FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Artur Karasiński

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Word formation of late 19th century Arbëreshë texts from the village of San Nicola dell'Alto.

Tytuł całości: Balkan and South Slavic enclaves in Italy, languages, dialects and identities / ed. by Thede Kahl, Iliana Krapova, Giuseppina Turano.

Adres wydawniczy: Newcastle upon Tyne, UK, Cambridge Scholars Publishing : 2018

Opis fizyczny: S. 65-76

Punktacja MNiSW: 5.000


2/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: -či / -čija or -dži / -džija? Balkan derivatives with a borrowed Turkish suffix -çi / -ci.

Tytuł całości: Multiculturalism and language contact / eds. Veton Latifi, Victor A. Friedman, Marjan Markovikj.

Adres wydawniczy: Tetovo, South East European University. Scientific Institute Max van der Stoel : 2018

Opis fizyczny: S. 115-125, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/20


Autorzy: Karasiński Artur, Sawicka Irena.

Tytuł oryginału: Polski język w albańskim "damaskinie" z XIX w.

Tytuł równoległy: Polish language in an unknown Albanian damaskin from 19th century.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 15

Opis fizyczny: S. 291-307, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LinCop

Punktacja MNiSW: 13.000


4/20


Autorzy: Sawicka Irena, Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Bałkańskie adaptacje tureckiego sufiksu -çi / -ci.

Tytuł równoległy: Balkan derivatives with the borrowed Turkish suffix -çi / -ci.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: Art. no. 1596 S. 1-13, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 14.000


5/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Słowotwórstwo gegijskie XVII wieku.

Tytuł równoległy: Word formation in 17th century Gheg Albanian.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: Art. no. 1658 S. 1-40, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 14.000


6/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii.

Tytuł równoległy: The development trend of Serbian future tense in the light of Balkanology.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 165

Opis fizyczny: S. 209-216, tab.; streszcz. ang., chorw.

Uwagi: Tytuł tomu: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 9: Opis, konfrontacja, przekład / pod red. Włodzimierza Wysoczańskiego i Bogumiła Gaska.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.19195/0137-1150

Punktacja MNiSW: 13.000


7/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Trashëgimia gjuhësore dhe letrare shqipe në bibliotekën Newberry.

Tytuł całości: Studimet albanistike në Amerikë : konferencë shkencore shtator 25-26, 2015 = Albanian studies in America : Scholary Conference, September 25-26, 2015 / red. Rexhep Ismajli.

Adres wydawniczy: Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës : 2016

Opis fizyczny: S. 559-566, streszcz. ang.


8/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Development trends of the adjectival word formation system based on the analysis of texts by Pjetër Budi, Sami Frasheri and Ismail Kadare.

Tytuł całości: Sprache und Kultur der Albaner Zeitliche und räumliche Dimensionen, Akten der 5. Deutsch-albanischen kulturwissenschaftlichen Tagung : 5.-8. Juni 2014, Buçimas bei Pogradec, Albanien / hrsg. von Bardhyl Demiraj.

Adres wydawniczy: Wiesbaden, Harrassowitz : 2015

Opis fizyczny: S. 250-269

Seria: (Albanische Forschungen ;Bd. 37)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Zanikanie bezokolicznika w języku serbskim : wstępne rozpoznanie zagadnienia.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 106-121, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 14.000


10/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Krótka charakterystyka bałkańskich portali internetowych, blogów i stron internetowych poświęconych tematyce bałkańskiej.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 301-309, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 14.000


11/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Mbiemra të përbërë në gjuhën shqipe nga përmbajtja në drejtim të formës.

Tytuł całości: Albanskaâ filologiâ, balkanistika, problemy âzykoznaniâ, k 100-letiû so dnâ roždeniâ člena-korrespondenta RAN Agnii Vasil'evny Desnickoj / redkol. N. N. Kazanskij.

Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg, Nauka : 2013

Opis fizyczny: S. 87-93, streszcz. ros., ang.

Seria: (Studia Linguistica et Balcanica)

Uwagi: Bibliogr.


12/20


Autorzy: Karasiński Artur, Sawicka Irena.

Tytuł oryginału: Nastava Albanskog jezika u Poljskoj.

Tytuł całości: Nastava albanskog jezika kao stranog = Mësimdhënia e gjuhës shqipe si gjuhë e huaj / [glavni i odgovorni ured. Aleksandra Vraneš].

Adres wydawniczy: Beograd, Filološki fakultet : 2013

Opis fizyczny: S. 157-162

Uwagi: Bibliogr.


13/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Albanologjia në Poloni veshtrimi i shkurt historik.

Czasopismo: Jeta Arbëreshe

Rocznik: 2013

Szczegóły: An. 12 no. 76

Opis fizyczny: S. 32-33


14/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Formalna analiza albańskich derywatów przymiotnikowych.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 125-148, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 7.000


15/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Nga problemet e fjalëformimit të mbiemrave në shqipën : mbiemra të prejardhur nga foljet në gjuhën shqipe.

Tytuł całości: Poznać Bałkany, historia, polityka, kultura, języki. 3 / pod red. Viary Maldjievej i Katarzyny Taczyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Filologii Słowiańskiej. Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki UMK : 2012

Opis fizyczny: S. 131-137, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


16/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Metodat sintaksore në fjalëformimin në bazë të fjalëformimit krahasimtar të gjuhëve të Ballkanit.

Tytuł równoległy: Syntactic methods in word formation on the basis of contrastive word formation of the Balkan languages.

Tytuł całości: Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit, konferencë shkencore e mbajtur më 10-11 nëntor 2011 në Prishtinë = Albanian and Balkan languages : scientific conference held on 10-11 November 2011 in Prishtina / red. Rexhep Ismajli.

Adres wydawniczy: Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës : 2012

Opis fizyczny: S. 389-395, tab.; streszcz. ang.


17/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Syntactic methods in word formation : on the basis of a contrastive analysis of word formation in Balkan languages.

Czasopismo: Philologica Jassyensia

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 8 no. 1

Opis fizyczny: S. 125-131, tab.

Uwagi: Bibliogr.


18/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Mbiemra të prejardhur nga foljet në gjuhën shqipe.

Tytuł całości: Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, materialet e punimeve të Seminarit XXIX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, gusht 2010. Vol. 29/1 / red. Liman Matoshi [et al.].

Adres wydawniczy: Pristhtinë, Universiteti i Prishtinës. Fakulteti i Filologjisë [etc.] : 2010

Opis fizyczny: S. 143-150

Uwagi: Bibliogr.


19/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Albańskie odczasownikowe derywaty przymiotnikowe.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 125-134, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


20/20


Autorzy: Karasiński Artur.

Tytuł oryginału: Albańskie derywaty przymiotnikowe z prefiksem pa-.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 315-326, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.