FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Zajazd jako miejsce straszne w literaturze oświecenia.

Tytuł równoległy: An inn as a frightening place in the literature of enlightenment.

Tytuł całości: Rzeczpospolita domów. 5: Karczmy, zajazdy, gospody... / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2019

Opis fizyczny: S. 142-152, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "Bracia Słowianie" w literaturze polskiej pierwszej połowy XIX wieku : rękopis z roku 1842.

Tytuł równoległy: Brothers Slavs in Polish literature of the first part of the 19th century : "Rękopis z 1842 roku".

Czasopismo: Nová Filologická Revue

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 11 č. 2

Opis fizyczny: S. 41-53, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Wypełnianie szczeliny? O perspektywie feministycznej w refleksji literaturoznawczej nad polskim oświeceniem.

Tytuł równoległy: Filling the gap? The feminist perspective in the literary reflection on Polish Enlightenment.

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 67 z. 1

Opis fizyczny: S. 9-24, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18290/rh

Punktacja MNiSW: 70.000


4/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "Dubeltowy" wizerunek pamiętnikarza.

Czasopismo: Wiek Oświecenia

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 285-294

Uwagi: Recenzja książki: Konspiracja wyobraźni : studium o pamiętnikach Jana Kilińskiego / Jacek Głażewski. Warszawa 2017.


5/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Odnajdywanie kobiecej tożsamości.

Czasopismo: Wiek Oświecenia

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 240-249

Uwagi: Recenzja książki: Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku : perspektywa kobieca / Agnieszka Jakuboszczak. Poznań 2016.


6/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Jasnowidzenie i "wpływ magnetyczny" jako źródło fascynacji i motyw literacki w późnym oświeceniu.

Tytuł całości: Oświecenie nieoświecone, człowiek, natura i magia / pod red. Danuty Kowalewskiej, Agaty Roćko i Filipa Wolańskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : 2018

Opis fizyczny: S. 183-199, il.

Seria: (Silva Rerum / Muzeum Pałac w Wilanowie)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/86


Autorzy: Kowalewska Danuta, Roćko Agata, Wolański Filip.

Tytuł oryginału: Oświecenie nieoświecone : człowiek, natura i magia / pod red. Danuty Kowalewskiej, Agaty Roćko i Filipa Wolańskiego.

Tytuł równoległy: The unenlightened Enlightenment : man, nature and magic.

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : 2018

Opis fizyczny: 462 s., il.; streszcz. ang., fr.

Seria: (Silva Rerum / Muzeum Pałac w Wilanowie)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Unenlightened Enlightenment.

Czasopismo: Cornova (Praha)

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 8 č. 1

Opis fizyczny: S. 121-122


9/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Trucizny, trucicielki i truciciele : medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów / red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk, Roksana Wilczyńska. Bydgoszcz 2017.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 46

Opis fizyczny: S. 185-192

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/KLIO

Punktacja MNiSW: 3.250


10/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Skarga nieszczęśliwego męża : Wezyr Gijafar do Haruna al-Raszid.

Tytuł całości: Czytanie Karpińskiego. 1 / pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN : 2017

Opis fizyczny: S. 72-93, streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Negatywny stereotyp niewiasty w literaturze polskiego oświecenia : wybrane przykłady.

Tytuł całości: Kądziel, kołyska, łoże, atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów / red. nauk. Anetta Głowacka-Penczyńska, Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Monika Opioła-Cegiełka.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2017

Opis fizyczny: S. 77-88, streszcz. ang.

Seria: (Historie Nieobojętne ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 20.000


12/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Baby, wiedźmy, czarownice : kobiety magiczne w literaturze dawnej.

Tytuł całości: Kobieta w kulturze i literaturze, od antyku po XXI wiek / praca pod red. nauk. Moniki Malinowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 99-112, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Sława Agnieszki Truskolaskiej w Warszawie.

Tytuł całości: Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku / pod red. Agaty Roćko i Magdaleny Górskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie : 2017

Opis fizyczny: S. 357-380, il.

Seria: (Silva Rerum / Muzeum Pałac w Wilanowie)

Punktacja MNiSW: 20.000


14/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "[...] należy ich wystawiać za wzór do naśladowania" : postać aktora w Dziejach Teatru Narodowego Wojciecha Bogusławskiego.

Tytuł równoległy: "[...] they should be exposed as a model to be imitated" : the character of actor in The history of the National Theatre by Wojciech Bogusławski.

Tytuł całości: Wzorce osobowe w dawnej literaturze i kulturze polskiej / pod red. Bernadetty M.Puchalskiej-Dąbrowskiej i Elżbiety A. Jurkowskiej.

Adres wydawniczy: Białystok, Uniwersytet w Białymstoku : 2017

Opis fizyczny: S. 311-330, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "Już nie wieśniaczka, ale elegantka" : przestrzenie miejskie w Malwinie Marii Wirtemberskiej.

Tytuł całości: Antropologia kultury mieszczańskiej / pod red. Joanny Ławnikowskiej-Koper i Lucyny Rożek.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza : 2016

Opis fizyczny: S. 221-232, streszcz. niem., ang.

Seria: (Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Prace Interdyscyplinarne ;t. 9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: O skutkach pewnego buntu w pszczelim ulu : Pszczoły.

Tytuł całości: Czytanie Trembeckiego. 1 / pod red. Jerzego Snopka, Wojciecha Kaliszewskiego i Bożeny Mazurkowej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN : 2016

Opis fizyczny: S. 91-109, streszcz. fr.

Seria: (Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia ;4/1)

Punktacja MNiSW: 5.000


17/86


Autorzy: Kowalewska Danuta, Kącka Eliza.

Tytuł oryginału: Bajka.

Tytuł całości: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918, pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje. T. 1: A-M / red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytut Badań Literackich PAN : 2016

Opis fizyczny: S. 44-56

Seria: (Vademecum Humanisty)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Satyra.

Tytuł całości: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918, pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje. T. 2: N-Z / red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytut Badań Literackich PAN : 2016

Opis fizyczny: S. 531-542

Seria: (Vademecum Humanisty)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


19/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Czarownica w literaturze polskiego oświecenia : stereotyp i płeć.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 34 nr 4

Opis fizyczny: S. 53-67, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1505-9057

Punktacja MNiSW: 12.000


20/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Czary i czarownice w Diable w swojej postaci Jana Bohomolca.

Tytuł całości: Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci, studia przypadków / red. nauk. Joanna Pietrzak-Thébault, Łukasz Cybulski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 231-244

Punktacja MNiSW: 5.000


21/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Poeta, kobieta i gwiazdy : Do astronoma.

Tytuł całości: Czytanie Naruszewicza. 2 / pod red. Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN : 2015

Opis fizyczny: S. 349-361, streszcz. fr.

Seria: (Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia ;3/2)

Punktacja MNiSW: 5.000


22/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Literackie i artystyczne konteksty miłości i erotyki / red. nauk. Weronika Pawlik-Kwaśniewska, Dominika Dźwinel.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2015

Opis fizyczny: S. 7-11


23/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Szlachcic mieszczaninem : domus urbanus w literaturze oświecenia.

Tytuł całości: Rzeczpospolita domów. 4: Domy miejskie / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2015

Opis fizyczny: S. 268-282, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: O diable, magii i czarach w osiemnastym wieku.

Czasopismo: Wiek Oświecenia

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 467-476

Uwagi: Recenzja książki: "Między łacnowiernością i niewiernością" : diabeł, magia i czary w "Nowych Atenach" i "Diable w swojej postaci" / Bartosz Marcińczak. Warszawa 2014.

Punktacja MNiSW: 12.000


25/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Senna wizja poety : Do Dulfusa.

Tytuł całości: Czytanie Krasickiego / pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Romana Doktóra, Bożeny Mazurkowej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN : 2014

Opis fizyczny: S. 273-292, streszcz. fr.

Seria: (Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 5.000


26/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Literatura dokumentu osobistego jako forma przywoływania pamięci.

Tytuł całości: Inspiracje pedagogią freinetowską. T. 1: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz / pod red. Aleksandry Semenowicz, Hanny Solarczyk, Agaty Szwech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 333-346

Punktacja MNiSW: 5.000


27/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Motywy wróżebne w poezji okolicznościowej XVIII wieku.

Tytuł całości: Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830, w kręgu spraw prywatnych i środowiskowych / pod red. Marka Nalepy, Grzegorza Trościńskiego, Romana Magrysia.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 312-326, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


28/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Filozof i święci : problemy oświeceniowej hagiografii.

Tytuł całości: Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny, konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Bydgoszcz, 18-20 września 2014 / [ed. curavit Eleonora Harendarska ; ed. Cezary Nelkowski].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2014

Opis fizyczny: S. 253-263, streszcz. ang.

Seria: (Musica Antiqua Europa Orientalis. Acta Slavica ;17)

Punktacja MNiSW: 5.000


29/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Rex et Patria : temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia / Bogusław Pfeiffer ; pod red. Aleksandry Oszczędy. Warszawa 2012.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 28

Opis fizyczny: S. 222-228

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


30/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Sposoby widzenia : optyka w służbie oświeceniowego racjonalisty.

Czasopismo: Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

Rocznik: 2014

Szczegóły: Ser. 20

Opis fizyczny: S. 29-40, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: W soczewce : wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku / red. Agnieszka Bąbel [et al.].

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


31/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Wizyty gości z zaświatów w refleksji teoretycznej oświeconych.

Tytuł całości: Codzienność i niecodzienność oświeconych. 1: Przyjemności, pasje i upodobania / pod red. Bożeny Mazurkowej ; z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 77-87

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3061)

Punktacja MNiSW: 5.000


32/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: O gospodarstwie od kuchni : wokół Dykcjonarzyka ekonomicznego Stanisława Doliwy Starzyńskiego.

Tytuł całości: Europejski wiek osiemnasty, uniwersalizm myśli, różnorodność dróg : studia i materiały / pod red. Marka Dębowskiego, Anny Grześkowiak-Krwawicz i Michała Zwierzykowskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana : 2013

Opis fizyczny: S. 151-160

Punktacja MNiSW: 5.000


33/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Toruńskie i gdańskie kalendarze Pawła Patera.

Tytuł całości: Kalendarze staropolskie / pod red. Iwony M. Dackiej-Górzyńskiej i Joanny Partyki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2013

Opis fizyczny: S. 169-181

Seria: (Staropolskie Teksty Paraliterackie)

Punktacja MNiSW: 5.000


34/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Nadzieja zrozpaczonego poety, czyli jeszcze Polska nie umarła : Tren XII. Do nadziei Józefa Morelowskiego.

Tytuł całości: Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego / pod red. Ireny Kadulskiej, Piotra Kąkola i Józefa Włodarskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 103-116

Punktacja MNiSW: 5.000


35/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Rewolucyjnie o "Polskiej Rewolucji"?

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 25

Opis fizyczny: S. 277-287

Uwagi: Rec. książki: Polska rewolucja a Kościół katolicki : 1788-1792 / Richard Butterwick ; przekł. z jęz. ang. Marek Ugniewski. Kraków 2012.

Punktacja MNiSW: 8.000


36/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Weksle prawdy i nieprawdy : studia literackie o książce oświeceniowej / Bożena Mazurkowa. Warszawa 2011.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 25

Opis fizyczny: S. 321-324

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


37/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Stultorum plena sunt omnia : głupców pełno wszędzie?

Czasopismo: Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

Rocznik: 2013

Szczegóły: Ser. 19

Opis fizyczny: S. 407-413

Uwagi: Recenzja książki: Na tropie głupoty : charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia / Agnieszka Maria Kobrzycka. Warszawa 2013.

Punktacja MNiSW: 4.000


38/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Diabeł w swojej postaci Jana Bohomolca : obraz kultur pozaeuropejskich i współczesna paralela.

Czasopismo: Prace Polonistyczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: Ser. 68

Opis fizyczny: S. 43-62, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Kazimierz Brodziński w świetle utworów późnych.

Czasopismo: Wiek Oświecenia

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 399-404

Uwagi: Recenzja książki: ...jest to głos Ojczyzny z jej serca i ducha wydobyty : o późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego / Magdalena Patro-Kucab. Rzeszów 2011.

Punktacja MNiSW: 10.000


40/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Wokół Mazurka pobratymczego Stanisława Doliwy Starzyńskiego : idee słowianofilskie w literaturze późnego oświecenia.

Tytuł całości: Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Bydgoszcz, 13-14 września 2012 / [ed. Cezary Nelkowski].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska : 2012

Opis fizyczny: S. 159-166, streszcz. ang.

Seria: (Musica Antiqua Europae Orientalis ;16)


41/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Pan Cogito i magia magii.

Tytuł całości: Między nami a światłem, Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta : szkice / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Józefa Marii Ruszara i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk : 2012

Opis fizyczny: S. 335-346

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Punktacja MNiSW: 5.000


42/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Zachodnioeuropejskie piśmiennictwo demonologiczne w Diable w swojej postaci Jana Bohomolca.

Tytuł całości: Sarmackie theatrum. T. 6: Między tekstami / pod red. Marioli Jarczykowej i Anny Sitkowej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 147-165, streszcz. fr., ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 2993)

Punktacja MNiSW: 5.000


43/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "I bielszej nogi nikt w niej nie umyje..." : biel w twórczości Franciszka Karpińskiego.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: S. 133-139, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kolor w literaturze / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk

Punktacja MNiSW: 7.000


44/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "Oto jest Paryż, oto jest ten wir bezdenny..." : obraz Zachodu w korespondencji Stanisława Doliwy Starzyńskiego z lat 1825-1847.

Tytuł całości: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2: Stulecia XVIII-XIX / red. Piotr Borek, Marceli Olma.

Adres wydawniczy: Kraków, Collegium Columbinum : 2011

Opis fizyczny: S. 115-132

Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ;nr 97)

Punktacja MNiSW: 5.000


45/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Cóż za kraina?/ Powszechne milczenie" : silence as a metaphor of calamity in the poetry of the Polish enlightenment period.

Czasopismo: IberoSlavica

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 49-55

Uwagi: Tyt. tomu: Iberian and Slavonic perspectives on silence / red.: Z. Timenova-Valtcheva.


46/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Motywy ezoteryczne w twórczości Antoniego Czechowa : Grzęzawisko.

Tytuł całości: Czechow współcześnie / pod red. Ryszarda Strzeleckiego i Gerarda Guźlaka.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 67-80, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


47/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Mapa serca i mapa dłoni : "Chiromancja".

Tytuł całości: Czytanie Kniaźnina / pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2010

Opis fizyczny: S. 49-58, streszcz. fr.

Seria: (Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia)


48/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Sentymentalne chaty i rokokowe chatki.

Tytuł całości: Rzeczpospolita domów. 2: Chaty / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2010

Opis fizyczny: S. 142-153, streszcz. ang.


49/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "Prawdziwy Europejczyk" czy zarażony cudzoziemszczyzną "kawaler modny"? : O niektórych konsekwencjach podróży edukacyjnych w XVIII wieku

Tytuł całości: Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś / pod red. Władysława Sawryckiego, Elżbiety Kruszyńskiej, Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 251-263


50/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Adam Naruszewicz, Zabawa moja

Tytuł całości: Poezja świadoma siebie, interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 47-56


51/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 393, [1] s., il.; streszcz. ang., fr.

Uwagi: Bibliogr. s. [357]-371

Punktacja MNiSW: 24.000


52/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Do mego cenzora : Stanisława Starzyńskiego potyczki z zoilami.

Czasopismo: Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

Rocznik: 2009

Szczegóły: Ser. 15

Opis fizyczny: S. 111-123

Punktacja MNiSW: 4.000


53/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Satyryczne funkcje rekwizytów magicznych.

Tytuł całości: Krzywe zwierciadło na gościńcu, literacka satyra, karykatura, groteska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2008

Opis fizyczny: S. 243-256

Seria: (Napis ;14)

Uwagi: Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej.

Punktacja MNiSW: 7.000


54/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "Jak mocno strzec się potrzeba zwodzących pozorów" : zamki i duchy mniemane.

Tytuł całości: Rzeczpospolita domów. 1: Zamki, dworki i pałace / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2008

Opis fizyczny: S. 147-158

Punktacja MNiSW: 7.000


55/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Czarcie tropy w Zaklętym dworze Walerego Łozińskiego.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 52 nr 1

Opis fizyczny: S. 11-18, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


56/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Barokowe epitalamium śląskie : kobieta, małżeństwo, rodzina / Beata Stuchlik-Surowiak. Katowice 2007.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 10 z. 2

Opis fizyczny: S. 185-197

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


57/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Świat czarów i demonów : w Dolinie Issy Czesława Miłosza wobec tradycji przedromantycznej.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 51 nr 2

Opis fizyczny: S. 29-38, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


58/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Z kalendarzem każdego dnia : porady i informacje w almanachach Pawła Patera z lat 1715-1721.

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, radości i troski dnia codziennego : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 64-74

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 231)

Punktacja MNiSW: 6.000


59/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Małżeństwa z kalendarza : astrologia wróżebna w oświeceniu.

Tytuł całości: Poezja i astronomia / pod red. Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz-Sojak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 249-263

Punktacja MNiSW: 6.000


60/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Filozof w magicznym świecie : wokół Diabła w swojej postaci Jana Bohomolca.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe WSHE / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Seria A: Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 21 z.5

Opis fizyczny: S. 147-157, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


61/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Żydzi i kwestia żydowska w twórczości prozatorskiej Stanisława Doliwy Starzyńskiego.

Tytuł całości: Problematyka żydowska w romantyzmie polskim, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Fabianowskiego i Marii Makaruk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 67-83

Seria: (Z Prac Zakładu Romantyzmu ;2)

Punktacja MNiSW: 6.000


62/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Stanisław Doliwa Starzyński jako adaptor Grillparzera i Müllnera.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe WSHE / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Seria A: Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 17 z. 4

Opis fizyczny: S. 29-40

Punktacja MNiSW: 1.000


63/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Starzyński (Starzeński) Stanisław h. Doliwa, pseud. Stach z Zamiechowa, Podolanin, Walodos (1784-1851), poeta, dramatopisarz, tłumacz, prozaik.

Tytuł całości: Polski słownik biograficzny. T. 42.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności : 2004

Opis fizyczny: S. 477-480

Uwagi: Bibliogr


64/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Literatura i książka.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 11 nr 1

Opis fizyczny: S. 211-225

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


65/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Nawiedzony zamek : motywy gotyckie w "Matce rodu Dobratyńskich" Stanisława Doliwy Starzyńskiego

Tytuł całości: Gotycyzm i groza w kulturze / pod red. Grzegorza Gazdy, Agnieszki Izdebskiej, Jarosława Płuciennika

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2003

Opis fizyczny: S. 101-108

Punktacja MNiSW: 4.000


66/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Listy Stanisława Doliwy Starzyńskiego : epistolarny autoportret "polskiego Bérangera"?

Tytuł całości: W kręgu folkloru, literatury i języka, prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Marii Jakitowicz i Violetty Wróblewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 173-182

Punktacja MNiSW: 4.000


67/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Piórowe wojny. Polemiki literackie polskiego oświecenia / Agnieszka Kwiatkowska. Poznań 2001.

Czasopismo: Wiek Oświecenia

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 216-218

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


68/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Samuel ze Skrzypny Twardowski jako poeta wzorcowy : miejsce staropolskiego pisarza w poglądach oświeconych.

Tytuł równoległy: Samuel of Skrzypna Twardowski as a model poet : the place of the old polish writer in the views of the enlightenment.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe WSHE / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Seria A: Nauki Humanistyczne i Społeczne

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 13 z. 3

Opis fizyczny: S. 23-34


69/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Poetyckie spotkanie z historią : legenda Naczelnika w "Dumie historycznej o Tadeuszu Kościuszce przed jego śmiercią napisanej" Stanisława Doliwy Starzyńskiego.

Tytuł całości: Opis wiersza, analizy i interpretacje liryki polskiej / pod red. Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 17-31

Punktacja MNiSW: 4.000


70/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Zagadnienie "dobrego gustu" w dyskusjach teoretycznych i praktyce literackiej polskiego oświecenia.

Tytuł całości: Rozważania o smaku artystycznym, studia / red. Józef Poklewski, Tomasz de Rosset.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 169-183

Punktacja MNiSW: 4.000


71/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "Godny względów potomności" : recepcja twórczości Samuela Twardowskiego w kulturze polskiego oświecenia.

Tytuł całości: Wielkopolski Maro, Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie / pod red. Katarzyny Meller i Jacka Kowalskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydaw. Poznańskie Studia Polonistyczne : 2002

Opis fizyczny: S. 441-452

Seria: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ;T. 34)

Punktacja MNiSW: 4.000


72/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku / Danuta Künstler-Langner. Toruń 2002.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 11 nr 2

Opis fizyczny: S. 14

Uwagi: RECENZJA


73/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku / Danuta Künstler-Langner. Toruń 2002.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 11 nr 2

Opis fizyczny: S. 14

Uwagi: RECENZJA


74/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "Ty piszesz dla potomnych, a ja z nudów piszę..." : doświadczanie nudy jako źródło twórczości w wypowiedziach Stanisława Doliwy Starzyńskiego.

Czasopismo: Prace Polonistyczne

Rocznik: 2002

Szczegóły: Ser. 52

Opis fizyczny: S. 75-94, summ.


75/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Poeta wśród "zdarzeń prawdziwych" : puścizna prozatorska Stanisława Doliwy Starzyńskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 264, [1] s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 247-[254]

Punktacja MNiSW: 20.000


76/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: O poezji Stanisława Doliwy Starzyńskiego na tle wyobraźni sentymentalnej.

Tytuł całości: Wyobraźnia epok dawnych, obrazy, tematy, idee : materiały sesji dedykowanej profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim / red. Janusz K. Goliński.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej : 2001

Opis fizyczny: S. 483-500

Punktacja MNiSW: 4.000


77/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: O "Pieśni ciarlatańskiej na jarmarku".

Tytuł całości: Czytanie Naruszewicza, interpretacje / pod red. Tomasza Chachulskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich : 2000

Opis fizyczny: S. 41-54

Punktacja MNiSW: 4.000


78/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Poeta z mocy wyroku, lub raczej niełaski Boskiej : o twórczości literackiej Stanisława Doliwy Starzyńskiego.

Tytuł całości: Na przełomie oświecenia i romantyzmu, o sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830 / pod red. P. Żbikowskiego.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1999

Opis fizyczny: S. 290-303

Punktacja MNiSW: 4.000


79/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Proza Stanisława Doliwy Starzyńskiego jako wyraz jego światopoglądu.

Czasopismo: Prace Polonistyczne

Rocznik: 1999

Szczegóły: Ser. 53

Opis fizyczny: S. 30-67, summ.


80/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Kronika serc czułych : stereotypy polskiej powieści sentymentalnej pierwszej połowy XIX wieku / Joanna Zawadzka. Warszawa 1997.

Czasopismo: Wiek Oświecenia

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 422-424

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


81/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Przejawy żywotności sentymentalizmu w wybranych lirykach Stanisława Doliwy Starzyńskiego.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 51

Opis fizyczny: S. 3-21

Punktacja MNiSW: 1.000


82/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "Turniej poetycki" między Ignacym Krasickim a Adamem Naruszewiczem? : (w kręgu oświeceniowej satyry).

Tytuł całości: Wśród pisarzy oświecenia/ pod red. A. Czyża i S. Szczęsnego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane WSP : 1997

Opis fizyczny: S. 109-129

Punktacja MNiSW: 4.000


83/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Spuścizna dramatyczna Stanisława Starzyńskiego.

Tytuł całości: Literaturoznawstwo, materiały konferencji naukowej, 14-16 marca 1995 r. / red. nauk. Janusz Kryszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 87-94

Punktacja MNiSW: 4.000


84/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: "Poeci grupy podolskiej" wobec wczesnego romantyzmu.

Tytuł całości: Wileńskie konteksty romantyczne / red. A. Kaleda.

Adres wydawniczy: Wilno, Vilniaus universiteto leidykla : 1996

Opis fizyczny: S.90-101

Seria: (Literatura 35(2))

Punktacja MNiSW: 4.000


85/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Motywy pararelne autorów kręgu "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" : (na podstawie wybranych wierszy I. Krasickiego i A. Naruszewicza).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1995

Szczegóły: Z. 45

Opis fizyczny: S. 3-20

Punktacja MNiSW: 1.000


86/86


Autorzy: Kowalewska Danuta.

Tytuł oryginału: Wnuczki Adama Mickiewicza na Kujawach.

Czasopismo: Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1994

Szczegóły: R. 3 nr 11

Opis fizyczny: S. 23