FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Learning is a constructive activity : on teaching languages : a lesson from Ernst von Glasersfeld.

Tytuł całości: Radikaler Konstruktivismus, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft : Ernst von Glasersfeld (1917-2010) / Hrsg.: Theo Hug, Josef Mitterer, Michael Schorner.

Adres wydawniczy: Innsbruck, Innsbruck University Press : 2019

Opis fizyczny: S. 111-122

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Zaskakujące pojęć wędrówki i związki : o kolektywie myślowym Ludwika Flecka i wspólnocie interpretacyjnej Stanleya Fisha.

Tytuł równoległy: Surprising peregrinations and relationships of concepts : on the thought collective of Ludwik Fleck and the interpretive community of Stanley Fish.

Czasopismo: Filozofia i Nauka : studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 7 cz. 2

Opis fizyczny: S. 305-317, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Filozofia w sukurs edukacji : o filozoficznych podstawach nauczania języka.

Czasopismo: Hybris

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 45

Opis fizyczny: S. 131-146, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Komunistyczna agitka czy jednak coś więcej? O powieści Brunona Jasieńskiego Palę Paryż.

Tytuł równoległy: A communist propaganda leaflet or something else? On Bruno Jasieński's Palę Paryż (I burn Paris).

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 110 z. 3

Opis fizyczny: S. 15-32, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/pl

Punktacja MNiSW: 70.000


5/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Myślę, więc czuję, dotykam, smakuję... : o myśleniu Pana Cogito : kilka refleksji epistemologicznych.

Tytuł równoległy: I think, therefore I feel, I touch, I taste... : some epistemological remarks on the thinking of Mister Cogito.

Czasopismo: Białostockie Studia Literaturoznawcze

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 12

Opis fizyczny: S. 21-39, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/bsl

Punktacja MNiSW: 9.000


6/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Bunt teorii przeciwko autorowi? O Ingardenie wbrew Ingardenowi : eksperyment myślowy.

Tytuł całości: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle), prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 107-123

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Punktacja MNiSW: 20.000


7/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: On the non-dualizing rhetoric : some preliminary remarks.

Tytuł całości: Realism, relativism, constructivism, proceedings of the 38th International Wittgenstein Symposium in Kirchberg / ed. by Christian Kanzian [et al.].

Adres wydawniczy: Berlin, De Gruyter : 2017

Opis fizyczny: S. 17-29

Seria: (Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series ;vol. 24)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/48


Autorzy: Cyzman Marzenna, Skubaczewska-Pniewska Anna, Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle) : prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 505, [1] s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/48


Autorzy: Bohuszewicz Paweł, Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Konstruktywizm w literaturoznawstwie / pod red. Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 239 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 19)

Uwagi: Bibliogr. przy art.


10/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Po "tamtej stronie" interpretacji : koncepcja interpretacji Ernsta von Glasersfelda i Josefa Mitterera.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 73-86, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


11/48


Autorzy: Cyzman Marzenna, Mitterer Josef.

Tytuł oryginału: Sukces w filozofii to dzieło przypadku : wywiad z Josefem Mittererem.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 221-223

Uwagi: 10.12775/LC


12/48


Autorzy: Cyzman Marzenna, Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Wokół pojęcia konstruktywizmu.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 7-14, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Konstruktywizm w literaturoznawstwie / pod redakcją Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


13/48


Autorzy: Bohuszewicz Paweł, Cyzman Marzenna, Dąbrówka Andrzej, Markiewka Tomasz Szymon, Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dyskusja wokół tekstu Andrzeja Dąbrówki Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 211-219

Uwagi: 10.12775/LC


14/48


Autorzy: Kubicka Emilia, Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Seria "Czytaj po polsku" : ikony literatury polskiej?

Tytuł całości: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 3 / pod red. Emilii Kubickiej, Aleksandry Walkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 173-191

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Nieznośna płynność rzeczy : dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 424 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 385-415.

Punktacja MNiSW: 25.000


16/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Filozofia zmiany - zmiana w filozofii : uwagi o nie-dualizującej filozofii Josefa Mitterera.

Czasopismo: Hybris

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 28

Opis fizyczny: S. 174-191, streszcz. ang.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


17/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Jak radykalna może być radykalna koncepcja interpretacji? O nie-dualizującym modelu interpretacji Josefa Mitterera.

Tytuł równoległy: How radical may be the radical concept of interpretation? On the non-dualizing model of interpretation by Josef Mitterer.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (23)

Opis fizyczny: S. 1-14, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843860PK

Punktacja MNiSW: 14.000


18/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: "Is There a Problem about Fictional Discourse"? J. Searle vs. R. Rorty.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 71 nr 4

Opis fizyczny: S. 63-76, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


19/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Beyond objectiveness : non-dualism and fiction.

Czasopismo: Constructivist Foundations

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 8 no. 2

Opis fizyczny: S. 173-182

Punktacja MNiSW: 4.000


20/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Ile jest Fisha w Fishu? Pytania na marginesie Stanleya Fisha "Profesjonalnej poprawności".

Tytuł równoległy: How much Fish in Fish? Questions on the margins of Stanley Fish's "Professional Correctness".

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 5 (143)

Opis fizyczny: S. 293-310, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


21/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: O budowaniu i funkcjonalizowaniu przestrzeni w Poematach starowarszawskich Wiktora Gomulickiego.

Tytuł całości: Wiktor Gomulicki znany i nieznany / pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 41-60

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 2.500


22/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Serbska poezja w świetle językoznawstwa, czyli przeklęte problemy literaturoznawstwa raz jeszcze... : uwagi o książce Miloslava Ž. Čarkicia On poetic language.

Czasopismo: Przegląd Wschodnioeuropejski

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 529-537

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


23/48


Autorzy: Cyzman Marzenna, Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: How to do Austin with Derrida and Fish? : O Fisha i Derridy lekturze Austina.

Tytuł całości: Semantyka a pragmatyka, spór o pierwszeństwo. Cz. 1: Aspekty lingwistyczno-semiotyczne / red. nauk. Aleksandra Kiklewicza.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Centrum Badań Europy Wschodniej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2011

Opis fizyczny: S. 111-124

Seria: (Język poza Granicami Języka ;2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/48


Autorzy: Cyzman Marzenna, Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Teoria literatury w świetle językoznawstwa : zbiór studiów / pod red. Marzenny Cyzman i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 291 s.

Uwagi: Indeks

Punktacja MNiSW: 5.000


25/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: "Lying, poets tell the truth..." : The logical status of fictional discourse by John Searle - a still possible solution to an old problem?

Czasopismo: Logic and Logical Philosophy

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 20 no. 4

Opis fizyczny: S. 317-326

Punktacja MNiSW: 12.000


26/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Czego jeszcze nie wiemy o nauczaniu literatury polskiej? Tekst literacki na lekcji języka polskiego jako obcego.

Czasopismo: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 4 (56)

Opis fizyczny: S. 91-101, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


27/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Postać w dziele literackim z perspektywy jej ontologii.

Tytuł całości: Esencja człowieczeństwa, prawda ludzka a cywilizacja / red. nauk. Halina Romanowska-Łakomy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury : 2010

Opis fizyczny: S. 295-306


28/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Miasto w dziele literackim : o sposobie istnienia i funkcjonalizacji nazw miasta w tekście literackim : szkic metodologiczny.

Tytuł całości: Miasto w perspektywie onomastyki i historii / pod red. Ireny Sarnowskiej-Giefing i Magdaleny Graf.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 2010

Opis fizyczny: S. 437-445, streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ;t. 56)


29/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Co słychać u Kopernika? Po polsku w Toruniu : projekt nowego podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Tytuł całości: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego / pod red. Karoliny Bireckiej, Katarzyny Taczyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 127-139, tab.


30/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Miejsce tekstu głosowo interpretowanego : o relacji między tekstem dzieła literackiego, jego konkretyzacją estetyczną i głosową interpretacją.

Tytuł całości: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. 3 / pod red. Władysława Sawryckiego [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Mado : 2010

Opis fizyczny: S. 25-34


31/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Osobowa nazwa własna w tekście literackim : wybrane problemy semantyczne i stylistyczne (na przykładzie "Końskiego nazwiska" Antoniego Czechowa).

Tytuł całości: Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu / pod red. Anny Ginter.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 111-120


32/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Ingardenowska teoria imion własnych w świetle sporu o ich semantykę.

Czasopismo: Principia

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 53

Opis fizyczny: S. 203-215

Punktacja MNiSW: 10.000


33/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: O poetyce kulturowej z perspektywy filologicznej.

Tytuł całości: Kultura w nauce o literaturze, praca zbiorowa / pod red. Bogdana Balickiego, Bartosza Ryża i Emila Szczerbuka.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : 2009

Opis fizyczny: S. 49-59

Seria: (Wiedza o Literaturze z Punktu Widzenia Obserwatora ;4)
Seria: (Beihefte zum Orbis Linguarum ;Bd. 93)


34/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Sitowie Juliana Tuwima : o ontologicznym uwikłaniu poezji świadomej siebie.

Tytuł całości: Poezja świadoma siebie, interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 125-136


35/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Osobowe nazwy własne w dziele literackim z perspektywy jego ontologii.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 296 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr., Indeks osobowy

Punktacja MNiSW: 24.000


36/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: O (nie)możliwości zastosowania ingardenowskiej koncepcji składników znaczenia nazwy do badania postaci literackiej.

Czasopismo: Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 17-25


37/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: O nazwach własnych przejętych z porządku innego dzieła literackiego : od języka do ontologii.

Tytuł całości: Aluzja literacka, teoria, interpretacje, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 101-114

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 1.000


38/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Z filozofii nazw własnych... : spór o teorię literackich imion własnych.

Tytuł całości: Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2 / pod red. Marzenny Cyzman i Katarzyny Szostakowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 23-36

Punktacja MNiSW: 6.000


39/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Wiersz do czytania czy wiersz do mówienia? O głosowej interpretacji współczesnego wiersza wolnego.

Tytuł całości: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. 2 / pod red. Katarzyny Lange, Władysława Sawryckiego i Pawła Tańskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 28-39

Punktacja MNiSW: 6.000


40/48


Autorzy: Cyzman Marzenna, Szostakowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2 / pod red. Marzenny Cyzman i Katarzyny Szostakowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 223 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


41/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Hanny Malewskiej LLW, czyli co się może wydarzyć jutro.

Tytuł całości: Polska literatura fantastyczna, interpretacje / pod red. Andrzeja Stoffa i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 239-255

Punktacja MNiSW: 6.000


42/48


Autorzy: Cyzman Marzenna, Szostakowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Z filozoficznych inspiracji literatury : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Doktorantów, 21-22 października 2004, Toruń / oprac. przez Marzennę Cyzman i Katarzynę Szostakowską.

Adres wydawniczy: Toruń, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 261 s.


43/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Czy filozofia języka jest szansą dla teorii literatury? Wokół teorii literatury jako aktu mowy (wstępne rozpoznanie problemu).

Tytuł całości: Z filozoficznych inspiracji literatury, materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Doktorantów, 21-22 października 2004, Toruń / oprac. przez Marzennę Cyzman i Katarzynę Szostakowską.

Adres wydawniczy: Toruń, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 35-44

Punktacja MNiSW: 6.000


44/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Pojęcie kompozycji w lingwistyce tekstu.

Tytuł całości: Kompozycja dzieła literackiego / pod red. Andrzeja Stoffa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 83-103

Punktacja MNiSW: 4.000


45/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Głosowa interpretacja tekstu a problem jego spójności i delimitacji.

Tytuł całości: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego / pod red. Katarzyny Lange, Władysława Sawryckiego i Pawła Tańskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2004

Opis fizyczny: S. 45-60

Punktacja MNiSW: 4.000


46/48


Autorzy: Stoff Andrzej, Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Z teorii dzieła literackiego / pod red. Andrzeja Stoffa i Marzenny Cyzman.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 244 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


47/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Istota referencji literackiej : klasyfikacja typów jednostkowo określonych wyrażeń odnoszących w dziele literackim i analiza mechanizmu ich referencji.

Tytuł całości: Z teorii dzieła literackiego / pod red. Andrzeja Stoffa i Marzenny Cyzman.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 57-119

Punktacja MNiSW: 4.000


48/48


Autorzy: Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Pojęcie referencji w lingwistyce i teorii literatury jako aktu mowy.

Tytuł równoległy: The notion of reference in linguistics and the theory of literature as the act of speech.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 59

Opis fizyczny: S. 129-153, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000