FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

prof. dr hab. Bogdan Burdziej

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Iwan Franko o Żydach : przyczynek do studium problemu.

Tytuł całości: Ivan Franko i pol'ska kul'tura / vìdpov. red. Rostislav Radiševs'kij.

Adres wydawniczy: Kiïv, Unìversitet "Ukraïna" : 2017

Opis fizyczny: S. 16-24, streszcz. ukr., ang.

Seria: (Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï ;t. 29)


2/94


Autorzy: Burdziej Bogdan, Kalinowska Maria, Ratuszna Hanna.

Tytuł oryginału: Profesor : pamięci Artura Hutnikiewicza / red. Bogdan Burdziej, Maria Kalinowska, Hanna Ratuszna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 198 s., streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 20)


3/94


Autorzy: Burdziej Bogdan, Kalinowska Maria, Ratuszna Hanna.

Tytuł oryginału: Nazywaliśmy go Mistrzem.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 5-7

Uwagi: Tytuł tomu: Profesor : pamięci Artura Hutnikiewicza / pod red. Bogdana Burdzieja, Marii Kalinowskiej, Hanny Ratusznej.

Uwagi: 10.12775/LC


4/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: "Wedle rozmaitości zmiennej kalendarza" Norwid "przemyślony".

Czasopismo: Studia Norwidiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 34

Opis fizyczny: S. 187-225, streszcz. ang.

Uwagi: Recenzja książki: Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1-3 / Zofia Trojanowiczowa [et al.]. Poznań 2007.

Punktacja MNiSW: 13.000


5/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Ìnšij svìt lûds'koï nadìï : Narisi Adama Šimans'kogo na tlì lìteraturi zaslannâ : monografìâ.

Adres wydawniczy: Kiïv, [Nacìonal'nij Ìnstitut Strategìčnih Doslìdžen'] : 2015

Opis fizyczny: 422 s.

Seria: (Kiïvs'kì Polonìstičnì Studìï ;vip. 26 (2))

Uwagi: Oryg. pol.: Inny świat ludzkiej nadziei : Szkice Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej. Toruń 1991.


6/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Szymański Adam (1852-1916), działacz spiskowy, zesłaniec, pisarz, publicysta.

Tytuł całości: Polski słownik biograficzny. T. 50 / red. nacz. Andrzej Romanowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : 2014-2015

Opis fizyczny: S. 130-134

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


7/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Z domów niewoli na Jasną Górę błogosławieństw : los człowieka w pismach Władysława St. Reymonta.

Tytuł całości: Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa, X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 11-13 września 2014 r. : referaty i prezentacje / [oprac. i red. Jerzy Derenda].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy : 2014

Opis fizyczny: S. 19-26


8/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Izrael i krzyż : tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 506, [1] s.

Uwagi: Indeks.

Punktacja MNiSW: 25.000


9/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Polskie koncepcje państwa żydowskiego przed Theodorem Herzlem.

Czasopismo: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Rocznik: 2014, 2015

Szczegóły: Nr 68

Opis fizyczny: S. 13-32


10/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Izaak Cylkow - tłumacz Starego Testamentu, poprzednik Miłosza.

Tytuł całości: Żydzi Wschodniej Polski. Ser. 1: Świadectwa i interpretacje / red. nauk. Barbara Olech i Jarosław Ławski.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Alter Studio : 2013

Opis fizyczny: S. 57-81

Seria: (Colloquia Orientalia Bialostocensia ;2)

Punktacja MNiSW: 5.000


11/94


Autorzy: Hutnikiewicz Artur, Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Rehabilitacja Grabińskiego / Artur Hutnikiewicz; do druku podał Bogdan Burdziej.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 11

Opis fizyczny: S. 282-291, il.


12/94


Autorzy: Burdziej Bogdan, Stoff Andrzej.

Tytuł oryginału: Wiktor Gomulicki znany i nieznany / pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 396 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Logosfera epigramatu : Zapach ziemi Wiktora Gomulickiego.

Tytuł całości: Wiktor Gomulicki znany i nieznany / pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 217-234

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 2.500


14/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Naród w masce : Szekspir, Wenecja i Żydzi w Szajloku (1888) Wiktora Gomulickiego.

Tytuł całości: Wiktor Gomulicki znany i nieznany / pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 172-205

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 2.500


15/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Boska i nie-boska.

Czasopismo: Nowy Rocznik Teatralny

Rocznik: 2011-2012

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 172-177


16/94


Autorzy: Burdziej Bogdan, Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Italia : inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich / pod red. Bogdana Burdzieja i Anny Kościołek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 250 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 7)


17/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: "Tytus Północy" : car Aleksander I w literaturze polskiej lat 1801-1826.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 19-49, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Italia. Inspiracje włoskie w literaturze słowiańskiej.

Punktacja MNiSW: 7.000


18/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Walerian Preisner i jego Italia.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 206-212, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich.

Punktacja MNiSW: 7.000


19/94


Autorzy: Burdziej Bogdan, Kościołek Anna.

Tytuł oryginału: Italia Słowian

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: 4-7, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich.


20/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Literackie echa przejścia generała Józefa Bema na islam.

Tytuł całości: Przedziwne światy, prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 15-40

Punktacja MNiSW: 7.000


21/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Żydzi w listach Henryka Sienkiewicza.

Tytuł całości: Sienkiewicz dzisiaj, formy (nie)obecności : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 221-281

Punktacja MNiSW: 7.000


22/94


Autorzy: Burdziej Bogdan, Owczarz Ewa.

Tytuł oryginału: Sienkiewicz dzisiaj : formy (nie)obecności : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 294 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/94


Autorzy: Hutnikiewicz Artur, Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Profesor Zygmunt Czerny / Artur Hutnikiewicz ; do druku podał Bogdan Burdziej.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 209-212

Uwagi: Tytuł tomu: Królestwo : świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich / pod red. Anny Gęsickiej.


24/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Przeciw Platonowi - przeciw pozytywistom : Konopnickiej apologia poezji ( od debiutu do Wstępu, 1879).

Tytuł całości: Album Gdańskie, prace ofiarowane profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piatą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej / pod red. Jana Daty i Bolesława Oleksowicza.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 591-610

Punktacja MNiSW: 7.000


25/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Wyspiański interdyscyplinarnie / pod red. Bogdana Burdzieja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 175, [1] s., il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Apokryf (1895) Marii Konopnickiej - wiersz jako po-Słowie.

Tytuł całości: Aluzja literacka, teoria, interpretacje, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 165-180

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 1.000


27/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Z dziejów poezji i astronomii wileńskiej. Poemat Mikołaja Wolskiego Dwie nocy, czyli rozmyślania o sztuce gwiazdarskiej (1784).

Tytuł całości: Poezja i astronomia / pod red. Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz-Sojak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 265-275

Punktacja MNiSW: 6.000


28/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Wyjazd Cypriana Norwida do Ameryki w świetle listu Franciszka Olaya do ks. Piotra Semeneki

Tytuł całości: Przez dwa stulecia, in memoriam Artur Hutnikiewicz / pod red. Janusza Kryszaka i Hanny Ratusznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 15-28

Punktacja MNiSW: 6.000


29/94


Autorzy: Burdziej Bogdan, Halkiewicz-Sojak Grażyna.

Tytuł oryginału: Poezja i astronomia / pod red. Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz-Sojak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 666, [4] s., il.

Punktacja MNiSW: 10.000


30/94


Autorzy: Burdziej Bogdan, Lewandowski Wacław.

Tytuł oryginału: Bibliografia prac Artura Hutnikiewicza.

Tytuł całości: Z pism rozproszonych / Artur Hutnikiewicz ; wybrał i komentarzami opatrzył Janusz Kryszak ; oprac. Rafał Moczkodan.

Adres wydawniczy: Toruń, Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 135-172


31/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Widziadła (1911) Bolesława Prusa, czyli gawędowa fantazja o duchu Polski (z kinematografem w tle).

Tytuł całości: Polska literatura fantastyczna, interpretacje / pod red. Andrzeja Stoffa i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 159-174

Punktacja MNiSW: 6.000


32/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Pasterze na Bachorzy : sielanki kujawskie / Feliks Jaskólski ; oprac. Bogdan Burdziej.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : 2005

Opis fizyczny: XXXVI, 118, [6] s., [8] k. tabl.

Punktacja MNiSW: 20.000


33/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Zeszyty Naukowe WSHE. Seria A: Nauki Humanistyczne i Społeczne. T. 17 / red. tomu Bogdan Burdziej.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : 2005

Opis fizyczny: 187, [7] s.


34/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Ligoń Jan, ur. 27 XII 1851 w Król. Hucie (obecnie Chorzów), zm. 19 IX 1917 w Bytomiu.

Tytuł całości: Encyklopedia katolicka. T. 10: Krzyszkowski - Lozay.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2004

Opis fizyczny: Szp.1060-1061


35/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Przekroczyć próg słowa : z poezją Jana Pawła II.

Tytuł całości: Fides quaerens intellectum, wiara poszukująca zrozumienia / [red. nauk. Jerzy Bagrowicz, Mirosław Mróz].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 353-357

Punktacja MNiSW: 2.000


36/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: "Wielkie błędy perspektywiczne" : obraz Rosji Sowieckiej w polskim reportażu literackim lat trzydziestych XX wieku.

Tytuł całości: Polska polityka wschodnia w XX wieku, studia / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Włocławek, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 129-161

Punktacja MNiSW: 4.000


37/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Zapomniany piewca Kujaw : Feliks Jaskólski i jego "Pasterze na Bachorzy : sielanki kujawskie" (1827).

Czasopismo: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 49-61

Punktacja MNiSW: 1.000


38/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: "Więcej Żyda niż jakiegoś tam Hamleta" : "Temat [...] ohydnie trudny" w opowiadaniu "Oko za oko" (1892) Stefana Żeromskiego.

Tytuł całości: Klucze do Żeromskiego / red. Krzysztof Stępnik.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2003

Opis fizyczny: S. 27-56

Punktacja MNiSW: 4.000


39/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: "Nowa Judea" (1887) Celestyna Zyblikiewicza : polski projekt państwa żydowskiego a dzieło Theodora Herzla (1896).

Tytuł całości: Prus i inni, prace ofiarowane profesorowi Stanisławowi Ficie / pod red. Jakuba A. Malika, Ewy Paczoskiej.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 449-464

Punktacja MNiSW: 4.000


40/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Katedra ducha : o duszpasterstwie akademickim ojców Jezuitów w Toruniu.

Tytuł całości: Ślady obecności Ojca Władysława Wołoszyna w naszym życiu / zebrane przez Bożenę Słomińską.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 138-139


41/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: "We krwi to jest, w tradycji" - szlachcic i jego konie w "noweli sportowej" "Przeszkoda" Klemensa Junoszy-Szaniawskiego.

Tytuł całości: Dworki - pejzaże - konie / red. Krzysztof Stępnik.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2002

Opis fizyczny: S. 259-270, il.

Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)

Punktacja MNiSW: 4.000


42/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Sybir Marii Konopnickiej w poemacie "Sen Jeremaka" (1895).

Tytuł całości: Miejsca Konopnickiej, przeżycia, pejzaż, pamięć / pod red. T. Budrewicza i M. Zięby.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej : 2002

Opis fizyczny: S. 143-171

Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ;nr 324)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


43/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Świat żydowski Michała Bałuckiego. Cz. 1. Problem neofityzmu (Przechrzta, 1861; Żydówka, 1868).

Tytuł całości: Świat Michała Bałuckiego / pod red. Tadeusza Budrewicza.

Adres wydawniczy: Kraków, Collegium Columbinum : 2002

Opis fizyczny: S. 291-305

Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ;nr 14)

Punktacja MNiSW: 4.000


44/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Przez słowa do Słowa : poezja Karola Wojtyły jako źródło inspiracji : prace młodzieży przygotowane na trzecią rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu : 1999 - 7 czerwca - 2002 / pod red. Bogdana Burdzieja.

Adres wydawniczy: Toruń, Gimnazjum Akademickie : 2002

Opis fizyczny: 93, [2] s.

Seria: (Biblioteka Gimnazjum Akademickiego w Toruniu ;2)


45/94


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna, Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Zygmunt Krasiński - nowe spojrzenia / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak i Bogdana Burdzieja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 576, [3] s.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 5.000


46/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Oświeceniowy mit "łaskawości Tytusa".

Tytuł całości: Wyobraźnia epok dawnych, obrazy, tematy, idee : materiały sesji dedykowanej profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim / red. Janusz K. Goliński.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej : 2001

Opis fizyczny: S. 501-525

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


47/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Izrael i krzyż : u podstaw ideowych Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego.

Tytuł całości: Zygmunt Krasiński - nowe spojrzenia / pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak i Bogdana Burdzieja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 201-249

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


48/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: "Galilaee, vicisti!" : postać Juliana Apostaty w literackich sporach o chrześcijaństwo.

Czasopismo: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 14 nr 4

Opis fizyczny: S. 173-191

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


49/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Tryumf Boga i Polaków nad "tryumfem cara Północy" : próba objaśnienia kilku miejsc w "Dziadach" (części III) i w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

Tytuł całości: "Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo, poemat / red. Bogusław Dopart i Franciszek Ziejka.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 1999

Opis fizyczny: S. 284-312

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


50/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Wiktora Woroszylskiego sen w Babilonie.

Tytuł całości: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, praca zbiorowa / pod red. Ilony Glatzel, Jerzego Smulskiego i Anny Sobolewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 147-155

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


51/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Nad rzekami Babilonu : księdza Dionizego Bączkowskiego antologia poezji "Wychodźców o powrocie do Ojczyzny" (1916 r.).

Tytuł całości: Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1999

Opis fizyczny: S. 103-118

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


52/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Objawienie w Martwym Domu według Zbigniewa Herberta.

Tytuł całości: Poznawanie Herberta. 2 / wybór i wstęp Andrzej Franaszek.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Literackie : 1999

Opis fizyczny: S. 405-435

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


53/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Super flumina Babylonis : Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 364 s., streszcz. ang.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 20.000


54/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Księgi święte Żydów w literaturze polskiej XIX wieku : (Niemcewicz, Krasiński, Orzeszkowa).

Tytuł całości: Biblioteki i książki w literaturze / red. nauk. Krystyna Bednarska-Ruszajowa.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 1998

Opis fizyczny: S. 109-121, streszcz. ang.

Seria: (Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ;nr 8)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


55/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: "Lalka" Prusa o genezie pogromu warszawskiego (1881) : rekonesans problemu.

Tytuł całości: Jubileuszowe "Żniwo u Prusa", materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r. / pod red. Zbigniewa Przybyły.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Księgarnia Akademicka Wydaw. Naukowe : 1998

Opis fizyczny: S. 171-192, streszcz. ang.

Seria: (Jubileusze Pozytywistów ;t. 3)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


56/94


Autorzy: Szymański Adam, Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Szkice / Adam Szymański ; wstęp i oprac. Bogdan Burdziej

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 1998

Opis fizyczny: 372, [1] s.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 20.000


57/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Polscy poeci pod Łukiem Tytusa : (Iwaszkiewicz, Wat, Winczakiewicz, Brandstaetter).

Tytuł całości: Włochy a Polska - wzajemne spojrzenia, księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim, 15-17 października 1997 r. / pod red. Jana Okonia ; przy współpr. Michała Kurana i Magdaleny Kwiek.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych : 1998

Opis fizyczny: S. 260-274

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


58/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Refleksja poetycka Wiktora Gomulickiego o Żydach po pogromie warszawskim 1881 roku.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 51

Opis fizyczny: S. 23-43

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


59/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Przypowieść o miłosierdziu : "W zimowy wieczór" Elizy Orzeszkowej.

Tytuł całości: Interpretacje aksjologiczne / pod red. Władysława Panasa, Andrzeja Tyszczyka.

Adres wydawniczy: Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 1997

Opis fizyczny: S. 75-98

Seria: (Literatura w Kręgu Wartości)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


60/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Fenomenologia śmierci w nowelistyce Marii Konopnickiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1997

Szczegóły: Z. 49

Opis fizyczny: S. 3-18

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


61/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Topika psalmu 136 (137) w strukturze ideowej "Niewoli tatarskiej", "Tej trzeciej" oraz "We mgle" Sienkiewicza.

Tytuł całości: Henryk Sienkiewicz i jego twórczość / pod red. Zbigniewa Przybyły.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Księgarnia Akademicka Wydaw. Naukowe : 1996

Opis fizyczny: S. 107-123

Seria: (Jubileusze Pozytywistów ;T. 1)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


62/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Rzymianie, Żydzi i chrześcijanie pod Łukiem Tytusa : glosa historycznoliteracka do dziejów pewnego wątku kultury europejskiej.

Tytuł całości: Literaturoznawstwo, materiały konferencji naukowej, 14-16 marca 1995 r. / red. nauk. Janusz Kryszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 161-170

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


63/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Poezja i architektura : Łuk Tytusa Teofila Lenartowicza na tle europejskiej "Poezji Rzymu".

Tytuł całości: Z pogranicza literatury i sztuk, praca zbiorowa / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 5-37

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


64/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Marii Konopnickiej Modlitwy po pogromie warszawskim 1881 roku.

Tytuł całości: Maria Konopnicka, nowe studia i szkice / pod red. Józefa Z. Białka i Tadeusza Budrewicza.

Adres wydawniczy: Kraków, Cracovia : 1995

Opis fizyczny: S. 51-62

Punktacja MNiSW: 4.000


65/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Nad rzekami wygnania : glosa do dziejów psalmu 137 (136) "Super flumina Babylonis" w literaturze polskiej XIX i XX w.

Tytuł całości: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu / red. Danuta Zamącińska, Marian Maciejewski.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 1995

Opis fizyczny: S. 65-81

Seria: (Religijne Tradycje Literatury Polskiej ;7)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


66/94


Autorzy: Łasiewicki Franciszek, Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Pamiętniki Woźnego Cenzury / Franciszek Łasiewicki (autor domniemany) ; oprac. i wstępem poprzedził Bogdan Burdziej

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: 120, [3] s., tabl.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 20.000


67/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: "Moje więzienia" Silvio Pellico w Polsce : przyczynek do dziejów recepcji.

Tytuł całości: Zapomniane wielkości romantyzmu / pod red. Zofii Trojanowiczowej i Zbigniewa Przychodniaka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 1995

Opis fizyczny: S. 249-265

Seria: (Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ;t. 37)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


68/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Wallenrod w Cenzurze, minister i cenzorzy w IV części "Dziadów".

Tytuł całości: Księga w 170 rocznicę wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza / pod red. Jacka Kolbuszewskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza "Sudety" : 1993

Opis fizyczny: S. 85-98, il.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


69/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Doświadczenia religijne w literaturze zsyłkowej.

Tytuł całości: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski / red. Stanisław Fita.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 1993

Opis fizyczny: S. 147-171

Seria: (Religijne Tradycje Literatury Polskiej ;8)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


70/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Objawienie w "Martwym domu" według Zbigniewa Herberta.

Czasopismo: Prace Polonistyczne

Rocznik: 1993

Szczegóły: Ser. 48

Opis fizyczny: S. 187-206

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


71/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Objawienie w "Martwym domu" według Zbigniewa Herberta.

Czasopismo: Prace Polonistyczne

Rocznik: 1993

Szczegóły: Ser. 48

Opis fizyczny: S. 187-206

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


72/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Inny świat ludzkiej nadziei : "Szkice" Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej.

Adres wydawniczy: Toruń, nakł. autora : 1991

Opis fizyczny: 252, [3] s.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 20.000


73/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Inny świat ludzkiej nadziei : o "Szkicach" Adama Szymańskiego.

Czasopismo: Przegląd Wschodni

Rocznik: 1991

Szczegóły: T. 1 z. 2

Opis fizyczny: S. 279-300

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


74/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Oswajanie egzotyki w polskiej literaturze zsyłkowej (syberyjskiej).

Tytuł całości: Egzotyzm w literaturze / pod red. Erazma Kuźmy

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydaw. US : 1990

Opis fizyczny: S. 59-65

Seria: (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński)

Punktacja MNiSW: 4.000


75/94


Autorzy: Gerszenzon Michail, Iwanow Wiaczesław, Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Korespondencja z dwóch kątów / Michail Gerszenzon, Wiaczesław Iwanow ; tł. Bogdan Burdziej.

Czasopismo: Znak

Rocznik: 1990

Szczegóły: R. 42 nr 2-3

Opis fizyczny: S. 10-40

Uwagi: a


76/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Iwanowa i Gerszenzona "diagonalny" spór o kulturę.

Czasopismo: Znak

Rocznik: 1990

Szczegóły: R. 42 nr 2-3

Opis fizyczny: S. 5-9

Uwagi: a


77/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Bibliografia prac Artura Hutnikiewicza.

Tytuł całości: Od Kochanowskiego do Różewicza, prace ofiarowane Arturowi Hutnikiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Janusza Kryszaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1988

Opis fizyczny: S. 261-284

Uwagi: a


78/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Nieznany list Józefa Kalinowskiego do ks. Aleksandra Jełowickiego.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 105 t. 258 nr 2

Opis fizyczny: S. 269-271

Uwagi: Zawiera tekst listu J. Kalinowskiego (bł. o. Rafała) z 4 maja 1875 r.

Uwagi: a


79/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Psalm 29, werset 11 - dwie glosy : Miłosz, Sienkiewicz.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 105 t. 260 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 198-199

Uwagi: a


80/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Wystawa dzieł artystów żydowskich 1918-1939 w Olsztynie.

Czasopismo: Res Publica

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. 158-159

Uwagi: a


81/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Żydzi w Polsce : najnowsze publikacje izraelskie.

Czasopismo: Znak

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 40 nr 5-6

Opis fizyczny: S. 203-207

Uwagi: a


82/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Izaak Cylkow : tłumacz Starego Testamentu, poprzednik Miłosza.

Czasopismo: Znak

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 40 nr 5-6

Opis fizyczny: S. 17-34

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


83/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Ksiądz Krzysztof Szwernicki - duszpasterz Sybiru.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 1987

Szczegóły: R. 104 t. 254 nr 1

Opis fizyczny: S. 72-85, streszcz. ros.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


84/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Cmentarze polskiego wychodźstwa.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 1987

Szczegóły: R. 104 t. 254 nr 4

Opis fizyczny: S. 138-140

Uwagi: Recenzja książki: Cmentarz polski w Montmorency / oprac. Jerzy Skowronek [et al.]. Warszawa 1986.


85/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Poetyka snu w twórczości Henryka Sienkiewicza.

Tytuł całości: Teoretyczne aspekty powieści historycznej / pod red. Tadeusza Bujnickiego.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski : 1986

Opis fizyczny: S. 22-34, streszcz. ros.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 741)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


86/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: "Szkice" Adama Szymańskiego a "Wspomnienia z domu umarłych" Fiodora Dostojewskiego.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1986

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 19-43, streszcz. niem.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


87/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Problem duszy rosyjskiej w publicystyce okresu Młodej Polski.

Tytuł równoległy: Das Problem der "russischen Seele" in der Publizistik des Jungen Polens.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1985

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 69-93, streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


88/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Józef Morelowski : przypomniany poeta oświecenia.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 1985

Szczegóły: R. 102 t. 248 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 210-212

Uwagi: Recenzja książki: Wiersze Józefa Morelowskiego / wyd. i wstęp oprac. Elżbieta Aleksandrowska. Wrocław 1983.


89/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Prus, Orzeszkowa i inni o pornografii : zapomniane wypowiedzi w ankiecie lwowskiej Sodalicji Akademickiej z 1909 roku.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 75 z 1

Opis fizyczny: S. 249-254

Punktacja MNiSW: 6.000


90/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Wiesława Myśliwskiego budowanie chłopskiego mitu.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 1984

Szczegóły: R. 101 t. 243 nr 4

Opis fizyczny: S. 140-144

Uwagi: Recenzja książki: Kamień na kamieniu / Wiesław Myśliwski. Warszawa 1984.


91/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Problematyka literacka na łamach "Przeglądu Powszechnego" w latach 1934-1953.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 1984

Szczegóły: R. 101 t. 243 nr 5

Opis fizyczny: S. 171-187

Punktacja MNiSW: 1.000


92/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Z notatek początkującego nauczyciela wiejskiego.

Czasopismo: Więź

Rocznik: 1980

Szczegóły: R. 23 nr 2

Opis fizyczny: S. 47-52

Uwagi: [Autor podpisany: Konstanty Wileński]


93/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Filozofia w cieniu prawosławia.

Czasopismo: Więź

Rocznik: 1980

Szczegóły: R. 23 nr 6

Opis fizyczny: S. 134-137

Uwagi: Recenzja książki: Filozofia w cieniu prawosławia : rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku / Wiktoria Krzemień. Warszawa 1979.


94/94


Autorzy: Burdziej Bogdan.

Tytuł oryginału: Notatki początkującego nauczyciela wiejskiego.

Czasopismo: Więź

Rocznik: 1979

Szczegóły: R. 22 nr 2-3

Opis fizyczny: S. 200-206

Uwagi: [Autor podpisany: Konstanty Wileński]