FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Dorota Lajus

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Les sigles français et polonais : entre noms propres et noms communs : l'impact de la valeur sémantique des sigles sur leur traduction.

Tytuł równoległy: Polish and French acronyms : between a proper and a common name : the influence of semantic values of acronyms on their translation.

Czasopismo: Studia Romanica Posnaniensia

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 46 no. 1

Opis fizyczny: S. 97-113, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/strop

Punktacja MNiSW: 100.000


2/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Le fonctionnement de néologismes d'origine française dans la presse polonaise.

Tytuł całości: Emprunts néologiques et équivalents autochtones, études interlangues / éds.: Christine Jacquet-Pfau, Andrzej Napieralski, Jean-François Sablayrolles.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2018

Opis fizyczny: S. 317-331, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Comparaison du fonctionnement des sigles français et polonais dans le discours de la presse.

Tytuł równoległy: Skrótowce w polskim i francuskim dyskursie prasowym.
Tytuł równoległy: Acronyms in the Polish and French press discourse.

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 36 no. 1

Opis fizyczny: S. 97-108, streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/ff

Punktacja MNiSW: 6.000


4/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Les traces du traducteur dans le discours de presse.

Tytuł równoległy: Translator's traces in newspaper discourse.

Czasopismo: Studia Romanica Posnaniensia

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 45 no. 4

Opis fizyczny: S. 109-124, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/strop

Punktacja MNiSW: 14.000


5/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Les euphémismes dans la presse française contemporaine : problèmes de définition.

Tytuł całości: Le tabou comme défi pour la linguistique = El tabú como desafío para la lingüística / red. Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Piotr Sorbet.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2016

Opis fizyczny: S. 87-98, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


6/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Les compétences discursives et génériques dans la traduction des contrats de droit civil français et polonais.

Czasopismo: Studia Romanica Posnaniensia

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 43 no. 1

Opis fizyczny: S. 47-62, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/strop

Punktacja MNiSW: 14.000


7/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Dialog międzykulturowy a tłumaczenie komiksu : przekład elementów kulturowych w cyklu komiksów Kot rabina Joanna Sfara.

Tytuł całości: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. 2: Kultura i język / pod red. Beaty Jeglińskiej, Katarzyny Kodeniec, Anny Krawczyk-Łaskarzewskiej, Joanny Nawackiej.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM : 2015

Opis fizyczny: S. 104-115, streszcz. ang.

Seria: (Między Słowami - Między Światami)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


8/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Osoba niepełnosprawna : towarzysz podroży / Pierre Le Coz ; tł. z fr. Dorota Lajus.

Tytuł całości: Obecność i nieobecność, sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji : (przyczynek do studium) / pod red. Moniki D. Filińskiej, Barbary Momot, Andrzeja Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 111-114

Seria: (Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych)


9/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Miejsce i rola człowieka słabego we współczesnych społeczeństwach : powstanie Famisol / Anne-Françoise Nyssens-Riat, Bernard Riat ; tł. z fr. Dorota Lajus.

Tytuł całości: Obecność i nieobecność, sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji : (przyczynek do studium) / pod red. Moniki D. Filińskiej, Barbary Momot, Andrzeja Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 135-147

Seria: (Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych)


10/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Życie uczuciowe i płciowe osob niepełnosprawnych umysłowo w środowisku zinstytucjonalizowanym : pogodzić obowiązek chronienia z przestrzeganiem podstawowych praw / Nicole Diederich ; tł. z fr. Dorota Lajus.

Tytuł całości: Obecność i nieobecność, sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji : (przyczynek do studium) / pod red. Moniki D. Filińskiej, Barbary Momot, Andrzeja Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 167-183

Seria: (Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych)


11/11


Autorzy: Lajus Dorota.

Tytuł oryginału: Znaczenie godności ludzkiej i jej kryteria : godność człowieka jest dzisiaj niezwykle zagrożona i trzeba o tym mówić / Chantal Delsol ; tł. z fr. Dorota Lajus.

Tytuł całości: Obecność i nieobecność, sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji : (przyczynek do studium) / pod red. Moniki D. Filińskiej, Barbary Momot, Andrzeja Wojciechowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 33-40

Seria: (Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych)