FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Anna Żurawska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Les figures de Caïn et Abel dans les littératures québécoise et acadienne : L'OEil de Marquise de Monique LaRue et Chacal, mon frère de Gracia Couturier.

Tytuł całości: Caïn et Abel / sous la dir. de Jean-Marc Vercruysse.

Adres wydawniczy: Arras, Artois Presses Université : 2020

Opis fizyczny: S. 175-190

Seria: (Graphè ;29)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Hildegarde de Bingen, une sainte post-seculiere? La clôture des merveilles de Lorette Nobécourt.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 66

Opis fizyczny: S. 121-132, streszcz. ang.

Uwagi: 10.19195/0557-2665

Punktacja MNiSW: 20.000


3/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Postać Mojżesza i Tobiasza we współczesnej powieści francuskiej : Sylvie Germain Tobiasz, syn Teodora oraz Gilles Rozier Moïse fiction.

Tytuł równoległy: Moses and Tobit in contemporary French novels : Sylvie Germain's Tobie des marais and Gilles Rozier's Moïse fiction.

Tytuł całości: Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze / pod red. nauk. Halszki Leleń i Tomasza Żurawlewa.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2018

Opis fizyczny: S. 391-404, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Kanada : ulubiony kraj świata / Katarzyna Wężyk. Warszawa 2017.

Czasopismo: TransCanadiana : Polish journal of Canadian studies

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: S. 167-173

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.250


5/26


Autorzy: Urbaniak-Rybicka Ewa, Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: TransCanadiana. Vol. 9 / red. Ewa Urbaniak-Rybicka, Anna Żurawska.

Adres wydawniczy: Poznań, Agencja Artystyczna PARA Zenon Dyrszka : 2017

Opis fizyczny: 560 s.

Uwagi: Tytuł tomu: Conflicts, confrontations, combats : Canada in the face of wars = Conflits, confrontations, combats: le Canada face aux guerres.


6/26


Autorzy: Bielska-Krawczyk Joanna, Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Wiary nie da się włożyć do lodówki / Krzysztof Zanussi ; rozm. przepr. Joanna Bielska-Krawczyk, Anna Żurawska.

Tytuł całości: Wiara w czasach niewiary, rozmowy o współczesnej religijności / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Znak : 2017

Opis fizyczny: S. 239-260


7/26


Autorzy: Lajus Emmanuel, Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Chodzi o prawo do niewierzenia w nic... / Véronique Le Ru ; rozm. przepr. Emmanuel Lajus oraz Anna Żurawska.

Czasopismo: Topos : dwumiesięcznik literacki

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 24 nr 5

Opis fizyczny: S. 65-73


8/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: La guerre dans Lignes de faille de Nancy Huston.

Czasopismo: TransCanadiana : Polish journal of Canadian studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 225-237, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Literatura na świecie. Nr 3-4/2016.

Czasopismo: TransCanadiana : Polish journal of Canadian studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 496-503

Uwagi: Recenzja czasopisma.

Punktacja MNiSW: 1.250


10/26


Autorzy: Urbaniak-Rybicka Ewa, Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Introduction.

Tytuł równoległy: Avant-Propos.

Czasopismo: TransCanadiana : Polish journal of Canadian studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 9-20


11/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Une spiritualité profane ou Sergio Kokis sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Tytuł całości: Homo Spiritualis of the XXth and XXIst centuries = Homo Spiritualis aux XXe et XXIe siècles / ed. by Joanna Bielska-Krawczyk, Anna Żurawska.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner : 2016

Opis fizyczny: S. 223-237, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/26


Autorzy: Bielska-Krawczyk Joanna, Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Homo Spiritualis of the XXth and XXIst centuries / ed. by Joanna Bielska-Krawczyk, Anna Żurawska.

Tytuł równoległy: Homo Spiritualis aux XXe et XXIe siècles.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner : 2016

Opis fizyczny: 286, [5] s.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: L'image de la mort ou l'histoire d'une sensibilité : Charlotte de David Foenkinos.

Tytuł całości: De l'image á l'imaginaire / sous la dir. de Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Werset : 2015

Opis fizyczny: S. 213-221, streszcz. ang.

Seria: (Quêtes Littéraires ;no 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: L'art - moyen de communication en temps de guerre? Sorj Chalandon, Le quatrième mur.

Czasopismo: Synergies Pologne

Rocznik: 2015

Szczegóły: No. 12

Opis fizyczny: S. 161-171, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


15/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Pejzaż historyczny w Kaléidoscope brisé Sergia Kokisa.

Tytuł całości: (Re)wizje historii w dyskursie i literaturze / wybór i red. Doroty Guttfeld, Agnieszki Sowińskiej, Moniki Linke-Ratuszny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 89-104

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Ocalić od zapomnienia : Tecia Werbowski.

Tytuł całości: Niuanse wyobcowania, diaspora i tematyka polska w Kanadzie / pod red. Anny Branach-Kallas.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 127-145

Punktacja MNiSW: 4.000


17/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: L'errance de l'artiste dans La Montagne secrète de Gabrielle Roy.

Tytuł całości: Sur les traces du vagabond / sous la dir. de Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos.

Adres wydawniczy: Lublin, Instytut Filologii Romańskiej KUL, Wydawnictwo Werset : 2014

Opis fizyczny: S. 103-110, streszcz. ang.

Seria: (Quêtes Littéraires ;no 4)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Danser avec la Mort au Québec : les relations du littéraire et du pictural dans l'ouvre de Sergio Kokis.

Czasopismo: Publifarum

Rocznik: 2014

Szczegóły: No. 21

Opis fizyczny: S. [1-9], il.

Uwagi: Tytuł tomu: Le Québec recto/verso / sous la dir. de Hélene Amrit [et al.].

Punktacja MNiSW: 4.000


19/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Wieloaspektowa obecność obrazu w powieści Le retour de Lorenzo Sánchez Sergia Kokisa.

Tytuł całości: Obrazy dookoła świata, postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk, Sylwii Kołos, Magdaleny Matei.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 225-234

Punktacja MNiSW: 4.000


20/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Géographie conflictuelle d'une ville:Rue Saint-Urbain de Mordecai Richler et Côte-des-Nègres de Mauricio Segura.

Czasopismo: TransCanadiana : Polish journal of Canadian studies

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 143-155, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Romány a jejich hudba : La Lenteur a L'Ignorance Milana Kundery.

Tytuł całości: Milan Kundera aneb co zmůže literatura? Soubor statí o díle Milana Kundery / vybrali a uspořádali Bohumil Fořt [et al.].

Adres wydawniczy: Brno, Host - Vydavatelství : 2012

Opis fizyczny: S. 292-305

Punktacja MNiSW: 4.000


22/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Nouveaux architectes de la tour de Babel ou le multiculturel dans Babel, prose deux ou Nous avons tous découvert l'Amérique de Francine Noël.

Tytuł całości: Towards critical multiculturalism, dialogues between/among Canadian diasporas = Vers un multiculturalisme critique : dialogues entre les diasporas canadiennes / sours la dir. de Ewelina Bujnowska, Marcin Gabryś, Tomasz Sikora.

Adres wydawniczy: Katowice, Agencja Artystyczna PARA : 2011

Opis fizyczny: S. 261-275

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: L'image postcoloniale de l'Amérique du Sud dans Saltimbanques, Kaléidoscope brisé et Le Magicien de Sergio Kokis.

Czasopismo: Romanica Silesiana

Rocznik: 2011

Szczegóły: No. 6

Opis fizyczny: S. 342-358

Uwagi: Tyt. tomu: Postcolonialisme et la fait littéraire / red. en chef Krzysztof Jarosz avec la collab. de Buata B. Malela

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


24/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: Quand le peintre "Tente de raconter" la parenté de l'image et de la parole dans l'art du maquillage de Sergio Kokis.

Tytuł całości: Parenté/s, actes de la XIVe École doctorale, Prešov, 16-18 Septembre, 2010 / ed. by Zuzana Malinovská.

Adres wydawniczy: Prešov, Université de Prešov : 2010

Opis fizyczny: S. 161-168

Uwagi: Bibliogr.


25/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: "Entre deux rives" ou la condition de l'artiste dans Le Pavillon des miroirs de Sergio Kokis.

Czasopismo: Romanica.doc

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (1)

Opis fizyczny: S. 1-7

Uwagi: Bibliogr.


26/26


Autorzy: Żurawska Anna.

Tytuł oryginału: De Montréal, un enfer à la Bosch, à Lisbonne, île de Calypso : l'étude des utopies et des dystopies dans Les amants de l'alfama et Le fou de Bosch de Sergio Kokis.

Czasopismo: TransCanadiana : Polish journal of Canadian studies

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 149-161