FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Dorota Paśko-Koneczniak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Migranci wbrew swej woli : adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / Swietłana Mulina ; przeł. Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski. Warszawa 2017.

Czasopismo: Wrocławskie Studia Wschodnie

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 23

Opis fizyczny: S. 311-314

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.19195/1429-4168

Punktacja MNiSW: 5.000


2/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Zmiany w zakresie fleksji w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających na Suwalszczyźnie.

Tytuł równoległy: Changes in the area of inflection in the Russian dialect used by the Old Believers from the Suwałki region.

Tytuł całości: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 13 t. 2: Językoznawstwo, prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 / pod red. Zbigniewa Grenia.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2018

Opis fizyczny: S. 233-242, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Wstępne uwagi na temat akcentuacji w polskiej gwarze mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii.

Tytuł równoległy: Preliminary remarks on stress patterns in the Polish dialect used by the inhabitants of Vershina, a village in Siberia.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 40 z. 2

Opis fizyczny: S. 234-243, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 11.000


4/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Rola imiesłowów przysłówkowych uprzednich w wyrażaniu stosunków temporalnych w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w Polsce

Tytuł równoległy: The role of past adverbial participles in expressing temporal relationships in the Russian dialect used by the Old Believers living in Poland.

Czasopismo: Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 56

Opis fizyczny: S. 371-384, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26485/RKJ

Punktacja MNiSW: 8.000


5/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Dialektyzmy leksykalne w polskiej gwarze wsi Wierszyna na Syberii.

Tytuł całości: Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku / pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk : 2017

Opis fizyczny: S. 169-177, streszcz. ang.

Seria: (Dialektologia Słowiańska ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/50


Autorzy: Dembska Katarzyna, Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami / pod red. Katarzyny Dembskiej i Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 358 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Rosyjskie elementy składniowe w polskiej gwarze mieszkańców Wierszyny na Syberii.

Tytuł całości: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami / pod red. Katarzyny Dembskiej i Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 333-343, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Zapożyczenia z języka polskiego związane z wyglądem zewnętrznym, odzieżą i ozdobami w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z ośrodka suwalsko-augustowskiego.

Tytuł równoległy: Polish loan words related to physical appearance, clothes and ornaments in the Russian dialect used by the Old Believers from the Suwałki-Augustów region.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 66 nr 4

Opis fizyczny: S. 673-685, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


9/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Imiesłowy funkcjonujące w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających na Suwalszczyźnie.

Tytuł równoległy: Participle functioning in the Russian dialect of the Old Believers who live in the Suwałki region.

Czasopismo: Slavistica Vilnensis

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 62

Opis fizyczny: S. 173-188, streszcz. ang., lit.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15388/SlavViln

Punktacja MNiSW: 5.000


10/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Koncepcja Słownika zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego.

Tytuł całości: Słowiańskie słowniki gwarowe, tradycja i nowatorstwo / pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów : 2016

Opis fizyczny: S. 197-205, streszcz. ang.

Seria: (Dialektologia Słowiańska ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


11/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Wpływ języka otoczenia na gwary wyspowe (na przykładzie rosyjskich gwar staroobrzędowców w Polsce i Bułgarii).

Tytuł całości: System, tekst, człowiek, studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 269-280, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


12/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota, Ziółkowska-Mówka Magdalena, Grupa Magdalena, Grzybowski Stefan, Jaskólski Adam, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce : wybór tekstów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 283 s.

Uwagi: Tekst w j. pol. i ros.

Uwagi: Bibliogr. s. 33-35.

Punktacja MNiSW: 25.000


13/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 165 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Stan i perspektywy badań nad rosyjską gwarą staroobrzędowców mieszkających w Bułgarii.

Czasopismo: Zeszyty Łużyckie

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 333-342, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


15/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Predvaritel'nye zamečaniâ ob akcentuacii suŝestvitel'nyh v russkom govore staroobrâdcev, proživaûŝih v suval'sko-avgustovskom regione Pol'ši.

Tytuł całości: Rosja w dialogu kultur. T. 1 / pod red. Katarzyny Dembskiej i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 89-100, streszcz. ang., pol.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Recollections of the First World War by the Old Believers living in Poland.

Tytuł całości: World War I from local perspectives, history, literature and visual arts : Austria, Britain, Croatia, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Poland and the United States / eds.: Mirosława Buchholtz, Grzegorz Koneczniak.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang Edition : 2015

Opis fizyczny: S. 159-170, il.

Seria: (Dis/Continuities : Toruń studies in language, literature and culture ;vol. 12)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


17/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 39

Opis fizyczny: S. 186-197, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Pogranicza i kontakty językowe na obszarze bałtycko-słowiańskim / pod red. Zofii Sawaniewskiej-Mochowej i Anny Zielińskiej.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/abs

Punktacja MNiSW: 14.000


18/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Interferencje składniowe w gwarach wyspowych (na przykładzie rosyjskiej gwary staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii).

Tytuł równoległy: Syntactic interferences in isolated dialects (on the basis of the Russian dialect of the Suwałki-Augustów region Old Believers and the Polish dialect of the inhabitants of Vershina in Siberia).

Czasopismo: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 195-207, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sfps

Punktacja MNiSW: 14.000


19/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Rola języka jako wskaźnika tożsamości etnicznej staroobrzędowców mieszkających na Suwalszczyźnie.

Tytuł całości: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 3: Narracja i pamięć / pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk : 2014

Opis fizyczny: S. 367-375, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Wpływ języka bułgarskiego na rosyjską gwarę staroobrzędowców ze wsi Kazaszko : (analiza lingwistyczna wypowiedzi Fiewronii Kritskiej).

Tytuł całości: Staroobrzędowcy za granicą. 2: Historia, religia, język, kultura / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Wydawnicza EIKON : 2014

Opis fizyczny: S. 77-87, streszcz. ros., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota, Ziółkowska-Mówka Magdalena, Głuszkowski Michał, Grzybowski Stefan.

Tytuł oryginału: Staroobrzędowcy za granicą. 2: Historia, religia, język, kultura / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak, Magdaleny Ziółkowskiej-Mówki, Michała Głuszkowskiego i Stefana Grzybowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Wydawnicza EIKON : 2014

Opis fizyczny: 401 s., il.

Uwagi: Teksty w j. pol. i ros.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Białoruskie elementy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 207-218, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/abs

Punktacja MNiSW: 10.000


23/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Wpływ języka polskiego na idiomatykę rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie.

Tytuł całości: Dialog kultur, języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi = Dialog kul'tur : vostočnoslovânskie âazyki v kontakte s pol'skim i drugimi evropejs'kimi âzykami / red. nauk. Jolanta Mędelska, Elena Titarenko.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2013

Opis fizyczny: S. 49-57, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Funkcionirovanie administrativnoj i škol'noj terminologii v ruskom govore staroobrâdcev, proživaûŝih v Suval'sko-Avgustovskom regione Pol'ši.

Tytuł całości: Russkie staroobrâdcy, âzyk, kul'tura, istoriâ : sbornik statej k XV Meždunarodnomu s''ezdu slavistov / otv. red. L.L. Kasatkin.

Adres wydawniczy: Moskva, Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Russkogo Âzyka im. V. V. Vinogradova : 2013

Opis fizyczny: S. 390-400

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Problematyka akcentuacji w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców (region suwalsko-augustowski).

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 37

Opis fizyczny: S. 277-286, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/abs

Punktacja MNiSW: 10.000


26/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 528 s., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Osobliwości funkcjonowania gwar wyspowych : (na marginesie badań rosyjskiej gwary staroobrzędowców w ośrodku suwalsko-augustowskim i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii).

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 36

Opis fizyczny: S. 41-49, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


28/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Russkie staroobrâdcy na Dunae : formirovanie ètnokonfessional'noj obŝhosti v konce XVIII- pervoj polovinie XIX vv. Odessa, Izmail, Moskva 2010.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 61 nr 3

Opis fizyczny: S. 373-375

Punktacja MNiSW: 10.000


29/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Powiązania między językiem polskim a wyznaniem katolickim wśród bilingwalnej społeczności wierszynian na Syberii.

Tytuł całości: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 1: Wokół religii i jej języka / pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2011

Opis fizyczny: S. 113-120, il.; streszcz. ang.


30/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Pol'skij ostrovnoj govor žitelej der. Veršina v Sibiri.

Tytuł całości: Russko-pol'skie âzykovye, literaturnye i kul'turnye kontakty = Rosyjsko-polskie kontakty językowe, literackie i kulturalne / red. Stefan Grzybowski, Wiktor Choriew, Mariusz Wołos.

Adres wydawniczy: Moskva, Kvadriga : 2011

Opis fizyczny: S. 72-80, streszcz. pol.


31/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 224 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 203-218

Punktacja MNiSW: 20.000


32/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Wpływ języka rosyjskiego na zasób leksykalny polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 29-36, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


33/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Osobennosti akcentuacii v russkom govore staroobrâdcev, živuŝih v Pol'še.

Czasopismo: Lipovane : istoriâ i kul'tura russkih staroobrâdcev

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vyp. 8

Opis fizyczny: S. 198-200, tab.


34/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Dynamika zmian w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku suwalsko-augustowskim.

Czasopismo: Zeszyty Łużyckie

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 45

Opis fizyczny: S. 118-126, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie. Cz. 1 / red. Ignacy Doliński, Elżbieta Wrocławska

Punktacja MNiSW: 7.000


35/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Hybrydy językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku augustowskim.

Tytuł całości: Nowe języki, studia z zakresu kreolizacji języków i kultur / [kom. red. Waldemar Kuligowski, Olga Dyba, Magdalena Kwiecińska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze : 2010

Opis fizyczny: S. 95-102

Seria: (Prace Etnologiczne / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ;t. 23)


36/50


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota.

Tytuł oryginału: Variativnost' leksičeskih zaimstvovanij iz pol'skogo âzyka v russkom govore staroobrâdcev, proživaûŝih v Pol'še.

Tytuł całości: Razvite i variativnost' v sovremennom mire. 1 / otv. red. I.P. Kûl'moâ.

Adres wydawniczy: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus : 2010

Opis fizyczny: S. 193-203, streszcz. est.

Seria: (Humaniora. Lingua Russica. Lingvistika ;13)

Uwagi: Bibliogr.


37/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Adaptacja akcentuacyjna zapożyczeń z języka polskiego do rosyjskiej gwary staroobrzędowców w ośrodku augustowskim.

Tytuł całości: Staroobrzędowcy za granicą = Staroobrâdcy v zarubež'e = Old believers abroad / pod red. Michała Głuszkowskiego i Stefana Grzybowskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 181-188, streszcz. ros., ang.


38/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Leksykalne i syntaktyczne elementy rosyjskiej gwary w polszczyźnie staroobrzędowców z Gabowych Grądów i Boru.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 34

Opis fizyczny: S. 147-155, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


39/50


Autorzy: Brzykcy Jolanta, Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Międzynarodowa konferencja naukowa "Pol'sko-russkie âzykovye, literaturnye i kul'turnye kontakty", Moskwa, 18-19 maja 2009 roku.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 59 nr 4

Opis fizyczny: S. 571-573


40/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Wpływ języka polskiego na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców w ośrodku augustowskim

Czasopismo: Studia i Szkice Slawistyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 475-479, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Słowianie Wschodni na emigracji : literatura, kultura, język / pod red. Bronisława Kodzisa i Marii Giej.

Uwagi: Bibliogr.


41/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Wpływ rosyjskiej gwary na system fleksyjny polszczyzny staroobrzędowców w ośrodku augustowskim.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 4 nr 2

Opis fizyczny: S. 133-139, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: O kalkach słowotwórczych w polszczyźnie mieszkańców Wierszyny na Syberii.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 21-28, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o wpływie języka polskiego na składnię rosyjskiej gwary staroobrzędowców z Gabowych Grądów i z Boru.

Tytuł całości: Słowianie w Europie, historia, kultura, język. 3 / red. nauk. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Aleksander Wawrzyńczak, Bartosz Gołąbek.

Adres wydawniczy: Kraków, Collegium Columbinum : 2008

Opis fizyczny: S. 431-438, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


44/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Językowy stan rosyjskiej gwary staroobrzędowców w ośrodku augustowskim (wsie Bór i Gabowe Grądy).

Tytuł całości: Leksika podstandarta. T. 1: Problemy opisaniá razgovornoj reči / pod red. Anny Zyh i Margarity Nadel-Červinskoj.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 40-48, streszcz. ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 2502)

Punktacja MNiSW: 6.000


45/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Język staroobrzędowców z Gabowych Grądów i Boru : rosyjska gwara wyspowa czy polsko-rosyjska hybryda językowa?

Tytuł całości: Literatury i języki wschodniosłowiańskie, z perspektywy początku XXI wieku / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 319-324, streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 6.000


46/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Słowotwórcze kalki językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku augustowskim.

Tytuł całości: Słowotwórstwo i tekst / red. nauk. Viara Maldjieva i Zofia Rudnik-Karwatowa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2007

Opis fizyczny: S. 171-177, streszcz. ros.

Seria: (Prace Slawistyczne ;124)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


47/50


Autorzy: Grzybowski Stefan, Głuszkowski Michał, Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Funkcionirovanie russkogo ostrovnogo dialekta staroobrâdcev v Pol'še v usloviâh pol'sko-russkogo dwuâzyčiâ.

Tytuł całości: Aktual'nye problemy russkoj dialektologii, tezisy dokladov Meždunarodnoj konferencii, 23-25 oktâbrâ 2006 g. / red. kol. L.L. Kasatkin [et al.].

Adres wydawniczy: Moskva, Institut Russkogo Âzyka im. V.V. Vinogradova RAN : 2006

Opis fizyczny: S. 40-42


48/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Problem świadomości językowej w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z Gabowych Grądów i Boru.

Tytuł całości: Słowianie w Europie, historia, kultura, język. 2 / red. nauk. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Aleksander Wawrzyńczak, Władysław Marinczenko.

Adres wydawniczy: Kraków, Collegium Columbinum : 2005

Opis fizyczny: S. 361-368

Punktacja MNiSW: 6.000


49/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Gry językowe w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z Gabowych Grądów i Boru.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 10

Opis fizyczny: S. 157-162, streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 1.000


50/50


Autorzy: Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Vliânieto na polski âezik v''rhu govora na staroobrednicite ot avgustovskata oblast.

Czasopismo: Balkanistic Forum

Rocznik: 2005

Szczegóły: no. 1-3

Opis fizyczny: S. 310-314

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000