A plea for a socio-cognitive perspective on the language-culture-cognition nexus in educational approaches to intercultural communicative competence.

Czasopismo: Review of Cognitive Linguistics

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 15 no. 1

Opis fizyczny: S. 224-252

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1075/rcl

Impact Factor: 0.371

Punktacja MNiSW: 25.000


13/58


Autorzy: Piątkowska Katarzyna, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Unifying constructionist intercultural competence through a complex systems perspective.

Czasopismo: Theory and Practice in Language Studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 12

Opis fizyczny: S. 1171-1177

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17507/tpls

Punktacja MNiSW: 10.000


14/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: The impact of conceptualizations of quality implied in the CEFR on developments within the field of foreign language studies on the basis of Polish higher-education institutions.

Czasopismo: Wulfenia

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 24 no. 9

Opis fizyczny: S. 35-54

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.171

Punktacja MNiSW: 25.000


15/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Between Galileo and Darwin, or towards a unified mode of idealization in cognitive linguistics.

Czasopismo: Cognitive Studies

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 164-171

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/cs

Punktacja MNiSW: 14.000


16/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Developing intercultural competence of teachers of English as a foreign language through an international project.

Czasopismo: Intercultural Education

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 27 no. 6

Opis fizyczny: S. 534-545, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/14675986

Punktacja MNiSW: 20.000


17/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Językoznawstwo kognitywne a rozwijanie kompetencji międzykulturowej w kontekście umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce.

Czasopismo: Neofilolog

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 47/1

Opis fizyczny: S. 93-107

Uwagi: Tytuł tomu: Interdyscyplinarne ujęcia wielojęzyczności i międzykulturowości / pod red. Anny Jaroszewskiej i Macieja Smuka.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


18/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: A hybrid methodology of linguistic metaphor identification in elicited data and its conceptual implications.

Tytuł całości: Elicited metaphor analysis in educational discourse / ed. by Wan Wan and Graham Low.

Adres wydawniczy: Amsterdam [etc.], John Benjamins Publishing Company : 2015

Opis fizyczny: S. 65-92

Seria: (Metaphor in Language, Cognition, and Communication ;vol. 3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ocena potencjału projektu typu "kurs intensywny"jako narzędzia rozwijającego kompetencje interkulturowa europejskich nauczycieli języka angielskiego

Czasopismo: Neofilolog

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 45

Opis fizyczny: S. 43-55

Uwagi: Tytuł tomu: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych : potencjał i potrzeby / pod red. Magdaleny Wawrzyniak-Śliwskiej.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


20/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: The place of metaphor in a devolved cognitive linguistics.

Czasopismo: Metaphorik.de

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 89-113, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


21/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Siek-Piskozub Teresa.

Tytuł oryginału: A usage-based model of linguistic metaphors : inferences for the cognitive theory of metaphor and teacher education.

Tytuł całości: Correspondences and contrasts in foreign language pedagogy and translation studies / eds.: Katarzyna Piątkowska, Ewa Kościałkowska-Okońska.

Adres wydawniczy: Cham [etc.], Springer International Publishing : 2013

Opis fizyczny: S. 17-30

Seria: (Second Language Learning and Teaching)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Alternate construals of source and target domains in conceptual metaphors.

Tytuł całości: Alternate construals in language and linguistics / eds.: Zdzisław Wąsik, Piotr Czajka, Michał Szawerna.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej : 2012

Opis fizyczny: S. 11-25

Seria: (Philologica Wratislaviensia : acta et etudia ;vol. 8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Conceptual Metaphor Theory as an isolating model : a case for re-contextualization.

Tytuł całości: Exploring language through contrast / ed. by Waldemar Skrzypczak, Tomasz Fojt and Sławomir Wacewicz.

Adres wydawniczy: Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing : 2012

Opis fizyczny: S. 201-218

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Towards an integrated conceptual model of metaphorical linguistic expressions in English.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 433 s., il.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 393-418

Punktacja MNiSW: 25.000


25/58


Autorzy: Siek-Piskozub Teresa, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Capturing educational change in conceptual metaphors : implications for teacher education.

Tytuł całości: Juxtapositions, correspondences, and differentiations in English studies, in comparison : research proposals / ed. by Mirosława Buchholtz and Grzegorz Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 141-143


26/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: An integrated model of metaphorical linguistic expressions and its implications for the semantics of verb-particle constructions.

Czasopismo: Language Value

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 3 no. 1

Opis fizyczny: S. 30-48

Punktacja MNiSW: 4.000


27/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: An integrated approach to conventionality and its implications for the semantics of emotion terms.

Czasopismo: Studia Anglica Posnaniensia

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 47 no. 1

Opis fizyczny: S. 25-46

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


28/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Conceptual metaphors and equivalence : evidence for selected practical implications of the paradigm.

Tytuł całości: Edukacja dla przyszłości. T. 8 / red. nauk. Jan Zaniewski, Anna Serwicka-Kapała

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania : 2010

Opis fizyczny: S. 323-340, tab.; streszcz. niem., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


29/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Metafora konceptualna : między kategorią klasyczną a modelem potocznym.

Tytuł całości: Heteronomie glottodydaktyki, domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych : księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub / red. Zdzisław Wąsik, Aleksandra Wach.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Filologii Angielskiej UAM : 2010

Opis fizyczny: S. 109-121

Uwagi: Bibliogr.


30/58


Autorzy: Siek-Piskozub Teresa, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Capturing educational change in conceptual metaphors : implications for teacher education.

Czasopismo: International Journal of Research in Teacher Education

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 1 no. 2

Opis fizyczny: S. 61-69, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


31/58


Autorzy: Siek-Piskozub Teresa, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Metaphors as signs : between cognitive attitudes and cognitive standpoints.

Czasopismo: Interstudia (Bacău)

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 6.

Opis fizyczny: S. 288-299, tab.

Uwagi: Tyt. tomu: Cultural spaces and identities in (inter)action.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


32/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metafora pojęciowa w interpretacji teorii osobistych : analiza krytyczna

Czasopismo: Neofilolog

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 34

Opis fizyczny: S. 123-132, streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. numeru: Glottodydaktyka jako nauka / pod red. Haliny Widły

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


33/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Piątkowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ewaluacja nauczyciela a rozwój autonomii studentów uczących się języka angielskiego jako obcego.

Tytuł całości: Nauczyciel języków obcych dziś i jutro / pod red. Mirosława Pawlaka, Anny Mystkowskiej-Wiertelak i Agnieszki Pietrzykowskiej

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM : 2009

Opis fizyczny: S. 479-490, abstr. ang.

Uwagi: Bibliogr.


34/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Siek-Piskozub Teresa.

Tytuł oryginału: Metafora jako technika badawcza w glottodydaktyce.

Czasopismo: Lingwistyka Stosowana

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 213-226, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


35/58


Autorzy: Siek-Piskozub Teresa, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Osobiste teorie ucznia i nauczyciela.

Tytuł całości: Kultury i języki poznawać - uczyć się - nauczać = Kulturen und Sprachen verstehen - lernen - lehren / pod red./hrsg. von Anny Jaroszewskiej, Marty Torenc.

Adres wydawniczy: Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki : 2008

Opis fizyczny: S. 135-138

Uwagi: Bibliogr.


36/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: A foreign language classroom as an abstract system : a study in metaphorical conceptualizations.

Tytuł całości: Language encounters / ed. by Magdalena Charzyńska-Wójcik, Anna Malicka-Kleparska, Jerzy Wójcik.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : 2008

Opis fizyczny: S. 53-62, tab.

Seria: (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ;145)

Uwagi: Bibliogr.


37/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Siek-Piskozub Teresa.

Tytuł oryginału: Conceptual metaphors as a reflection of personal experience in education.

Tytuł całości: Metaphor and cognition / eds.: Zdzisław Wąsik, Tomasz Komendziński.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main, Peter Lang : 2008

Opis fizyczny: S. 117-131, tab.

Seria: (Philologica Wratislaviensia : from grammar to discourse ;vol. 1)

Punktacja MNiSW: 7.000


38/58


Autorzy: Strzemeski Krzysztof, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Zmiany w postawach autonomicznych studentów pierwszego roku filologii angielskiej.

Tytuł całości: Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. T. 1 / red. Anna Michońska-Stadnik, Zdzisław Wąsik.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej : 2008

Opis fizyczny: S. 147-158, tab.

Seria: (Philologica Wratislaviensia : acta et etudia ;no 2, 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


39/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: The teacher, the learner, and the classroom as reflections of contemporary cultural models : a case study in metaphorical conceptualizations.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 2008

Szczegóły: Z. 15

Opis fizyczny: S. 99-110, tab.

Uwagi: Bibliogr.


40/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Motywacja konceptualna metaforycznych wyrażeń językowych w świetle badań porównawczych.

Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Rocznik: 2008

Szczegóły: Z. 64

Opis fizyczny: S. 97-107, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


41/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Conceptual metaphor, universality and language teaching.

Czasopismo: Linguistics Applied

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 59-70, tab.

Uwagi: Bibliogr.


42/58


Autorzy: Siek-Piskozub Teresa, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Autonomy, experience and concepts : a study in educational discourses.

Czasopismo: Poznań Studies in Contemporary Linguistics

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 44

Opis fizyczny: S. 597-616, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/v10010

Punktacja MNiSW: 8.000


43/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Coherence relations and concept dynamic in learners' personal theories.

Czasopismo: Vial : Vigo International Journal of Applied Linguistics

Rocznik: 2008

Szczegóły: No. 5

Opis fizyczny: S. 107-129, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


44/58


Autorzy: Siek-Piskozub Teresa, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Jak kształcić nauczyciela autonomicznego? : Historia pewnego seminarium.

Tytuł całości: Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku / pod red. Marii Jodłowiec i Anny Niżegorodcew.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 337-348, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


45/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Siek-Piskozub Teresa.

Tytuł oryginału: The teaching/learning experience at the university level : a case study in educational discourse.

Tytuł całości: PASE papers 2007. Vol. 1: Studies in language and methodology of teaching foreign languages / ed. by Janusz Arabski, Danuta Gabryś-Barker and Andrzej Łyda.

Adres wydawniczy: Katowice, "Para" : 2007

Opis fizyczny: S. 485-498, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


46/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Domeny konceptualne, motywacja i nauczanie/uczenie się języka obcego.

Tytuł całości: W dialogu języków i kultur, konferencja naukowa, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 15-16 stycznia 2007.

Adres wydawniczy: Warszawa, Lingwistyczna Szkoła Wyższa : 2007

Opis fizyczny: S. 159-168, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


47/58


Autorzy: Strugielska Ariadna, Strzemeski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kursy podyplomowe : cele i organizacja.

Tytuł całości: Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej, pokłosie kursów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 2003/2004 / pod red. Mirosławy Buchholtz [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 11-19


48/58


Autorzy: Buchholtz Mirosława, Siek-Piskozub Teresa, Skrzypczak Waldemar, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej : pokłosie kursów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 2003/2004 / pod red. Mirosławy Buchholtz, teresy Siek-Piskozub, waldemara Skrzypczaka, Ariadny Strugielskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 284 s., wykr.

Punktacja MNiSW: 10.000


49/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Applied cognitive linguistics : an English-Polish contrastive study of prepositional categories.

Tytuł całości: Identity and creativity in language education, proceedings of the 21st World Congress of the World Federation of Modern Language Associations, 2-5 July 2003, Johannesburg, South Africa / ed. by Anna Coetzee.

Adres wydawniczy: Johannesburg, South Africa, RAU : 2003

Opis fizyczny: S. 646-652, tab.

Uwagi: Dokument elektroniczny CD-rom.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


50/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Valence relations and the semantics of prepositions.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 12

Opis fizyczny: S. 41-46

Uwagi: a


51/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Onomasiological implications of a semasiological structure of English prepositions of inclusion.

Tytuł całości: Cognitive linguistics today / Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Kamila Turewicz (eds.).

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang : 2002

Opis fizyczny: S. 517-534, il., tab.

Seria: (Łódź Studies in Language ;vol. 6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


52/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Valence relations and the semantics of prepositions.

Tytuł całości: PASE papers in language studies, proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Gdańsk, 26-28 April 2000 / ed. by Danuta Stanulewicz.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 289-293

Punktacja MNiSW: 6.000


53/58


Autorzy: Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Image schemas and the prepositions of inclusion.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 2002

Szczegóły: Z. 11

Opis fizyczny: S. 33-39, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


54/58


Autorzy: Drozdowicz Ariadna.

Tytuł oryginału: The image-schematic profile of the English preposition in.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 10

Opis fizyczny: S. 17-37, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


55/58


Autorzy: Drozdowicz Ariadna.

Tytuł oryginału: Modes of comprehending space.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 9

Opis fizyczny: S. 25-37

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


56/58


Autorzy: Drozdowicz Ariadna.

Tytuł oryginału: Cognitive representation of natural categories : English-Polish contrastive study.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 8

Opis fizyczny: S. 41-53, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


57/58


Autorzy: Drozdowicz Ariadna.

Tytuł oryginału: A cognitive approach to the category of English prepositions : the study of in.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 1997

Szczegóły: Z. 7

Opis fizyczny: S. 201-214, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


58/58


Autorzy: Drozdowicz Ariadna.

Tytuł oryginału: The English preposition in : an attempt to define prototypical parametres of senses.

Czasopismo: Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik: 1996, 1997

Szczegóły: R. 43 z. 3

Opis fizyczny: S. 257-274, il.

Punktacja MNiSW: 6.000