Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Agata Domachowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Słowenia.
Tytuł wydawn. zbior.: 15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej : raport / red. Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Tomasz Stępniewski.
Opis wydawn.: Lublin : Instytut Europy Środkowej, 2019
Opis fiz.: S. 135-148
Seria: Prace Instytutu Europy Środkowej ; nr 5
ISBN: 978-83-66413-03-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/51

Autor: Czechowska Lucyna, Tyushka Andriy, Domachowska Agata, Gawron-Tabor Karolina, Piechowiak-Lamparska Joanna
Tytuł: States, international organizations and strategic partnerships / ed. by Lucyna Czechowska, Andriy Tyushka, Agata Domachowska, Karolina Gawron-Tabor, Joanna Piechowiak-Lamparska.
Opis wydawn.: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2019
Opis fiz.: XV, 576 s., tab.
ISBN: 978-1-78897-227-7 ; eISBN: 978-1-78897-228-4
DOI: 10.4337/9781788972284
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 150.000

3/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Albania.
Tytuł wydawn. zbior.: East Central European migrations during the Cold War : a handbook / ed. by Anna Mazurkiewicz.
Opis wydawn.: Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, 2019
Opis fiz.: S. 9-44, tab.
ISBN: 978-3-11-060753-6 ; eISBN: 978-3-11-061063-5
; eISBN: 978-3-11-060790-1
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: "Odupri se! 97 000" : protesty społeczne w Czarnogórze.
Tytuł równoległy: "Odupri se! 97 000" : social protests in Montenegro.
Opis wydawn.: Lublin : Instytut Europy Środkowej, 2019
Opis fiz.: 56 s., streszcz. ang.
Seria: Prace Instytutu Europy Środkowej ; nr 4
ISBN: 978-8366413-05-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: The refugee crisis and the Western Balkan Route : the case of Macedonia.
Tytuł wydawn. zbior.: Muslim minorities and the refugee crisis in Europe / ed. by Katarzyna Górak-Sosnowska, Marta Pachocka, Jan Misiuna.
Opis wydawn.: Warsaw : SGH Publishing House - SGH Warsaw School of Economics, 2019
Opis fiz.: S. 51-68, tab., wykr.
ISBN: 978-83-8030-302-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: The long and winding road to strategic partnership : the NATO-Japan relations.
Tytuł wydawn. zbior.: States, international organizations and strategic partnerships / ed. by Lucyna Czechowska [et al.].
Opis wydawn.: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2019
Opis fiz.: S. 185-203, tab.
ISBN: 978-1-78897-227-7 ; eISBN: 978-1-78897-228-4
DOI: 10.4337/9781788972284.00017
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

7/51

Autor: Piechowiak-Lamparska Joanna, Czechowska Lucyna, Domachowska Agata, Gawron-Tabor Karolina, Tyushka Andriy
Tytuł: Introduction.
Tytuł wydawn. zbior.: States, international organizations and strategic partnerships / ed. by Lucyna Czechowska [et al.].
Opis wydawn.: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2019
Opis fiz.: S. 1-6
ISBN: 978-1-78897-227-7 ; eISBN: 978-1-78897-228-4
DOI: 10.4337/9781788972284.00008
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

8/51

Autor: Tyushka Andriy, Domachowska Agata, Czechowska Lucyna, Gawron-Tabor Karolina, Piechowiak-Lamparska Joanna
Tytuł: Conclusions.
Tytuł wydawn. zbior.: States, international organizations and strategic partnerships / ed. by Lucyna Czechowska [et al.].
Opis wydawn.: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2019
Opis fiz.: S. 487-516, il., tab.
ISBN: 978-1-78897-227-7 ; eISBN: 978-1-78897-228-4
DOI: 10.4337/9781788972284.00033
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

9/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Doomed to cooperate? The ASEAN-China partnership.
Tytuł wydawn. zbior.: States, international organizations and strategic partnerships / ed. by Lucyna Czechowska [et al.].
Opis wydawn.: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2019
Opis fiz.: S. 324-351, tab.
ISBN: 978-1-78897-227-7 ; eISBN: 978-1-78897-228-4
DOI: 10.4337/9781788972284.00025
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

10/51

Autor: Czechowska Lucyna, Domachowska Agata, Gawron-Tabor Karolina, Piechowiak-Lamparska Joanna, Tyushka Andriy
Tytuł: Model specification and operationalization : the basic correlates of strategic partnerships.
Tytuł wydawn. zbior.: States, international organizations and strategic partnerships / ed. by Lucyna Czechowska [et al.].
Opis wydawn.: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2019
Opis fiz.: S. 81-163, tab.
ISBN: 978-1-78897-227-7 ; eISBN: 978-1-78897-228-4
DOI: 10.4337/9781788972284.00013
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

11/51

Autor: Tyushka Andriy, Czechowska Lucyna, Domachowska Agata, Gawron-Tabor Karolina, Piechowiak-Lamparska Joanna
Tytuł: States, international organizations and strategic partnerships : theorizing an "ideal model".
Tytuł wydawn. zbior.: States, international organizations and strategic partnerships / ed. by Lucyna Czechowska [et al.].
Opis wydawn.: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, 2019
Opis fiz.: S. 44-79, tab.
ISBN: 978-1-78897-227-7 ; eISBN: 978-1-78897-228-4
DOI: 10.4337/9781788972284.00011
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 75.000

12/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Proces budowania narodu czarnogórskiego w latach 1991-2018 : geneza i uwarunkowania.
Tytuł równoległy: The process of building the Montenegrin nation in 1991-2018 : origins and determinants.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Wydawnictwo Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: 328 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-8180-029-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

13/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: From Saint Sava to Milosevic : the pantheon of (anti)heroes in Serbian presidential election (2017).
Czasopismo: J. Natl. Mem. Lang. Polit., Vol. 13 no. 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 111-127, tab.
Uwaga: Poprzedni tyt. czasopisma: Annual of Language & Politics and Politics of Identity
Pełny tytuł czasop.: Journal of Nationalism, Memory & Language Politics
; eISSN: 2570-5857
; eISSN: 1805-3769
DOI: 10.2478/jnmlp-2019-0005
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

14/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: "The Yellow Duck" attacks : an analysis of the activities of the "Ne da(vi)mo Beograd" initiative in the Serbian public space.
Tytuł równoległy: "Żółta kaczka" atakuje : analiza działalności inicjatywy "Ne da(vi)mo Beograd" w serbskiej przestrzeni publicznej.
Czasopismo: Slav. Merid., T. 19
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: Art. no. 1818 S. 1-16, il.; streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Slavia Meridionalis
ISSN: 1233-6173 ; eISSN: 2392-2400
DOI: 10.11649/sm.1818
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

15/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: The attitude of Poland and Polish society toward the 1999 Kosovo refugees.
Czasopismo: Slov. Přehl., Roč. 105 č. 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 49-63, tab.
Pełny tytuł czasop.: Slovanský Přehled
ISSN: 0037-6922
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 70.000

16/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Albanian migration as a post-totalitarian legacy.
Czasopismo: Stud. Migr. Prz. Polon., R. 45 z. 2
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 87-100, tab.
Pełny tytuł czasop.: Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
ISSN: 2081-4488 ; eISSN: 2544-4972
DOI: 10.4467/25444972SMPP.19.016.10842
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

17/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Kształtowanie relacji państwo-diaspora : przykład czarnogórski.
Tytuł równoległy: The formation of state-diaspora relations : the example of Montenegro.
Czasopismo: Środkowoeur. Stud. Polit., nr 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 41-58, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
ISSN: 1731-7517
DOI: 10.14746/ssp.2019.1.3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

18/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: The political system of Kosovo.
Tytuł wydawn. zbior.: Political systems of the former Yugoslavia : Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, and Slovenia / ed.: Tomasz Bichta.
Opis wydawn.: Berlin : Peter Lang, 2018
Opis fiz.: S. 149-180, tab.
Seria: Studies in Politics, Security and Society ; vol. 16
ISBN: 978-3-631-73993-8 ; eISBN: 978-3-631-73994-5
ISSN: 2199-028X
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

19/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Długa droga ku demokracji? Albania wobec wyzwań transformacji.
Tytuł wydawn. zbior.: Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem : doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych / red. nauk. Jacek Wojnicki, Jacek Zaleśny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018
Opis fiz.: S. 223-240, tab.
ISBN: 978-83-7545-917-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

20/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej (1948-1954) / Anna Mazurkiewicz. Warszawa, Gdańsk 2016.
Czasopismo: Ann. Univ. Paedagog. Crac. Stud. Sociol., Vol. 10 no. 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 226-229
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
ISSN: 2081-6642 ; eISSN: 2449-688X
DOI: 10.24917/20816642.10.1.15
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

21/51

Autor: Domachowska Agata, Gawron-Tabor Karolina, Piechowiak-Lamparska Joanna
Tytuł: Institutionalization of strategic partnerships : comparative analysis of established European Union partnerships with the United States, Japan and Canada.
Tytuł równoległy: Instytucjonalizacja artnerstw strategicznych : analiza porównawcza ugruntowanych partnerstw Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Kanadą.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 60
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 200-222, tab.; streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
ISSN: 1505-2192
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

22/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Gavrilo Princip dzisiaj : narracja polityczna o zamachowcu z Sarajewa we współczesnej Serbii.
Tytuł równoległy: Gavrilo Princip today : the political narrative about the assassin from Sarajevo in contemporary Serbia.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 27
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 91-101, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2018.033
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

23/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Od reminiscencji do realizacji "wielkiej idei"? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 564 s.
ISBN: 978-83-231-3952-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

24/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Analiza strategicznej narracji ASEAN-u.
Tytuł równoległy: The analysis of ASEAN strategic narratives.
Czasopismo: Athenaeum, Z. 54
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 23-37, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Athenaeum (Toruń)
ISSN: 1505-2192
DOI: 10.15804/athena.2017.54.02
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

25/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: O kroku od przepaści : rządy koalicji VMRO-DPMNE i BDI a pogłębianie się podziałów etnicznych w Macedonii.
Tytuł wydawn. zbior.: Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku : uwarunkowania, stan obecny, wyzwania dla polityki bezpieczeństwa / red. Radosław Zenderowski, Krzysztof Cebul, Bartosz Koziński.
Opis wydawn.: Warszawa : CeDeWu, 2016
Opis fiz.: S. 175-190, tab.
ISBN: 978-83-7556-789-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

26/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Cyberkonflikt/konflikt cybernetyczny (cyber conflict).
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon bezpieczeństwa : wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska.
Opis wydawn.: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016
Opis fiz.: S. 92-93
ISBN: 978-83-65139-74-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Cyberbezpieczeństwo RP.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon bezpieczeństwa : wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska.
Opis wydawn.: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016
Opis fiz.: S. 88-89
ISBN: 978-83-65139-74-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

28/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Cyberterroryzm (ang. cyberterrorism).
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon bezpieczeństwa : wybrane pojęcia / red. Katarzyna Dziubińska-Wójcik, Ryszard Niedźwiecki, Wojciech Saletra, Anna Zagórska.
Opis wydawn.: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016
Opis fiz.: S. 95-96
ISBN: 978-83-65139-74-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

29/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Wstęp do analizy relacji serbsko-albańskich (2001-2016).
Tytuł wydawn. zbior.: Republika Serbii : aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej / pod red. Anny Jagiełło-Szostak.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016
Opis fiz.: S. 245-264, tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7977-213-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

30/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Bankowiec czy polityk : analiza wizerunku Slobodana Miloševicia przed objęciem funkcji prezydenta Serbii.
Tytuł równoległy: Banker or politician : the analysis of Slobodan Milosevic's image from before he took the office of president of Serbia.
Czasopismo: Hist. Polit., T. 24
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 55-65
Pełny tytuł czasop.: Historia i Polityka
ISSN: 1899-5160 ; eISSN: 2391-7652
DOI: 10.12775/HiP.2016.021
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

31/51

Autor: Domachowska Agata
Tytuł: Dyplomacja kulturalna Aseanu.
Czasopismo: Kult. Eduk., nr 3 (113)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 47-63, il., tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Kultura i Edukacja
ISSN: 1230-266X
DOI: 10.15804/kie.2016.03.03
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

32/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Wpływ kryzysu politycznego w Mołdowie (2009-2012) na proces integracji z Unią Europejską.
Tytuł wydawn. zbior.: Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim : próba bilansu / pod red. Tomasza Ambroziaka [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Opis fiz.: S. 237-253, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-8019-318-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

33/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Powojenne rozliczenia zbrodni ustaszy popełnionych w czasie II wojny światowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wina i kara : społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939-1956 : studia i materiały / pod red. nauk. Patryka Pleskota.
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
Opis fiz.: S. 200-228, tab.
ISBN: 978-83-7629-917-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

34/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Walka o wyzwolenie się spod władzy sułtana : analiza powstań serbskich 1804-1817.
Tytuł wydawn. zbior.: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. T. 2 / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fiz.: S. 362-378, il.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7271-857-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

35/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Przystąpienie Albanii do NATO i jego wpływ na bezpieczeństwo w regionie.
Tytuł wydawn. zbior.: Bałkany w XXI wieku : problemy konsolidacji i integracji / red. nauk. Marko Babić, Iwona Jakimowicz-Ostrowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014
Opis fiz.: S. 113-128, tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-63183-72-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

36/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Albania and Albanian Émigrés in the United States before World War II.
Tytuł wydawn. zbior.: East Central Europe in exile. Vol. 1: Transatlantic migrations / ed. by Anna Mazurkiewicz.
Opis wydawn.: Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013
Opis fiz.: S. 9-22
ISBN: 978-1-4438-4725-4
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

37/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Kategoria konfliktu etnicznego : wstęp do analizy pojęcia.
Tytuł wydawn. zbior.: Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Adama Koseckiego, Wojciecha Polaka.
Opis wydawn.: Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013
Opis fiz.: S. 9-21
Seria: Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; t. 2
ISBN: 978-83-930279-7-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

38/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: "Račak" : pomiędzy mitem a prawdą.
Tytuł wydawn. zbior.: Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich : tom pokonferencyjny / [red. Karolina Ćwiek-Rogalska, Ignacy Doliński].
Opis wydawn.: Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Koło Naukowe Slawistów UW, 2013
Opis fiz.: S. 108-114, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60938-72-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Konferencja w Rambouillet : ostatnia szansa na pokojowe rozwiązanie konfliktu w Kosowie.
Tytuł wydawn. zbior.: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, II edycja - Gdańsk, 20 kwietnia 2012 r. Cz. 6: Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne / pod red. Marcina Kuczery.
Opis wydawn.: Kraków : Creativetime, 2013
Opis fiz.: S. 18-25
ISBN: 978-83-63058-15-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

40/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Stosunki turecko-syryjskie na przełomie XX-XXI wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Oblicza polityki azjatyckiej : szanse i bariery / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
Opis fiz.: S. 157-178, tab.
Seria: Biblioteka Azji i Pacyfiku
ISBN: 978-83-7780-650-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

41/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Rola i miejsce Słowenii w Unii Europejskiej : próba analizy.
Tytuł wydawn. zbior.: Poznać Bałkany : historia, polityka, kultura, języki. 5 / pod red. Katarzyny Taczyńskiej i Aleksandry Twardowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: S. 203-224, tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-930377-2-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

42/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Albanian political activity in Ottoman Empire (1878-1912).
Czasopismo: World J. Islam. Hist. Civiliz., Vol. 3 no. 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 1-9
Pełny tytuł czasop.: World Journal of Islamic History and Civilization
ISSN: 2225-0883 ; eISSN: 2305-817X
DOI: 10.5829/idosi.wjihc.2013.3.1.3101
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

43/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Achievements of the Slovenian presidency of the EU Council.
Tytuł wydawn. zbior.: Central Europe on the threshold of the 21st century : interdisciplinary perspectives on challenges in politics and society / ed. by Lucyna Czechowska and Krzysztof Olszewski.
Opis wydawn.: Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2012
Opis fiz.: S. 179-192
Seria: CGS Studies ; vol. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

44/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Wizerunek Slobodana Miloševicia w oczach obserwatorów : zarys problemu.
Tytuł wydawn. zbior.: Historia testis temporum, lux veritatis : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej piątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2012
Opis fiz.: S. 263-281
ISBN: 978-83-62941-07-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

45/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Sytuacja mniejszości Albańskiej w Republice Macedonii.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych 2. T. 1 / red. Marcin Kuczera.
Opis wydawn.: Kraków : Creativetime, 2012
Opis fiz.: S. 9-19
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

46/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Proces integracyjny Czarnogóry z Unią Europejską.
Tytuł wydawn. zbior.: Poznać Bałkany : historia, polityka, kultura, języki. 4 / pod red. Katarzyny Taczyńskiej i Aleksandry Twardowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Instytut Filologii Słowiańskiej UMK, 2012
Opis fiz.: S. 137-147, streszcz. amg.
ISBN: 978-83-934510-4-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

47/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Changes in Turkish-Egyptian relations after the justice and development party's victory.
Tytuł wydawn. zbior.: Turkey-EU relations : power, politics and the future / ed. by Kenan Aksu.
Opis wydawn.: Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2012
Opis fiz.: S. 91-103
ISBN: 978-1-4438-4155-9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

48/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku : język, religia, naród, państwo / Robert Bońkowski. Katowice 2010.
Czasopismo: Ann. UMCS Sect. K, Vol. 19 no. 1
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 194-198
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia
ISSN: 1428-9512 ; eISSN: 2300-7567
DOI: 10.2478/v10226-012-0008-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

49/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Bałkańskie modele funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie Słowenii, Chorwacji oraz Macedonii.
Czasopismo: e-Politikon, Vol. 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 100-115, streszcz. ang.
Uwaga: Dokument elektroniczny.
Pełny tytuł czasop.: e-Politikon
; eISSN: 2084-5294
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Egipskie mocarstwo za rządów Muhammada Alego Paszy.
Tytuł równoległy: The Egyptian empire during the reign of Muhammad Ali Pasha.
Czasopismo: Forum Politol., T. 13
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 355-374, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: "Stare" i "nowe" mocarstwa w Afryce : stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne = Old and new superpowers in Africa : culture, religion, polical, economic and social stigmata / pod red. Arkadiusza Żukowskiego.
Pełny tytuł czasop.: Forum Politologiczne
ISSN: 1734-1698
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/51

Autor: Biernat Agata
Tytuł: Kosovo, intervention and statebuilding : the international community and the transition to independence / ed. Aidan Hehir. London ; New York 2010.
Czasopismo: Stud. Eur., nr 1 (61)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 197-200
Uwaga: Omówienie
Pełny tytuł czasop.: Studia Europejskie
ISSN: 1428-149X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK