FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Aleksandra Walkiewicz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/22


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Dwa warianty filomackiego tłumaczenia Koranu w relacji do podstawy źródłowej.

Tytuł całości: Rękopis z Czombrowa, filomacki przekład Koranu : edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku = The manuscript from Czombrow : the philomath translation of the Qur'an : the edition and historical and philological study of the monument / red. nauk. i edycja zabytku polskiej kultury Joanna Kulwicka-Kamińska i Czesław Łapicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 153-180, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/22


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Przygotowanie materiałów do nauczania szyku w dydaktyce jpjo : o problemach metodologicznych i praktycznych raz jeszcze.

Tytuł równoległy: Materials for teaching Polish word order to foreigners : methodological and practical problems revisited.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców

Rocznik: 2019

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 373-386, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Oblicza glottodydaktyki polonistycznej : powiązania i inspiracje / pod red. Beaty Grochali i Iwony Dembowskiej-Wosik.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/0860-6587

Punktacja MNiSW: 20.000


3/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: O hierarchii reguł w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie szyku wyrazów).

Tytuł całości: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 3 / pod red. Emilii Kubickiej, Aleksandry Walkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 131-144, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/22


Autorzy: Kubicka Emilia, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 3 / pod red. Emilii Kubickiej, Aleksandry Walkiewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 422 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/22


Autorzy: Kubicka Emilia, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Co tłumaczy słownik przekładowy? Uwagi na marginesie pracy Dariusza Bralewskiego Od przekładu do słownika : korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych. Łask 2012.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 10

Opis fizyczny: S. 315-324

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 7.000


6/22


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: L'ordre des pronoms personnels dans l'enseignement du ple.

Tytuł całości: Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère / sous la dir. de Leszek Kolankiewicz et d'Andrzej Zieniewicz.

Adres wydawniczy: Paris, Centre de Civilisation Polonaise. Université Paris-Sorbonne, Polonicum. Centre de Langue et de Culture Polonaises pour les Étrangers. Université de Varsovie : 2014

Opis fizyczny: S. 175-190, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/22


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: O trudnej sztuce uproszczeń (na przykładzie opisu szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego).

Tytuł całości: Z problematyki kształcenia językowego. T. 5 / pod red. Elżbiety Awramiuk.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu : 2014

Opis fizyczny: S. 105-121, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/22


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Teaching Polish word order to foreigners : from theoretical assumptions to practical solutions.

Czasopismo: Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 60 z. 4

Opis fizyczny: S. 397-412

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


9/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra, Włodarczyk Hélène.

Tytuł oryginału: Revisiting the correspondence between the Polish Imperfective aspect and the French imparfait in the Distributed Grammar (DG) framework.

Czasopismo: Studies in Polish Linguistics

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 5-36, tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


10/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 2 / pod red. Karoliny Pluskoty, Katarzyny Taczyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 13-16


11/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: O polskich formach odsłownika i ich francuskich ekwiwalentach.

Tytuł całości: Polonistyka bez granic, IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2008 r. T. 2, Glottodydaktyka polonistyczna, współczesny język polski, językowy obraz świata / red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2011

Opis fizyczny: S. 375-383

Uwagi: Bibliogr.


12/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Uwagi o układzie materiału gramatycznego w podręczniku Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz Hurra!!! Po polsku 1.

Tytuł całości: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego / pod red. Karoliny Bireckiej, Katarzyny Taczyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 55-65, tab.


13/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Uwagi o pojęciu trybu gramatycznego w języku francuskim : (na przykładzie bezokolicznika i imiesłowów).

Tytuł całości: Słowo w dialogu międzykulturowym, monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" / pod red. Władysława Chłopickiego i Marii Jodłowiec.

Adres wydawniczy: Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" : 2010

Opis fizyczny: S. 233-245, tab.

Seria: (Język a Komunikacja ;25)

Uwagi: Bibliogr.


14/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty : studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 222 s., streszcz. fr., ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 209-214. Indeks

Punktacja MNiSW: 24.000


15/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: L'opposition entre l'infinitif présent et l'infinitif passé en traduction polonaise.

Czasopismo: Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 57 z. 1

Opis fizyczny: S. 67-82

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


16/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Opozycja czasu w trybie subjonctif w świetle tłumaczenia na język polski.

Tytuł całości: Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 25-27 listopada 2005 / red. tomu Anna Szczęsny i Krzysztof Hejwowski.

Adres wydawniczy: Siedlce, Instytut Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski : 2007

Opis fizyczny: S. 545-551

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 3.000


17/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Problem aspektu czasownikowego w języku francuskim w świetle przekładu na język polski.

Tytuł całości: Studia nad współczesną polszczyzną, gramatyka, semantyka, pragmatyka / pod red. Adama Dobaczewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 45-56

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Cechy gramatyczne polskich form bezosobnika w świetle ich przekładu na język francuski.

Tytuł całości: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji / pod red. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej i Mariusza Rutkowskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie : 2006

Opis fizyczny: S. 95-99

Punktacja MNiSW: 6.000


19/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Znaczenie uprzedniości francuskich form plus-que-parfait w polskich tłumaczeniach.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 62

Opis fizyczny: S. 185-206

Punktacja MNiSW: 1.000


20/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: L'aspect du verbe français au vu de sa traduction polonaise.

Czasopismo: Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 43 z. 1

Opis fizyczny: S. 41-50

Punktacja MNiSW: 8.000


21/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Stracone w przekładzie? Na przykładzie francuskich czasów Passé Composé i Passé Simple.

Tytuł całości: Język trzeciego tysiąclecia 3, zbiór referatów z konferencji, Kraków, 4-7 marca 2004. T. 2: Konteksty przekładowe / red. tomu Maria Piotrowska.

Adres wydawniczy: Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium : 2005

Opis fizyczny: S. 265-274

Seria: (Język a Komunikacja ;8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


22/22


Autorzy: Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Szarganie świętości? O kulturze amerykańskiej widzianej przez pryzmat języka.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 23-34, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000