FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Studium lektur Żywota człowieka poczciwego jako przyczynek do krytyki konstruktywistycznej teorii interpretacji.

Tytuł równoległy: The study of interpretations of Żywot człowieka poczciwego as a contribution to constructivist theory of interpretations.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 53 nr 2

Opis fizyczny: S. 187-211, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Literatura staropolska : czytanie tekstów, historia i kultura.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1505-9057

Punktacja MNiSW: 20.000


2/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Niepamięć o niebezpieczeństwach klasowych utożsamień.

Tytuł równoległy: Forgetting about the dangers class identification in Niepamięć [Non-memory].

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1 (175)

Opis fizyczny: S. 384-401, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/td

Punktacja MNiSW: 100.000


3/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Opozycja "romans" - powieść wobec problemów historii literatury.

Tytuł równoległy: The opposition "romance" - the novel and the problems of literary history.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 2 (176)

Opis fizyczny: S. 42-64, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/td

Punktacja MNiSW: 100.000


4/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Metody badań literatury staropolskiej dziś : analiza odpowiedzi ankietowych.

Tytuł równoległy: Methods of studying old-Polish literature today : analysis of survey responses.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 20 z. 1

Opis fizyczny: S. 119-151, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843844TE

Punktacja MNiSW: 14.000


5/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Tożsamość w trójkącie mimetycznym : z dziejów narracyjnych reprezentacji miłości.

Tytuł całości: Tożsamość, kultura, nowoczesność. T. 2: Czas, pamięć / pod red. Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Marka Kurkiewicza, Ireneusza Szczukowskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2017

Opis fizyczny: S. 35-49, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Pan Podstoli : międzygatunkowe oscylowanie tekstu.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 4 (298)

Opis fizyczny: S. 667-691, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


7/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Krytyczne zwierzenia badacza staropolskiego romasu.

Tytuł całości: Prywatne i publiczne w tekstach kultury, studia / red.: Andrzej Borkowski, Antoni Czyż.

Adres wydawniczy: Siedlce, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego : 2016

Opis fizyczny: S. 37-56, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


8/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł, Cyzman Marzenna.

Tytuł oryginału: Konstruktywizm w literaturoznawstwie / pod red. Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 239 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 19)

Uwagi: Bibliogr. przy art.


9/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Od "romansu" do powieści : studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga połowa XVII wieku-pierwsza połowa XIX wieku).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 495 s.

Uwagi: Bibliogr. 441-474.

Punktacja MNiSW: 25.000


10/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Niewoli nas tylko wielość.

Tytuł całości: W niewoli metody, ograniczenia, uzależnienia, szanse / red. Justyna Tuszyńska, Łukasz Lipiński, Katarzyna Nowak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe ΔTΔ : 2016

Opis fizyczny: S. 4-14

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł, Cyzman Marzenna, Dąbrówka Andrzej, Markiewka Tomasz Szymon, Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dyskusja wokół tekstu Andrzeja Dąbrówki Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 211-219

Uwagi: 10.12775/LC


12/52


Autorzy: Cyzman Marzenna, Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Wokół pojęcia konstruktywizmu.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 7-14, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Konstruktywizm w literaturoznawstwie / pod redakcją Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


13/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Autor wirtualny.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 87-97, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Konstruktywizm w literaturoznawstwie / pod redakcją Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


14/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Dialog i monolog : o względności genologicznych przeciwstawień.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 28-39, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny / pod red. Krzysztofa Obremskiego.

Punktacja MNiSW: 10.000


15/52


Autorzy: Szahaj Andrzej, Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Mistrzowie i przyjaciele : rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Szahajem / rozm. przepr. Paweł Bohuszewicz.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 142-149, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny / pod red. Krzysztofa Obremskiego.


16/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Nowożytność, kontekst, pedokomparator, czyli o trzech sposobach na wyjście z getta : (na marginesie artykułu Iwony Maciejewskiej).

Tytuł równoległy: Modernity, context and pedokomparator : three ways of leaving the ghetto : (an answer to Iwona Maciejewska's article).

Czasopismo: Prace Literaturoznawcze

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 347-367, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Kategoria sarmatyzmu w dyskursie "Gazety Wyborczej".

Tytuł równoległy: The discourse on Sarmatism in "Gazeta Wyborcza".

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (151)

Opis fizyczny: S. 63-83, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 15.000


18/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Hermeneutyki sarmatyzmu.

Tytuł całości: Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej, przybliżenia i perspektywy badawcze / pod red. Marcina Lutomierskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział : 2014

Opis fizyczny: S. 105-130

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł, Markiewka Tomasz Szymon.

Tytuł oryginału: Autor : empiryczny, modelowy czy wirtualny?

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 191-205, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


20/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Uczłowieczanie superbohaterów we współczesnej kulturze popularnej.

Tytuł całości: Fantastyczność i cudowność, mit, literatura, tajemnica / pod red. Waldemara Gruszczyńskiego, Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 67-80, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Tożsamość narracyjna : problemy.

Tytuł równoległy: Narrative identity : problems.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1-2 (139-140)

Opis fizyczny: S. 305-322, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


22/52


Autorzy: Cybulska-Bohuszewicz Ewa, Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Marcin Bielski's Kronika wszystkiego świata - The Chronicles of the Whole World as a great vision of the old continent.

Tytuł całości: Ideas of / for Europe, an interdisciplinary approach to European identity / Teresa Pinheiro, José Eduardo Franco, Beata Cieszynska.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang : 2012

Opis fizyczny: S. 223-229

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Monstra.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Opis fizyczny: S. [1-3]

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


24/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Wzrok : (romans miłosno-przygodowy polskiego baroku).

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Opis fizyczny: S. [1-3]

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


25/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Ciało komiczne w romansie błazeńskim.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


26/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: "Opis gęsty" : odkrywanie i konstruowanie : próba usunięcia sprzeczności w koncepcji Clifforda Geertza.

Tytuł całości: Spotkania w przestrzeni idei, słów, obrazów, księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk, Krzysztofa Ćwiklińskiego, Sylwii Kołos.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 143-159

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


27/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł, Szczukowski Ireneusz.

Tytuł oryginału: Ciało w literaturze wieków dawnych / pod red. Pawła Bohuszewicza i Ireneusza Szczukowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 235 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 9)

Uwagi: Bibliogr. przy art.


28/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Erotyzm w literaturze staropolskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Romana Krzywego. Warszawa 2008.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 219-226

Uwagi: Tytuł tomu: Ciało w literaturze wieków średnich / pod red. Pawła Bohuszewicza i Ireneusza Szczukowskiego

Punktacja MNiSW: 7.000


29/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł, Szczukowski Ireneusz.

Tytuł oryginału: Słowo wstępne.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 4-6

Uwagi: Tytuł tomu: Ciało w literaturze wieków średnich / pod red. Pawła Bohuszewicza i Ireneusza Szczukowskiego.


30/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Teoria literatury doby "zwrotów" : o jubileuszowej ankiecie "Tekstów Drugich".

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 13-32

Uwagi: 10.14746/pt

Punktacja MNiSW: 10.000


31/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Słowo w prozaicznym romansie polskiego baroku.

Tytuł całości: Proza staropolska / pod red. Krystyny Płachcińskiej i Marcina Bauera.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2011

Opis fizyczny: S. 321-334

Seria: (Analecta Literackie i Językowe ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 5.000


32/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Pożytki z prawicowego neosarmatyzmu : (nieprawicowa) obrona Krzysztofa Koehlera.

Tytuł całości: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, studia i szkice kulturoznawcze. T. 2 / pod red. Pawła Plichty.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 99-117

Seria: (Varia Culturalia)

Punktacja MNiSW: 5.000


33/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Barokowa poezja otwartego grobu.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2011

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


34/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Rozmowa dworna : (barokowy romans miłosno-przygodowy).

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2011

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


35/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Fikcja jako struktura rozumienia : Tristan, Izolda i antropologia.

Czasopismo: Polonistyka

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 65 nr 3

Opis fizyczny: S. 11-16


36/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Kulturowa historia literatury staropolskiej : studium przypadku.

Czasopismo: Rocznik Antropologii Historii

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 1 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 49-71


37/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Związki niebezpieczne, związki konieczne : o "alternatywnych" sposobach lektury tekstów staropolskich.

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 59 z. 1

Opis fizyczny: S. 251-269, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


38/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Histeria, melancholia... i obiektalność.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 6 (132)

Opis fizyczny: S. 262-279

Punktacja MNiSW: 10.000


39/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Po czy w ramach poststrukturalizmu? "Zwroty" badawcze wobec przełomów paradygmatycznych w najnowszym literaturoznawstwie polskim.

Tytuł całości: "Zwroty" badawcze w humanistyce, konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne / red. J. Kowalewski, W. Piasek.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 15-43

Seria: (Colloquia Humaniorum)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


40/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Zwierzę czy człowiek? : brak obrazu : przyczynek do historii potworności

Tytuł całości: Literatura dawna a współczesna humanistyka / pod red. Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 83-102

Punktacja MNiSW: 7.000


41/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Racjonalizacja "niemożliwego" i jej ograniczenia : o kulturowej poetyce literackiej fantastyki grozy.

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 338-354

Uwagi: W związku z książką: Literatura i nierozum : antropologia fantastyki grozy / Dariusz Brzostek. Toruń 2009.

Punktacja MNiSW: 6.000


42/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Gramatyka romansu : polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 336 s., summ.

Uwagi: Bibliogr.; indeks nazwisk

Punktacja MNiSW: 24.000


43/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: "Niezgodna niezgodność" : metafora jako farmakon i nieudana próba wyjścia z impasu (Daniel Naborowski, Na oczy królewny angielskiej ... ).

Czasopismo: Ruch Literacki

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 50 z. 4-5

Opis fizyczny: S. 313-325

Punktacja MNiSW: 8.000


44/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Dwoista natura miłości : o Nadobnej Paskwalinie Samuela Twardowskiego.

Tytuł całości: Erotyzm w literaturze staropolskiej, praca zbiorowa / pod red. nauk. Romana Krzywego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 143-155, il.

Punktacja MNiSW: 7.000


45/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Po co literaturze dawnej współczesna teoria?

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 9-27


46/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: American Psycho : morderstwo automatyczne jako komunikat.

Tytuł całości: Kulturowe obrazy śmierci, od przełomu romantycznego do dziś / pod red. Izabeli Grzelak i Tomasza Jermalonka.

Adres wydawniczy: Łódź, Piktor : 2007

Opis fizyczny: S. 223-240

Punktacja MNiSW: 6.000


47/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Kres złudzenia estetycznego : początek spisku sztuki.

Czasopismo: Media, Kultura, Społeczeństwo

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1 (2)

Opis fizyczny: S. 121-129

Uwagi: Recenzja książki: Spisek sztuki : iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki / Jean Baudrillard. Warszawa 2006.

Uwagi: Bibliogr.


48/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Między eposem i powieścią.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 63

Opis fizyczny: S. 3-32, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


49/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Bez ciała, woli i jaźni : o ukrytym dydaktyzmie polskiego romansu czasów saskich (Elżbieta Drużbacka, Historia Ortobana).

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, edukacja, wykształcenie, wiedza : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 218-244

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;226)

Punktacja MNiSW: 6.000


50/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Poetyka Arystotelesa jako prototyp gramatyki narracyjnej.

Tytuł całości: Więzy tradycji / pod red. Anny Węgrzyniak i Michała Kopczyka.

Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda : 2005

Opis fizyczny: S. 13-21

Punktacja MNiSW: 6.000


51/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: W przestrzeni "długiego trwania" : ideologia społeczno-polityczna Kazań sejmowych Piotra Skargi w kontekście scholastycznej kosmologii.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 96 z. 2

Opis fizyczny: S. 95-122, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


52/52


Autorzy: Bohuszewicz Paweł.

Tytuł oryginału: Mniej warci a teatralny teatr Stanisława Grochowiaka.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2002

Szczegóły: Z. 57

Opis fizyczny: S. 113-126, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000