Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Stoicki ideał kobiety.
Tytuł równoległy: The stoic ideal of a woman.
Tytuł wydawn. zbior.: Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej : studia ad virgines et mulieres claras, de quibus scriptores antiqui Graeci et Romani narrant, pertinentia / pod red. Anny Marchewki.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
Opis fiz.: S. 133-140
ISBN: 978-83-7865-604-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Rękopiśmienny epigramat De monarchiis Filipa Melanchtona ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Czasopismo: Folia Tor., T. 17
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 219-229, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Folia Toruniensia
ISSN: 1641-3792
DOI: 10.12775/FT.2017.013
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

3/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Poemat epicki Descriptio Troianae oppugnationis per Herculem factae Jeremiasza Wojnowskiego wobec tradycji antycznej, średniowiecznej i renesansowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Epika antyczna i jej kontynuacje do XVIII wieku / pod red. Agnieszki Witczak.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
Opis fiz.: S. 178-195
ISBN: 978-83-7865-305-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

4/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Okoliczności powstania i ocena przekładu dialogów platońskich pióra Stefana Srebrnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego : konferencja w 50. rocznicę śmierci profesora Stefana Srebrnego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 17 października 2012 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach / pod red. Grażyny Golik-Szarawskiej.
Opis wydawn.: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
Opis fiz.: S. 44-55, streszcz. ang.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3377
ISBN: 978-83-8012-394-6 ; eISBN: 978-83-8012-395-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

5/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Potrawy na uczcie Nazydiena (Horatius, Saturae II 8) a De re coquinaria Apicjusza.
Czasopismo: Vox Patrum, R. 33 z. 59
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 331-338, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Vox Patrum
ISSN: 0860-9411
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

6/37

Autor: Małłek Janusz, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Mikołaj Rej a Albrecht książę pruski.
Tytuł wydawn. zbior.: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.) / Janusz Małłek.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: S. 307-323
Seria: Opera Selecta ; vol. 4
Uwaga: Przedruk z: Mikołaj Rej i dziedzictwo reformacji w Polsce / red. Bogusław Tondera. Kraków 2006, s. 45-60.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Przywilej religijny Zygmunta Augusta dla ewangelików w Elblągu z 22 grudnia 1558 r. / tł. Sławomir Wyszomirski.
Tytuł wydawn. zbior.: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.) / Janusz Małłek.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: S. 154-156
Seria: Opera Selecta ; vol. 4
Uwaga: Przedruk: Początki reformacji w Elblągu, Rocznik Elbląski T. 12, 1991, s. 82-83.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Formula vitae honestae Marcina z Bragi i "zaginione" pismo Seneki De quattuor virtutibus.
Czasopismo: Symb. Philol. Posn. Graecae Lat., Vol. 22 fasc. 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 95-104, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

9/37

Autor: Wyszomirski Sławomir, Wenta Jarosław
Tytuł: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Wydanie: Wyd. 2 przejrz. i popr.
Opis fiz.: XLI, 281 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

10/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Rękopiśmienny epigramat In philosophicam consolationem Boetii Sebastiana Branta zachowany w inkunabule Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Czasopismo: Folia Tor., T. 11
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 145-148
Pełny tytuł czasop.: Folia Toruniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Die Werkstatt Peters von Dusburg.
Tytuł wydawn. zbior.: Mittelalterliche Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preussen : Leben und Nachleben / hrsg. von Jarosław Wenta, Sieglinde Hartmann und Gisela Vollmann-Profe.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 501-511
Seria: Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ; nr 1. Sacra Bella Septentrionalia ; 1
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

12/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Przywilej lokacyjny Nowego Miasta Torunia z 16 kwietnia 1303 roku / tłum. Sławomir Wyszomirski.
Tytuł wydawn. zbior.: Przywileje lokacyjne Torunia / [wstęp] Karola Ciesielska ; [tł.: z jęz. łac. Janusz Bieniak i Sławomir Wyszomirski, na jęz. niem. Martin Faber, na jęz. ang. Agnieszka Chabros].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008
Opis fiz.: S. 69-70
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

13/37

Autor: Wenta Jarosław, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; wyd., wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski.
Opis wydawn.: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007
Opis fiz.: LXXX, 331, [2] s.
Seria: Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 13
Język: LAT, POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

14/37

Autor: Wenta Jarosław, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Wstęp.
Tytuł równoległy: Praefatio.
Tytuł wydawn. zbior.: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; wyd., wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski.
Opis wydawn.: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007
Opis fiz.: S. V-LX
Seria: Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 13
Uwaga: Wstęp w języku polskim i łacińskim
Język: POL, LAT

15/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Problem stylu w tekście dziejopisarskim : przykład Kroniki Piotra z Dusburga.
Tytuł wydawn. zbior.: Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym : materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny, 14-15 grudnia 2000 r. / pod red. Artura Góraka i Krzysztofa Skupieńskiego.
Opis wydawn.: Radzyń Podlaski : Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Instytut Badawczy "Libra", 2006
Opis fiz.: S. 41-51
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Virtutes ursi Finnonicique ducis w "Aulaeum gratiarum" Henryka Mollera.
Tytuł wydawn. zbior.: Ku współczesności... / [oprac. red. Adam Kamiński].
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
Opis fiz.: S. 141-150
Seria: Studia Classica et Neolatina ; 8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/37

Autor: Małłek Janusz, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Mikołaj Rej a Albrecht książę pruski.
Tytuł wydawn. zbior.: Mikołaj Rej i dziedzictwo reformacji w Polsce / red. Bogusław Tondera.
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo WiR PARTNER, 2006
Opis fiz.: S. 45-60, il.
Uwaga: Zawiera teksty źródłowe i ich przekład.
Język: POL, LAT
Praca afiliowana przez UMK

18/37

Autor: Wyszomirski Sławomir, Wenta Jarosław
Tytuł: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Wydanie: Wyd. 2 przejrz. i popr.
Opis fiz.: XLI, 280, [1] s., wykr.
Uwaga: Na s. tyt. rok wydania 2004.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/37

Autor: Wyszomirski Sławomir, Wenta Jarosław
Tytuł: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: XL, [2], 280, [1] s., wykr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/37

Autor: Szarmach Marian, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Studia Graeco-Latina. 4 / red. Marian Szarmach, Sławomir Wyszomirski
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: 227 s.
Seria: Collectanea Classica Thorunensia ; 13
Język: POL

21/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Stoicka koncepcja czasu.
Czasopismo: Collect. Philol., Vol. 3
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 173-178
Uwaga: Tytuł tomu: Deodato Wiśniewski septuagenario oblata.
Pełny tytuł czasop.: Collectanea Philologica
Język: POL

22/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Pojęcie doskonałości moralnej w Politei Zenona z Kition.
Czasopismo: Stud. Graeco-Lat., Z. 3
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 147-156, streszcz. ang.
Seria: Collectanea Classica Thorunensia ; 12
Pełny tytuł czasop.: Studia Graeco-Latina
ISSN: 0860-8873
Język: POL

23/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Trzy znaczenia pojęcia physis w filozofii Stoi Starszej.
Tytuł wydawn. zbior.: Cognoscere causas : człowiek a natura w cywilizacji starożytnej Grecji i Rzymu / [red. nauk. Zofia Głombiowska].
Opis wydawn.: Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1998
Opis fiz.: S. 1-10
Seria: Studia Classica et Neolatina ; 3
Język: POL

24/37

Autor: Mikołajczyk Ireneusz, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć / Apicjusz ; tekst, przekł. i koment. Ireneusz Mikołajczyk, Sławomir Wyszomirski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998
Wydanie: Wyd. 2.
Opis fiz.: 311, [1] s.
Uwaga: Tekst równol. pol. i łac.
Język: POL, LAT

25/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Pojęcie arete w etyce Stoi Starszej i Średniej.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997
Opis fiz.: 181 s.
Seria: Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Język: POL

26/37

Autor: Wyszomirska Krystyna, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Toruński exlibris XVIII wieku w zbiorach Książnicy Miejskiej w Toruniu.
Opis wydawn.: Toruń : Książnica Miejska, 1996
Opis fiz.: 56 s.
Język: POL

27/37

Autor: Mikołajczyk Ireneusz, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć / Apicjusz ; tekst, przekł. i koment. Ireneusz Mikołajczyk, Sławomir Wyszomirski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
Opis fiz.: 308, [3] s.
Uwaga: Tekst równol. pol. i łac.
Język: POL, LAT

28/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Lingua Latina cum simplificata grammatica (SPL).
Czasopismo: Filomata, nr 421-422
Opis wydawn.: 1994
Opis fiz.: S. 217-227
Uwaga: Rozmówki polsko-łacińskie. Cz. 2. S. 225-227
Pełny tytuł czasop.: Filomata
Język: POL

29/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Ieremiae Voinovii, Carmina latina et graeca nunc primum in unum volumen collecta / ed., praefatione et apparatu critico annotationibusque instruxit Slavomirus Wyszomirski.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: 96 s.
Język: POL

30/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Der Virtus-Begriff in den philosophischen Schriften von L. Annaeus Seneca : ein semantisches Studium.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993
Opis fiz.: 129 s.
Język: GER

31/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: De necessitate Latine loquendi.
Czasopismo: Filomata, nr 413
Opis wydawn.: 1993
Opis fiz.: S. 75-85
Uwaga: Rozmówki polsko-łacińskie. Cz. 1, S. 83-85
Pełny tytuł czasop.: Filomata
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Status di lingua latina in gymnasia et in universitates in Polonia.
Czasopismo: VOX di SPL, Vol. 14
Opis wydawn.: 1992
Opis fiz.: S. 5-7
Pełny tytuł czasop.: VOX di SPL

33/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Die stoische Unterscheidung zwischen telos und skopos in den philosophischen Schriften von Seneca.
Czasopismo: Eos (Wrocław), Vol. 79 fasc. 1
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 55-59
Pełny tytuł czasop.: Eos (Wrocław)
Język: GER

34/37

Autor: Małłek Janusz, Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Początki reformacji w Elblągu.
Czasopismo: Rocz. Elbl., T. 12
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 75-83
Uwaga: Aneks: "Przywilej religijny Zygmunta Augusta dla ewangelików z 22 grudnia 1588 r." / tł. Sławomir Wyszomirski, s. 81-83 [tekst dokumentu także łac.]
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Elbląski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Die sokrateisch-platonische Definition des Zieles und ihre Adaption durch die postsokratischen philosophischen Schulen.
Czasopismo: Stud. Graeco-Lat., Z. 2
Opis wydawn.: 1991
Opis fiz.: S. 67-79
Seria: Collectanea Classica Thorunensia ; 11
Pełny tytuł czasop.: Studia Graeco-Latina
Język: GER

36/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Etyka Arystona z Chios : próba rekonstrukcji.
Czasopismo: Stud. Graeco-Lat., Z. 1
Opis wydawn.: 1988
Opis fiz.: S. 119-133
Seria: Collectanea Classica Thorunensia ; 8
Pełny tytuł czasop.: Studia Graeco-Latina
ISSN: 0860-8873
Język: POL

37/37

Autor: Wyszomirski Sławomir
Tytuł: Philon von Larissa : Testimonia und Kommentar / Bohdan Wiśniewski. Łódź 1982.
Czasopismo: Eos (Wrocław), Vol. 74 fasc. 1
Opis wydawn.: 1986
Opis fiz.: S. 141-143
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Eos (Wrocław)