FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

prof. dr hab. Adam Dobaczewski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Powtórzenia wokół słówka nie.

Tytuł całości: Sens i konwencje w języku, studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu / pod red. Adama Dobaczewskiego, Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 71-82

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/24


Autorzy: Dobaczewski Adam, Sobotka Piotr, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich : od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 296 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 283-295.

Punktacja MNiSW: 100.000


3/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe : repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 284 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 263-276.

Punktacja MNiSW: 100.000


4/24


Autorzy: Dobaczewski Adam, Moroz Andrzej, Sobotka Piotr.

Tytuł oryginału: Sens i konwencje w języku : studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu / pod red. Adama Dobaczewskiego, Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 428 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Szeregowe repetycje czasowników w języku polskim.

Tytuł całości: Zbornik na trudovi od X makedonsko-polska naučna konferencija, (održana vo ramkite na Megunarodniot slavistički sobir na 15-16 juni 2017 g. vo Skopje) / urednik: Lidija Tanuševska.

Adres wydawniczy: Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij". Filološki fakultet "Blaže Koneski" : 2018

Opis fizyczny: S. 63-73, streszcz. ros.

Seria: (Folia Philologica Macedono-Polonica ;t. 9-10)

Uwagi: Bibliogr.


6/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Od regularnych powtórzeń do zleksykalizowanych reduplikacji : propozycja klasyfikacji tekstowych zjawisk repetycyjnych.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2017

Szczegóły: z. 9 (748)

Opis fizyczny: S. 63-75, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


7/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Prozodia układów repetycyjnych.

Tytuł całości: Sens i brzmienie = Meaning and sound / red. Magdalena Danielewiczowa, Joanna Bilińska, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zaucha.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 89-101, streszcz. ang.

Seria: (Prace Językoznawcze / Instytut Filologii Polskiej UKSW ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Układy typu Co fachowiec, to fachowiec, czyli jeszcze kilka słów o quasi-tautologiach.

Tytuł całości: Maiuscula linguistica, studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o. : 2014

Opis fizyczny: S. 69-76, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Jeszcze o dopowiedzeniach.

Tytuł całości: Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej / pod red. Krystyny Kleszczowej i Anny Szczepanek.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 125-132, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Układy repetycyjne na tle opozycji system : tekst.

Tytuł całości: Langue i parole, w stulecie śmierci Ferdinanda de Saussure'a : abstrakty konferencji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 23-25 maja 2013 roku / red. nauk. Piotr Sobotka.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio : 2013

Opis fizyczny: S. 92-94

Seria: (Symposia Linguistica Thorunensia ;2)

Uwagi: Bibliogr.


11/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: O współczesnej semantyce w ujęciu strukturalnym.

Tytuł całości: Metodologie językoznawstwa, ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych / pod red. Piotra Stalmaszczyka.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2013

Opis fizyczny: S. 71-82

Seria: (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego ;1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Repetycja składnika jako produkt operacji semantycznej.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 64 cz. 1

Opis fizyczny: S. 35-48, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


13/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Opinia dla Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Andrzejowi S. Bogusławskiemu.

Tytuł całości: Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu profesorowi Andrzejowi Bogusławskiemu, Toruń, 16 maja 2012 roku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 35-43


14/24


Autorzy: Chojak Jolanta, Dobaczewski Adam, Zaron Zofia.

Tytuł oryginału: Prace Filologiczne. T. 60 / red. nauk. tomu Jolanta Chojak, Adam Dobaczewski, Zofia Zaron.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2011

Opis fizyczny: 394 s.


15/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: O konstrukcjach typu Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2011

Szczegóły: z. 1 (680)

Opis fizyczny: S. 35-42, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


16/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Między semantyką a pragmatyką : o pewnych quasi-tautologicznych układach z jak.

Czasopismo: Prace Filologiczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 60

Opis fizyczny: S. 73-85, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


17/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Operacje iterujące w języku polskim : (wprowadzenie do opisu).

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2009

Szczegóły: z. 9 (668)

Opis fizyczny: S. 26-36, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


18/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Tzw. polska szkoła semantyczna a założenia strukturalizmu, czyli Ferdinand de Saussure redivivus.

Tytuł równoległy: The "polish school of semantics" and the assumptions of structuralism, or Ferdinand de Saussure redivivus .

Tytuł całości: Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku / pod red. Aleksandra Kiklewicza i Józefa Dębowskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 443-452, streszcz. ang.

Seria: (Język poza Granicami Języka ;[1])

Punktacja MNiSW: 7.000


19/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Przedmowa.

Tytuł całości: Studia nad współczesną polszczyzną, gramatyka, semantyka, pragmatyka / pod red. Adama Dobaczewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 7-8


20/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Studia nad współczesną polszczyzną : gramatyka, semantyka, pragmatyka / pod red. Adama Dobaczewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 316 s.

Uwagi: Bibliogr. przy pracach.

Punktacja MNiSW: 10.000


21/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: O pewnych konstrukcjach opartych na reiteracji.

Tytuł równoległy: On some constructions based on the reiteration.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 26-27

Opis fizyczny: S. 161-169, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


22/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Frazy przysłówkowe w zdaniach o percepcji wzrokowej : (na przykładzie zdań z jednostką ktoś/coś wygląda jakoś).

Tytuł całości: Przysłówki i przyimki, studia ze składni i semantyki języka polskiego / pod red. Macieja Grochowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 113-123

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


23/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Locative prepositional phrases in sentences with the verbs of visual perception.

Tytuł całości: Präpositionen im Polnischen, Beiträge zu einer gleichnamigen Tagung, Oldenburg, 8. bis 11. Februar 2000 / [hrsg. von] Gerd Hentschel; Thomas Menzel.

Adres wydawniczy: Oldenburg, Bis Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg : 2003

Opis fizyczny: S. 77-88

Seria: (Studia Slavica Oldenburgensia ;11)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


24/24


Autorzy: Dobaczewski Adam.

Tytuł oryginału: Etykiety kategoryzacyjne a rzeczywiste własności wyrażeń (na przykładzie polskiego patrzeć ).

Tytuł równoległy: Categorial labelling and true properties of linguistic expressions (with particular reference to Polish patrzeć ).

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 22-23

Opis fizyczny: S. 155-163, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000