Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/37

Autor: Kaproń-Charzyńska Iwona, Wiśniewski Marek
Tytuł: Kreatywność leksykalna a etyka słowa (na przykładzie komentarzy internetowych).
Czasopismo: Pozn. Stud. Polonist. Ser. Językozn., T. 25 z. 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 77-92, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza
ISSN: 1233-8672
DOI: 10.14746/pspsj.2018.25.1.5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

2/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Uwagi o modelach derywacyjnych z formantami paradygmatycznymi.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Andrzeja Moroza.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: S. 148-167, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3279-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

3/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Podstawy strukturalnej charakterystyki współczesnych polskich formacji słowotwórczych.
Czasopismo: Slav. Merid., T. 13
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 53-79, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Slavia Meridionalis
ISSN: 1233-6173 ; eISSN: 2392-2400
DOI: 10.11649/sm.2013.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

4/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego : (skrypt dla studentów filologii polskiej).
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Wydanie: Wyd. 5.
Opis fiz.: 201 s. [1] k. tabl. złoż., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/37

Autor: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej, Wiśniewski Marek
Tytuł: O konstrukcjach z wyrażeniem zamiast.
Czasopismo: Porad. Jęz., z. 9 (638)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 30-40, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Poradnik Językowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

6/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: 271 s., summ.
Seria: Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL

7/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Uwagi o akomodacji syntaktycznej
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wiśniewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 99-110
Język: POL

8/37

Autor: Moroz Andrzej, Wiśniewski Marek
Tytuł: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wiśniewskiego
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: 259 s.
Język: POL

9/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Uwagi o słowotwórstwie odprzymiotnikowych nazw cech abstrakcyjnych
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Małgorzaty Urban.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
Opis fiz.: S. 69-78
Język: POL

10/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Wydanie: Wyd. 4.
Opis fiz.: 201 s., [1] k. tabl. złoż., il.
Język: POL

11/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2000
Wydanie: Wyd. 3
Opis fiz.: 201 s., [1] k. tabl. złoż., il.
Język: POL

12/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Uwagi o nauczaniu gramatyki opisowej w procesie zawodowego przygotowania nauczycieli polonistów.
Tytuł wydawn. zbior.: O nowe podejście w kształceniu nauczycieli języka polskiego / Marta Sobocińska [et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999
Opis fiz.: S. 71-88
Język: POL

13/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999
Opis fiz.: 307 s., il.
Język: POL

14/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Wydanie: Wyd. 2
Opis fiz.: 201 s., wykr.
Język: POL

15/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: 201 s., tabl., il.
Język: POL

16/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Sesja z okazji 75-lecia Toruńskiego Koła TMJP.
Czasopismo: Jęz. Pol., R. 77 z. 4-5
Opis wydawn.: 1997
Opis fiz.: S. 367-371
Pełny tytuł czasop.: Język Polski
Język: POL

17/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Status fonologiczny półsamogłosek polskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Językoznawstwo : materiały konferencji naukowej, 14-16 marca 1995 / red. nauk. Krystyna Kallas.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Opis fiz.: S. 167-179
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: O funkcjach gramatycznych wyrażeń typu oczywiście, pewnie, wykluczone.
Tytuł wydawn. zbior.: Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście : materiały konferencji naukowej, (Toruń, 21-23 X 1993) / pod red. Macieja Grochowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: S. 159-169
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Przegląd równoważników zdania znamiennych dla współczesnej polszczyzny.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 46
Opis wydawn.: 1995
Opis fiz.: S. 115-150
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

20/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Strukturalna charakterystyka polskich wypowiedzeń niezdaniowych.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994
Opis fiz.: 216 s., streszcz. ang.
Język: POL

21/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Uwagi o definicji i opisie polskich wypowiedzeń niezdaniowych.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 44
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 127-142
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

22/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Składniowa charakterystyka tzw. imiesłowów we współczesnej polszczyźnie.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 42
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 63-74
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

23/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Status gramatyczny tzw. przysłówków odprzymiotnikowych typu "duszno", "parno", "nieprzyjemnie".
Tytuł wydawn. zbior.: Studia gramatyczne. T. 10 / red. nauk. Maciej Grochowski.
Opis wydawn.: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992
Opis fiz.: S. 183-191
Seria: Prace Instytutu Języka Polskiego ; 74
Język: POL

24/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Równoważnikowe człony syntaktyczne we współczesnej polszczyźnie pisanej.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia gramatyczne. T. 10 / red. nauk. Maciej Grochowski.
Opis wydawn.: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992
Opis fiz.: S. 71-90, wykr.
Język: POL

25/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Status gramatyczny wyrażeń typu żal, wstyd, szkoda.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 38
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 25-44
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

26/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Projekt strukturalnej klasyfikacji polskich wypowiedzeń niezdaniowych.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 40
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 97-120
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

27/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Uwagi o interpunkcyjnej segmentacji wypowiedzeń na zdania (równoważniki ) składowe.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 36
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 69-96, wykr.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

28/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Czy liczebnik może być uznany za nadrzędnik dystrybucyjny szeregu rzeczownikowego?
Tytuł wydawn. zbior.: Studia gramatyczne. T. 9 / red. nauk. Maciej Grochowski.
Opis wydawn.: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990
Opis fiz.: S. 87-98
Seria: Prace Instytutu Języka Polskiego ; 70
Język: POL

29/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Formalnogramatyczny opis leksemów "to". 2: Słowo "to" w funkcji spójnika, partykuły, czasownika niewłaściwego
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 31
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 91-120, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

30/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Czy ciągi typu "wobec tego, że" są spójnikami ?
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 31
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 75-90, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

31/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Kilka uwag o formalnej definicji zdania.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 34
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 125-140
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

32/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Przecistawne zdania złożone ze wspólnym składnikiem czasownikowym a zdania pojedyncze z szeregiem przeciwstawnym.
Czasopismo: Jęz. Pol., R. 70 z. 3-4
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 114-123
Pełny tytuł czasop.: Język Polski
Język: POL

33/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Uwagi o formalnej definicji wypowiedzenia.
Czasopismo: Jęz. Pol., R. 70 z. 5
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 174-180
Pełny tytuł czasop.: Język Polski
Język: POL

34/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: O całostkach syntaktycznych typu "Jan też" we współczesnej polszczyźnie pisanej.
Czasopismo: Polonica, T. 15
Opis wydawn.: 1990
Opis fiz.: S. 69-78, wykr.
Pełny tytuł czasop.: Polonica
Język: POL

35/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Status gramatyczny tzw. przysłówków odprzymiotnikowych typu "duszno", "wolno", "nieprzyjemnie".
Czasopismo: Polonica, T. 14
Opis wydawn.: 1989
Opis fiz.: S. 183-191
Pełny tytuł czasop.: Polonica
Język: POL

36/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Formalnogramatyczny opis leksemów "to". 1: Słowo "to" w funkcji rzeczownika lub przymiotnika.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 29
Opis wydawn.: 1987
Opis fiz.: S. 27-41
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

37/37

Autor: Wiśniewski Marek
Tytuł: Status gramatyczny słowa temu.
Czasopismo: Polonica, T. 12
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 145-155, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Polonica
Język: POL