FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Nie tylko edytory…, czyli cyfrowe wsparcie dla copywriterów (i nie tylko).

Tytuł całości: Informatyka w edukacji, edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji / red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 207-218, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Wynarodowienie" czy "asymilacja"? Stosunek drugiej emigracji niepodległościowej do obecności w kulturze i społeczeństwach zachodnich (na przykładzie dyskusji "Kontynentów" Czy dzieci polskie wynaradawiają się?)

Tytuł równoległy: "Denationalise" or "assimilation"? The attitude of the second independence emigration to participation in Western culture and societies (on the example of "Kontynenty" discussion "Do Polish childrens denationalise?").

Tytuł całości: Z ojczyzny do obczyzny, doświadczenia uchodźstwa polskiego / pod red. Rafała Kleśty-Nawrockiego, Marcina Lutomierskiego i Artura Trapszyca.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział : 2019

Opis fizyczny: S. 273-290, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Anna Frajlich - krytyk literacki : notatki do portretu.

Tytuł całości: "Tu jestem / zamieszkuję własne życie", studia i szkice o twórczości Anny Frajlich / pod red. Wojciecha Ligęzy, Jolanty Pasterskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2018

Opis fizyczny: S. 337-357, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Emigration and its cultural legacy in twentieth-century Polish intellectual history.

Tytuł całości: Being Poland, a new history of Polish literature and culture since 1918 / ed. by Tamara Trojanowska [et al.].

Adres wydawniczy: Toronto [etc.], University of Toronto Press : 2018

Opis fizyczny: S. 245-257

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: DT for IT, czyli design thinking a branża informatyczna.

Tytuł całości: Informatyka w edukacji, myśl komputacyjnie! / red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 59-68, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Recenzentki Wiadomości Literackich, czyli pytanie o to, czy jest możliwa ucieczka od "pospolitego dwugłosu płci"?

Tytuł całości: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939 / pod red. Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 197-207

Punktacja MNiSW: 20.000


7/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Konflikt młodzi - starzy w łonie drugiej emigracji niepodległościowej : (na przykładzie środowiska londyńskiego w latach 1949-1966). Cz. 2.

Tytuł równoległy: Young-old conflict in the womb of the second independence emigration (on the example of the London environment in years 1949-1966). Part 2.

Czasopismo: Tematy i Konteksty

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 8 (13)

Opis fizyczny: S. 304-330, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15584/tik

Punktacja MNiSW: 12.000


8/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: 19 najczęstszych błędów, jakie (nadal!) popełniamy w prezentacjach multimedialnych.

Tytuł całości: Informatyka w edukacji, wokół nowej podstawy informatyki / red.: Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 334-345, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Ćwierć wieku smakowania (?) zakazanego owocu : literatura emigracyjna w szkole średniej.

Tytuł całości: Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 1: Analizy i (re)interpretacje / pod red. nauk. Elżbiety Mazur.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 103-119, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Czy Ingarden zalecałby studentom lekturę Sienkiewicza z zastosowaniem technik szybkiego czytania? Czyli rzecz o niemożności lektury idealnej.

Tytuł całości: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle), prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 125-139, tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Nie jestem dyplomatą" - Zygmunt Ławrynowicz jako współpracownik pism od Życia Akademickiego do Kontynentów.

Tytuł całości: Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki, twórczość Zygmunta Ławrynowicza : studia i szkice / pod red. Alicji Jakubowskiej-Ożóg i Jana Wolskiego.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 27-41, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Listy do redaktorów "Wiadomości" / Jerzy Pietrkiewicz ; przygot. do druku i poprzedził wstępem Rafał Moczkodan.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji : 2017

Opis fizyczny: 107, 32 s. tabl., il.

Seria: (Opuscula Selecta / Jerzy Pietrkiewicz ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 5.000


13/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Konflikt młodzi - starzy w łonie drugiej emigracji niepodległościowej : na przykładzie środowiska londyńskiego w latach 1949-1966. Cz. 1.

Tytuł równoległy: Young - old conflict in the womb of the second independence emigration : on the example of the London environment in years 1949-1966. Part 1.

Czasopismo: Tematy i Konteksty

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 7 (12)

Opis fizyczny: S. 258-282, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15584/tik

Punktacja MNiSW: 12.000


14/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Mind mapping, czyli jak narzędzie zmienia myślenie.

Tytuł całości: Informatyka w edukacji, kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów / red.: Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne : 2016

Opis fizyczny: S. 350-367, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Krytyka zapomniana? (Nie)obecność dokonań krytyki literackiej drugiej emigracji niepodległościowej (1939-1989) w krajowej świadomości badawczej i czytelniczej po 1989 roku.

Tytuł całości: Krytyka po przełomie, wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989-2014 / red. Marek Kurkiewicz, Robert Mielhorski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2016

Opis fizyczny: S. 135-157, streszcz. ang.

Seria: (Oblicza Nowoczesnej i Ponowoczesnej Krytyki Literackiej ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Strategie krytycznoliterackie Wiktora Weintrauba : (na przykładzie jego współpracy z londyńskimi Wiadomościami).

Tytuł całości: Literatura polska obu Ameryk, studia i szkice. Ser. 2 / pod red. Bożeny Szałasty-Rogowskiej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 393-411, streszcz. ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3499)

Punktacja MNiSW: 5.000


17/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Opowieść snuta z pamięci.

Tytuł całości: Na szali losu, autobiografia / Jerzy Pietrkiewicz ; przeł. Alicja Skarbińska-Zielińska.

Rocznik: 2016

Opis fizyczny: S. 5-16


18/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Lingwistyka praktyczna i copywriting", czyli o poszukiwaniach nowej formuły studiów polonistycznych z perspektywy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł całości: Polonista na rynku pracy, o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / red. nauk. Anita Gis, Mirosław Wobalis.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2016

Opis fizyczny: S. 73-81, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Karol Irzykowski w oczach emigracyjnej krytyki literackiej.

Tytuł całości: Świat idei i lektur, twórczość Karola Irzykowskiego / pod red. Hanny Ratusznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 175-193

Seria: (Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 5.000


20/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Przedmowa.

Tytuł całości: Zrezygnować z przyszłości / Jerzy Pietrkiewicz ; przeł. Alicja Skarbińska-Zielińska.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, The Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation : 2016

Opis fizyczny: S. 7-14

Seria: (Opuscula Selecta / Jerzy Pietrkiewicz ;t. 3)


21/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Jak narzędzia kształtują sposób myślenia? Wady i zalety programów komputerowych służących do wspierania (?) kreatywności.

Tytuł całości: Informatyka w edukacji, nauczyciel przewodnik i twórca / red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Informatyczne : 2015

Opis fizyczny: S. 139-153, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Wybór pism krytycznych i korespondencji z lat 1946-1969 / Michał Chmielowiec ; oprac. Rafał Moczkodan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 268 s.

Seria: (Archiwum Emigracji ;54)
Seria: (Dokumentacja Życia Literackiego Kręgu Londyńskich "Wiadomości" (1945-1981) ;t. 11)

Punktacja MNiSW: 25.000


23/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Na Antenie i Wiadomości : okoliczności rozpoczęcia i zakończenia współpracy.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2015

Szczegóły: Z. 22-23

Opis fizyczny: S. 47-76, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AE

Punktacja MNiSW: 8.000


24/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Na ile edycja ma wymiar polityczny? Prace redakcyjno-edytorskie Mieczysława Grydzewskiego w latach 1945-1947.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2 (8)

Opis fizyczny: S. 23-36, il.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/SE

Punktacja MNiSW: 5.000


25/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Problem "polskości" w londyńskich pismach studenckich : ("Życie Akademickie - "Kontynenty").

Czasopismo: Tematy i Konteksty

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 5 (10)

Opis fizyczny: S. 281-305, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


26/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Mind mapping jako alternatywa dla prezentacji powerpoint.

Tytuł całości: Informatyka w edukacji, informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat / red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 171-183, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Między recenzją a systemem : uwagi o metodzie krytyczno-badawczej Józefa Bujnowskiego.

Tytuł całości: Zesłania i powroty, twórczość Józefa Bujnowskiego / pod red. nauk. Wojciecha Ligęzy i Jolanty Pasterskiej.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 173-183, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


28/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Omawiacze, laurkodawcy", publicyści i krytycy : krytyka literacka na łamach "Wiadomości" w latach 1946-1956

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 436 s.

Seria: (Archiwum Emigracji ;50)

Uwagi: Bibliogr. 410-419

Punktacja MNiSW: 25.000


29/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Kontynenty" (marzec 1961 - grudzień 1966).

Czasopismo: Tematy i Konteksty

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 3 (8)

Opis fizyczny: S. 322-350, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Romans żaby z żyrandolem", czyli o krytyce Jana Darowskiego słów kilka.

Tytuł całości: Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń, twórczość Jana Darowskiego : studia i szkice / pod red. Zenona Ożoga i Jana Wolskiego.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" : 2012

Opis fizyczny: S. 279-294

Punktacja MNiSW: 5.000


31/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Kontynenty - Nowy Merkuriusz" : (styczeń 1959 - luty 1961).

Czasopismo: Tematy i Konteksty

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 2 (7)

Opis fizyczny: S. 280-293, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


32/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Na recenzowanym : recenzje niezależne i drapieżne / pod red. Rafała Moczkodana.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 304 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


33/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Merkuriusz Polski Nowy ale Dawnemu Wielce Podobny i Życie Akademickie" : historia pisma (styczeń 1955 - grudzień 1956).

Tytuł całości: W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych, kontynuacje : studia i szkice / pod red. Zbigniewa Andresa.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 37-60

Punktacja MNiSW: 5.000


34/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Ja nie wiem kto z nas ostatecznie ma rację" : o dwóch nieznanych listach z korespondencji Miłosz - Chmielowiec.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 14-15

Opis fizyczny: S. 79-93, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


35/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Merkuriusz Polski - Życie Akademickie" (styczeń 1957 - listopad 1958) : historia pisma.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 6

Opis fizyczny: S. 130-149, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Tematy i konteksty : Wielka Emigracja, druga emigracja niepodległościowa, (e)migracja końca XX wieku / pod red. Jolanty Pasterskiej

Punktacja MNiSW: 3.000


36/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Życie Akademickie" : historia pisma (czerwiec 1949 - listopad 1954).

Tytuł całości: Przedziwne światy, prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 495-532

Punktacja MNiSW: 7.000


37/182


Autorzy: Ćwikliński Krzysztof, Moczkodan Rafał, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 612 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


38/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Poeta w drodze do krainy milczenia... : Stanisława Balińskiego Prolog do nowej poezji.

Tytuł całości: Poezja świadoma siebie, interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 161-182

Punktacja MNiSW: 7.000


39/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Pierwsze wrażenia potocznego sprawozdawcy" : Stanisława Balińskiego uwagi o literaturze, sztuce i kulturze.

Tytuł całości: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork / pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej.

Adres wydawniczy: Białystok, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana : 2009

Opis fizyczny: S. 699-713


40/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Twórcy polscy w RWE.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 10

Opis fizyczny: S. 214-221

Uwagi: Recenzja książki: Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy : Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki / Violetta Wejs-Milewska. Kraków 2007

Punktacja MNiSW: 4.000


41/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Jak powstają emigracyjne wspomnienia? Na przykładzie Kalejdoskopu wspomnień Ignacego Wieniewskiego.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 11

Opis fizyczny: S. 97-109

Punktacja MNiSW: 4.000


42/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Problematyka mowy ciała w kontekście kultury żywego słowa.

Tytuł całości: Polonistyczne drogi, księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 259-267

Punktacja MNiSW: 7.000


43/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Czesława Miłosza potyczki z cenzurą : na przykładzie Świadectwa poezji.

Tytuł całości: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 3 / pod red. Janusza Kryszaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 121-134

Seria: (Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Badań Emigracji ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 7.000


44/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Recepcja literatury światowej na łamach pism londyńskiej grupy "Kontynenty".

Tytuł całości: Nie tylko Zachód, recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku / pod red. Agaty Zawiszewskiej i Anity Borkowskiej.

Adres wydawniczy: Łask [etc.], Oficyna Wydawnicza LEKSEM : 2007

Opis fizyczny: S. 201-210

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


45/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Wciąż niedoczytany : słów kilka o twórczości Janusza Kowalewskiego.

Tytuł całości: Proza polska na obczyźnie, problemy, dyskursy, uzupełnienia. T. 1 / pod red. Zbigniewa Andresa, Janusza Pasterskiego i Anny Wal.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 381-398

Punktacja MNiSW: 6.000


46/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Nienapisana recenzja, czyli rzecz o warsztacie krytycznym Michała Chmielowca.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2007

Szczegóły: Z. 9

Opis fizyczny: S. 110-120

Punktacja MNiSW: 1.000


47/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Naukowe czytadło.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2007

Szczegóły: Z. 9

Opis fizyczny: S. 279-281

Uwagi: Recenzja książki : Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa / Konrad W. Tatarowski. Kraków 2005.


48/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Poezja prozą podszyta - o jednym z rodzajów twórczości Michała Chmielowca.

Tytuł całości: Przez dwa stulecia, in memoriam Artur Hutnikiewicz / pod red. Janusza Kryszaka i Hanny Ratusznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 409-423

Punktacja MNiSW: 6.000


49/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Krytyk "z głową ciężką od wspomnień" : szkic do portretu Juliusza Sakowskiego.

Tytuł całości: Światy przedstawione, prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie / pod red. Marii Kalinowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 279-288

Punktacja MNiSW: 6.000


50/182


Autorzy: Kryszak Janusz, Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Z pism rozproszonych / Artur Hutnikiewicz ; wybrał i komentarzami opatrzył Janusz Kryszak ; oprac. Rafał Moczkodan.

Adres wydawniczy: Toruń, Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: 172 s., il. kolor.


51/182


Autorzy: Moczkodan Rafał, Czarnecka Barbara.

Tytuł oryginału: "Tygodniowy Serwis Literacki Koła Pisarzy z Polski" - "Tygodnik Polski" 1941-1947 : bibliografia zawartości.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 211, [1] s., indeks osobowy

Seria: (Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku ;23)


52/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Tadeusza Nowakowskiego "kilka westchnień nad literaturą" : początki działalności krytycznoliterackiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 63

Opis fizyczny: S. 111-134, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


53/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Milczący telefon profesora : Mieczysław Paszkiewicz (1925-2004).

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 7-8

Opis fizyczny: S. 313-315


54/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Książka potrzebna.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 7-8

Opis fizyczny: S. 382-383

Uwagi: Recenzja książki : Polacy w Iranie 1942-1945. Tom 1: Antologia / oprac. A.K. Kunert, red. A.K. Kunert, R.E. Stolarski. Warszawa 2002


55/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Ładna książka o niczym.

Czasopismo: Teka : kwartalnik literacki

Rocznik: 2005-2006, 2006

Szczegóły: nr 5-6

Opis fizyczny: S. 323-324

Uwagi: Recenzja książki: Złodziej ryb / Rafał Wojasiński. Warszawa 2004.


56/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Trościanko Wiktor.

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 5: S - Ż / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2005

Opis fizyczny: S. 159-160, 1 il.


57/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Proza Michała Chmielowca.

Tytuł całości: Epoka przemian, wiek XX w literaturze polskiej : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi / red. Zenon Ożóg, Jan Wolski.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 287-304

Punktacja MNiSW: 6.000


58/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Wacława Iwaniuka myślenie o literaturze : uwagi wstępne.

Tytuł całości: Podróż w głąb pamięci, o Wacławie Iwaniuku szkice, wspomnienia, wiersze / pod red. Jana Wolskiego, Henryka Wójcika, Edwarda Zymana.

Adres wydawniczy: Toronto, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie : 2005

Opis fizyczny: S. 79-99

Punktacja MNiSW: 6.000


59/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Publicystyka Michała Chmielowca.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 61

Opis fizyczny: S. 79-114, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


60/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Zaskroniec / Bogusław Kierc. Wrocław 2004.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 1 (45)

Opis fizyczny: S. 188-189

Uwagi: RECEZNJA


61/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Ta co z ciała uleciała oraz inne wiersze / Maria Kalota-Szymańska. Poznań 2004.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 1 (45)

Opis fizyczny: S. 186-188

Uwagi: RECENZJA


62/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Ta chmura powraca / Piotr Matywiecki. Kraków 2005.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 2 (46)

Opis fizyczny: S. 182-183

Uwagi: RECENZJA


63/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Deszczyk i inne wiersze / Jacek Łukasiewicz. Wrocław 2005.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 2 (46)

Opis fizyczny: S. 184-185

Uwagi: RECENZJA


64/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Z Księgi Rodzaju / Janusz A. Kobierski. Warszawa 2005.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 2 (46)

Opis fizyczny: S. 185-186

Uwagi: RECENZJA


65/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Wyprawa na południe / Jacek Dehnel. Tychy 2005.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 3 (47)

Opis fizyczny: S. 195-196

Uwagi: RECENZJA


66/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Wyprawa na południe / Jacek Dehnel. Tychy 2005.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 3 (47)

Opis fizyczny: S. 195-196

Uwagi: RECENZJA


67/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Głosem prawie cudzym / Piotr Michałowski. Kraków 2004.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 3 (47)

Opis fizyczny: S. 194-195

Uwagi: RECENZJA


68/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Mistrz w czapce czeladnika.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 3 (47)

Opis fizyczny: S. 176-179

Uwagi: Rec. książki: Po stykach / Piotr Sommer. Gdańsk 2005.


69/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Postscripta wybrane = Selected postscripts / Andrzej Szuba ; przeł. Jean Ward ; posł. opatrzył Paweł Sarna. Katowice 2003.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 3 (47)

Opis fizyczny: S. 192-193

Uwagi: RECENZJA


70/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Jan Nowak-Jeziorański : głos wolnej Europy / wybór, oprac., red. Barbara Toruńczyk. Warszawa 2005.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 4 (48)

Opis fizyczny: S. 190-191

Uwagi: RECEZNJA


71/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Kabaret "Wesoła Kookaburra" / Bogumiła Żongołłowicz. Toruń 2004.

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 5

Opis fizyczny: S. 33


72/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Odojewski Włodzimierz

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 3: K - O / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2004

Opis fizyczny: S. 457-458, 1 il.


73/182


Autorzy: Kuczyński Krzysztof A., Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Miązek Bonifacy

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 3: K - O / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2004

Opis fizyczny: S. 289-290, 1 il.


74/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Krzywicka Irena

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 3: K - O / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2004

Opis fizyczny: S. 68-69, 1 il.


75/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Kucharzewski Jan

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 3: K - O / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2004

Opis fizyczny: S. 79-80, 1 il.


76/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Lipski Leo (właśc. Lipschütz)

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 3: K - O / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2004

Opis fizyczny: S. 167, 1 il.


77/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Lisiewicz Teodozja

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 3: K - O / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2004

Opis fizyczny: S. 169-170


78/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Łobodowski Józef

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 3: K - O / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2004

Opis fizyczny: S. 205-206, 1 il.


79/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Działalność krytycznoliteracka Floriana Śmieji : rekonesans.

Tytuł całości: Parabole pamięci, literacka i translatorska twórczość Floriana Śmieji : studia i szkice / pod red. Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2004

Opis fizyczny: S. 137-150

Seria: (Szkice do Portretu)


80/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Interpretacja głosowa niezgodna z intencją autorską : szanse i zagrożenia

Tytuł całości: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego / pod red. Katarzyny Lange, Władysława Sawryckiego i Pawła Tańskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2004

Opis fizyczny: S. 91-112


81/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Terlecki w oczach krytyki.

Tytuł całości: Tymon Terlecki, etos emigranta / pod. red. Janusza Kryszaka i Marty Mroczkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków : 2004

Opis fizyczny: S. 137-154

Seria: (Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Badań Emigracji ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 4.000


82/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Uwielbiał koty... : o Tymonie Terleckim z Niną Taylor-Terlecką rozmawiają Krzysztof Dorosz SJ i Rafał Moczkodan.

Tytuł całości: Tymon Terlecki, etos emigranta / pod. red. Janusza Kryszaka i Marty Mroczkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków : 2004

Opis fizyczny: S. 157-163

Seria: (Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Badań Emigracji ;t. 4)


83/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Działalność translatorska Michała Chmielowca.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2004

Szczegóły: Z. 60

Opis fizyczny: S. 49-74

Punktacja MNiSW: 1.000


84/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Szósta powieść Arturo Pérez-Reverte

Czasopismo: Teka : kwartalnik literacki

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 135-136

Uwagi: Rec. książki Królowa Południa / Arturo Pérez-Reverte. Warszawa 2003


85/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Próżnia między okładkami

Czasopismo: Teka : kwartalnik literacki

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 118-122


86/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Nocna straż / Jerzy Gizella. Warszawa 2001.

Czasopismo: Teka : kwartalnik literacki

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 146

Uwagi: RECENZJA


87/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Bliżej nagości / Krystyna Rodowska. Warszawa 2002.

Czasopismo: Teka : kwartalnik literacki

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 147-148

Uwagi: RECENZJA


88/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Kobieta nie szympans i myśleć też umie ...

Czasopismo: Teka : kwartalnik literacki

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 122-123

Uwagi: Rec. książki: Dziennik Bridget Jones / Helen Fielding. Poznań 2001


89/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Teczowe ceremonie / Flurin Speschka. Rzeszów 2002.

Czasopismo: Teka : kwartalnik literacki

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 147

Uwagi: RECENZJA


90/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Ford Aleksander

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 2: F - K / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2003

Opis fizyczny: S. 34-35


91/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Heydenkorn Benedykt

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 2: F - K / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2003

Opis fizyczny: S. 209


92/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Horszowski Mieczysław

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 2: F - K / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2003

Opis fizyczny: S. 224


93/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Kaczmarski Jacek

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 2: F - K / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2003

Opis fizyczny: S. 350-351, 7 il.


94/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Gross Natan

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 2: F - K / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2003

Opis fizyczny: S. 159, 1 il.


95/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Kisielewski Józef

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 2: F - K / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2003

Opis fizyczny: S. 405, 1 il.


96/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Kierkło Mieczysław

Tytuł całości: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. T. 2: F - K / pod red. Kazimierza Dopierały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski : 2003

Opis fizyczny: S. 400-401, 1 il.


97/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat KOW Veritas.

Tytuł całości: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie, nie zamknięty rozdział : studia i szkice / red. Zdzisław E. Wałaszewski i Rafał Moczkodan.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 109-125

Seria: (Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku ;t. 16)

Punktacja MNiSW: 4.000


98/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Niezadowolony z siebie poeta, czyli słów kilka o warsztacie lirycznym Wiktora Trościanki

Tytuł całości: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana, wokół problemów emigracji : studia i szkice / pod red. Zbigniewa Andresa, Jana Wolskiego.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 124-132

Punktacja MNiSW: 4.000


99/182


Autorzy: Wałaszewski Zdzisław E., Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie : nie zamknięty rozdział : studia i szkice / pod red. Zdzisława E. Wałaszewskiego i Rafała Moczkodana.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Veritas Foundation Publication Centre : 2003

Opis fizyczny: 134 s., il.

Seria: (Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku ;16)

Punktacja MNiSW: 10.000


100/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Znaczenie i funkcje przedmiotów w Grze Jerzego Kosińskiego.

Tytuł całości: W kręgu folkloru, literatury i języka, prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Marii Jakitowicz i Violetty Wróblewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 287-299

Punktacja MNiSW: 4.000


101/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Michał Chmielowiec jako krytyk literacki.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 59

Opis fizyczny: S. 55-84

Punktacja MNiSW: 1.000


102/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Między kulturami - polscy twórcy w Ameryce.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2002-2003, 2003

Szczegóły: Z. 5-6

Opis fizyczny: S. 389-391

Uwagi: Recenzja książki : Życie w przekładzie / pod red. Haliny Stephan. Kraków 2001


103/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Odsłona trzecia.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 12 nr 1

Opis fizyczny: S. 23


104/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Prawda nieartystyczna / Henryk Grynberg. Wołowiec 2002.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 1 (37)

Opis fizyczny: S. 145-150

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


105/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Między zachwytem a odrzuceniem.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 1 (37)

Opis fizyczny: S. 145-150

Uwagi: RECENZJA


106/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Krótki przewodnik po literaturze lat 90.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 4 (40)

Opis fizyczny: S. 153-155

Uwagi: Recenzja książki: Lustratorzy wyobraźni, rewidenci fikcji : o polskiej prozie lat dziewięćdziesiątych / Mieczysław Orski. Warszawa 2003.

Uwagi: a


107/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Kreacja szatana w Biblii a epistolarne wizerunki diabła A. Frossarda i C. S. Lewisa.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 120 t. 315 nr 3

Opis fizyczny: S. 287-304


108/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Emigracyjna działalność krytyczna Mariana Czuchnowskiego.

Tytuł całości: Marian Czuchnowski, kronikarz emigracyjnej codzienności / pod red. Janusza Kryszaka i Pawła Tańskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydaw. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego : 2002

Opis fizyczny: S. 59-83

Seria: (Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Badań Emigracji ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 4.000


109/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Po szkole" Michała Chmielowca, czyli pytanie o granice interpretacji

Tytuł całości: Opis wiersza, analizy i interpretacje liryki polskiej / pod red. Radosława Siomy

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 119-132

Punktacja MNiSW: 4.000


110/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Fundacja Veritas : Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas 1947-2002 wystawa.

Adres wydawniczy: Toruń, Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej UMK : 2002

Opis fizyczny: 7 s., il.

Uwagi: Wystawa towarzyszy konferencji naukowej Życie literackie drugiej emigracji niepodleglościowej (III).


111/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Michał Chmielowiec i Michał Sambor, czyli o pożytkach płynących z "rozdwojonej tożsamości"

Tytuł całości: Tożsamość i rozdwojenie, rekonesans : materiały V Sesji Naukowej z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz, 22-23 października 2001 roku / pod red. Lidii Wiśniewskiej

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej : 2002

Opis fizyczny: S. 33-41


112/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Tymon Terlecki - etos emigranta.

Czasopismo: Fraza

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 12 nr 3

Opis fizyczny: S. 294-297

Uwagi: a


113/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Veritas a emigracyjne życie literackie.

Czasopismo: Gazeta Niedzielna

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 54 nr 48

Opis fizyczny: S. 5-6


114/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Wystawa emigracyjna wydawnictwa.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 11 nr 11

Opis fizyczny: S. 21


115/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Ponownie o literaturze emigracyjnej.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 11 nr 1

Opis fizyczny: S.


116/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: O Tymonie Terleckim.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 11 nr 5

Opis fizyczny: S. 23


117/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: To ty jesteś Daniel / Hanna Krall. Kraków 2001.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 1 (33)

Opis fizyczny: S. 147-149

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


118/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu sensu.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 1 (33)

Opis fizyczny: S. 147-149

Uwagi: RECENZJA


119/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Przemyślenie ikony.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 2 (34)

Opis fizyczny: S. 150-153

Uwagi: RECENZJA


120/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Meandry pewnego żywota.

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 48-49

Uwagi: RECENZJA


121/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Zapiski z dwóch światów / Andrzej Gawroński. Toruń 2001

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 26-27

Uwagi: RECENZJA


122/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Jedna z prac redakcyjnych Mieczysława Grydzewskiego.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 4 (76)

Opis fizyczny: S. 81-89


123/182


Autorzy: Kryszak Janusz, Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: List z Torunia.

Czasopismo: Tydzień Polski (Londyn)

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 21


124/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Cykl opowiadań czy powieść? : o Murach Hebronu Andrzeja Stasiuka.

Tytuł całości: Cykl literacki w Polsce / pod red. Krystyny Jakowskiej, Barbary Olech i Katarzyny Sokołowskiej.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2001

Opis fizyczny: S. 537-549

Punktacja MNiSW: 4.000


125/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Gra z czytelnikiem według Stefana Themersona : czyli o lekturze Wykładu profesora Mmaa.

Tytuł całości: Gra z czytelnikiem, między konwencją a strategią / pod red. M. Jakitowicz i R. Moczkodana

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 51-75

Punktacja MNiSW: 4.000


126/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Michał Chmielowiec : krytyk i twórca.

Tytuł całości: Powroty w zapomnienie, dekada literatury emigracyjnej 1989-1999 : książka zbiorowa / pod red. Bolesława Klimaszewskiego i Wojciecha Ligęzy.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Bohdan Grell i córka : 2001

Opis fizyczny: S. 299-314

Seria: (Biblioteka Polonijna ;35)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


127/182


Autorzy: Kryszak Janusz, Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej 1 / pod red. Janusza Kryszaka i Rafała Moczkodana.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 256 s.

Seria: (Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Badań Emigracji ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 10.000


128/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Życie Akademickie" : "Kontynenty" 1949-1966 bibliografia zawartości.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 184 s., tabl.; indeks osobowy

Seria: (Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku ;11)


129/182


Autorzy: Jakitowicz Maria, Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Gra z czytelnikiem : między konwencją a strategią / pod red. Marii Jakitowicz i Rafała Moczkodana.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 207 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


130/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: O zastosowaniu statystyki do badań emigracyjnego życia literackiego : zaproszenie do dyskusji.

Tytuł całości: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 1 / pod red. Jerzego Kryszaka i Rafała Moczkodana

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 35-41

Seria: (Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Badań Emigracji ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 4.000


131/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Życie i twórczość Michała Chmielowca : rekonesans.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 56

Opis fizyczny: S. 39-75, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


132/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Książka o Polakach w Indiach.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 317-318

Uwagi: Recenzja książki: Polacy w Indiach 1942-1948 w świetle dokumentów i wspomnień / red. Leszek Bełdowski [et al.]. Londyn 2000


133/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Historia jednej recenzji : przyczynek do losów Literatury polskiej na obczyźnie 1940-1960.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 159-171

Punktacja MNiSW: 1.000


134/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Nagrody po raz pierwszy.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 10 nr 6

Opis fizyczny: S. 23


135/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Nagrody po raz pierwszy.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 10 nr 6

Opis fizyczny: S. 23


136/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Trzeci konferencja emigracyjna.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 10 nr 6

Opis fizyczny: S. 23


137/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Tych pisarzy warto dostrzec : rozmowa z mgr Martą Mroczkowską, laureatką pierwszej edycji Nagrody "Archiwum Emigracji".

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 10 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 12


138/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Intelektualista w manichejskiej klatce.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 1 (29)

Opis fizyczny: S. 179-181

Uwagi: RECENZJA


139/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Książka o Józefie Mackiewiczu.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 3 (31)

Opis fizyczny: S. 203-205

Uwagi: Recenzja książki: Józef Mackiewicz : artyzm, biografia, recepcja / Wacław Lewandowski. Londyn 2000.


140/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Z szuflady emigranta / Jan Winczakiewicz. Toruń 2001

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 10

Opis fizyczny: S. 28-29

Uwagi: RECENZJA


141/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Gawędy starego wiarusa

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 12

Opis fizyczny: S. 70-71

Uwagi: RECENZJA


142/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Stofy o malarstwie / Bronisław Przyłuski. Toruń 2000.

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 41

Uwagi: RECENZJA


143/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Obraz nasycony szczegółami.

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 56-57

Uwagi: RECENZJA


144/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Kilka opowieści o barwnym życiu.

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 20

Uwagi: RECENZJA


145/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Literackie déjá vu.

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 9

Opis fizyczny: S. 37

Uwagi: RECENZJA


146/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Konferencja o Marianie Czuchnowskim

Czasopismo: Ruch Literacki

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 42 z. 4

Opis fizyczny: S. 532-533


147/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Życie literackie emigracji.

Czasopismo: Tydzień Polski (Londyn)

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 49

Opis fizyczny: S. 6


148/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Próba klasyfikacji sposobów przedstawiania czasu w formach narracyjnych.

Tytuł całości: Debiut naukowy w Szczecinie, materiały ogólnopolskiej studenckiej sesji naukowej, Szczecin, 12-13 listopada 1997 r. / pod red. Małgorzaty Lipińskiej i Andrzeja Sulikowskiego.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2000

Opis fizyczny: S. 219-226

Seria: (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ;nr 48)

Punktacja MNiSW: 4.000


149/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Literatura emigracyjna w szkole średniej : stan obecny i perspektywy.

Tytuł całości: Edukacja polonistyczna i literatura, praca zbiorowa / pod red. Władysława Sawryckiego i Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2000

Opis fizyczny: S. 146-162

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


150/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Satyra, paszkwil czy arcydzieło : Jerzego Pietrkiewicza "Przyszłość do wynajęcia".

Tytuł całości: Jerzy Pietrkiewicz, inna wersja emigracji : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, 11-12 maja 2000 roku w Toruniu / pod red. B. Czarneckiej i J. Kryszaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego : 2000

Opis fizyczny: S. 169-188

Seria: (Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Pracownia Badań Emigracji ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


151/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Funkcje lasu w twórczości poetyckiej Emila Zegadłowicza.

Tytuł całości: Las w kulturze polskiej, I Ogólnopolska Konferencja, Gołuchów, 13-15 października 1999 : materiały z konferencji / pod red. Wojciecha Łysiaka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Eco : 2000

Opis fizyczny: S. 223-234

Punktacja MNiSW: 4.000


152/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Rozczarowujące Emigracje ...

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 3

Opis fizyczny: S. 321-322

Uwagi: Recenzja książki: Emigracje : szkice, studia, sylwetki / Józef Olejniczak. Katowice 1999


153/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "World Literature Today" : ku czci Czesława Miłosza.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 3

Opis fizyczny: S. 307-311

Uwagi: Recenzja numeru czasopisma: World Literature Today : celebrating Czesław Miłosz. Vol. 73 no. 4 1999


154/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Emigracyjne życie literackie.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 9 nr 12

Opis fizyczny: S. 25


155/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Listy / Jerzy Stempowski. Warszawa 2000.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 3 (27)

Opis fizyczny: S. 195-197

Uwagi: RECENZJA


156/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Pytanie bez odpowiedzi.

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 4 (28)

Opis fizyczny: S. 195-197

Uwagi: RECENZJA


157/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Mój punkt widzenia : felietony australijskie / Andrzej Gawroński. Toruń 1999

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 63

Uwagi: RECENZJA


158/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Polskie oblicze Ameryki

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 25

Uwagi: RECENZJA


159/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Dreptak wiecznie żywy.

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 6

Opis fizyczny: S. 65

Uwagi: RECENZJA


160/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Z kanonem czy bez : na koniec tysiąclecia.

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 9 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 179-187


161/182


Autorzy: Kryszak Janusz, Wachowski Jacek, Supruniuk Mirosław A., Tański Paweł, Śmieja Florian, Pytasz Marek, Moczkodan Rafał, Czarnecka Barbara.

Tytuł oryginału: Wieczór autorski Jerzego Pietrkiewicza, (Collegium Maius UMK, 12 maja 2000 r.) / Janusz Kryszak, Jacek Wachowski, Mirosław A. Supruniuk, Paweł Tański, Florian Śmieja, Marek Pytasz, Rafał Moczkodan ; oprac. Barbara Czarnecka.

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 9 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 195-205


162/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Czy "Sędziwój" jest polskim "Faustem"? : o powieści Józefa Bohdana Dziekońskiego.

Tytuł całości: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Białystok 23-26 października 1997 r. T. 1 / pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego.

Adres wydawniczy: Białystok, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku : 1999

Opis fizyczny: S. 463-478


163/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Jerzy Stempowski : Bolesław Miciński (na marginesie korespondencji).

Tytuł całości: Twarze emigracji, Wierzyński, Hłasko, Gombrowicz, Stempowski, Grydzewski / [oprac. i red. Mirosław Adam Supruniuk].

Adres wydawniczy: Toruń, Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej : 1999

Opis fizyczny: S. 68-74


164/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Jerzy Stempowski (1893-1969).

Tytuł całości: Twarze emigracji, Wierzyński, Hłasko, Gombrowicz, Stempowski, Grydzewski / [oprac. i red. Mirosław Adam Supruniuk].

Adres wydawniczy: Toruń, Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej : 1999

Opis fizyczny: S. 66-67

Uwagi: Bibliogr.


165/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Michał Chmielowiec.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 2

Opis fizyczny: S. 128-132


166/182


Autorzy: Sioma Radosław, Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Człowiek kontra maszyna : wspomnienia sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 10

Opis fizyczny: S. 23


167/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Miasto dziwów...

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 10

Opis fizyczny: S. 26-27


168/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Trzeci warsztat tańca ludowego.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 2

Opis fizyczny: S. 25


169/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Muzyczne tradycje Białorusi.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 3

Opis fizyczny: S. 25


170/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Gratka dla miłośników folkloru.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 5

Opis fizyczny: S. 18


171/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: O Biblii, szatanie i Manueli Gretkowskiej.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 5

Opis fizyczny: S. 22-23


172/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Pożegnanie "Sąsiadów" z "Nadchodzącym deszczem".

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 6

Opis fizyczny: S. 25


173/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Zygmunt Haupt : życie i twórczość literacka / Aleksander Madyda. Toruń 1998.

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 3

Opis fizyczny: S. 204-207

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


174/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Pisarz intrygujący : rozmowa z Aleksandrem Madydą, autorem książki "Zygmunt Haupt : życie i twórczość literacka".

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 3

Opis fizyczny: S. 207-209

Uwagi: a


175/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Poezja, teatr i ... publiczność.

Czasopismo: Toruńskie Vademecum Kultury

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 36-39


176/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Burza w szklance wody.

Czasopismo: Tydzień Polski (Londyn)

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 7

Opis fizyczny: S. 7-8


177/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Zanurzyć się w stawie wieczyście zielonego >>dziś<<..." : w ćwierćwiecze śmierci Michała Chmielcowa.

Czasopismo: Tygodnik Powszechny

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 21

Opis fizyczny: S. 15-16


178/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Pochwała głupoty" i ochłapy mięsne : czyli rzecz o śmiechach i polityce.

Tytuł całości: Wokół śmieci, praktyka, symbolika, metafora : materiały z III Międzynarodowej Konferencji Młodych Filologów, Siedlce, 11-13 XII 1997 / red. Roman Bobryk, Marzena Kryszczuk, Justyna Urban-Puszkarska.

Adres wydawniczy: Siedlce, Instytut Filologii Polskiej WSRP : 1998

Opis fizyczny: S. 149-157


179/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Mickiewicz : a kto to taki? prowokacja czy stan faktyczny?

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 7 nr 10

Opis fizyczny: S. 114-118


180/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Konferencje, konferencje... (studenckie).

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 7 nr 5-6

Opis fizyczny: S. 211-213


181/182


Autorzy: Mroczkowska Marta, Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Cóż za korzyść z Mickiewicza : (o zabójczym piedestale).

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 7 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 41-54


182/182


Autorzy: Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: "Tequila" kontra "Libella" : czyli Kowalski w księgarni.

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 7 nr 9

Opis fizyczny: S. 162-166