FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Post v žizni i tvorčestve Andreâ Murav'eva.

Tytuł równoległy: Fasting in the life and works of Andrey Muraviev.

Tytuł całości: Czas w kulturze rosyjskiej = Vremâ v russkoj kul'ture / pod red. Andrzej Dudka.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2019

Opis fizyczny: S. 89-99, streszcz. ang.

Seria: (Antropologia Kultury Rosyjskiej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Pielgrzymka do Ziemi Świętej jako doświadczenie religijne i temat utworu literackiego : (Podróż do Świętych miejsc w 1830 roku Andrzeja Murawjowa).

Tytuł równoległy: Pilgrimage to the Holy Land as a religious experience and theme of a literary work of art : (Andrey Muraviev's A journey to Holy places in 1830).

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 68 nr 3

Opis fizyczny: S. 457-468, streszcz. ang.

Uwagi: 10.24425/slo

Punktacja MNiSW: 40.000


3/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Andrzeja Murawjowa relacja o zejściu "Świętego Ognia".

Tytuł całości: Żywioły, motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce / pod red. Katarzyny Arciszewskiej i Urszuli Patockiej-Sigłowy.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 207-214

Punktacja MNiSW: 20.000


4/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Rosyjskie Wilno Andrzeja Murawjowa.

Tytuł równoległy: Andrey Muraviev's The Russian Vilnius.

Czasopismo: Acta Polono-Ruthenica

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 23 nr 3

Opis fizyczny: S. 45-57, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


5/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Iskandera pamiętnik ludzi i czasów : rozważania genologiczne.

Tytuł równoległy: Iskander's diary of people and times : genological reflections.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 67 nr 1

Opis fizyczny: S. 31-46, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


6/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Rosjanin w Wiecznym Mieście : (Listy rzymskie Andrzeja Murawjowa).

Tytuł równoległy: The Russian in the Eternal City : (Andrey Muravyov's Letters from Rome).

Tytuł całości: Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską, 30 lat toruńskiej rusycystyki / pod red. Bożeny Żejmo i Iwony Rzepnikowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 283-294, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Neapol i okolice, czyli Campania felix Andrzeja Murawjowa.

Tytuł równoległy: Naples and the surroundings, i.e. Andrey Muravyov's Campania felix.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 65 nr 2

Opis fizyczny: S. 299-311, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


8/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Krym jako miejsce pamięci indywidualnej i zbiorowej w twórczości Andrzeja Murawjowa.

Tytuł równoległy: Crimea as a place of individual and collective memory in the works of Andrei Muraviev.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 65 nr 3

Opis fizyczny: S. 491-507, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


9/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi (1847) / Mikołaj Gogol ; wstęp, przekład i przypisy Feliks Netz. Warszawa 2015.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 65 nr 3

Opis fizyczny: S. 625-627

Punktacja MNiSW: 12.000


10/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Hercen o wychowaniu do wolności.

Tytuł całości: Wolność w kulturze rosyjskiej, tom jubileuszowy poświęcony pani profesor Annie Raźny / pod red. Hanny Kowalskiej-Stus i Agaty Krzywdzińskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 151-158

Seria: (Prace Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Punktacja MNiSW: 5.000


11/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Andrzej Murawjow - "Pielgrzym urzeczony" na wschodzie i zachodzie.

Tytuł całości: Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny, konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Bydgoszcz, 18-20 września 2014 / [ed. curavit Eleonora Harendarska ; ed. Cezary Nelkowski].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2014

Opis fizyczny: S. 361-371

Seria: (Musica Antiqua Europa Orientalis. Acta Slavica ;17)

Punktacja MNiSW: 5.000


12/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Obraz Rosji mikołajowskiej w Pamiętnikach św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Czasopismo: Acta Polono-Ruthenica

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 71-85, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Dziecko wobec tajemnicy śmierci w Roku Pańskim Iwana Szmielowa.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 63 nr 3

Opis fizyczny: S. 419-433, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


14/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Gentilhomme russe et citoyen du monde : Aleksander Hercen wobec Europy.

Tytuł całości: Obrazy dookoła świata, postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk, Sylwii Kołos, Magdaleny Matei.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 111-121

Punktacja MNiSW: 5.000


15/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Modlitwa to duchowe oddychanie : św. Jan z Kronsztadu o roli rozmowy z Bogiem w życiu chrześcijanina.

Czasopismo: Studia Wschodniosłowiańskie

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 235-248, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/sw

Punktacja MNiSW: 8.000


16/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Międzykulturowe doświadczenia w kształtowaniu tożsamości Aleksandra Hercena.

Tytuł całości: Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Bydgoszcz, 13-14 września 2012 / [ed. Cezary Nelkowski].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2012

Opis fizyczny: S. 221-231, streszcz. ang.

Seria: (Musica Antiqua Europae Orientalis ;16)

Punktacja MNiSW: 5.000


17/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Aleksander Hercen i "La belle France".

Tytuł całości: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 59-72, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/44


Autorzy: Kościołek Anna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Motyw świątyni w twórczości Fiodora Dostojewskiego.

Tytuł całości: Fiodor Dostojewski i problemy kultury / pod red. Anny Raźny.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 226-237

Punktacja MNiSW: 5.000


19/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: O carstve nebesnom na zemle : model' ideal'nogo gosudarstva po N. Gogolû.

Tytuł całości: Russkij proekt ispravleniâ mira i hudožestvennoe tvorčestvo XIX-XX vekov / otv. red. N.V. Kovtun.

Adres wydawniczy: Moskva, Izdatel'stvo "Flinta", Izdatel'stvo "Nauka" : 2011

Opis fizyczny: S. 43-56

Punktacja MNiSW: 5.000


20/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Počemu rimskij konklav "šlëpnulsâ by" izbraniem kardinala Mečislava Ledohovskogo? Ob odnom epizode iz Dnevnika pisatelâ F. Dostoevskogo.

Tytuł całości: Russko-pol'skie âzykovye, literaturnye i kul'turnye kontakty = Rosyjsko-polskie kontakty językowe, literackie i kulturalne / red. Stefan Grzybowski, Wiktor Choriew, Mariusz Wołos.

Adres wydawniczy: Moskva, Kvadriga : 2011

Opis fizyczny: S. 180-188, streszcz. pol.


21/44


Autorzy: Burdziej Bogdan, Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Italia : inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich / pod red. Bogdana Burdzieja i Anny Kościołek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 250 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 7)


22/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: "Życie na ulicy", czyli Aleksander Hercen i Risorgimento.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 60-69, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Italia : inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich.

Punktacja MNiSW: 7.000


23/44


Autorzy: Burdziej Bogdan, Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Italia Słowian

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: 4-7, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich.


24/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Rzeczy minione i rozmyślania jako dialog Aleksandra Hercena z samym sobą i innymi.

Tytuł całości: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej / pod red. Andrzeja Dudka.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 315-322, streszcz. ros.


25/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: "Pomóż mojemu niedowiarstwu!" : kilka uwag na temat religijnego wymiaru poezji Iwana Aksakowa

Czasopismo: Rossica Lublinensia

Rocznik: 2009, 2010

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 115-121


26/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Ludowe tradycje związane ze świętami prawosławnymi w Roku Pańskim Iwana Szmielowa.

Tytuł całości: Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku / pod red. Iwony Rzepnikowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 163-171, streszcz. ros.


27/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Aleksander Hercen i "najpoetyczniejsza kraina na świecie".

Tytuł całości: Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk / [ed. Cezary Nelkowski].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2009

Opis fizyczny: S. 207-220, streszcz. ang.

Seria: (Musica Antiqua Europae Orientalis ;t. 15)


28/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Walka o pieniądze, czyli Aleksander Hercen i James Rothschild.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 149

Opis fizyczny: S. 59-66, streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: "Człowiek powinien być szlachetny" : kilka uwag o pragmatycznej antropologii Aleksandra Hercena.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 58 nr 3

Opis fizyczny: S. 279-292, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


30/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Gogolowskie "myślenie według wartości" : Biblia w prozie religijnej i listach pisarza.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Z. 12

Opis fizyczny: S. 19-28, streszcz. ros.


31/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Motywy kulinarne w twórczości Mikołaja Gogola.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia

Rocznik: 2007

Szczegóły: Z. 143

Opis fizyczny: S. 69-76, streszcz. ros.

Uwagi: Tytuł tomu : Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 7, cz. 1 / zespół red. Miłosz Bukwalt [et al.].

Punktacja MNiSW: 1.000


32/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Misterium paschalne w literaturze rosyjskiej.

Tytuł całości: Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian / [ed. Adam Bezwiński].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2006

Opis fizyczny: S. 187-193

Seria: (Musica Antiqua Europae Orientalis ;t. 14 nr 2)

Punktacja MNiSW: 6.000


33/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Fiodor Dostojewski - "literacki klasyk alkoholizmu".

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 55 nr 2

Opis fizyczny: S. 165-172, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


34/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Dostojewski o wychowaniu do wartości.

Tytuł całości: Opieka a edukacja, studia dedykowane profesorowi Marianowi Byblukowi z okazji 70. rocznicy urodzin / pod red. Piotra Petrykowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 85-94

Punktacja MNiSW: 6.000


35/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Wybrane fragmenty z korespondencji z przyjaciółmi : o ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 180 s., summ., rez.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.; indeks osób


36/44


Autorzy: Kościołek Anna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat związku poezji Ivana A. Bunina z psalmami.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 24 z. 1

Opis fizyczny: S. 57-69


37/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Motywy modlitewne w twórczości Dostojewskiego : szkic problemu.

Tytuł całości: Słowianie Wschodni, duchowość, kultura, język : księga referatów wygłoszonych na sesji jubileuszowej z okazji siedemdziesięciolecia urodzin profesora Ryszarda Łużnego i profesora Wiesława Witkowskiego, Kraków, 18-19 kwietnia 1997 / pod red. Anny Bolek, Danuty Piwowarskiej, Anny Raźny.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 1998

Opis fizyczny: S. 45-51

Seria: (Varia / Uniwersytet Jagielloński ;T. 383)


38/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Forum Rosjoznawcze, Toruń 16 maja 1997.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 47 nr 1

Opis fizyczny: S. 147-149

Uwagi: a


39/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: W stronę Rzymu : unia brzeska i jej skutki.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Rosjoznawcze

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 3

Opis fizyczny: S. 95-104, streszcz. fr.

Uwagi: Recenzja książki: Unia brzeska : geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Kraków 1994.

Uwagi: a


40/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Człowiek Ewangelii w "Dzienniku pisarza" Fiodora Dostojewskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: 70 s., streszcz. ros.


41/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Tajemnica ludzkiej rozporządzalności : (kilka uwag o modelu człowieka Ewangelii w "Dzienniku pisarza" Dostojewskiego).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Rosyjska

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 43-50, streszcz. ros.

Uwagi: a


42/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Włodzimierz Solowiow wobec historii / Grzegorz Przebinda. Kraków 1992.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Rosjoznawcze

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 1

Opis fizyczny: S. 87-88

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


43/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Dar wolności a teoria środowiska na podstawie "Dziennika pisarza" Fiodora Dostojewskiego

Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Opolski. Filologia Rosyjska

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 33

Opis fizyczny: S. 113-120

Uwagi: a


44/44


Autorzy: Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: "Stara Polska", czyli o jezuityzmie i spiskach klerykalnych.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 16

Opis fizyczny: S. 43-55

Uwagi: a