FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Agnieszka Markuszewska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Zygmunt Krasiński : życie czy literatura? / pod red. Agnieszki Markuszewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 590 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Zygmunt Krasiński ponownie : wstęp do monografii.

Tytuł całości: Zygmunt Krasiński, życie czy literatura? / pod red. Agnieszki Markuszewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 9-13


3/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Krasińskiego impresje podróżne z wędrówek po Alpach : (uporządkowania tekstowe).

Tytuł całości: Zygmunt Krasiński, życie czy literatura? / pod red. Agnieszki Markuszewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 109-141

Punktacja MNiSW: 20.000


4/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Tekst literacki czy poufne wyznanie? Krasińskiego młodzieńcze autofikcje.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1 (15)

Opis fizyczny: S. 55-62, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SE

Punktacja MNiSW: 20.000


5/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Sztuka Edycji : studia tekstologiczne i edytorskie. Nr 1 (13) - 2 (14) / red. nacz. Agnieszka Markuszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 207 + 155 s., streszcz. ang.

Uwagi: Nr 1: Problemy edycji literatury XIX i XX wieku.
Uwagi: Nr 2: Edytorstwo tekstów dawnych.

Uwagi: 10.12775/SE


6/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Romantyczne współpoetyzowanie : wybór listów Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve'a. 1-2 / wstęp, wybór i oprac. edytorskie Agnieszka Markuszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 506 + 430 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


7/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka, Pietrzak-Thébault Joanna.

Tytuł oryginału: Proza poetycka / oprac. i różnice tekstowe zestawiły Agnieszka Markuszewska, Joanna Pietrzak-Thébault.

Tytuł całości: Aparat krytyczny / Zygmunt Krasiński ; red. nauk. Agnieszka Markuszewska, Mirosław Strzyżewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 321-427

Seria: (Dzieła zebrane : nowe wydanie / Zygmunt Krasiński ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 20.000


8/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Zniszczenie Ipsary : z dzieła pana Raffenel o rewolucji Greków / oprac. edytorskie Agnieszka Markuszewska.

Tytuł całości: Małe formy narracyjne / Zygmunt Krasiński ; wstęp i red. nauk. Dorota Kulczycka, Agnieszka Markuszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 77-98

Seria: (Dzieła zebrane : nowe wydanie / Zygmunt Krasiński ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 5.000


9/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Proza poetycka. 1 / Zygmunt Krasiński ; oprac. edytorskie Agnieszka Markuszewska

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 411 s.

Seria: (Dzieła zebrane : nowe wydanie / Zygmunt Krasiński ;t. 6)

Uwagi: Bibliogr. s. 45-83.

Punktacja MNiSW: 25.000


10/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Poetyckie światy romantyków : o młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve'a.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 597 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 537-578. Indeks.

Punktacja MNiSW: 100.000


11/33


Autorzy: Kulczycka Dorota, Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Małe formy narracyjne / Zygmunt Krasiński ; wstęp i red. nauk. Dorota Kulczycka, Agnieszka Markuszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 495, [2] s.

Seria: (Dzieła zebrane : nowe wydanie / Zygmunt Krasiński ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 20.000


12/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka, Strzyżewski Mirosław.

Tytuł oryginału: Aparat krytyczny / Zygmunt Krasiński ; red. nauk. Agnieszka Markuszewska, Mirosław Strzyżewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 522 s.

Seria: (Dzieła zebrane : nowe wydanie / Zygmunt Krasiński ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 20.000


13/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Proza poetycka. 2 / Zygmunt Krasiński ; oprac. edytorskie Agnieszka Markuszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 371 s.

Seria: (Dzieła zebrane : nowe wydanie / Zygmunt Krasiński ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 25.000


14/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Proza poetycka. 3 / Zygmunt Krasiński ; oprac. edytorskie Agnieszka Markuszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 532 s.

Seria: (Dzieła zebrane : nowe wydanie / Zygmunt Krasiński ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 25.000


15/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: List jako dyskurs krytycznoliteracki.

Tytuł całości: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918, pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje. T. 1: A-M / red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytut Badań Literackich PAN : 2016

Opis fizyczny: S. 669-682

Seria: (Vademecum Humanisty)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Światy poetyckie Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve'a.

Tytuł całości: Zygmunt Krasiński, varia tekstowe i tekstologiczne / pod red. Mirosława Strzyżewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 173-202

Punktacja MNiSW: 5.000


17/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Adam Mickiewicz i jego poezja / Henry Reeve ; przeł. i artykułem wstępnym opatrzyła Agnieszka Markuszewska.

Czasopismo: Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 9

Opis fizyczny: S. 571-579, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


18/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Piękno w listach Juliusza Słowackiego do matki.

Tytuł całości: Piękno Juliusza Słowackiego. T. 3: Metamorphosis, studia / pod red. Jarosława Ławskiego, Anny Janickiej, Łukasza Zabielskiego.

Adres wydawniczy: Białystok, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego [etc.] : 2015

Opis fizyczny: S. 147-156

Seria: (Przełomy, Pogranicza ;15)

Punktacja MNiSW: 5.000


19/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Zygmunt Krasiński : światy poetyckie i artystowskie / pod red. Agnieszki Markuszewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 298, [2] s., [18] s. tabl., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


20/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Epistolarna świadomość Krasińskiego : listy młodzieńcze do Henryka Reeve'a.

Tytuł całości: Zygmunt Krasiński, dylematy egzystencji - problemy biografii / pod red. Magdaleny Bizior-Dombrowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 131-153

Punktacja MNiSW: 5.000


21/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Listy literackie Zygmunta Krasińskiego - główne założenia edycji w wyborze.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1-2 (6)

Opis fizyczny: S. 45-53

Uwagi: Tytuł tomu: Zygmunt Krasiński - edycje i interpretacje / pod red. M. Strzyżewskiego.

Punktacja MNiSW: 2.000


22/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Dyskurs krytycznoliteracki romantyków w listach : zarys problematyki.

Tytuł całości: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 3: Stulecia XV-XIX, perspektywa historycznoliteracka / red. Piotr Borek, Marceli Olma.

Adres wydawniczy: Kraków, Collegium Columbinum : 2013

Opis fizyczny: S. 341-354

Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ;nr 132)

Punktacja MNiSW: 5.000


23/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Odkrywanie Słowackiego.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (4)

Opis fizyczny: S. 127-130

Uwagi: Dot. książek: Album rysunkowe z podróży na Wschód / Juliusz Słowacki. Wrocław 2009 ; [Dziennik z lat 1847-1849] / Juliusz Słowacki. Wrocław 2012.
Uwagi: Tyt. tomu : Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy.

Uwagi: 10.12775/SE

Punktacja MNiSW: 2.000


24/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy / pod red. Agnieszki Markuszewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 119 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Sztuka Edycji ;nr 1 (2))


25/33


Autorzy: Strzyżewski Mirosław, Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: "...my żywi godniejszymi jesteśmy pożałowania..." : nieznany list Maurycego Mochnackiego z 14 października 1833 roku / oprac. M. Strzyżewski, A. Markuszewska.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1 (2)

Opis fizyczny: S. 93-98


26/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Leopold Méyet jako edytor i wydawca listów romantyków.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1 (2)

Opis fizyczny: S. 41-47, streszcz. ang.


27/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Gwiazda Zygmunta Krasińskiego : dzieje tekstu / (oprac. tekstologiczne Agnieszka Markuszewska).

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 2 (3)

Opis fizyczny: S. 89-108


28/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Listy Zygmunta Krasińskiego do Henryka Reeve'a : problemy tekstologiczne.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 2 (3)

Opis fizyczny: S. 47-53, streszcz. ang.


29/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Jak czytać korespondencję Elizy z Branickich Krasińskiej.

Tytuł całości: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2: Stulecia XVIII-XIX / red. Piotr Borek, Marceli Olma.

Adres wydawniczy: Kraków, Collegium Columbinum : 2011

Opis fizyczny: S. 173-182

Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ;nr 97)

Punktacja MNiSW: 5.000


30/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Wobec nieskończoności : romantyczna ikonografia.

Tytuł całości: Romantyczna nieskończoność : studium identyfikacji pojęcia / Mirosław Strzyżewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 269-335

Punktacja MNiSW: 7.000


31/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Czym nie jest, a czym być powinna edycja korespondencji Elizy z Branickich Krasińskiej.

Tytuł całości: Rozmaitości warsztatowe / red. nauk. Mirosław Strzyżewski ; red. tomu Marcin Lutomierski, Justyna Zyśk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 85-99

Seria: (Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich ;2)


32/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Metafizyka integracji : Elizy z Branickich Krasińskiej poszukiwanie tożsamości.

Czasopismo: Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 3

Opis fizyczny: S. 64-79, streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Mistrz i uczeń

Punktacja MNiSW: 9.000


33/33


Autorzy: Markuszewska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Ingerencje w pierwodruk edycji listów Kamila i Maurycego Mochnackich.

Tytuł całości: Z warsztatu edytora dzieł romantyków / pod red. Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Marcina Lutomierskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 139-160, il., tab.

Seria: (Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich ;1)

Punktacja MNiSW: 7.000