FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Waldemar Skrzypczak, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar, Żywiczyński Przemysław, Sibierska Marta.

Tytuł oryginału: Introduction.

Tytuł całości: Beyond diversity, the past and the future of English studies / eds.: Przemysław Żywiczyński, Marta Sibierska, Waldemar Skrzypczak.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main, Peter Lang Edition : 2018

Opis fizyczny: S. 9-16

Seria: (Dis/Continuities : Toruń studies in language, literature and culture ;vol. 17)


2/38


Autorzy: Żywiczyński Przemysław, Sibierska Marta, Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Beyond diversity : the past and the future of English studies / eds.: Przemysław Żywiczyński, Marta Sibierska, Waldemar Skrzypczak.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main, Peter Lang Edition : 2018

Opis fizyczny: 148 s.

Seria: (Dis/Continuities : Toruń studies in language, literature and culture ;vol. 17)

Punktacja MNiSW: 20.000


3/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: The case of novelty in literary imagery : a cognitive stylistics perspective.

Tytuł całości: Language in the new millennium, applied-linguistic and cognitive-linguistic considerations / eds.: Agnieszka Uberman, Marta Dick-Bursztyn.

Adres wydawniczy: Berlin [etc.], Peter Lang : 2018

Opis fizyczny: S. 153-178, tab.

Seria: (Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures ;Bd. 11)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Australian English as a mirror for national identity construction.

Tytuł całości: Travel and identity, studies in literature, culture and language / ed.: Jakub Lipski.

Adres wydawniczy: Cham, Springer International Publishing : 2018

Opis fizyczny: S. 99-111, tab.

Seria: (Second Language Learning and Teaching)
Seria: (Issues in Literature and Culture)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Studying linguistics for fun and profit : from general semiotics to the stylistics of literary texts.

Tytuł całości: Literary and cultural forays into the contemporary / eds.: Katarzyna Więckowska, Grzegorz Koneczniak.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main, Peter Lang Edition : 2017

Opis fizyczny: S. 171-190, tab.

Seria: (Dis/Continuities : Toruń studies in language, literature and culture ;vol. 15)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Postcolonial English / Edgar W. Schneider. Cambridge 2007.

Czasopismo: Theoria et Historia Scientiarum

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 13

Opis fizyczny: S. 121-128

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/ths

Punktacja MNiSW: 10.000


7/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Setting the scene in selected tales by Henry James.

Tytuł całości: Henry James goes to war / eds.: Mirosława Buchholtz, Dorota Guttfeld, Grzegorz Koneczniak.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang Edition : 2014

Opis fizyczny: S. 255-264

Seria: (Dis/Continuities : Toruń studies in language, literature and culture ;vol. 5)

Punktacja MNiSW: 5.000


8/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Conceptual and textual constellations in Aboriginal Australia.

Tytuł całości: Ways to protolanguage 3 / ed. by Piotr P. Chruszczewski [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Wyższa Szkoła Filologiczna, Komisja Nauk Filologicznych PAN. Oddział : 2014

Opis fizyczny: S. 157-181

Seria: (Languages in Contact ;vol. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Setting the scene in selected stories by Henry James.

Tytuł całości: Henry James, his great wars and battles : research proposals : the First International Henry James Conference to be held in Poland / ed. by Mirosława Buchholtz & Grzegorz Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Department of English. Nicolaus Copernicus University : 2013

Opis fizyczny: S. 42-43


10/38


Autorzy: Bertone Tarcisio, Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Dostojny Wielebny Księże Biskupie / Tarcisio Bertone ; przekł. z. j. ang. Waldemar Skrzypczak.

Tytuł całości: Inauguracja Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego, Rok Mikołaja Kopernika w województwie kujawsko-pomorskim : wystąpienia, Toruń, Dwór Artusa, 18 lutego 2013 r.

Adres wydawniczy: Toruń, [s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 4-5


11/38


Autorzy: Kokowski Michał, Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: The legacy of Nicolaus Copernicus in the contemporary debate on the shape of the university and the present condition of science and scholarship / Michał Kokowski ; przekł. z. j. ang. Waldemar Skrzypczak.

Tytuł całości: Inauguracja Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego, Rok Mikołaja Kopernika w województwie kujawsko-pomorskim : wystąpienia, Toruń, Dwór Artusa, 18 lutego 2013 r.

Adres wydawniczy: Toruń, [s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. [8-12]


12/38


Autorzy: Thiene Gaetano, Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Mikołaj Kopernik w Padwie / Gaetano Thiene ; przekł. z. j. ang. Waldemar Skrzypczak.

Tytuł całości: Inauguracja Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego, Rok Mikołaja Kopernika w województwie kujawsko-pomorskim : wystąpienia, Toruń, Dwór Artusa, 18 lutego 2013 r.

Adres wydawniczy: Toruń, [s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. [6-7]


13/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Parameters and processes underlying linguistic creativity.

Tytuł całości: Meaning, context and cognition 2012, Łódź, 22-24 March 2012, book of abstract / ed. by Iwona Witczak-Plisiecka, Mikołaj Deckert, Adam Dudziński.

Adres wydawniczy: Łódź, University of Łódź : 2012

Opis fizyczny: S. 49-50


14/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar, Fojt Tomasz, Wacewicz Sławomir.

Tytuł oryginału: Exploring language through contrast / ed. by Waldemar Skrzypczak, Tomasz Fojt and Sławomir Wacewicz.

Adres wydawniczy: Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing : 2012

Opis fizyczny: 345 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Processes and dimensions of image construction in literary texts : the case of stylistic novelty.

Tytuł całości: Juxtapositions, correspondences, and differentiations in English studies, in comparison : research proposals / ed. by Mirosława Buchholtz and Grzegorz Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 111


16/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Reading conceptual landscapes in Aboriginal Australia.

Tytuł całości: Protolang 2, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Toruń, [s.n.] : 2011

Opis fizyczny: S. 45-46


17/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: The well-known and still absent : studies and sketches on Andrzej Bobkowski and other expatriate writers : summary.

Tytuł całości: Znani i nieobecni, studia i szkice o Andrzeju Bobkowskim i innych pisarzach emigracyjnych / Krzysztof Ćwikliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 343-344


18/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Terra Australis Incognita : próba definicji poprzez kontrapunkt

Tytuł całości: Heteronomie glottodydaktyki, domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych : księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub / red. Zdzisław Wąsik, Aleksandra Wach.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Filologii Angielskiej UAM : 2010

Opis fizyczny: S. 175-184

Uwagi: Bibliogr.


19/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Constructing Australian indigenous universe in Aboriginal English

Tytuł całości: Languages in Contact, a book of abstracts, May 22-23, 2010, Philological School of Higher Education in Wrocław, Poland / ed. by Piotr P. Chruszczewski and Zdzisław Wąsik

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej : 2010

Opis fizyczny: S. 59-60


20/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Metaphor as a dynamic asymmetry : (a poster presentation)

Tytuł całości: Metaphor and cognition / eds.: Zdzisław Wąsik, Tomasz Komendziński.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main, Peter Lang : 2008

Opis fizyczny: S. 53-62

Seria: (Philologica Wratislaviensia : from grammar to discourse ;vol. 1)


21/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Concepts : meaning representation in natural semantic metalanguage

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 2008

Szczegóły: Z. 15

Opis fizyczny: S. 91-97

Uwagi: Tyt. tomu: Human traits in the cognized and fictitious reality

Uwagi: Bibliogr.


22/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Myśl ucieleśniona i myśl imaginacyjna : wymiary obrazowania w języku i zasady porządkujące

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 110-127

Uwagi: Tyt. tomu: Zderzenia : literatura dawna a metody współczesnej humanistyki / red. Krzysztof Obremski


23/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Cognitive stylistics : towards dimensions of uniqueness and novelty in textual imagery.

Tytuł całości: Multiculturalism at the Start of 21st Century the British-Polish Experience Australian Theory and Practice, International Conference, Łódź 12-14 May 2005 / ed. by Krystyna Kujawińska Courtney and Maria A. Łukowska.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2007

Opis fizyczny: S. 371-383

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


24/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Topological modelling of grammatical and lexical aspect in English

Czasopismo: Research in Language

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 5

Opis fizyczny: S. 185-204

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


25/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Analog-based modelling of meaning representations in English

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University Press : 2006

Opis fizyczny: IX, 265 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 253-266

Punktacja MNiSW: 24.000


26/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Alternate construals, duals and selective projections in meaning construction

Tytuł całości: Worlds in the making, constructivism and postmodern knowledge / ed. by Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub and Katarzyna Więckowska

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 67-85

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


27/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: On text linguistics : a survey of terminological distinctions

Czasopismo: Silva Rerum : biuletyn Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 6/7

Opis fizyczny: S. 63-71

Punktacja MNiSW: 1.000


28/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Studia australijskie : zarys kursu dla słuchaczy studium podyplomowego

Tytuł całości: Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej, pokłosie kursów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 2003/2004 / pod red. Mirosławy Buchholtz [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 263-267

Uwagi: Bibliogr.


29/38


Autorzy: Buchholtz Mirosława, Siek-Piskozub Teresa, Skrzypczak Waldemar, Strugielska Ariadna.

Tytuł oryginału: Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej : pokłosie kursów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 2003/2004 / pod red. Mirosławy Buchholtz, teresy Siek-Piskozub, waldemara Skrzypczaka, Ariadny Strugielskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 284 s., wykr.

Punktacja MNiSW: 10.000


30/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Cognitive dimensions of grammar and meaning : a survey of cognitive linguistic metalanguage.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 14

Opis fizyczny: S. 165-177

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


31/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: The English verb system systematically represented : a heuristic model for practical and theoretical applications.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 3

Opis fizyczny: S. 151-161

Uwagi: a


32/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Językoznawstwo kognitywne : zarys kluczowych zagadnień.

Tytuł równoległy: Cognitive linguistics : a survey of key notions.

Czasopismo: Kognitywistyka i Media w Edukacji

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 3 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 115-130, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


33/38


Autorzy: Waźbiński Zygmunt, Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Mieczysław Ziomek : malarstwo / [wstęp Zygmunt Waźbiński ; tł. wstępu Waldemar Skrzypczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 87 s., il.

Uwagi: a


34/38


Autorzy: Maliszewski Edward, Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Toruń : światowe dziedzictwo kultury / [tł. Edward Maliszewski, Waldemar Skrzypczak].

Adres wydawniczy: Toruń, Agencja Akces Krzysztof Młotkowski : 1998

Opis fizyczny: 80 s., il.

Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.

Uwagi: a


35/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: The concept of importance in cognition.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 1997

Szczegóły: Z. 7

Opis fizyczny: S. 233-265

Uwagi: a


36/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Cognitive linguistics and paradigmatic change.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies

Rocznik: 1995

Szczegóły: Z. 6

Opis fizyczny: S. 13-35

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


37/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Communicative skills and beyond : a sourcebook of teaching ideas for teachers of English.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: 75 s., il.

Uwagi: a


38/38


Autorzy: Skrzypczak Waldemar.

Tytuł oryginału: Notes on English grammar.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1990

Opis fizyczny: 63 s.

Uwagi: a