FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Paulina Rosalska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/11


Autorzy: Rosalska Paulina, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Problemy ręcznej anotacji dużych korpusów tekstów.

Tytuł równoległy: Problems of manual annotation of large corpora.

Tytuł całości: Z bliska i z daleka, język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Ałły Krawczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 235-252, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/11


Autorzy: Rosalska Paulina, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Wyrażenia funkcyjne w ręcznej i automatycznej anotacji dużych korpusów tekstów.

Tytuł całości: Sens i konwencje w języku, studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu / pod red. Adama Dobaczewskiego, Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 265-279, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/11


Autorzy: Rosalska Paulina, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Nietradycyjne terminy gramatyczne w ręcznej i automatycznej anotacji dużych korpusów tekstów.

Tytuł równoległy: Non-traditional terms in manual and automatic annotation of large-scale text corpora.

Tytuł całości: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym / pod red. Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Olgi Ziółkowskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Rys : 2018

Opis fizyczny: S. 293-307, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/11


Autorzy: Rosalska Paulina.

Tytuł oryginału: Czym jest sztuka? Próba analizy semantycznej.

Tytuł całości: Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język / red. Sebastian Żurowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe ATA : 2016

Opis fizyczny: S. 50-59

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/11


Autorzy: Rosalska Paulina.

Tytuł oryginału: Samotna matka, samotny ojciec, samotny rodzic - terminy czy jednostki języka naturalnego.

Tytuł całości: Język, urząd, prawo / pod red. Magdaleny Czachorowskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2015

Opis fizyczny: S. 163-172, streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;nr 25)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


6/11


Autorzy: Rosalska Paulina.

Tytuł oryginału: Analiza semantyczna przysłówka solo.

Tytuł całości: Maiuscula linguistica, studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o. : 2014

Opis fizyczny: S. 309-317, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.


7/11


Autorzy: Rosalska Paulina.

Tytuł oryginału: Wstęp do analizy semantycznej przysłówków kolektywnych : (na przykładzie razem).

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 9

Opis fizyczny: S. 165-181, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


8/11


Autorzy: Rosalska Paulina.

Tytuł oryginału: Krok jako niekonwencjonalna jednostka miary.

Tytuł całości: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 15 / hrsg. von Ekaterina Kislova [et al.].

Adres wydawniczy: München [etc.], Verlag Otto Sagner : 2012

Opis fizyczny: S. 200-206, streszcz. ang.

Seria: (Die Welt der Slaven. Sammelbände ;Bd. 46)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/11


Autorzy: Rosalska Paulina.

Tytuł oryginału: Krok po kroku, krok za krokiem, krok w krok - konstrukcje składniowe czy jednostki języka?

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 149-162, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


10/11


Autorzy: Rosalska Paulina.

Tytuł oryginału: Jednoelementowe jednostki leksykalne o postaci krok.

Czasopismo: Tekstura : rocznik filologiczno-kulturoznawczy

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 85-97


11/11


Autorzy: Rosalska Paulina.

Tytuł oryginału: O wyrażeniach na krok i o krok : przyczynek składniowo-semantyczny.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 175-188, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.