Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

prof. dr hab. Leszek Żyliński

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Heinrich Böll : portret pisarza i obywatela.
Tytuł wydawn. zbior.: "Pisząc zmieniam świat" : Heinrich Böll czytany współcześnie / red. Renata Dampc-Jarosz, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019
Opis fiz.: S. 11-30
ISBN: 978-83-242-3528-5 ; eISBN: 978-83-242-2961-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Nota redakcyjna.
Tytuł wydawn. zbior.: Goethe - Mann - Grass : literarische Essays / Per Øhrgaard ; red. Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Torunii : Koinonema : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 5-10
Seria: Xenia Toruniensia. Series Nova ; 6 (16)
ISBN: 978-83-231-4111-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

3/187

Autor: Dampc-Jarosz Renata, Żyliński Leszek
Tytuł: "Pisząc zmieniam świat" : Heinrich Böll czytany współcześnie / red. Renata Dampc-Jarosz, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019
Opis fiz.: 342 s.
ISBN: 978-83-242-3528-5 ; eISBN: 978-83-242-2961-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Heinrich Böll : kronikarz bońskiej republiki.
Tytuł wydawn. zbior.: Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019
Wydanie: Wyd. 2, zm. i uzup.
Opis fiz.: S. 223-244
ISBN: 978-83-65988-23-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Sąsiedztwo zobowiązuje - sąsiedztwo wzbogaca.
Tytuł wydawn. zbior.: Sąsiedztwo zobowiązuje... : 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej / pod red. Huberta Orłowskiego i Ryszarda Wryka.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019
Opis fiz.: S. 65-73
Seria: Poznańska Biblioteka Niemiecka
ISBN: 978-83-65988-29-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Goethe - Mann - Grass : literarische Essays / Per Øhrgaard ; red. Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Torunii : Koinonema : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: 115 s.
Seria: Xenia Toruniensia. Series Nova ; 6 (16)
ISBN: 978-83-231-4111-2
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

7/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Tropy : fragmenty i zapiski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: 156 s.
ISBN: 978-83-231-4188-4
ISBN: 978-83-231-4189-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Symboliczna obecność.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 28 nr 5-6
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 51-52
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISSN: 1230-9710 ; eISSN: 1689-0612
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

9/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Nieznany Tomasz Mann.
Czasopismo: Kwart. Artyst., nr 1 (101)
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 183-188
Uwaga: Rec. książki: Niemieccy słuchacze! : przemówienia radiowe z lat 1940-1945 / Thomas Mann ; przekł. Małgorzata Łukasiewicz. Wrocław 2018
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Artystyczny
ISSN: 1232-2105
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

10/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Archeologia nowoczesności środkowoeuropejskiej.
Czasopismo: Prz. Polit., Nr 155
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 156-159
Uwaga: Recenzja książki: Odkrywanie nowoczesnej Europy - próba archeologii / Karl Schlögel. Gdańsk 2019.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Polityczny
ISSN: 1232-6488
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

11/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Der ethische Realismus Heinrich Bölls.
Tytuł wydawn. zbior.: Politischen Konjunkturen zum Trotz : Heinrich Bölls Wirklichkeitsrepräsentationen : Studien zum 100. Geburtstag des Schriftstellers / Hrsg.: Renata Dampc-Jarosz, Paweł Zimniak.
Opis wydawn.: Göttingen : V&R unipress, 2018
Opis fiz.: S. 47-59
Seria: Formen der Erinnerung ; Bd. 67
ISBN: 978-3-8471-0864-1 ; eISBN: 978-3-8470-0864-4
ISSN: 2198-6169
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

12/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Böll do przyjaciół Polaków.
Czasopismo: Gaz. Wybor. (Wyd. zasadnicze), nr 161 z 13 VII
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 19, il.
Pełny tytuł czasop.: Gazeta Wyborcza (Wydanie zasadnicze)
ISSN: 0860-908X ; eISSN: 1689-2844
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

13/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Sens i pojęcie "emigracji wewnętrznej" : przypadek niemiecki.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 25
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 173-178
Uwaga: Recenzja książki: Emigracja wewnętrzna : postawy, motywacje, dylematy / wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski. Poznań 2017.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2018.013
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

14/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Polskie kwiaty wolności Heinricha Bölla.
Czasopismo: Nowe Książki, nr 2 (1188)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 54-55
Uwaga: Recenzja książki: O Polsce i Polakach : wybór pism / Heinrich Böll. Kraków 2017.
Pełny tytuł czasop.: Nowe Książki
ISSN: 0137-8562
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Podniosła uroczystość w Getyndze.
Czasopismo: Pauza Akad., R. 10 nr 434
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. [1-2], il.
Pełny tytuł czasop.: Pauza Akademicka
ISSN: 1689-488X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Mitteleuropa i Międzymorze.
Czasopismo: Polit. Pomocnik Hist., nr 8
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 58-63, il.
Uwaga: Tytuł numeru: Polacy i Niemcy : tysiąc lat sąsiedztwa : prawdy i mity, wojny i pokoje / [red. wyd. Leszek Będkowski].
Pełny tytuł czasop.: Polityka. Pomocnik Historyczny
ISSN: 2391-7717
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Moje spotkania z GG.
Tytuł równoległy: Meine Begegnungen mit GG.
Tytuł wydawn. zbior.: Günter Grass : odpominania : w 90. rocznicę urodzin = Günter Grass : Entinnerungen : zum 90. Geburtstagsjubiläum / red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.
Opis wydawn.: Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2017
Opis fiz.: S. 262-267
Uwaga: Tekst równol. pol. i niem.
ISBN: 978-83-65826-06-0
Język: POL, GER
Praca afiliowana przez UMK

18/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Waffen-SS.
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa / red. nauk. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Oficyna Gdańska, 2017
Opis fiz.: S. 224-225
ISBN: 978-83-64180-26-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Øhrgaard Per, ur. 1944.
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa / red. nauk. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Oficyna Gdańska, 2017
Opis fiz.: S. 133-134
ISBN: 978-83-64180-26-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Niemieckie rozliczenia : przeciwko tępemu nakazowi jedności.
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa / red. nauk. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Oficyna Gdańska, 2017
Opis fiz.: S. 128
ISBN: 978-83-64180-26-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: "L'76"/"L'80".
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa / red. nauk. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Oficyna Gdańska, 2017
Opis fiz.: S. 103, il.
ISBN: 978-83-64180-26-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Böll Heinrich : 1917-1985.
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa / red. nauk. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Oficyna Gdańska, 2017
Opis fiz.: S. 27-28, il.
ISBN: 978-83-64180-26-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

23/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Zjednoczenie Niemiec.
Tytuł wydawn. zbior.: Gdańska encyklopedia Güntera Grassa / red. nauk. Marek Jaroszewski, Mirosław Ossowski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Oficyna Gdańska, 2017
Opis fiz.: S. 243-245, il.
ISBN: 978-83-64180-26-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

24/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Historiografia jako literatura.
Tytuł wydawn. zbior.: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle) : prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: S. 37-46
ISBN: 978-83-231-3951-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

25/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Vom Lehrer und Vermittler.
Tytuł wydawn. zbior.: Preise 2016 : Laudationes und Dankreden / Gestaltung: Friedrich Forssman.
Opis wydawn.: Göttingen : Wallstein Verlag, 2017
Opis fiz.: S. 25-30
ISBN: 978-3-8353-3034-4
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

26/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Zapiski z czasów zmiany.
Czasopismo: Borussia, Nr 59
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 209-218
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Laudacja : Hubert Orłowski laureatem Nagrody im. Friedricha Gundolfa.
Czasopismo: Odra, R. 57 nr 1
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 50-51, il.
Pełny tytuł czasop.: Odra
ISSN: 0472-5182
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

28/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Vom Lehrer und Vermittler : Laudatio für Hubert Orłowski.
Czasopismo: Orbis Ling., Vol. 46
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 5-8
Uwaga: Festgabe für Hubert Orłowski zum achtzigsten Geburtstag / hrsg. von Edward Białek, Tomasz Jabłecki und Jaroslav Lopuschanskyj.
Uwaga: Przedruk z: Preise 2016 : Laudationes und Dankreden / Gestaltung: Friedrich Forssman. Göttingen 2017.
Pełny tytuł czasop.: Orbis Linguarum
ISBN: 978-3-86276-244-6
ISBN: 978-83-7977-312-1
ISSN: 1426-7241
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

29/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Ingarden i Steinhaus w Getyndze.
Czasopismo: Pauza Akad., R. 9 nr 376
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 1
Pełny tytuł czasop.: Pauza Akademicka
ISSN: 1689-488X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

30/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego - dwadzieścia lat później.
Tytuł wydawn. zbior.: Dwadzieścia lat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego 1996-2015 / red. nauk. Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 11-15
ISBN: 978-83-8019-436-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/187

Autor: Waszak Tomasz, Żyliński Leszek
Tytuł: Wokół romantyzmu / wybór, wstęp i oprac. Tomasz Waszak i Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016
Opis fiz.: 653 s.
Seria: Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 42
Uwaga: Wstęp: Dialektyka recepcji niemieckiego romantyzmu, S. 7-75.
ISBN: 978-83-64864-55-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

32/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Dwadzieścia lat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego 1996-2015 / red. nauk. Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: 98 s., il.
ISBN: 978-83-8019-436-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

33/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Pośrednik między światami : Karl Dedecius (1921-2016).
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 17
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 161-166, il.
Uwaga: Tytuł tomu: Tekst i głos : studia / pod red. Damiana Kaji i Pawła Tańskiego.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2016.012
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

34/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Fenomen Borussii : Prusy w europejskim wymiarze, czyli polska Borussia.
Tytuł wydawn. zbior.: Czas przekraczania granic : antologia Borussii 1990-2015 / pod red. Iwony Liżewskiej, Kazimierza Brakonieckiego, Roberta Traby.
Opis wydawn.: Warszawa ; Olsztyn : Narodowe Centrum Kultury : WK Borussia, 2015
Opis fiz.: S. 301-314
Uwaga: Przedr. z: Od Prus do Europy : szkice o tożsamości narodowej Niemców / L. Żyliński. Toruń 2014.
ISBN: 978-83-7982-151-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: 1968 : dwie rewolty.
Tytuł wydawn. zbior.: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 2: Wspólne/Oddzielne / red. Robert Traba, Hans Henning Hahn ; współpr. Maciej Górny, Kornelia Kończal.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015
Opis fiz.: S. 127-145
Uwaga: Toż w jęz. niem. w: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Bd. 2: Geteilt/Gemeinsam / Hrsg.: Hans Henning Hahn, Robert Traba. Paderborn 2014
ISBN: 978-83-7383-497-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Dialektik der deutsch-polnischen Halbheit : die problematische Begegnung mit der Blechtrommel.
Czasopismo: Literaturkritik.de, Nr. 5
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. [1-4]
Pełny tytuł czasop.: Literaturkritik.de
ISSN: 1437-9309 ; eISSN: 1437-9317
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

37/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Niewygodny klasyk.
Czasopismo: Nowe Książki, nr 3 (1153)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 11-12
Uwaga: Recenzja książki: Günter Grass : biografia / Norbert Honsza. Gdańsk 2014.
Pełny tytuł czasop.: Nowe Książki
ISSN: 0137-8562
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Krajobrazy krwią gruntowane.
Czasopismo: Prz. Polit., Nr 131
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 163-164
Uwaga: Recenzja książki: Skażone krajobrazy / Martin Pollack. Wołowiec 2014.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Polityczny
ISSN: 1232-6488
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: 1968 : Zweierlei Revolten.
Tytuł wydawn. zbior.: Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Bd. 2: Geteilt/Gemeinsam / Hrsg.: Hans Henning Hahn, Robert Traba ; unter Mitarb. von Maciej Górny, Kornelia Kończal.
Opis wydawn.: Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2014
Opis fiz.: S. 137-158, il.
ISBN: 978-3-506-77339-5
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

40/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Approaching Europe : conceptions of German intellectuals in the 20th and 21st centuries.
Tytuł wydawn. zbior.: Europe in the time of crisis / ed.: Stanisław Konopacki.
Opis wydawn.: Łódź ; Kraków : Łódź University Press : Jagiellonian University Press, 2014
Opis fiz.: S. 27-37
ISBN: 978-83-7969-268-2 ; eISBN: 978-83-7969-269-9
ISBN: 978-83-233-3809-3 ; eISBN: 978-83-233-9098-5
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

41/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Od Prus do Europy : szkice o tożsamości narodowej Niemców.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 318 s.
ISBN: 978-83-329-2900-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

42/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Die Geburt der neuen Demokratie aus dem Geist Europas : zu den Europa-Essays von Jürgen Habermas und Robert Menasse.
Tytuł wydawn. zbior.: Ungeduld der Erkenntnis : Eine klischeewidrige Festschrift für Hubert Orłowski / hrsg. von Włodzimierz Bialik, Czesław Karolak und Maria Wojtczak.
Opis wydawn.: Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014
Opis fiz.: S. 325-336
ISBN: 978-3-631-64341-9 ; eISBN: 978-3-653-03333-5
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

43/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Wypiski z czasu post : o zasadach i przekonaniach.
Czasopismo: Borussia, Nr 54
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 253-269
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Ein Schweizer denkt Europa : zu Adolf Muschgs Europa-Reflexion.
Tytuł wydawn. zbior.: Identitäten und kulturelles Gedächtnis / hrsg. von Marek Hałub.
Opis wydawn.: Dresden ; Wrocław : Verlag Neisse : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013
Opis fiz.: S. 263-269
Seria: Sprache, Literatur, Kultur im germanistischen Gefüge ; Bd. 4
ISBN: 978-3-86276-104-3
ISBN: 978-83-7432-936-1
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

45/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: W Przegorzałach.
Tytuł wydawn. zbior.: Johanni Golombek Servitori Scientiarum Nobilissimo / Krzysztof Ruchniewicz [et al.].
Opis wydawn.: Wrocław : CSNE im. Willy'ego Brandta, 2013
Opis fiz.: S. 167-169
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Was blieb vom ersten Literaturstreit im vereinten Deutschland?
Tytuł wydawn. zbior.: Literatura lekturą i doświadczeniem próbowana, czyli Zbigniewa Światłowskiego germanistyka prometejska / pod red. Grzegorza Jaśkiewicza i Jana Wolskiego.
Opis wydawn.: Rzeszów : Biblioteka "Frazy", 2013
Opis fiz.: S. 235-251
ISBN: 978-83-60678-47-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

47/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Von der Europäischen Union zur Weltbürgergemeinschaft : die Interventionen Jürgen Habermas' zur Europas Zukunft.
Tytuł wydawn. zbior.: Repräsentationen des Ethischen : Festschrift für Joanna Jabłkowska / Hrsg. von Kalina Kupczyńska und Artur Pełka.
Opis wydawn.: Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2013
Opis fiz.: S. 389-396
Seria: Lodzer Arbeiten zur Literatur- und Kulturwissenschaft ; Bd 2
ISBN: 978-3-631-62713-6 ; eISBN: 978-3-653-02591-0
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

48/187

Autor: Waszak Tomasz, Żyliński Leszek
Tytuł: (Nad)użycia literatury / pod red. Tomasza Waszaka i Leszka Żylińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 189 s., il.; streszcz. niem.
Seria: Litteraria Copernicana ; vol. 12
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/187

Autor: Waszak Tomasz, Żyliński Leszek
Tytuł: O teoretycznych uwikłaniach nadużycia literatury.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 12
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 4-6
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: "Kiedy książki jeszcze pomagały" : literatura (zachodnio-)niemiecka oczami uczestnika.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 12
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 158-159, il.
Uwaga: Rec. książki: Als die Bücher noch geholfen haben : biografische Skizzen / Friedrich Christian Delius. Berlin 2012.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2013.043
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

51/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Zdzisław Żygulski - twórca powojennej germanistyki polskiej.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 12
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 142-147, il.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2013.040
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

52/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Jak pogodzić Unię Europejską z dzisiejszą demokracją?
Czasopismo: Prz. Polit., Nr 119
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 182-184
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Polityczny
ISSN: 1232-6488
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Die 68er-Generation vor Gericht : Untersuchungen zu den Konfliktkonstruktionen in den Texten der 85er-Generation / Michał Stefański. Poznań 2013.
Czasopismo: Prz. Zach., R. 69 nr 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 297-300
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Zachodni
ISSN: 0033-2437
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

54/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Niemiecka droga.
Czasopismo: Rzeczpospolita, nr 21
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. P20-P21
Uwaga: Dodatek: Plus minus.
Pełny tytuł czasop.: Rzeczpospolita
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Mitteleuropa und Intermarium : mythisches Reich und Alptraum der Geschichte : im Griff der "Grossen Politik".
Tytuł wydawn. zbior.: Deutsch-polnische Erinnerungsorte. Bd. 3: Parallelen / Hg.: Hans Henning Hahn, Robert Traba ; unter Mitarb. von Maciej Górny, Kornelia Kończal.
Opis wydawn.: Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2012
Opis fiz.: S. 94-106
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

56/187

Autor: Grucza Franciszek, Eigler Friederike, Golec Janusz, Żyliński Leszek
Tytuł: Post/Nationale Vorstellungen von 'Heimat' in deutschen, europäischen und globalen Kontexten ; Nationale Erinnerungskulturen im Zeitalter der Globalisierung ; Deutsch-polnische Erinnerungsorte : Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit / hrsg. von Franciszek Grucza ; mithrsg. von Friederike Eigler, Janusz Golec, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2012
Opis fiz.: 333 s.
Seria: Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) ; Bd. 9
ISBN: 978-3-631-63210-9 ; eISBN: 978-3-653-02337-4
ISSN: 2193-3952
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

57/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Mitteleuropa (Europa Środkowa) & Międzymorze : mityczna kraina i historyczny koszmar w okowach wielkiej polityki.
Tytuł wydawn. zbior.: Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 3: Paralele / red. Robert Traba, Hans Henning Hahn ; współpr. Maciej Górny, Kornelia Kończal.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
Opis fiz.: S. 93-104
Uwaga: Toż w jęz. niem. w: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Bd. 3, Parallelen / Hrsg.: Hans Henning Hahn, Robert Traba [et al.]. Paderborn 2012
ISBN: 978-83-7383-498-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Historische Daten als Erinnerungsorte : Beispiel Achtundsechzig.
Tytuł wydawn. zbior.: Post/Nationale Vorstellungen von 'Heimat' in deutschen, europäischen und globalen Kontexten ; Nationale Erinnerungskulturen im Zeitalter der Globalisierung ; Deutsch-polnische Erinnerungsorte : Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit / hrsg. von Franciszek Grucza ; mithrsg. von Friederike Eigler, Janusz Golec, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2012
Opis fiz.: S. 283-288
Seria: Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) ; Bd. 9
ISBN: 978-3-631-63210-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

59/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Wspólnie czy obok? Spotkania Toruń-Getynga z okazji wręczenia nagrody literackiej im. Samuela Lindego 2011 roku / pod red. Leszka Żylińskiego.
Tytuł równoległy: Gemeinsam oder Tür an Tür? Begegnungen zwischen Toruń und Göttingen : zur Verleihung des Samuel-Bogumil-Linde-Preises für Literatur des Jahres 2011.
Opis wydawn.: Toruń : Urząd Miasta : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 65, 71 s., [10] s. tabl., il.
Uwaga: Liczbowanie stronic w przeciwnych kierunkach.
ISBN: 978-83-231-2784-0
Język: POL, GER

60/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 312 s., streszcz. niem.
ISBN: 978-83-231-2789-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

61/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Bardowie i nosiciele.
Czasopismo: Polityka, Wyd. spec.: Pomocnik Historyczny nr 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 77-81, il.
Uwaga: Tytuł wyd. spec.: Prusy : wzlot i upadek : 300 lat od narodzin Fryderyka Wielkiego, 65 lat od likwidacji państwa pruskiego.
Pełny tytuł czasop.: Polityka
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Deutsche Schriftsteller und Europa : Reflexionen zur europäischen Idee zwischen 1945 und der Gründung der EWG.
Tytuł wydawn. zbior.: Deutsche Schriftsteller und Europa / Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Oldenburg : BIS-Verlag, 2011
Opis fiz.: S. 7-32
Seria: Oldenburger Universitätsreden ; Nr. 198
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

63/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Deutsche Schriftsteller und Europa.
Opis wydawn.: Oldenburg : BIS-Verlag, 2011
Opis fiz.: 31, [2] s.
Seria: Oldenburger Universitätsreden ; Nr. 198
ISBN: 978-3-8142-1198-5
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

64/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Późne wiersze Gottfrieda Benna / [tekst i tłum. Leszek Żyliński].
Czasopismo: Borussia, Nr 49
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 103-111
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

65/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Deutsches Mitteleuropa und polnisches Intermarium : mythisches Gedächtnis - politisches Kalkül.
Czasopismo: Cult. Tedesca, Vol. 41
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 181-190
Uwaga: Tytuł tomu: Sionismo.
Uwaga: Toż w: Zwischeneuropa - Mitteleuropa : Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation : Akten des Gründungskongresses des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes. Dresden 2007.
Pełny tytuł czasop.: Cultura Tedesca
ISBN: 978-88-905738-8-0
ISSN: 1720-514X
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

66/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Kompedium niemieckiej pamięci.
Czasopismo: Nowe Książki, nr 9
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 10-11
Uwaga: Recenzja książki: Pamięć - brzemię i uwolnienie : Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010) / Anna Wolff-Powęska. Poznań 2011.
Pełny tytuł czasop.: Nowe Książki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Ein wackerer Europäer, ein skeptischer Europäer : der Heinrich Mann der 1920er Jahre.
Czasopismo: Z. Mitteleur. Ger., Jg. 1 H. 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 151-160
Pełny tytuł czasop.: Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

68/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Autobiographie als erlebte Zeitgeschichte : zu zwei Erzählungen von Friedrich Christian Delius.
Tytuł wydawn. zbior.: Das "Prinzip Erinnerung" in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989 / Hrsg.: Carsten Gansel, Paweł Zimniak.
Opis wydawn.: Göttingen : V&R unipress, 2010
Opis fiz.: S. 87-95
Seria: Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien ; Bd. 3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

69/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Der polnische Rezeptionskontext von Beim Häuten der Zwiebel.
Tytuł wydawn. zbior.: Günter Grass als Botschafter der Multikulturalität : keine Kultur kann auf Dauer von eigener Substanz leben / hrsg. von Monika Kucner.
Opis wydawn.: Fernwald : Litblockin, 2010
Opis fiz.: S. 9-20
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

70/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: German Central Europe and the Polish Intermarium : mythical memory - political calculation.
Tytuł wydawn. zbior.: The Plurality of Europe : identities and spaces : contributions made at an international conference, Leipzig, 6-9 June 2007 / ed. by Winfried Eberhard and Christian Lübke.
Opis wydawn.: Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2010
Opis fiz.: S. 73-81
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

71/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Domniemania w sprawie...
Czasopismo: Borussia, Nr 48
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 313-315
Uwaga: Recenzja książki: Domniemania w sprawie Jakuba / Uwe Johnson ; tłum. Sława Lisiecka. Warszawa 2008.
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: [Vorstellung neuer Mitglieder].
Czasopismo: Jahrb. Dtsch. Akad. Sprache Dichtung, Jh. 2009
Opis wydawn.: 2009 [cop. 2010]
Opis fiz.: S. 198-200
Pełny tytuł czasop.: Jahrbuch / Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

73/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Deutsches Mitteleuropa und polnisches Intermarium : mythisches Gedächtnis - politisches Kalkül.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Vielfalt Europas : Identitäten und Räume : Beiträge einer internationalen Konferenz, Leipzig, 6. bis 9. Juni 2007 / hrsg. von W. Eberhard, C. Lübke.
Opis wydawn.: Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2009
Opis fiz.: S. 79-88
Uwaga: toż w: Zwischeneuropa - Mitteleuropa : Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation : Akten des Gründungskongresses des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes. Dresden 2007
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

74/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Marion Gräfin Dönhoff : eine grenzüberschreitende Biographie in Raum und Zeit.
Tytuł wydawn. zbior.: Grenzüberschreitende Biographien zwischen Ost- und Mitteleuropa : Wirkung, Interaktion, Rezeption / Hrsg.: Tobias Weger.
Opis wydawn.: Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009
Opis fiz.: S. 445-459
Seria: Mitteleuropa - Osteuropa ; Bd. 11
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

75/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Moje Niemcy albo : osobista opowieść o historii, książkach i ludziach.
Tytuł wydawn. zbior.: Moje Niemcy - moi Niemcy : odpominania polskie / pod red. Huberta Orłowskiego.
Opis wydawn.: Poznań : Instytut Zachodni, 2009
Opis fiz.: S. 407-414
Seria: Studium Niemcoznawcze ; nr 85
ISBN: 978-83-61736-14-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

76/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Die Eigenart der polnischen Rezeption von Günter Grass.
Opis wydawn.: Oldenburg : BIS-Verlag, 2009
Opis fiz.: 34, [2] s.
Seria: Oldenburger Universitätsreden : Vorträge, Ansprachen, Aufsätze ; Nr. 187
ISBN: 978-3-8142-1187-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

77/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Nie tylko dla historyków : wokół sporów o niemiecką "drogę odrębną".
Czasopismo: Borussia, Nr 46
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 219-222
Uwaga: Recenzja książki: Sonderweg, spory o "niemiecką drogę odrębną" / wybór, oprac. i wprow. Hubert Orłowski ; przekł. Jerzy Kałążny. Poznań 2008.
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

78/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Niemieckich wnuków podróż w przeszłość : na marginesie powieści Petry Reski i Hansa-Ulricha Treichela.
Czasopismo: Borussia, Nr 46
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 185-191
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

79/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Kindlers Literatur-Lexikon. Bd. 3 / hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. Stuttgart-Weimar 2009. Völlig neu bearbeitete Aufl.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 297-298
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

80/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Günter Grass i polityka / Magdalena Latkowska. Warszawa 2008
Czasopismo: Prz. Zach., R. 65 nr 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 275-277
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Zachodni
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

81/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Der neu entdeckte Regionalismus : zum Problem der Regionalität in Polen nach 1989 am Beispiel der Kulturgemeinschaft Borussia.
Tytuł wydawn. zbior.: Im Herzen Europas : Nationale Identitäten und Erinnerungskulturen / hrsg. von Detlef Altenburg, Lothar Ehrlich und Jürgen John.
Opis wydawn.: Köln [etc.] : Böhlau, 2008
Opis fiz.: S. 295-305
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

82/187

Autor: Żyliński Leszek, Jabłkowska Joanna
Tytuł: Rozrachunek z narodowosocjalistyczną przeszłością a tożsamość niemiecka.
Tytuł wydawn. zbior.: O kondycji Niemiec : tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku / wybór i oprac. Joanna Jabłkowska i Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008
Opis fiz.: S. 7-49
Seria: Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 27
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

83/187

Autor: Żyliński Leszek, Jabłkowska Joanna
Tytuł: O kondycji Niemiec : tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku / wybór i oprac. Joanna Jabłkowska i Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008
Opis fiz.: 573, [3] s.
Seria: Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 27
ISBN: 978-83-7177-563-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

84/187

Autor: Białek Edward, Tomiczek Eugeniusz, Żyliński Leszek
Tytuł: Teksty ofiarowane profesorowi Hubertowi Orłowskiemu / pod red. Edwarda Białka, Eugeniusza Tomiczka i Leszka Żylińskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008
Opis fiz.: 537 s., [1] k. tabl.
Seria: Orbis Linguarum ; vol. 33
ISBN: 978-83-7432-391-8
ISSN: 1426-7241
Język: POL, GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

85/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Nowa jakość rozmowy.
Czasopismo: Borussia, Nr 43
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 225-228
Uwaga: Recenzja książki: Zbrodnia & kara & duma & uprzedzenie : Polacy i Niemcy / eseje Guntera Hofmanna i Adama Krzemińskiego. Berlin, Warszawa 2007.
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

86/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Melancholia w twórczości Heinricha Bölla / Agnieszka Kodzis-Sofińska. Wrocław 2007.
Czasopismo: Orbis Ling., Vol. 33
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 498-499
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

87/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Zur Dialektik der Erinnerung am Beispiel von Heinrich Bölls Haus ohne Hüter.
Tytuł wydawn. zbior.: Der Hüter des Humanen : Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburtstag / hrsg. von Edward Białek, Marek Hałub und Eugeniusz Tomiczek.
Opis wydawn.: Dresden ; Wrocław : Neisse Verlag : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007
Opis fiz.: S. 147-152
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

88/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Deutsches Mitteleuropa und polnisches Intermarium : mythisches Gedächtnis - politisches Kalkül.
Tytuł wydawn. zbior.: Zwischeneuropa - Mitteleuropa : Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation : Akten des Gründungskongresses des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes / hg. im Aufr. des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes von Walter Schmitz in Verbindung mit Jürgen Joachimsthaler.
Opis wydawn.: Dresden : Thelem, 2007
Opis fiz.: S. 60-67
Seria: Veröffentlichungen des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes ; Bd. 1
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

89/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Waren die fünfziger Jahre nur unpolitische? Ein Blick auf die westdeutsche Literatur und Öffentlichkeit.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Quarantäne : deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn / Hrsg.: Edward Białek, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Wrocław ; Dresden : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Neisse Verlag, 2006
Wydanie: 2., erw. Aufl.
Opis fiz.: S. 43-58
Seria: Beihefte zum Orbis Linguarum ; Bd. 45
ISBN: 83-7432-122-9
ISBN: 3-934038-60-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

90/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Europa als Vorstellung : der europäische Gedanke in den Essays deutscher Schriftsteller in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Quarantäne : deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn / Hrsg.: Edward Białek, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Wrocław ; Dresden : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Neisse Verlag, 2006
Wydanie: 2., erw. Aufl.
Opis fiz.: S. 105-122
Seria: Beihefte zum Orbis Linguarum ; Bd. 45
ISBN: 83-7432-122-9
ISBN: 3-934038-60-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

91/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Heinrich Böll : o możliwości bycia Niemcem.
Tytuł wydawn. zbior.: Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006
Opis fiz.: S. 175-190, il.
ISBN: 83-7432-119-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

92/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Sumienie słów : o poetyce Eliasa Canettiego (1985).
Tytuł wydawn. zbior.: Świadek wieku zaślepienia : polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego / wybór i oprac. Edward Białek i Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2006
Opis fiz.: S. 133-140
Seria: Biblioteka Austriacka ; t. 25
Uwaga: Przedruk z: Akcent R. 6 nr 4 1985.
ISBN: 83-7432-118-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

93/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Okupacyjne opinie polskich intelektualistów o Niemcach : (cztery przykłady).
Tytuł wydawn. zbior.: Światy przedstawione : prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie / pod red. Marii Kalinowskiej [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 495-504
ISBN: 83-231-2035-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

94/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Was ist deutsch? Zum deutschen Charakter aus der Sicht eines Nachbarn.
Tytuł wydawn. zbior.: Was ist deutsch? Aspekte zum Selbstverständnis einer grübelnden Nation : Beiträge der Tagung im Germanischen Nationalmuseum am 20. und 21. Oktober 2005 / Schriftleitung: Thomas Brehm [et al.].
Opis wydawn.: Nürnberg : Germanisches Nationalmuseum, 2006
Opis fiz.: S. 99-104, il.
Seria: Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums ; Bd. 26
ISBN: 978-3-936688-14-6
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

95/187

Autor: Białek Edward, Żyliński Leszek
Tytuł: Die Quarantäne : deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn / Hrsg.: Edward Białek, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Wrocław ; Dresden : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : Neisse Verlag, 2006
Wydanie: 2., erw. Aufl.
Opis fiz.: 441 s.
Seria: Beihefte zum Orbis Linguarum ; Bd. 45
ISBN: 83-7432-122-9
ISBN: 3-934038-60-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

96/187

Autor: Białek Edward, Żyliński Leszek
Tytuł: Świadek wieku zaślepienia : polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego / wybór i oprac. Edward Białek i Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2006
Opis fiz.: 248, [1] s.
Seria: Biblioteka Austriacka ; t. 25
ISBN: 83-7432-118-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

97/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Zmiana czy przemiana?
Czasopismo: Borussia, Nr 39
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 181-183
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

98/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Niespodziewany angielski Canetti.
Czasopismo: Nowe Książki, nr 2 (1044)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 46
Uwaga: Recenzja książki: Party pod wojennym niebem : lata w Anglii / Elias Canetti. Warszawa 2005.
Pełny tytuł czasop.: Nowe Książki
ISSN: 0137-8562
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

99/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Wieso Preussen?
Tytuł wydawn. zbior.: Preussen - Erbe und Erinnerung : Essays aus Polen und Deutschland / hrsg. von Basil Kerski.
Opis wydawn.: Potsdam : Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V., 2005
Opis fiz.: S. 109-121
Seria: Potsdamer Bibliothek östliches Europa. Geschichte
ISBN: 3-936168-17-2
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

100/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Niemieckość jako przypadek szczególny.
Czasopismo: Nowe Książki, nr 9 (1039)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 20-21
Uwaga: Recenzja książki: Współczesność przeszłości : eseje o historii / Joachim Fest. Olsztyn 2004.
Pełny tytuł czasop.: Nowe Książki
ISSN: 0137-8562
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

101/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Waren die fünfziger Jahre nur unpolitische? Ein Blick auf die westdeutsche Literatur und Öffentlichkeit.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Quarantäne : deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn / Hrsg.: Edward Białek, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004
Opis fiz.: S. 43-58
Seria: Beihefte zum Orbis Linguarum ; Bd. 25
ISBN: 83-89247-62-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

102/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Europa als Vorstellung : der europäische Gedanke in den Essays deutscher Schriftsteller in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Quarantäne : deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn / Hrsg.: Edward Białek, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004
Opis fiz.: S. 105-122
Seria: Beihefte zum Orbis Linguarum ; Bd. 25
ISBN: 83-89247-62-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

103/187

Autor: Lauer Reinhard, Żyliński Leszek
Tytuł: Göttinger Tage der polnischen Literatur : (Wechselseitigkeit, Theorie, Interpretationen) / hrsg. von Reinhard Lauer und Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Göttingen : Seminar für Slavische Philologie der Georg-August-Universität, 2004
Opis fiz.: VII, 127 s.
Seria: Der Blaue Turm : kleine Schriften zur Slavistik ; 27
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

104/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Heinrich Bölls Begegnung mit polnischer Literatur und Geschichte.
Tytuł wydawn. zbior.: Göttinger Tage der polnischen Literatur : (Wechselseitigkeit, Theorie, Interpretationen) / hrsg. von Reinhard Lauer und Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Göttingen : Seminar für Slavische Philologie der Georg-August-Universität, 2004
Opis fiz.: S. 73-80
Seria: Der Blaue Turm : kleine Schriften zur Slavistik ; 27
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

105/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Dlaczego Prusy?
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy : pamięć i dziedzictwo : praca zbiorowa / pod red. Basila Kerskiego.
Opis wydawn.: Szczecin ; Berlin : Instytut Niemiec i Europy Północnej : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej : Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, 2004
Wydanie: Wyd. 2, poszerz.
Opis fiz.: S. 91-98
Seria: Polsko-Niemiecka Biblioteka Szczecińska
ISBN: 83-88044-76-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

106/187

Autor: Białek Edward, Żyliński Leszek
Tytuł: Die Quarantäne : deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn / Hrsg.: Edward Białek, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004
Opis fiz.: 374 s.
Seria: Beihefte zum Orbis Linguarum ; Bd. 25
ISBN: 83-89247-62-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

107/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Życie dla wolności.
Czasopismo: Borussia, Nr 33-34
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 236-239
Uwaga: Recenzja książki: Ponad granicami : wspomnienia / Ralf Dahrendorf. Kraków 2003.
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

108/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Sąsiedztwo w centrum Europy : stosunki polsko-niemieckie na początku nowego stulecia : antologia tekstów Magazynu Polsko-Niemieckiego "Dialog" z lat 1999-2003 / wybór i oprac. Basil Kerski. Szczecin, Berlin 2003.
Czasopismo: Prz. Zach., R. 60 nr 2
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 191-193
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Zachodni
ISSN: 0033-2437
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

109/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Heinrich Böll über Czesław Miłosz.
Tytuł wydawn. zbior.: Annäherungen : polnische, deutsche und internationale Germanistik / hrsg. von Bernd Balzer und Irena Światłowska.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003
Opis fiz.: S. 189-193
ISBN: 83-89247-56-9
Język: GER

110/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Mitteleuropa versus Intermarium.
Tytuł wydawn. zbior.: Deutsche und Polen : Geschichte, Kultur, Politik / hrsg. von Andreas Lawaty und Hubert Orłowski.
Opis wydawn.: München : Verlag C. H. Beck, 2003
Opis fiz.: S. 123-132
Seria: Beck'sche Reihe ; 1517
Uwaga: Wersja pol.: Polacy i Niemcy : historia, kultura, polityka / red. Andreas Lawaty, Hubert Orłowski. Poznań 2003.
ISBN: 3-406-49436-6
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

111/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Typisch deutsch? Zwischen Selbst- und Fremdbild.
Tytuł wydawn. zbior.: Deutsche und Polen : Geschichte, Kultur, Politik / hrsg. von Andreas Lawaty und Hubert Orłowski.
Opis wydawn.: München : Verlag C. H. Beck, 2003
Opis fiz.: S. 288-296
Seria: Beck'sche Reihe ; 1517
Uwaga: Wersja pol.: Polacy i Niemcy : historia, kultura, polityka / red. Andreas Lawaty, Hubert Orłowski. Poznań 2003.
ISBN: 3-406-49436-6
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

112/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Tożsamość i przyszłość : wizje Europy XIX i XX wieku w eseistyce pisarzy niemieckich.
Tytuł wydawn. zbior.: Europejskie wizje pisarzy niemieckich w XX wieku / wybór i oprac. Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003
Opis fiz.: S. 7-45
Seria: Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 18
ISBN: 83-7177-288-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

113/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Mitteleuropa versus Międzymorze.
Tytuł wydawn. zbior.: Polacy i Niemcy : historia, kultura, polityka / red. Andreas Lawaty, Hubert Orłowski.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003
Opis fiz.: S. 136-145
Seria: Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 17
Uwaga: Wersja niem. w: Deutsche und Polen : Geschichte, Kultur, Politik / hrsg. von A. Lawaty und H. Orłowski. München 2003.
ISBN: 83-7177-175-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

114/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Typowo niemieckie? Wizerunek Niemców w oczach własnych i cudzych.
Tytuł wydawn. zbior.: Polacy i Niemcy : historia, kultura, polityka / red. Andreas Lawaty, Hubert Orłowski.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003
Opis fiz.: S. 328-336
Seria: Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 17
Uwaga: Wersja niem. w: Deutsche und Polen : Geschichte, Kultur, Politik / hrsg. von A. Lawaty und H. Orłowski. München 2003.
ISBN: 83-7177-175-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

115/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Europejskie wizje pisarzy niemieckich w XX wieku / wybór i oprac. Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003
Opis fiz.: 335 s.
Seria: Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 18
ISBN: 83-7177-288-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

116/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Szkic do krótkiej historii nagrody im. Samuela Bogumiła Lindego.
Czasopismo: Borussia, Nr 31
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 167-168
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

117/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Europa Środkowa albo o pewnym fantomie, micie bądź utopii w dyskusjach pisarzy i intelektualistów europejskich.
Czasopismo: Borussia, Nr 31
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 14-23
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

118/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Wokół pamięci : o nowych zeszytach Borussii.
Czasopismo: Kult. Społ., T. 47 nr 3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 127-128
Uwaga: Omówienie: Borussia : kultura, historia, literatura. Nr 29 i 30. Olsztyn 2003.
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Społeczeństwo
ISSN: 0023-5172 ; eISSN: 2300-195X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

119/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Schriftsteller erweichen den Kommunismus : die Mitteleuropa-Debatte der 80er Jahre in der Wahrnehmung deutscher und polnischer Schriftsteller.
Tytuł wydawn. zbior.: Engagement, Debatten, Skandale : deutschsprachige Autoren als Zeitgenossen / hrsg. von Joanna Jabłkowska und Małgorzata Półrola.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002
Opis fiz.: S. 513-524
ISBN: 83-7171-579-X
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

120/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Ein Radikaler Zeitgenosse - zum Engagement des Heinrich Böll.
Tytuł wydawn. zbior.: Geist und Macht : Schriftsteller und Staat im Mitteleuropa des "kurzen Jahrhunderts" 1914-1991 / Hrsg.: Marek Zybura ; unter Mitw. von Kazimierz Wóycicki.
Opis wydawn.: Dresden : Thelem, 2002
Opis fiz.: S. 385-394
Seria: Arbeiten zur neueren deutschen Literatur ; Bd. 9
ISBN: 978-3-935712-02-6
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

121/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Dlaczego Prusy?
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy : pamięć i dziedzictwo : praca zbiorowa / pod red. Basila Kerskiego.
Opis wydawn.: Szczecin ; Berlin : Instytut Niemiec i Europy Północnej : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej : Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, 2002
Opis fiz.: S. 57-64
Seria: Polsko-Niemiecka Biblioteka Szczecińska
Uwaga: Przedruk z: Borussia Nr 26 2002.
ISBN: 83-88044-56-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

122/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Dlaczego Prusy?
Tytuł wydawn. zbior.: Prusy : pamięć i dziedzictwo : praca zbiorowa / pod red. Basila Kerskiego.
Opis wydawn.: Szczecin ; Berlin : Instytut Niemiec i Europy Północnej : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej : Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, 2002
Opis fiz.: S. 57-64
Seria: Polsko-Niemiecka Biblioteka Szczecińska
Uwaga: Przedruk z: Borussia Nr 26 2002.
ISBN: 83-88044-56-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

123/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Dlaczego Prusy?
Czasopismo: Borussia, Nr 26
Opis wydawn.: 2001-2002
Opis fiz.: S. 23-29
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

124/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Czytając Stempowskiego.
Czasopismo: Borussia, Nr 26
Opis wydawn.: 2001-2002 [2002]
Opis fiz.: S. 235-237
Uwaga: Recenzja książki: Od Berdyczowa do Lafitów / Jerzy Stempowski ; wybrał, oprac. i przedm. opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk. Wołowiec 2001.
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

125/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Regionalizm uniwersalny albo fenomen Borussii.
Czasopismo: Orbis Ling., Vol. 21
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 295-301
Pełny tytuł czasop.: Orbis Linguarum
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

126/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Posłowie.
Tytuł wydawn. zbior.: Nazwy, których nikt już nie wymienia / Marion Dönhoff.
Opis wydawn.: Olsztyn : Borussia, 2001
Opis fiz.: S. 137-145
Seria: Odkrywanie Światów
ISBN: 83-913377-3-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

127/187

Autor: Gierlak Maria, Klentak-Zabłocka Małgorzata, Żyliński Leszek
Tytuł: Im Wechselspiel der Kulturen : Festschrift für Professor Karol Sauerland / hrsg. von Maria Gierlak, Małgorzata Klentak-Zabłocka, Leszek Żyliński.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: 290, XV, [2] s.
ISBN: 83-231-1356-4
Język: GER, POL
Praca afiliowana przez UMK

128/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Ambiwalencje modernizacji.
Czasopismo: Borussia, Nr 23
Opis wydawn.: 2000-2001
Opis fiz.: S. 201-203
Uwaga: Recenzja książki: Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji / wybór i oprac. Hubert Orłowski. Poznań 2000.
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

129/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Wypiski na koniec wieku.
Czasopismo: Borussia, Nr 22
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 176-186
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

130/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Es lebe die Republik, es lebe Deutschland! Stationen demokratischer Erneuerung 1949-1999 / Arnulf Baring. Stuttgart 1999.
Czasopismo: Prz. Zach., R. 56 nr 4
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 190-192
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Zachodni
ISSN: 0033-2437
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

131/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Droga do normalności.
Czasopismo: Res Publ. Nowa, R. 13 nr 12
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 94-95
Uwaga: Recenzja książki: Niemcy - droga do normalności : polityka zagraniczna RFN od wojny o Kuwejt do wojny o Kosowo / Wojciech Pięciak. Warszawa 2000.
Pełny tytuł czasop.: Res Publica Nowa
ISSN: 1230-2155
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

132/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Marion Gräfin Dönhoff (1909).
Tytuł wydawn. zbior.: Erlebte Nachbarschaft : Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert / hrsg. von Jan-Pieter Barbian und Marek Zybura.
Opis wydawn.: Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 1999
Opis fiz.: S. 303-310
Seria: Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt ; Bd. 12
ISBN: 3-447-04149-8
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

133/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Günter Grass (1927).
Tytuł wydawn. zbior.: Erlebte Nachbarschaft : Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert / hrsg. von Jan-Pieter Barbian und Marek Zybura.
Opis wydawn.: Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 1999
Opis fiz.: S. 311-317
Seria: Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt ; Bd. 12
ISBN: 3-447-04149-8
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

134/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Europa płaskich stóp.
Czasopismo: Borussia, Nr 17
Opis wydawn.: 1998-1999
Opis fiz.: S. 283-284
Uwaga: Recenzja książki: Europa Środkowa : anegdota i historia / Josef Kroutvor. Izabelin 1998.
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

135/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Spadkobierczyni najlepszych pruskich tradycji : Marion Gräfin Dönhoff i Polska.
Czasopismo: Borussia, Nr 18-19
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 407-414
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

136/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Theodor Fontanes Rezeption in Polen.
Czasopismo: Fontane-Bl., Bd. 68
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 144-156
Pełny tytuł czasop.: Fontane-Blätter
ISSN: 0015-6175
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

137/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Wobec zniewoleń "krótkiego stulecia" : szkice o literaturze austriackiej i niemieckiej / Hubert Orłowski. Wrocław 1997.
Czasopismo: Orbis Ling., Vol. 11
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 249-250
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

138/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Zeitschriftenzeit : kulturpolitische Zeitschriften der Nachkriegsjahre in Deutschland.
Czasopismo: Orbis Ling., Vol. 14
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 37-50
Pełny tytuł czasop.: Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

139/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Cztery razy 9 listopada : dlaczego Niemcy nie świętują dnia, w którym upadł berliński mur?
Czasopismo: Polityka, R. 43 nr 46
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 38-40, il.
Pełny tytuł czasop.: Polityka
ISSN: 0032-3500
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

140/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: W czym się różnimy?
Czasopismo: Acta UWr. Ger. Wratisl., Z. 121
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 150-152
Uwaga: Polemika.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia
ISSN: 0435-5865
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

141/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Deutungen des Gesamtwerkes von Heinrich Böll Darstellung des Forschungsstandes.
Czasopismo: Orbis Ling., Vol. 9
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 95-105
Pełny tytuł czasop.: Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

142/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Heinrich Bölls Poetik der Zeitgenossenschaft.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: 166 s.
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uwaga: Bibliogr. s. 158-166.
ISBN: 83-231-0860-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

143/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Das Engagement Heinrich Bölls aus dem Geist der Zeitgenossenschaft.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Ger., Z. 23
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 77-88
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska
ISSN: 0208-5259
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

144/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Verbindlichkeit des Gedächtnisses : zur Funktion der Erinnerung im Werk Heinrich Bölls.
Tytuł wydawn. zbior.: Gedächtnis und Erinnerung in der Literatur / Red. Karol Sauerland.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Opis fiz.: S. 197-208
ISBN: 83-01-12243-9
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

145/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Gemütlichkeit.
Tytuł wydawn. zbior.: Polacy i Niemcy : 100 kluczowych pojęć / oprac. Ewa Kobylińska, Andreas Lawaty i Rüdiger Stephan.
Opis wydawn.: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1996
Opis fiz.: S. 231-234
Seria: Biblioteka "Więzi" ; t. 84
Uwaga: Oryg. niem. w: Deutsche und Polen : 100 Schlüsselbegriffe / hrsg. von E. Kobylińska, A. Lawaty und R. Stephan. München, Zürich 1993.
ISBN: 83-85124-89-6
ISSN: 0519-9336
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

146/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Und wenn es irgend geht : Nichts gegen die Interessen Polens! Zwischenbilanz einer deutschen Debatte aus polnischer Sicht.
Czasopismo: Ansichten, Jg. 7
Opis wydawn.: 1995-1996 [1996]
Opis fiz.: S. 41-51
Pełny tytuł czasop.: Ansichten : Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt
ISSN: 1432-5810
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

147/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Nowy nieznany świat.
Czasopismo: Borussia, Nr 13
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 245-246
Uwaga: Recenzja książki: Lapidarium II / Ryszard Kapuściński. Warszawa 1995.
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

148/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: O nowym kompendium pisarzy niemieckojęzycznych słów kilka.
Czasopismo: Res Publ. Nowa, R. 10 nr 6
Opis wydawn.: 1996
Opis fiz.: S. 64-65
Uwaga: Recenzja książki: Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku : leksykon encyklopedyczny PWN / pod red. Marka Zybury. Warszawa 1996.
Pełny tytuł czasop.: Res Publica Nowa
ISSN: 1230-2155
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

149/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Wenn sich einer der Sprache Bedient... : zum literarischen Selbstverständnis Heinrich Bölls.
Tytuł wydawn. zbior.: Heinrich Böll - Dissident der Wohlstandsgesellschaft hrsg. von Bernd Balzer und Norbert Honsza.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995
Opis fiz.: S. 25-38
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1758
ISBN: 83-229-1293-5
ISSN: 0239-6661
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

150/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Deutsch-polnische Ungleichzeitigkeit oder über den gegenwärtigen Stand der Nationdiskussionen.
Tytuł wydawn. zbior.: Kulturelle Grenzen - Grenzüberschreitende Kulturen : internationales Forschungsseminar veranstaltet vom Lehrstuhl für Germanistik der Nikolaus-Kopernikus-Universität, Toruń, 9.-14. Mai 1994 : Tagungsbeiträge / Red. Małgorzata Klentak-Zabłocka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 67-75
ISBN: 83-231-0689-4
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

151/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Heinrich Böll : seine Staats- und Gesellschaftskritik im Prosawerk der sechziger und siebziger Jahre : eine kritische Auseinandersetzung / Claus H. R. Nordbruch. Frankfurt am Main 1994.
Czasopismo: Argument, Jg. 37 Nr. 212
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 941-942
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Argument
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

152/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: My i Europa.
Czasopismo: Borussia, Nr 10
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 118-121
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

153/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Raz jeszcze tożsamość niemiecka.
Czasopismo: Borussia, Nr 9
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 279-280
Uwaga: Recenzja książki: Niemcy o sobie : naród, państwo, "charakter narodowy" w oczach intelektualistów niemieckich / wybrał i wstępem opatrzył Czesław Karolak. Poznań 1993.
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

154/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Habermas o przyszłości Europy.
Czasopismo: Krytyka, nr 44-45
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 200-201
Uwaga: Recenzja książki: Obywatelstwo a tożsamość narodowa : rozważania nad przyszłością Europy / Jürgen Habermas. Warszawa 1993.
Pełny tytuł czasop.: Krytyka : kwartalnik polityczny
ISSN: 0867-5244
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

155/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Grass und Deutschland.
Czasopismo: Więź, Sonderausg.
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 129-136
Uwaga: Tytuł nr. spec. czasopisma: Polen und Deutsche : ein Beitrag zur Geschichte des Dialogs.
Uwaga: Oryg. pol.: Grass i Niemcy. - Więź R. 29 nr 4 1986. S. 73-78.
Pełny tytuł czasop.: Więź
ISSN: 0511-9405
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

156/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Gemütlichkeit.
Tytuł wydawn. zbior.: Deutsche und Polen : 100 Schlüsselbegriffe / hrsg. von Ewa Kobylińska, Andreas Lawaty und Rüdiger Stephan.
Opis wydawn.: München ; Zürich : Piper, 1993
Wydanie: 2. Aufl.
Opis fiz.: S. 275-279
Seria: Serie Piper ; Bd. 1538
ISBN: 3-492-11538-1
ISSN: 0179-5147
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

157/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Deutsche politische Zeitgeschichte 1981-1991 in den Auseinandersetzungen der Intellektuellen.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: 192 s.
Seria: Skrypty i Materiały Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN: 83-231-0457-3
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

158/187

Autor: Gierlak Maria, Żyliński Leszek
Tytuł: Deutsche politische Zeitgeschichte 1918-1980 in den Auseinandersetzungen der Intellektuellen. Tl. 1: (1918-1933).
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: 127 s.
Seria: Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN: 83-231-0398-4
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

159/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Kulturpolitische Zeitschriften in Nachkriegsdeutschlands 1945-1947.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Ger., Z. 18
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 97-104
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska
ISSN: 0208-5259
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

160/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Przeszłość, pamięć, ciągłość.
Czasopismo: Borussia, Nr 6
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 35-37
Pełny tytuł czasop.: Borussia : kultura, literatura, historia
ISSN: 0867-6402
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

161/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Gemütlichkeit.
Tytuł wydawn. zbior.: Deutsche und Polen : 100 Schlüsselbegriffe / hrsg. von Ewa Kobylińska, Andreas Lawaty und Rüdiger Stephan.
Opis wydawn.: München ; Zürich : Piper, 1992
Opis fiz.: S. 275-279
Seria: Serie Piper ; Bd. 1538
ISBN: 3-492-11538-1
ISSN: 0179-5147
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

162/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Pisarze wobec ustaw wyjątkowych : przyczynek do publicznej aktywności zachodnioniemieckich intelektualistów w latach sześćdziesiątych.
Tytuł wydawn. zbior.: Republika Federalna Niemiec wobec rozbrojenia, odprężenia i bezpieczeństwa międzynarodowego / pod red. Karola Fiedora.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992
Opis fiz.: S. 79-87, streszcz. niem.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis. Nauki Polityczne ; 51
ISBN: 83-229-0743-5
ISSN: 0137-1061
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

163/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Die unpolitischen 50er Jahre? Zu einem Kapitel der westdeutschen Literaturgeschichte.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Ger., Z. 16
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 93-100
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska
ISSN: 0208-5259
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

164/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Republika Federalna między Sonderweg a normalnością.
Czasopismo: Res Publ., R. 6 nr 1-2
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 40-45
Pełny tytuł czasop.: Res Publica
ISSN: 0860-4592
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

165/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Pisarze zachodnioniemieccy wobec wydarzeń politycznych w Republice Federalnej Niemiec w latach 1965-1974.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1991
Opis fiz.: 103 s., streszcz. niem.
Seria: Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. 33 z. 1
ISBN: 83-85196-73-0
ISSN: 0208-497X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

166/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Handeln und schreiben : literaturpolitische Konzepte westdeutscher Autoren in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Ger., Z. 13
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 67-75
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska
ISSN: 0208-5259
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

167/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Die ethische Dimension eines Revolutionärs zu Ernst Tollers Masse Mensch.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Ger., Z. 14
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 51-57
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska
ISSN: 0208-5259
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

168/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Niemiecka lekcja.
Czasopismo: Res Publ., R. 5 nr 5
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 110-113
Uwaga: Recenzja książki: Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990 / Christian von Krockow. Hamburg 1990.
Pełny tytuł czasop.: Res Publica
ISSN: 0860-4592
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

169/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Czasopisma literackie i kulturalno-polityczne w Niemczech po 1945 roku.
Czasopismo: Twórczość, R. 47 nr 1
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 122-128
Pełny tytuł czasop.: Twórczość
ISSN: 0041-4727
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

170/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Günter Grass' nationale Sendung.
Tytuł wydawn. zbior.: Der Mensch wird an seiner Dummheit sterben : Günter Grass Konferenz, Karpacz, 17.-23. Mai, 1987 / [red. tomu: Norbert Honsza, Jerzy Łukosz, Marian Szyrocki].
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990
Opis fiz.: S. 133-140
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia ; 81
ISBN: 83-229-0441-X
ISSN: 0239-6661 ; eISSN: 0435-5865
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

171/187

Autor: Gierlak Maria, Żyliński Leszek
Tytuł: Deutsche politische Zeitgeschichte 1918-1980 in den Auseinandersetzungen der Intellektuellen. Tl. 2.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1990
Opis fiz.: 114 s.
Seria: Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISBN: 83-231-0229-5
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

172/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Przybliżanie Polski.
Czasopismo: Polityka, R. 34 nr 46
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 9
Uwaga: Recenzja książki: Polen : als deutscher Diplomat an der Weichsel / Klaus Reiff. Bonn 1990.
Pełny tytuł czasop.: Polityka
ISSN: 0032-3500
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

173/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Niemiecki antyprogram wschodni.
Czasopismo: Res Publ., R. 4 nr 4
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 118-119
Uwaga: Recenzja książki: Antyslawizm Adolfa Hitlera / Jerzy W. Borejsza. Warszawa 1988.
Pełny tytuł czasop.: Res Publica
ISSN: 0860-4592
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

174/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Niemcy, Polska, Europa.
Czasopismo: Więź, R. 33 nr 9
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 87-89
Pełny tytuł czasop.: Więź
ISSN: 0511-9405
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

175/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Pośrednictwo literatury.
Czasopismo: Polityka, R. 33 nr 34
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 13
Uwaga: Recenzja książki: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der Deutschsprachigen in Polen 1945-1985 / hrsg. von Heinz Kneip u. Hubert Orłowski. Darmstadt 1988.
Pełny tytuł czasop.: Polityka
ISSN: 0032-3500
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

176/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Niemieckie spory o Mitteleuropę.
Czasopismo: Res Publ., R. 3 nr 6
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 15-22
Pełny tytuł czasop.: Res Publica
ISSN: 0860-4592
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

177/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Für und wider eine engagierte Literatur : literaturpolitischer Streit in dem Jahrzehnt nach 1965.
Czasopismo: Zag. Rodzajów Lit., T. 32 z. 1
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 71-82
Pełny tytuł czasop.: Zagadnienia Rodzajów Literackich
ISSN: 0084-4446
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

178/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Das Revolutionskonzept von Hans Magnus Enzensberger.
Czasopismo: Acta UWr. Ger. Wratisl., Z. 61
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 89-95
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia
ISSN: 0435-5865
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

179/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Klasyk na rozdrożu : Günter Grass w Karpaczu.
Czasopismo: Polityka, R. 31 nr 26
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 9
Pełny tytuł czasop.: Polityka
ISSN: 0032-3500
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

180/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Die Lesbarkeit der Welt : Elias Canettis Anthropologie und Poetik / hrsg. von Stefan H. Kaszyński. Poznań 1984.
Czasopismo: Zag. Rodzajów Lit., T. 30 z. 2
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 86-88
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Zagadnienia Rodzajów Literackich
ISSN: 0084-4446
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

181/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Grass i Niemcy.
Czasopismo: Więź, R. 29 nr 4
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 73-78
Pełny tytuł czasop.: Więź
ISSN: 0511-9405
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

182/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Sumienie słów : o poetyce Eliasa Canettiego.
Czasopismo: Akcent, R. 6 nr 4
Opis wydawn.: 1985
Opis fiz.: S. 54-58
Pełny tytuł czasop.: Akcent
ISSN: 0208-6220
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

183/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Bez wrażliwości.
Czasopismo: Odra, R. 25 nr 9
Opis wydawn.: 1985
Opis fiz.: S. 102-103
Uwaga: Recenzja książki: Cienka kreska / Adam Zagajewski. Kraków 1983.
Pełny tytuł czasop.: Odra
ISSN: 0472-5182
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

184/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Literatur in der Aktion : zur Entwicklung operativer Literaturformen in der Bundesrepublik / Ulla Hahn. Wiesbaden 1978.
Czasopismo: Acta UWr. Ger. Wratisl., Z. 55
Opis wydawn.: 1984
Opis fiz.: S. 212-214
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia
ISBN: 83-229-0017-1
ISSN: 0435-5865
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

185/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Myśl nie upadła.
Czasopismo: Odra, R. 23 nr 2
Opis wydawn.: 1983
Opis fiz.: S. 106-107
Uwaga: Recenzja książki: Po upadku Trzeciej Rzeszy : niemieccy intelektualiści a tradycja narodowa / wybrali i wstępem opatrzyli Jerzy W. Borejsza, Stefan H. Kaszyński. Warszawa 1981.
Pełny tytuł czasop.: Odra
ISSN: 0472-5182
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

186/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Kronika terroru.
Czasopismo: Odra, R. 21 nr 11
Opis wydawn.: 1981
Opis fiz.: S. 87-88
Uwaga: Recenzja książki: Kronika terroru : ruchy anarchistyczne w RFN 1968-1980 / Jerzy Nowakowski. Warszawa 1981.
Pełny tytuł czasop.: Odra
ISSN: 0472-5182
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

187/187

Autor: Żyliński Leszek
Tytuł: Kultura a faszyzm.
Czasopismo: Poglądy, R. 18 nr 9
Opis wydawn.: 1980
Opis fiz.: S. 11
Uwaga: Recenzja książki: Kultura europejska a faszyzm : szkice / Czesław Madajczyk. Wrocław 1979.
Pełny tytuł czasop.: Poglądy (Katowice)
ISSN: 0551-1909
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK