FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/141


Autorzy: Głuszkowski Michał Andrzej.

Tytuł oryginału: Naskol'ko âzyk svâzan s religiej? Âzyk religii v obŝine staroobrâdcev, proživaûŝih v Pol'še (suval'sko-avgustovskij region).

Tytuł całości: Hrestomatiâ teolingvistiki. T. 2 / red. sost. A. K. Gadomskij [et al.].

Adres wydawniczy: Ul'ânovsk, OOO Master Studiâ : 2019

Opis fizyczny: S. 99-107, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/141


Autorzy: Pawlaczyk Angelika, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: "Velikie" predstaviteli malyh obŝin.

Tytuł równoległy: Small communities and their "big names".

Tytuł całości: Rosja i pamięć o rzeczy, od emblematu do relikwii / pod red. Grzegorza Ojcewicza.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 133-148, il.; streszcz. ang.

Seria: (Luminarze Rosyjskiej Emigracji ;t. 9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Goście ze Wschodu : socjologia polska lat sześćdziesiątych XX wieku a nauka światowa / Jarosław Kilias. Kraków 2017.

Czasopismo: Przegląd Wschodnioeuropejski

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 10 nr 1

Opis fizyczny: S. 481-484

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 17.500


4/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Mieszanie kodów w kontaktach języków blisko spokrewnionych : na materiale polsko-wschodniosłowiańskiego kontaktu językowego.

Tytuł równoległy: Code mixing in the contact of cognate languages : against the material of Polish-Slavonic language contact.

Tytuł całości: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 13 t. 2: Językoznawstwo, prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 / pod red. Zbigniewa Grenia.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2018

Opis fizyczny: S. 41-50, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Rural sociology and rural linguistics : the biographical method in the study of dialects and languages in contact.

Czasopismo: Eastern European Countryside

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 24

Opis fizyczny: S. 43-62

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/eec

Impact Factor: 0.391

Punktacja MNiSW: 15.000


6/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Całościowe badania społeczności językowych.

Tytuł równoległy: Comprehensive research on speech communities.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 13 nr 1

Opis fizyczny: S. 227-241, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12797/LV

Punktacja MNiSW: 13.000


7/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Rosyjski w kontakcie : 65 lat Languages in contact Uriela Weinreicha.

Tytuł równoległy: Russian in contact : on the 65th anniversary of Uriel Weinreich's Languages in contact.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 40 z. 2

Opis fizyczny: S. 7-11, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 11.000


8/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Konserwatywny liberalizm : studium myśli politycznej Davida Hume'a / Lucjan Wroński. Kraków 2015.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 8

Opis fizyczny: S. 141-142

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.250


9/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Słowiańska frazeologia gwarowa / pod red. Macieja Raka i Kazimierza Sikory. Kraków 2016.

Tytuł równoległy: Slavic dialectal phraseology / eds.: Maciej Rak, Kazimierz Sikora. Kraków 2016.

Czasopismo: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 53

Opis fizyczny: S. 369-376, streszcz. ang.

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sfps

Punktacja MNiSW: 3.500


10/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Wierszyna : polska wieś na Syberii Wschodniej 1910-2010 : z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku / Władysław Masiarz. Kraków 2016.

Czasopismo: Wrocławskie Studia Wschodnie

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 22

Opis fizyczny: S. 286-291

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.250


11/141


Autorzy: Mulina Swietłana, Głuszkowska Marta, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Migranci wbrew swej woli : adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej / Swietłana Mulina ; przełożyli Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2017

Opis fizyczny: 243 s., [8] s., il., tab.


12/141


Autorzy: Jaskólski Adam, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Stereotyp (od)tworzony : język rosyjski, Rosjanie i Rosja w "Świecie według Kiepskich".

Tytuł całości: Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami / pod red. Katarzyny Dembskiej i Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 73-86, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Staroobrzędowcy za granicą i na emigracji wewnętrznej.

Tytuł równoległy: The Old Believers abroad and on inner emigration.

Czasopismo: Emigrantologia Słowian

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 5-6, streszcz. ros., ang.

Uwagi: Bibliogr.


14/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki w lingwistyce?

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 12 nr 1

Opis fizyczny: S. 7-21, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12797/LV

Punktacja MNiSW: 13.000


15/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Sociology & empire : the imperial entanglements of a discipline / ed. by George Steinmetz. Durham, London 2013.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 120-125

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.250


16/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Sybir : doświadczenia - pamięć / red. Albin Głowacki. Białystok 2015.

Czasopismo: Zesłaniec

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 69

Opis fizyczny: S. 97-101

Uwagi: RECENZJA


17/141


Autorzy: Głuszkowski Michał, Grupa Magdalena.

Tytuł oryginału: Socjolingwistyczne badania podłużne bilingwizmu staroobrzędowców mieszkających w Polsce.

Tytuł całości: Bilingwizm polsko-obcy dziś, od teorii i metodologii badań do studiów przypadków : monografia zbiorowa / pod red. Roberta Dębskiego i Władysława T. Miodunki.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2016

Opis fizyczny: S. 33-47, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka "LingVariów". Glottodydaktyka ;t. 14)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Kiedy było nojlepij? Za Stalina : o znaczeniu dywersyfikacji źródeł w badaniach nad pamięcią społeczną : na przykładzie Wierszyny - polskiej wsi na Syberii.

Tytuł całości: Doświadczenie komunizmu, pamięć i język / pod red. Piotra Zemszała, Rigelsa Halili i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 35-48, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Wpływy rosyjskie w teorii socjologicznej Bolesława Limanowskiego.

Tytuł całości: Nauka w Polsce i Rosji - miejsca wspólne, miejsca różne, (obszar humanistyki) / red. nauk. Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 327-335, streszcz. ang.

Seria: (Studia Rossica ;t. 23)

Punktacja MNiSW: 4.000


20/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Prace Eugeniusza Iwańca jako inspiracja dla literatów.

Tytuł całości: Oblicza chrześcijaństwa wschodniego, księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin / red. nauk. Stefan Pastuszewski, Krzysztof Snarski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Instytut Wydawniczy "Świadectwo" : 2016

Opis fizyczny: S. 37-40

Uwagi: Bibliogr.


21/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie słowników gwarowych w badaniach idiolektów.

Tytuł całości: Słowiańskie słowniki gwarowe, tradycja i nowatorstwo / pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów : 2016

Opis fizyczny: S. 18-28, streszcz. ang.

Seria: (Dialektologia Słowiańska ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/141


Autorzy: Głuszkowski Michał, Pawlaczyk Angelika.

Tytuł oryginału: Religia jako czynnik powstrzymujący zmianę językową w społeczności staroobrzędowców w Polsce.

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu : język, dialekt, piśmiennictwo / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 275-287, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/141


Autorzy: Zemszał Piotr, Halili Rigels, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Doświadczenie komunizmu : pamięć i język / pod red. Piotra Zemszała, Rigelsa Halili i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 329 s., il., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/141


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota, Ziółkowska-Mówka Magdalena, Grupa Magdalena, Grzybowski Stefan, Jaskólski Adam, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce : wybór tekstów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 283 s.

Uwagi: Tekst w j. pol. i ros.

Uwagi: Bibliogr. s. 33-35.

Punktacja MNiSW: 25.000


25/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie / Janusz Rieger. Warszawa 2014.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 40

Opis fizyczny: S. 360-366, streszcz. ang.

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/abs

Punktacja MNiSW: 14.000


26/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Język polski mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii / Swietłana Mitrenga-Ulitina. Lublin 2015.

Czasopismo: Acta Neophilologica

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 18 nr 1

Opis fizyczny: S. 177-182

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


27/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Lipowanie : kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Lipińskiego. Warszawa 2015.

Czasopismo: Emigrantologia Słowian

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 97-100

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.


28/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowe, Stoczek) / red. Monika Kresa. Warszawa 2015.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 387-392

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LinCop.

Punktacja MNiSW: 13.000


29/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Pieśni zwierciadłem regionu.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 60 nr 2

Opis fizyczny: S. 73-76

Uwagi: Recenzja książki: Gdzie bije źródło... : pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi / red. Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szumigaj, Marija Żygalova. Lublin, Wisznice 2015.

Punktacja MNiSW: 11.000


30/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Sociology in Austria / Christian Fleck. London 2016.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 158-159

Uwagi: Omówienie


31/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Najważniejsze elementy systemu wartości staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego : na podstawie wypowiedzi przedstawicieli różnych pokoleń.

Tytuł całości: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 4: Wartości w świecie słowiańskim / pod red. Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk : 2015

Opis fizyczny: S. 469-478, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Satyryczna funkcja stereotypów na przykładzie analizy porównawczej polskich i rosyjskich anegdot i dowcipów.

Tytuł całości: Rosja w dialogu kultur. T. 1 / pod red. Katarzyny Dembskiej i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 383-394, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Typy przełączania kodów w społeczności polskich emigrantów na Syberii - mieszkańców wsi Wierszyna koło Irkucka.

Tytuł całości: Słowianie na emigracji, literatura, kultura, język / red. nauk. Bronisław Kodzis, Maria Giej.

Adres wydawniczy: Racibórz, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Uniwersytet Opolski : 2015

Opis fizyczny: S. 551-560, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/141


Autorzy: Dembska Katarzyna, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Rosja w dialogu kultur. T. 1 / pod red. Katarzyny Dembskiej i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 605 s., il.; streszcz. ang., ros.

Uwagi: Tekst ros. i pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


35/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza / Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski. Warszawa 2014.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 39

Opis fizyczny: S. 255-260

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/abs

Punktacja MNiSW: 14.000


36/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Uwagi teoretyczne na temat zmiany kodu w monologach starowierców mieszkających w Polsce.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 39

Opis fizyczny: S. 159-173, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Pogranicza i kontakty językowe na obszarze bałtycko-słowiańskim / pod red. Zofii Sawaniewskiej-Mochowej i Anny Zielińskiej.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/abs

Punktacja MNiSW: 14.000


37/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Historia i folklor kujawskiej wsi.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 59 nr 2

Opis fizyczny: S. 69-71

Uwagi: Recenzja książki: Kłóbka : wieś na Szlaku Chopinowskim / Arkadiusz Ciechalski. Wiersze, pieśni, informacje o Kłóbce / Bogdan Lisowski. Brześć Kujawski 2014.

Punktacja MNiSW: 11.000


38/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Uvod u socjologiju srpskog nadrealizma / Pavle Milenković. Novi Sad 2012.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 5

Opis fizyczny: S. 124

Uwagi: Nota.


39/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Creolization and Balkanization as a result of language (dialect) contact : is the origin of mixed languages universal?

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 53-66, tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 14.000


40/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników - mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii.

Czasopismo: Wrocławskie Studia Wschodnie

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 19

Opis fizyczny: S. 173-183, streszcz. ros., ang.

Punktacja MNiSW: 13.000


41/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: "Poloki" czy "Ruskie"? Tożsamość wierszynian na podstawie ich własnych narracji wobec obrazu kreowanego przez polskie źródła.

Tytuł całości: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 3: Narracja i pamięć / pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk : 2014

Opis fizyczny: S. 325-340, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Rola Polskiego Centrum Kulturalnego w Stryju (Ukraina) w kształtowaniu kompetencji językowej i przyszłych losów tamtejszej młodzieży polskiego pochodzenia.

Tytuł całości: Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd, materiały konferencyjne. 2 edycja / red. zbiorowa Viktoryja Dzianisava, Paweł Juszkiewicz, Ana Okuskaite.

Adres wydawniczy: Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa : 2014

Opis fizyczny: S. 171-177, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Osobennosti âzyka srednego pokoleniâ staroobrâdcev suval'skogo i avgustovskogo regionov.

Tytuł całości: Staroobrzędowcy za granicą. 2: Historia, religia, język, kultura / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Wydawnicza EIKON : 2014

Opis fizyczny: S. 89-98, streszcz. pol., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/141


Autorzy: Paśko-Koneczniak Dorota, Ziółkowska-Mówka Magdalena, Głuszkowski Michał, Grzybowski Stefan.

Tytuł oryginału: Staroobrzędowcy za granicą. 2: Historia, religia, język, kultura / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak, Magdaleny Ziółkowskiej-Mówki, Michała Głuszkowskiego i Stefana Grzybowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Wydawnicza EIKON : 2014

Opis fizyczny: 401 s., il.

Uwagi: Teksty w j. pol. i ros.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


45/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Prosta etnografia Wileńszczyzny / Grzegorz Dąbrowski. Wrocław 2013. Wileńszczyzna : przedmioty, opowieści, refleksje / red. Piotr Oleksy. Bydgoszcz 2012.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 333-339, streszcz. ang.

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/abs

Punktacja MNiSW: 10.000


46/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Socio-cultural and language changes in a "cultural island" : Vershina - a Polish village in Siberia.

Czasopismo: Eastern European Countryside

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 20

Opis fizyczny: S. 167-188

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/eec

Impact Factor: 0.062

Punktacja MNiSW: 15.000


47/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Folklor starowierców w Estonii.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 58 nr 4-5

Opis fizyczny: S. 103-105

Uwagi: Omówienie książki: Duchownyje stichi i lubimyje piesni starowierow Estonii = Wiersze duchowne i ulubione pieśni staroobrzędowców Estonii / Marina Kuwajcewa (wyb.). Narwa 2012.


48/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Prošloe i otnošenie k istorii obŝiny na primere izbrannyh vyskazyvanij staroobrâdcev, prožvaûŝih v Pol'še.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 71-83, streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.


49/141


Autorzy: Głuszkowski Michał Andrzej.

Tytuł oryginału: Socio- i psiholingvističeskie osnovy zaimstvovanij v russkoj dialektnoj leksike staroobrâdcev, proživaûŝih na territorii Pol'ši.

Tytuł całości: Dialektnaâ leksika / otv. red. O. H. Krylova.

Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg, ILI RAN : 2013

Opis fizyczny: S. 102-107

Uwagi: Bibliogr.


50/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Wpływ postaw wobec języka na charakter kontaktu językowego : na przykładzie sytuacji językowej dzieci i młodzieży z Polskiego Centrum Kulturalnego w Stryju (Ukraina).

Tytuł całości: Dialog kultur, języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi = Dialog kul'tur : vostočnoslovânskie âazyki v kontakte s pol'skim i drugimi evropejs'kimi âzykami / red. nauk. Jolanta Mędelska, Elena Titarenko.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2013

Opis fizyczny: S. 21-32, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


51/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Strukturalizm językoznawczy i socjologiczny - wzajemne inspiracje czy jedna nauka?

Tytuł całości: Langue i parole, w stulecie śmierci Ferdinanda de Saussure'a : abstrakty konferencji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 23-25 maja 2013 roku / red. nauk. Piotr Sobotka.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio : 2013

Opis fizyczny: S. 34-36

Seria: (Symposia Linguistica Thorunensia ;2)

Uwagi: Bibliogr.


52/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Social'naâ pamât' obŝiny proživaûŝh v Polše staroobrâdcev i ee "implantaty".

Tytuł całości: Problemy rossijsko-pol'skoj istorii i kul'turnyj dialog, materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Novosibirsk, 23-24 aprelâ 2013 g. / otv. red.: M. Volos, N. P. Mathanova, E. N. Tumanik.

Adres wydawniczy: Novosibirsk, Institut Istorii Sibirskogo Otdeleniâ RAN : 2013

Opis fizyczny: S. 410-418

Punktacja MNiSW: 5.000


53/141


Autorzy: Grzybowski Stefan, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Diglossiâ i sfery upotrebleniâ pol'skogo âzyka i russkogo govora v obŝine staroobrâdcev Suval'sko-Avgustovskogo regiona (Pol'ša).

Tytuł całości: Russkie staroobrâdcy, âzyk, kul'tura, istoriâ : sbornik statej k XV Meždunarodnomu s''ezdu slavistov / otv. red. L.L. Kasatkin.

Adres wydawniczy: Moskva, Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Russkogo Âzyka im. V. V. Vinogradova : 2013

Opis fizyczny: S. 379-389

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


54/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Asymilacja wyspy językowo-kulturowej : przypadek młodego pokolenia polskich staroobrzędowców.

Tytuł całości: Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe / pod red. Ewy Nowickiej i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Eikon Studio : 2013

Opis fizyczny: S. 271-280, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


55/141


Autorzy: Nowicka Ewa, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe / pod red. Ewy Nowickiej i Michała Głuszkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Eikon Studio : 2013

Opis fizyczny: 306 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 281-306

Punktacja MNiSW: 4.000


56/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Socjologia w badaniach dwujęzyczności : wykorzystanie teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 272 s., streszcz. ros., ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 243-272.

Punktacja MNiSW: 20.000


57/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Idiolektalne zróżnicowanie przełączania kodów w dwujęzyczności starowierców regionu suwalsko-augustowskiego.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 37

Opis fizyczny: S. 265-275, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/abs

Punktacja MNiSW: 10.000


58/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Istorija tieorieticzeskoj socyologii / Inna Feliksowna Diewiatko, Marina Samuiłowna Kowalowa, Walentina Nitowna Fomina [red.]. Moskwa 2010.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 220-223

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


59/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Intierakcyonizm w amierikanskoj socyołogii i socyalnoj psichologii pierwoj połowiny XX wieka / Władimir G. Nikołajew [wyb. i tłum.]. Moskwa 2010.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 227

Uwagi: NOTA WYDAWNICZA


60/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Zapadnaja socyologija XX wieka / Walerij W. Afanasjew. Moskwa 2010.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 227-228

Uwagi: OMÓWIENIE


61/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Język mieszkańców Spisza : płeć jako czynnik różnicujący / Helena Grochola-Szczepanek. Kraków 2012.

Czasopismo: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 48

Opis fizyczny: S. 261-266

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.11649/sfps

Punktacja MNiSW: 10.000


62/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Mychajło Hruszewski : ukraiński polityk, historyk, socjolog i etnograf.

Tytuł całości: Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej / pod red. Andrzeja Kalety.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 443-449

Uwagi: Bibliogr.


63/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Dwa języki - jedna tożsamość : Wierszyna - polska wieś na Syberii.

Tytuł całości: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 2: Tożsamość wobec wielojęzyczności / pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk : 2012

Opis fizyczny: S. 119-130, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


64/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Âzyk ili âzyki religii? Sosuŝestvovanie dvuh kodov v religioznoj žizni Veršiny - pol'skoj derevni v Sibiri.

Tytuł całości: Teolingvistika, međunarodni tematski zbornik radova = Teolingvistika : meždunarodnyj tematičeskij sbornik statej / glavni urednici Aleksandar K. Gadomski, Ksenija Končarević.

Adres wydawniczy: Beograd, Glasnik : 2012

Opis fizyczny: S. 219-227, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


65/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Glavnye čerty dvuâzyčiâ i dvukul'turiâ na primere staroobrâdcev v Polše i pol'skih obŝin v Ukraine i v Rossii.

Tytuł całości: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 403-416, streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


66/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Bilingwizm z dyglosją w sytuacji wyspowej : polska wieś Wierszyna na Syberii.

Tytuł całości: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 12: Językoznawstwo, prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Warszawska Drukarnia Naukowa : 2012

Opis fizyczny: S. 45-51, streszcz. ros.

Uwagi: Bibliogr.


67/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Przełączanie kodów czy kod mieszany? Aktualny stan biblingwizmu staroobrzędowców w regionie suwalsko-augustowskim.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 36

Opis fizyczny: S. 27-39, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


68/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Socyołogija w Leningradie-Sankt-Pietierburgie wo wtoroj połowinie XX wieka / red. Ałaschan Olzonowicz Boronojew. Sankt-Petersburg 2007.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 179-187

Uwagi: RECENZJA


69/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Istoriczeskaja socyołogija / Nikołaj Walentinowicz Romanowski. Moskwa 2009.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 206-212

Uwagi: RECENZJA


70/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Istoriczeskaja socyołogija / Nikołaj Walentinowicz Romanowski. Moskwa 2009.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 206-212

Uwagi: RECENZJA


71/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Brasławszczyzna : pamięć i współczesność. T. 1, Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców / red. nauk. Elżbieta Smułkowa. Warszawa 2011.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 61 nr 4

Opis fizyczny: S. 546-551

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


72/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego "Dialog kultur : języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi".

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 61 nr 4

Opis fizyczny: S. 569-571


73/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Vershina, a Polish village in Siberia, as a language (dialect) island.

Czasopismo: Zeitschrift für Slawistik

Rocznik: 2012

Szczegóły: Bd. 57 Nr. 4

Opis fizyczny: S. 427-442, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


74/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Wpływ czynników demograficznych na funkcjonowanie społeczności staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce.

Tytuł całości: Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków / red. nauk. Krzysztof Mikulski, Agnieszka Zielińska, Katarzyna Pękacka-Falkowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Grado : 2011

Opis fizyczny: S. 205-216

Seria: (Między Zachodem a Wschodem ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 4.000


75/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Język religii i jego znaczenie dla zachowania tożsamości przez polskich staroobrzędowców.

Tytuł całości: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 1: Wokół religii i jej języka / pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk : 2011

Opis fizyczny: S. 135-143

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


76/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Izmeneniâ situacii kul'turnogo i âzykovogo ostrova : pol'skaâ derevnâ v Sibiri: Veršina na perelome 20-21 vv.

Tytuł całości: Krymsko-pol'skij sbornik naučnyh rabot = Krymsko-polskie zeszyty naukowe. T. 8 / otv. red. A.K. Gadomskij.

Adres wydawniczy: Simferopol, Universum : 2011

Opis fizyczny: S. 141-146

Punktacja MNiSW: 5.000


77/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Raznoobraznye ploskosti russkogo vliâniâ na pol'skuû sociologiû v 1864-1918 gg.

Tytuł całości: Krymsko-pol'skij sbornik naučnyh rabot. T. 9: Dni Adama Mickeviča v Krymu = Krymsko-polskie zeszyty naukowe. T. 9: Dnia Adama Mickiewicza na Krymie / otv. red. A.K. Gadomskij.

Adres wydawniczy: Simferopol, Universum : 2011

Opis fizyczny: S. 229-234, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


78/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Elementy socio- i psiholingvistiki v učeniâh I.A. Boduena de Kurtene.

Tytuł całości: Polonia v Kazani i v Volgo-Ural'e v XIX-XX vv., sbornik naučnyh statej i soobŝenij / sost. i otvet. red. P. Gluškovskii [et al.].

Adres wydawniczy: Kazan', Kazanskij Universitet : 2011

Opis fizyczny: S. 121-131

Punktacja MNiSW: 5.000


79/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Konečnaâ faza âzykovogo i kul'turnogo kontakta na primere izbrannyh idiolektov molodogo pokoleniâ pol'skih staroobrâdcev suval'skogo i avgustovskogo regionov.

Tytuł całości: Russko-pol'skie âzykovye, literaturnye i kul'turnye kontakty = Rosyjsko-polskie kontakty językowe, literackie i kulturalne / red. Stefan Grzybowski, Wiktor Choriew, Mariusz Wołos.

Adres wydawniczy: Moskva, Kvadriga : 2011

Opis fizyczny: S. 60-71, streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


80/141


Autorzy: Głuszkowski Michał Andrzej.

Tytuł oryginału: Socio- i psiholingvističeskoe osnovy zaimstvovanij v russkoj dialektnoj leksike staroobrâdcev, proživaûŝih na territorii Pol'ši.

Tytuł całości: Slavânskaâ dialektnaâ leksikografiâ, materialy konferencii / otv. red. S.A. Myznikov, O.H. Krylova, I.V. Baklanova.

Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg, ILI RAN : 2011

Opis fizyczny: S. 28-29


81/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 346 s., il.; streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr. s. 277-296

Punktacja MNiSW: 20.000


82/141


Autorzy: Głuszkowski Michał, Zemszał Piotr.

Tytuł oryginału: Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991 / Rudolf G. Pichoja ; tł.: Michał Głuszkowski, Piotr Zemszał.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2011

Opis fizyczny: 748 s.

Seria: (Trudny Wiek XX)


83/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Zmiany sytuacji językowej w Wierszynie koło Irkucka w warunkach dwujęzyczności polsko-rosyjskiej.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 13-27, tab.; streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


84/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Vershina - a Polish village in Siberia : factors influencing language maintenance under changing social, cultural, economic and political conditions.

Czasopismo: Eesti ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 2 no. 1

Opis fizyczny: S. 157-170

Punktacja MNiSW: 4.000


85/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Faktory, sposobstvuûŝie sohranieniû russkih dialektnyh čert v âzyke pol'skih staroobrâdcev.

Czasopismo: Lipovane : istoriâ i kul'tura russkih staroobrâdcev

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vyp. 8

Opis fizyczny: S. 194-197


86/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Historia, folklor, język i życie społeczne Bukowiny.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 55 nr 4-5

Opis fizyczny: S. 95-97

Uwagi: Recenzja książki: Bukowina : integracja społeczno-kulturowa na pograniczu / red. nauk. Helena Krasowska [et al.]. Warszawa [etc.] 2010

Punktacja MNiSW: 7.000


87/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Socyołogija konflikta w Rossii : istorija, tieorija, sowriemiennost' / Siergiej L. Proszanow. Moskwa 2008.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 197

Uwagi: OMÓWIENIE


88/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Konsierwatiwnaja mysl' w Rossii / Płaton W. Agapow, Walerij W. Afanasjew. Moskwa 2009.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 198

Uwagi: OMÓWIENIE


89/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Socjologizm teorii badań dwujęzyczności Uriela Weinreicha.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 101-117, streszcz. ang

Uwagi: Bibliogr.


90/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Issledowanija w obłasti driewniej mifołogii / Nikołaj I. Kariejew. Moskwa 2011.

Czasopismo: Roczniki Historii Socjologii

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 198-199

Uwagi: OMÓWIENIE


91/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Slovenčina a čeština v kontakte : pokračovanie príbehu. Bratislava; Praha 2008.

Czasopismo: Socjolingwistyka

Rocznik: 2010-2011, 2011

Szczegóły: Vol. 24-25

Opis fizyczny: S. 193-198

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


92/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Sociolingvistika včera i segodnâ / red. Natal'â Nikolaevna Trošina. Moskva 2008.

Czasopismo: Socjolingwistyka

Rocznik: 2010-2011, 2011

Szczegóły: Vol. 24-25

Opis fizyczny: S. 173-178

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


93/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Czy gwara staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego jest wciąż rosyjska?

Czasopismo: Zeszyty Łużyckie

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 45

Opis fizyczny: S. 107-117, streszcz. niem.

Uwagi: Tytuł tomu: Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie. Cz. 1 / red. Ignacy Doliński, Elżbieta Wrocławska.

Punktacja MNiSW: 7.000


94/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Wpływy rosyjskie na kształtującą się socjologię polską w latach 1864-1918.

Tytuł całości: Historie nieoczywiste, szkice z dziejów socjologii polskiej / red. nauk. Paweł Łuczeczko.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 227-248

Punktacja MNiSW: 3.000


95/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Wierszyna, polska wieś na Syberii : hybrydyzacja kultury a hybrydyzacja języka

Tytuł całości: Nowe języki, studia z zakresu kreolizacji języków i kultur / [kom. red. Waldemar Kuligowski, Olga Dyba, Magdalena Kwiecińska].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze : 2010

Opis fizyczny: S. 85-94

Seria: (Prace Etnologiczne / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ;t. 23)


96/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Variativnost' âzyka pol'skih staroobrâdcev kak priznak âzykogo sdviga.

Tytuł całości: Razvite i variativnost' v sovremennom mire. 1 / otv. red. I.P. Kûl'moâ.

Adres wydawniczy: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus : 2010

Opis fizyczny: S. 56-71, streszcz. est.

Seria: (Humaniora. Lingua Russica. Lingvistika ;13)

Uwagi: Bibliogr.


97/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Socjologiczne podstawy zmiany językowej na przykładzie społeczności staroobrzędowców w polskim otoczeniu językowym (region suwalsko-augustowski).

Tytuł całości: Słowianie wschodni na emigracji, literatura, kultura, język / pod red. Bronisława Kodzisa i Marii Giej.

Adres wydawniczy: Opole, Uniwersytet Opolski : 2010

Opis fizyczny: S. 465-473, streszcz. ang.

Seria: (Studia i Szkice Slawistyczne ;10)

Uwagi: Bibliogr.


98/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Territorial'naâ raznovidnost' govora pol'skih staroobrâdcev : (na primere izbrannyh idiolektov suval'skogo i avgustovskogo regionov).

Tytuł całości: Staroobrzędowcy za granicą = Staroobrâdcy v zarubež'e = Old believers abroad / pod red. Michała Głuszkowskiego i Stefana Grzybowskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 171-180, streszcz. pol., ang.


99/141


Autorzy: Głuszkowski Michał, Grzybowski Stefan.

Tytuł oryginału: Staroobrzędowcy za granicą / pod red. Michała Głuszkowskiego i Stefana Grzybowskiego

Tytuł równoległy: Staroobrâdcy v zarubež'e
Tytuł równoległy: Old believers abroad

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 363 s., streszcz. ang., pol., ros.

Uwagi: Tekst pol., ros.

Uwagi: Bibliogr. s. 334-363

Punktacja MNiSW: 5.000


100/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Zachowane cechy dialektalne oraz wpływy polskie w rosyjskiej gwarze przedstawiciela starszego pokolenia staroobrzędowców regionu augustowskiego

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 34

Opis fizyczny: S. 157-167, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


101/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Znaczenie wielojęzyczności w kształtowaniu tożsamości na pograniczach.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 54 nr 2

Opis fizyczny: S. 196-199

Uwagi: W związku z książką: Tożsamość, język, rodzina : z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim / red. nauk. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska. Warszawa 2008

Punktacja MNiSW: 10.000


102/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Dvuâzyčie i dvukul'turie pol'skih staroobrâdcev suval'sko-avgustovskogo regiona.

Czasopismo: Lipovane : istoriâ i kul'tura russkih staroobrâdcev

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vyp. 7

Opis fizyczny: S. 250-256

Punktacja MNiSW: 1.000


103/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Russkaja dieriewnia w rasskazach jejo żytieliej (Rosyjska wieś w opowieściach jej mieszkańców). Moskwa 2009.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 54 nr 4-5

Opis fizyczny: S. 104-105

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 9.000


104/141


Autorzy: Pieńkosz Julita, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Hasło socjologia w encyklopediach rosyjskich.

Czasopismo: Przegląd Socjologiczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 59 nr 4

Opis fizyczny: S. 147-163

Punktacja MNiSW: 6.000


105/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Typy przełączania kodu w rosyjsko-polskiej dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 59 nr 1

Opis fizyczny: S. 81-98, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


106/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Wykluczenie etniczne w Polsce

Czasopismo: Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa

Rocznik: 2010

Szczegóły: Z. 36

Opis fizyczny: S. 242-245

Uwagi: Recenzja książki: Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce : mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. Warszawa 2009

Punktacja MNiSW: 9.000


107/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce / pod red. Ewy Dzięgiel i Anny Zielińskiej. Warszawa 2009

Czasopismo: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 45

Opis fizyczny: S. 187-191

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


108/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Ujti, cztoby ostat'sia : socyolog w pole / Wiktor Woronkow i Elena Czikadze. Sankt-Pietiersburg 2009

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 4 (199)

Opis fizyczny: S. 297-303

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 9.000


109/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Funkcionirovanie staroobrâdčeskogo govora v Pol'še na primere odnogo idiolekta.

Czasopismo: Welt der Slaven

Rocznik: 2010

Szczegóły: Jg. 55

Opis fizyczny: S. 312-333

Punktacja MNiSW: 15.000


110/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Vershina - a Polish village in Siberia : factors influencing language maintenance.

Tytuł całości: 12th International Conference on Minority Languages, Tartu and Vöru, 28-30 May 2009.

Adres wydawniczy: Tartu, University of Tartu : 2009

Opis fizyczny: S. 56-57


111/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Osobennosti âzyka srednego pokoleniâ pol'skih staroobrâdcev suval'skogo i avgustskogo regiona.

Tytuł całości: Aktual'nye problemy russkoj dialektologii i issledovaniâ staroobrâdčestva, tezisy dokladov Meždunarodnoj konferencii, 19-21 oktâbrâ 2009 g. / red. kol. L.L. Kasatkin [et al.].

Adres wydawniczy: Moskva, Institut Russkogo Âzyka im. V.V. Vinogradova RAN : 2009

Opis fizyczny: S. 54-55


112/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie nauk społecznych jako narzędzi pomocniczych językoznawstwa : na przykładzie badań dwujęzyczności polskich staroobrzędowców.

Tytuł całości: Język z różnych stron widziany, materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej "Z zagadnień metodologii badań językoznawczych", Kraków, 10-11 marca 2008 r. / pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Anny Czelakowskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Księgarnia Akademicka : 2009

Opis fizyczny: S. 131-137

Seria: (Biblioteka "LingVariów" ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr.


113/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Rozwiązania systemowe w zakresie poradnictwa zawodowego w gminach biorących udział w projekcie Daleka podróż... - z terenów wiejskich do kariery.

Czasopismo: Doradca Zawodowy

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 39-42


114/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Znaczenie prestiżu języka a pokoleniowe zróżnicowanie poziomu interferencji w polszczyźnie staroobrzędowców w warunkach rosyjsko-polskiego bilingwizmu z dyglosją.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 4 nr 2

Opis fizyczny: S. 71-81, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


115/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Obraz własny mieszkańców Wierszyny - polskiej wsi na Syberii na tle historii ich miejscowości : na podstawie tekstów pisanych oraz ustnych relacji wierszynian.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 53 nr 2

Opis fizyczny: S. 3-17, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


116/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Miejsce religii i sacrum w życiu mieszkających w Polsce staroobrzędowców.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 53 nr 6

Opis fizyczny: S.31-46, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


117/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Wpływy rosyjskie w socjologii Ludwika Krzywickiego.

Czasopismo: Przegląd Socjologiczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 58 nr 2

Opis fizyczny: S. 53-69, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


118/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim : studium socjolingwistyczne / Mirosław Jankowiak. Warszawa 2009.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 58 nr 4

Opis fizyczny: S. 485-489

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


119/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Dyglosja w społeczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego.

Czasopismo: Socjolingwistyka

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 115-131, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


120/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Relacje mieszkańców Wierszyny - polskiej wsi na Syberii - z ich dawną ojczyzną.

Czasopismo: Wrocławskie Studia Wschodnie

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 13

Opis fizyczny: S. 67-79, streszcz. ros.


121/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Z wizytą u potomków polskich osadników w Wierszynie.

Czasopismo: Zesłaniec

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 41

Opis fizyczny: S. 15-28


122/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Tożsamość kulturowo-językowa staroobrzędowców na tle innych grup mniejszościowych w Polsce : możliwe płaszczyzny przemilczeń.

Tytuł całości: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych / red. nauk. Joanna Goszczyńska, Grażyna Szwat-Gyłybowa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2008

Opis fizyczny: S. 423-434, streszcz. ang.

Seria: (Kultura na Pograniczach ;5)

Punktacja MNiSW: 3.000


123/141


Autorzy: Grzybowski Stefan, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Sociolingvističeskaâ situaciâ staroobrâdcev v derevnâh Gabove Grondy i Bur (Polša).

Tytuł całości: Russkie staroobrâdcy, âzyk, kul'tura, istoriâ : sbornik statej k XIV Meždunarodnomu s''ezdu slavistov / otv. red. L.L. Kasatkin.

Adres wydawniczy: Moskva, Âzyki Slavânskih Kul'tur : 2008

Opis fizyczny: S. 200-214

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


124/141


Autorzy: Grzybowski Stefan, Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Sociolingvističeskaâ situaciâ staroobrâdcev v derevnâh Gabove Grondy i Bur (Polša).

Tytuł całości: Zbornik na rezumea, XIV Meģunaroden kongres na slavisti, Ohrid, 10-16 septemebri 2008. T. 2: Kniževnost, kultura, folklor, istorija na slavistika : tematski blokovi / urednik: Naume Radičeski.

Adres wydawniczy: Skopje, Makedonski Slavistički Komitet : 2008

Opis fizyczny: S. 377


125/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Język mniejszości jako czynnik zachowania tożsamości grupowej na przykładzie polskich staroobrzędowców w regionie suwalsko-augustowskim.

Czasopismo: Acta Polono-Ruthenica

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 389-398, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 4.000


126/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Czym jest stygmat społeczny? ujęcie całościowe.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 52 nr 2

Opis fizyczny: S. 258-261

Uwagi: Recenzja książki: Stygmat społeczny / Elżbieta Czykwin. Warszawa 2007.

Punktacja MNiSW: 8.000


127/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Różne aspekty lokalności.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 52 nr 2

Opis fizyczny: S. 65-67

Uwagi: Recenzja książki: Oblicza lokalności : różnorodność miejsc i czasu : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kurczewskiej. Warszawa 2006.

Punktacja MNiSW: 6.000


128/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Ponowne odkrywanie Józefa Obrębskiego.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 52 nr 6

Opis fizyczny: S. 60-61

Uwagi: Recenzja książki: Polesie / Józef Obrębski. Warszawa 2007.

Punktacja MNiSW: 6.000


129/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Malen'kaâ Pol'ša v taežnoj Sibiri / V. Petšik. Noril'sk 2008.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 57 nr 4

Opis fizyczny: S. 559-562

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


130/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Subiektywne czynniki kształtujące tożsamość narodowościową.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 3 (190)

Opis fizyczny: S. 159-164

Uwagi: Recenzja książki: Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego / Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz. Olsztyn-Warszawa. 2007.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


131/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Polish old believers : the language shift, maintenance or...?

Tytuł całości: 11th International Conference on Minority Languages (ICML XI), Pécs, 5-6 July, 2007, conference abstracts.

Adres wydawniczy: Pécs, Hungarian Academy of Sciences, University of Pécs : 2007

Opis fizyczny: S. 75


132/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Âzykovaâ situaciâ i kul'turnoe samosoznanie detej i molodëži Pol'skogo kul'turnogo centra im. K. Makušiskogo v gorode Stryj.

Tytuł całości: Krymsko-pol'skij sbornik naučnyh rabot. T. 5: Dni Adama Mickeviča v Krymu = Krymsko-polskie zeszyty naukowe. T. 5: Dnia Adama Mickiewicza na Krymie / otv. red. A.K. Gadomskij.

Adres wydawniczy: Simferopol, Universum : 2007

Opis fizyczny: S. 205-212, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 6.000


133/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Historia jednej miejscowości.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 51 nr 2

Opis fizyczny: S. 64-66

Uwagi: Recenzja książki: Kąkolówka dawniej i dziś / pod red. Piotra Jamioła. Kraków 2005.

Punktacja MNiSW: 6.000


134/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Łemkowie : w kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie / Małgorzata Misiak. Wrocław 2006.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 56 nr 3

Opis fizyczny: S. 454-458

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


135/141


Autorzy: Grzybowski Stefan, Głuszkowski Michał, Paśko Dorota.

Tytuł oryginału: Funkcionirovanie russkogo ostrovnogo dialekta staroobrâdcev v Pol'še v usloviâh pol'sko-russkogo dwuâzyčiâ.

Tytuł całości: Aktual'nye problemy russkoj dialektologii, tezisy dokladov Meždunarodnoj konferencii, 23-25 oktâbrâ 2006 g. / red. kol. L.L. Kasatkin [et al.].

Adres wydawniczy: Moskva, Institut Russkogo Âzyka im. V.V. Vinogradova RAN : 2006

Opis fizyczny: S. 40-42


136/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Głuszkowski Feliks (1921-2003), działacz OSP, ZBoWiD, ZKRPiBWP w Kowalu, zasłużony dla miasta Kowala.

Tytuł całości: Kazimierz Wielki oraz niepospolici z Kowala i okolic, słownik biograficzny, kalendarium / pod red. Zdzisława Jana Zasady, Bogdana Ziółkowskiego.

Adres wydawniczy: Włocławek, Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Urząd Miasta Kowal, Urząd Gminy : 2006

Opis fizyczny: S. 82-84


137/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Socio- and psycholinguistic aspects of evolution of minority languages in the EU : the Polish old believers' case.

Czasopismo: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis

Rocznik: 2006, 2007

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 62-74, streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: European Studies : between globalization and regionalism = Europos studijos : tarp globalizacijos ir regionalizmo / sudarė Bronius Maskuliūnas, Laimutė Stankevičienė

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


138/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Leksykografia czy etnografia?

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 50 nr 2

Opis fizyczny: S. 51-52

Uwagi: Recenzja książki: Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich / Maciej Rak. Kraków 2005.

Punktacja MNiSW: 6.000


139/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Âzyk molodogo pokoleniâ staroobrâdcev dereven' Gabove Grondy i Bur.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 55 nr 2

Opis fizyczny: S. 239-259, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


140/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Âzyk molodogo pokoleniâ staroobrâdcev dereven' Gabove Grondy i Bur.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 55 nr 2

Opis fizyczny: S. 239-259, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


141/141


Autorzy: Głuszkowski Michał.

Tytuł oryginału: Sytuacja językowa Niemirowa nad Bugiem.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 54 nr 1

Opis fizyczny: S. 140-143

Uwagi: Recenzja książki: Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie (na podstawie fleksji ukraińskiej i polskiej gwary Niemirowa nad Bugiem / B. Janiak. Łódź 2004.

Punktacja MNiSW: 3.000