FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Społecznościowe uczenie (się) : Facebook na usługach edukacji.

Tytuł równoległy: Social teaching and learning : Facebook at the service of education.

Tytuł całości: Kultura komunikacji w dydaktyce / pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje : 2020

Opis fizyczny: S. 115-129, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Kultura Komunikacji Językowej ;6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: O dorobku Aleksandry Krupianki : od historycznego słowotwórstwa do języka pisarzy.

Tytuł całości: My z nich. 4 : Spuścizna językoznawców polskich XX wieku / red. nauk. Zbigniew Greń, Krystyna Kleszczowa, Zofia Zaron.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 53-62

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: O terminologii onomastycznej : uwagi na marginesie badania historycznych nazw roślin w XVI-wiecznym polskim przekładzie poradnika Piotra Krescencjusza.

Tytuł równoległy: On onomastic terminology : remarks on the margin of the historical research of the names of plants.

Tytuł całości: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére, 20. slovenská onomastická konferencia, Banská Bystrica, 26.-28. júna 2017 : zborník referátov / ed.: Alexandra Chomová, Jaromìr Krško, Iveta Valentová.

Adres wydawniczy: Bratislava, Veda, Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie Vied : 2019

Opis fizyczny: S. 83-89, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Słownictwo fachowe czy terminologia? O specjalistycznych nazwach w XVI-wiecznym polskim przekładzie poradnika Piotra Krescencjusza (1571).

Tytuł równoległy: Specialist vocabulary or terminology? On the specialist words in the 16th century Polish translation of a guidebook by Peter Crescentius (1571).

Tytuł całości: Z bliska i z daleka, język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Ałły Krawczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 119-134, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Kształtowanie się specjalistycznej odmiany języka na przykładzie leksyki z poradnika Piotra Krescencjusza.

Tytuł równoległy: The formation of the specialist kind of language on the example of the lexis from the guidebook by Peter Crescentius.

Tytuł całości: Historia języka w XXI wieku, stan i perspektywy / pod red. Magdaleny Pastuch i Mirosławy Siuciak ; przy współpr. Kingi Wąsińskiej i Wioletty Wilczek.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 247-258, streszcz. ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3670)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/51


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kaproń-Charzyńska Iwona, Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kamper-Warejko.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 316 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Rola nowych narzędzi komunikacji we wspieraniu osób z zaburzeniami mowy.

Tytuł równoległy: The role of new communication tools in supporting speech-impaired persons.

Tytuł całości: Wieloaspektowość logopedii. Cz. 1: Zaburzenia mowy w cyklu życia / pod red. Kariny Szafrańskiej, Ewy Małachowskiej, Iwony Klonowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 197-211, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Pieśni bożonarodzeniowe w luterańskim kancjonale toruńskim.

Tytuł równoległy: Christmas songs in the Lutheran cantionals of Toruń.

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 25 z. 2

Opis fizyczny: S. 77-103, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pspsj

Punktacja MNiSW: 10.000


9/51


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona, Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Od fanów dla fanów : komentarze serialowe jako nowe zjawisko komunikacyjne.

Tytuł równoległy: From fans for fans : series commentaries as a new communication phenomenon.

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 277-313, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pt

Punktacja MNiSW: 10.000


10/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Profesor Teresa Friedelówna jako badacz historii języka polskiego.

Tytuł całości: Znaki pamięci 2, spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku / pod red. Zofii Zaron, Macieja Grochowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, BEL Studio Sp. z o.o. : 2017

Opis fizyczny: S. 9-17

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Terminy metalingwistyczne w świadomości uczniów klas trzecich : na przykładzie nazw części mowy.

Tytuł równoległy: Metalinguistic terms in the awareness of third-rorm students : parts of speech.

Czasopismo: Białostockie Archiwum Językowe

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 17

Opis fizyczny: S. 71-91, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/baj

Punktacja MNiSW: 9.000


12/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Struktura nazw roślin występujących w XVI-wiecznym polskim tłumaczeniu poradnika Piotra Krescencjusza na tle ówczesnej normy.

Tytuł równoległy: The structure of the names of plants appearing in the 16th century Polish translation of the guidebook by Peter Crescentius compared against the standards of the period.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 97 z. 4

Opis fizyczny: S. 78-90, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


13/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Polski XVI-wieczny przekład poradnika Krescencjusza jako świadectwo przenikania kultur.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 12

Opis fizyczny: S. 153-169, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 7.000


14/51


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona, Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6-letnich.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 173 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 161-167.

Punktacja MNiSW: 25.000


15/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu Ksiąg o gospodarstwie (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 379 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 353-362

Punktacja MNiSW: 25.000


16/51


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: System, tekst, człowiek : studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 290 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Jak badać słownictwo botaniczne?

Tytuł całości: Jak badać teksty staropolskie / pod red. Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Olgi Stramczewskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Rys : 2015

Opis fizyczny: S. 39-50, streszcz. ang.

Seria: (Staropolskie Spotkania Językoznawcze ;1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Wielojęzyczność - nowe wyzwania.

Czasopismo: Forum Logopedy

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 8

Opis fizyczny: S. 56-58

Uwagi: Bibliogr.


19/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Błąd wymowy czy wada wymowy? Rozważania na marginesie nauki języków obcych.

Czasopismo: Linguodidactica

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 105-121, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


20/51


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Kamper-Warejko Joanna, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Andrzeja Moroza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 332 s., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Historia polskich nazw roślin występujących w poradniku P. Krescencjusza.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 11

Opis fizyczny: S. 143-158, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LinCop

Punktacja MNiSW: 9.000


22/51


Autorzy: Friedel Teresa, Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Teksty wybrane / Teresa Friedel ; wybór, wstęp i oprac. Joanna Kamper-Warejko.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2013

Opis fizyczny: 563, [1] s.

Seria: (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;t. 39, z. 2)

Uwagi: Bibliogr. prac. T. Friedel s. 557-[564].

Punktacja MNiSW: 5.000


23/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Obce nazwy winorośli występujące w poradniku Piotra Krescencjusza (1571).

Czasopismo: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 73-81, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


24/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Profesor Teresa Friedel (1934-2011).

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2011, 2012

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 15-21, il.


25/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Poradnik Piotra Krescencjusza jako tekst użytkowy.

Tytuł równoległy: Petrus Crescentius's Guide-Book as a utilitarian text.

Czasopismo: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 46

Opis fizyczny: S. 43-56, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sfps

Punktacja MNiSW: 10.000


26/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Slovotvorné novotvary ve sbírce "Gęśli różnoryma" Jana Rybińského.

Tytuł całości: Varia XVII, zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov, (Liptovská Osada - Škutovky 7.-9.11.2007) / zostavila Viera Kováčová.

Adres wydawniczy: Ružomberok, Katolícka Univerzita, Slovenská Jazykovedná Spoločnost' pri SAV : 2010

Opis fizyczny: S. 201-207

Uwagi: Bibliogr.


27/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: XVI-wieczne nazwy polskich roślin jako świadectwo rozwoju języka : na podstawie Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescencjusza

Tytuł całości: Tajemnice rozwoju, materiały z konferencji, 10-12 maja 2008 r. / [praca pod red. Danuty Bieńkowskiej, Anny Lenartowicz].

Adres wydawniczy: Łódź, Archidiecezyjne Wydawnictwo Łódzkie : 2009

Opis fizyczny: S. 223-234

Uwagi: Bibliogr.


28/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o języku "Gęśli różnorymych" Jana Rybińskiego.

Tytuł całości: Varia XVI, zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov, (Častá-Papiernička, 8.-10.11.2006) / zostavila Gabriela Múcsková.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovenská Jazykovedná Spoločnost' pri SAV : 2009

Opis fizyczny: S. 250-257


29/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Nazwy roślin "Z náśienia śię rodzących ná ogrodźiech ku żywotnośći ludzkiey" u Krescencjusza a wybrane XVI-wieczne zielniki.

Czasopismo: Białostockie Archiwum Językowe

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 9

Opis fizyczny: S. 115-126, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Gęśli Jana Rybińskiego : świadectwo normalizacji polszczyzny renesansowej Torunia

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 223-241, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


31/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o historii nazw ziół z poradnika Piotra Krescencjusza (1571)

Czasopismo: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 71-81, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Przyczynek do historii nazw ulic Torunia

Tytuł całości: Tradycja a nowoczesność, materiały z konferencji, 14-16 maja 2007 r. / [praca pod red. Ewy Woźniak].

Adres wydawniczy: Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie : 2008

Opis fizyczny: S. 489-496


33/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia składniowe w XVII-wiecznym kancjonale : na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych.

Tytuł całości: Varia XV, zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov, (Banská Bystrica - Tajov, 7-9.12.2005) / zostavili Anna Gálisová, Alexandra Chomová.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovenská Jazykovedná Spoločnost' pri SAV : 2008

Opis fizyczny: S. 274-280


34/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Onomastyka biblijna w psalmach zamieszczonych w kancjonale toruńskim.

Tytuł całości: Pogranicza, materiały z konferencji 8-10 maja 2006 r. / [praca pod red. Danuty Kowalskiej].

Adres wydawniczy: Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie : 2007

Opis fizyczny: S. 249-262

Punktacja MNiSW: 6.000


35/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Leksykalne wykładniki perswazji w XVI-wiecznym kazaniu Piotra Artomiusza.

Tytuł całości: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 29-35

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 2.000


36/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona.

Tytuł oryginału: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 413 s.

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Punktacja MNiSW: 10.000


37/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kulwicka-Kamińska Joanna, Nowakowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego : księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Katarzyny Nowakowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 337 s., 1 portr.

Punktacja MNiSW: 10.000


38/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 305 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


39/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Chrystus z martwych wstał jest : wielkanocny trop w wybranych XVI-wiecznych kancjonałach protestanckich.

Tytuł całości: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Katarzyny Nowakowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 81-89

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 2.000


40/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: O nazwach drzew występujących w poradniku Piotra Crescentiusa.

Tytuł całości: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 115-126

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 2.500


41/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Kancjonał Piotra Artomiusza : toruński wkład w polskie piśmiennictwo XVI wieku.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 33-41, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


42/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Polszczyzna toruńskiego kancjonału na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 87 z. 2

Opis fizyczny: S. 135-140

Punktacja MNiSW: 8.000


43/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Pieśni pasyjne i wielkanocne w kancjonale Piotra Artomiusza (Toruń 1601).

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2006

Opis fizyczny: 190 s., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;t. 38 z. 3)

Uwagi: Bibliogr. s. 184-189

Punktacja MNiSW: 20.000


44/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Odzwierciedlenie tendencji słowotwórstwa XVI wieku w wybranych pieśniach religijnych.

Tytuł całości: Wokół polszczyzny dawnej i obecnej / pod red. Bogusława Nowowiejskiego.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu : 2006

Opis fizyczny: S. 77-83, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


45/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Pieśni o Duchu Świętym w toruńskim kancjonale z 1601 r.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 183-190

Punktacja MNiSW: 1.000


46/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Psalmy 114. i 115. w kancjonale toruńskim na tle wybranych polskich przekładów Psałterza w XVI w.

Czasopismo: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Rocznik: 2004, 2005

Szczegóły: Nr 58

Opis fizyczny: S. 37-49

Punktacja MNiSW: 1.000


47/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Psalmy 114. i 115. z toruńskiego Kancjonału na tle wybranych staropolskich przekładów Psałterza.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 58

Opis fizyczny: S. 73-84, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


48/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Język "Kancjonału Toruńskiego" a XVII-wieczna norma na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 55

Opis fizyczny: S. 77-90, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


49/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Słownictwo pieśni pasyjnej w Kancjonale Toruńskim na tle polskich przekładów Nowego Testamentu w XVI wieku.

Tytuł całości: Polszczyzna regionalna Pomorza. T. 8 / pod red. Kwiryny Handke.

Adres wydawniczy: Warszawa, SOW : 1998

Opis fizyczny: S. 21-30

Punktacja MNiSW: 4.000


50/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o pieśniach pasyjnych i wielkanocnych w Kancjonale Piotra Artomiusza.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 50

Opis fizyczny: S. 69-78, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


51/51


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna.

Tytuł oryginału: Słownictwo sakralne i potoczne w misterium Dialogus de Nativitate Domini.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1997

Szczegóły: Z. 48

Opis fizyczny: S. 141-151, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000