Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Aneta Pawlak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Aforyzm jako materiał dydaktyczny w nauczaniu języków obcych na przykładzie języka hiszpańskiego.
Tytuł równoległy: Aphorism as a didactic material in teaching foreign languages on the example of Spanish.
Tytuł wydawn. zbior.: Zbliżenia 5 : językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatologia / red. Marta Woźnicka, Anna Stolarczyk-Gembiak, Marcin Trojszczak.
Opis wydawn.: Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2019
Opis fiz.: S. 75-86, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-65038-32-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

2/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Ekonomia i finanse.
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski / oprac. i red. nauk. Aneta Pawlak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 267-278
ISBN: 978-83-231-3732-0
Język: POL, MUL
Praca afiliowana przez UMK

3/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Służba zdrowia.
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski / oprac. i red. nauk. Aneta Pawlak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 279-302
ISBN: 978-83-231-3732-0
Język: POL, MUL
Praca afiliowana przez UMK

4/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Liczebniki, przysłówki, przyimki, zaimki, spójniki.
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski / oprac. i red. nauk. Aneta Pawlak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 354-383
ISBN: 978-83-231-3732-0
Język: POL, MUL
Praca afiliowana przez UMK

5/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Kontynenty, państwa, stolice.
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski / oprac. i red. nauk. Aneta Pawlak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 384-403
ISBN: 978-83-231-3732-0
Język: POL, MUL
Praca afiliowana przez UMK

6/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Kilka słów na temat typologicznych i gramatyczno-leksykalnych różnic między językiem polskim, hiszpańskim i włoskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski / oprac. i red. nauk. Aneta Pawlak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 11-16
ISBN: 978-83-231-3732-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Imiona.
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski / oprac. i red. nauk. Aneta Pawlak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 404-424
ISBN: 978-83-231-3732-0
Język: POL, MUL
Praca afiliowana przez UMK

8/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Wojsko i władza sądownicza.
Tytuł wydawn. zbior.: Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski / oprac. i red. nauk. Aneta Pawlak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 236-266
ISBN: 978-83-231-3732-0
Język: POL, MUL
Praca afiliowana przez UMK

9/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Słownik tematyczny polsko-hiszpańsko-włoski / oprac. i red. nauk. Aneta Pawlak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 423 s.
ISBN: 978-83-231-3732-0
Język: POL, MUL
Praca afiliowana przez UMK

10/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Sobre los criterios del uso de la coma con las conjunciones coordinantes copulativas en el español actual.
Tytuł równoległy: On the rules of comma use in additive coordinating conjunctions in present-day Spanish.
Czasopismo: Acta Philol., Vol. 53
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 83-96, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Philologica
ISSN: 0065-1524
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

11/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: El carácter convencional, obligatorio, distintivo y opcional del uso de la coma en español.
Czasopismo: Kwart. Neofilol., R. 65 z. 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 606-620, tab.; streszcz. ang., pol.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Neofilologiczny
ISSN: 0023-5911
DOI: 10.24425/kn.2018.125007
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

12/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: La interjección.
Tytuł wydawn. zbior.: Gramática contrastiva español-polaco / edición a cargo de Wiaczesław Nowikow.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
Opis fiz.: S. 671-702
Seria: Manufactura Hispánica Lodziense ; 2
ISBN: 978-83-8088-699-5 ; eISBN: 978-83-8088-700-8
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

13/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: La conjunción.
Tytuł wydawn. zbior.: Gramática contrastiva español-polaco / edición a cargo de Wiaczesław Nowikow.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
Opis fiz.: S. 623-669
Seria: Manufactura Hispánica Lodziense ; 2
ISBN: 978-83-8088-699-5 ; eISBN: 978-83-8088-700-8
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

14/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: La preposición.
Tytuł wydawn. zbior.: Gramática contrastiva español-polaco / edición a cargo de Wiaczesław Nowikow.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
Opis fiz.: S. 561-620
Seria: Manufactura Hispánica Lodziense ; 2
ISBN: 978-83-8088-699-5 ; eISBN: 978-83-8088-700-8
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

15/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Sobre los textos académicos y los marcadores textuales en español.
Czasopismo: Acta Philol., Vol. 50
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 159-167
Pełny tytuł czasop.: Acta Philologica
ISSN: 0065-1524
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

16/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Análisis contrastivo de las conjunciones en español y en polaco.
Czasopismo: Kwart. Neofilol., R. 62 z. 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 621-636, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Neofilologiczny
ISSN: 0023-5911
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

17/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Sobre los errores en la primera etapa del aprendizaje de ELE.
Tytuł wydawn. zbior.: Ensenanza y aprendizaje del idioma espanol : retos, propuestas y perspectivas / Magdalena Świątek (ed.).
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014
Opis fiz.: S. 39-48, streszcz. ang.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3565
Uwaga: [uwaga wewnętrzna]
ISBN: 978-83-229-3426-5
ISSN: 0239-6661
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK

18/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: El uso de la coma en las oraciones coordinadas copulativas y disyuntivas : un estudio contrastivo espanol-polaco.
Tytuł wydawn. zbior.: Lingüística espanola en Polonia : líneas de investigación / ed. a cargo de Janusz Pawlik, Jerzy Szałek.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014
Opis fiz.: S. 179-186, streszcz. ang.
Seria: Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 51
ISBN: 978-83-232-2706-9
ISSN: 0554-8187
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

19/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: El concepto de aspecto según la Nueva gramática de la lengua Española.
Tytuł równoległy: The concept of aspect according to the New grammar of the Spanish language.
Czasopismo: Forum Filol. Ateneum, nr 1 (2)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 115-128, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Identity and other constructions = Tożsamość i inne konstrukcje.
Pełny tytuł czasop.: Forum Filologiczne Ateneum
ISSN: 2353-2912
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK

20/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Estudio sobre el uso de la coma en espanol a base de la sintaxis del enunciado.
Tytuł równoległy: Study on the use of the comma in Spanish based on the syntax of the statement.
Czasopismo: Forum Filol. Ateneum, nr 1 (1)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 129-160, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Forum Filologiczne Ateneum
ISSN: 2353-2912
Język: SPA

21/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: La ensenanza del espanol como lengua extranjera a través de refranes y greguerías.
Czasopismo: Ling. Vita, R. 2 číslo 4
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 82-91
Pełny tytuł czasop.: Lingua et Vita
ISSN: 1338-6743
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

22/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: Aportaciones de la Programación Neurolingüística a la ensenanza de lenguas extranjeras.
Czasopismo: Stud. Iberystyczne, Nr 12
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 137-164, wykr.
Pełny tytuł czasop.: Studia Iberystyczne
ISSN: 2082-8594
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

23/23

Autor: Pawlak Aneta
Tytuł: El uso de la coma en las estructuras explicativas y especificativas : un estudio contrastivo espanol-polaco.
Czasopismo: Stud. Iberystyczne, Nr 11
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 135-145, streszcz. ang., pol.
Pełny tytuł czasop.: Studia Iberystyczne
Język: SPA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000