FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Stoicki ideał kobiety.

Tytuł równoległy: The stoic ideal of a woman.

Tytuł całości: Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej, studia ad virgines et mulieres claras, de quibus scriptores antiqui Graeci et Romani narrant, pertinentia / pod red. Anny Marchewki.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 133-140

Punktacja MNiSW: 20.000


2/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Rękopiśmienny epigramat De monarchiis Filipa Melanchtona ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 219-229, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/FT

Punktacja MNiSW: 6.000


3/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Poemat epicki Descriptio Troianae oppugnationis per Herculem factae Jeremiasza Wojnowskiego wobec tradycji antycznej, średniowiecznej i renesansowej.

Tytuł całości: Epika antyczna i jej kontynuacje do XVIII wieku / pod red. Agnieszki Witczak.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 178-195

Punktacja MNiSW: 4.000


4/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Okoliczności powstania i ocena przekładu dialogów platońskich pióra Stefana Srebrnego.

Tytuł całości: Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego, konferencja w 50. rocznicę śmierci profesora Stefana Srebrnego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 17 października 2012 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach / pod red. Grażyny Golik-Szarawskiej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 44-55, streszcz. ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3377)

Punktacja MNiSW: 4.000


5/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Potrawy na uczcie Nazydiena (Horatius, Saturae II 8) a De re coquinaria Apicjusza.

Czasopismo: Vox Patrum

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 33 z. 59

Opis fizyczny: S. 331-338, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


6/37


Autorzy: Małłek Janusz, Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Mikołaj Rej a Albrecht książę pruski.

Tytuł całości: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.) / Janusz Małłek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 307-323

Seria: (Opera Selecta ;vol. 4)

Uwagi: Przedruk z: Mikołaj Rej i dziedzictwo reformacji w Polsce / red. Bogusław Tondera. Kraków 2006, s. 45-60.


7/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Przywilej religijny Zygmunta Augusta dla ewangelików w Elblągu z 22 grudnia 1558 r. / tł. Sławomir Wyszomirski.

Tytuł całości: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.) / Janusz Małłek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 154-156

Seria: (Opera Selecta ;vol. 4)

Uwagi: Przedruk: Początki reformacji w Elblągu, Rocznik Elbląski T. 12, 1991, s. 82-83.


8/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Formula vitae honestae Marcina z Bragi i "zaginione" pismo Seneki De quattuor virtutibus.

Czasopismo: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 22 fasc. 2

Opis fizyczny: S. 95-104, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


9/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir, Wenta Jarosław.

Tytuł oryginału: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: XLI, 281 s.

Uwagi: Bibliogr. s. XXXII-XLI


10/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Rękopiśmienny epigramat In philosophicam consolationem Boetii Sebastiana Branta zachowany w inkunabule Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 145-148

Punktacja MNiSW: 5.000


11/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Die Werkstatt Peters von Dusburg.

Tytuł całości: Mittelalterliche Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preussen, Leben und Nachleben / hrsg. von Jarosław Wenta, Sieglinde Hartmann und Gisela Vollmann-Profe.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 501-511

Seria: (Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ;nr 1)
Seria: (Sacra Bella Septentrionalia ;1)

Punktacja MNiSW: 3.000


12/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Przywilej lokacyjny Nowego Miasta Torunia z 16 kwietnia 1303 roku / tłum. Sławomir Wyszomirski.

Tytuł całości: Przywileje lokacyjne Torunia / [wstęp] Karola Ciesielska ; [tł.: z jęz. łac. Janusz Bieniak i Sławomir Wyszomirski, na jęz. niem. Martin Faber, na jęz. ang. Agnieszka Chabros].

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Miłośników Torunia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2008

Opis fizyczny: S. 69-70


13/37


Autorzy: Wenta Jarosław, Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; wyd., wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski.

Adres wydawniczy: Kraków, Polska Akademia Umiejętności : 2007

Opis fizyczny: LXXX, 331, [2] s.

Seria: (Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ;t. 13)

Uwagi: Bibliogr.; indeks osobowy

Punktacja MNiSW: 20.000


14/37


Autorzy: Wenta Jarosław, Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł równoległy: Praefatio.

Tytuł całości: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; wyd., wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski.

Adres wydawniczy: Kraków, Polska Akademia Umiejętności : 2007

Opis fizyczny: S. V-LX

Seria: (Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ;t. 13)

Uwagi: Wstęp w języku polskim i łacińskim


15/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Problem stylu w tekście dziejopisarskim : przykład Kroniki Piotra z Dusburga.

Tytuł całości: Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym, materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny, 14-15 grudnia 2000 r. / pod red. Artura Góraka i Krzysztofa Skupieńskiego.

Adres wydawniczy: Radzyń Podlaski, Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Instytut Badawczy "Libra" : 2006

Opis fizyczny: S. 41-51

Punktacja MNiSW: 6.000


16/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Virtutes ursi Finnonicique ducis w "Aulaeum gratiarum" Henryka Mollera.

Tytuł całości: Ku współczesności... / [oprac. red. Adam Kamiński].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 141-150

Seria: (Studia Classica et Neolatina ;8)

Punktacja MNiSW: 6.000


17/37


Autorzy: Małłek Janusz, Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Mikołaj Rej a Albrecht książę pruski.

Tytuł całości: Mikołaj Rej i dziedzictwo reformacji w Polsce / red. Bogusław Tondera.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo WiR PARTNER : 2006

Opis fizyczny: S. 45-60, il.

Uwagi: Zawiera teksty źródłowe i ich przekład.

Punktacja MNiSW: 6.000


18/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir, Wenta Jarosław.

Tytuł oryginału: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: XLI, 280, [1] s., wykr.

Uwagi: Na s. tyt. rok wydania 2004.

Uwagi: Bibliogr. s. XXXII-XL. Indeksy.


19/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir, Wenta Jarosław.

Tytuł oryginału: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga ; przetł. Sławomir Wyszomirski ; wstępem i koment. historycznym opatrzył Jarosław Wenta.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: XL, [2], 280, [1] s., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. XXXII-XL

Punktacja MNiSW: 16.000


20/37


Autorzy: Szarmach Marian, Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Studia Graeco-Latina. 4 / red. Marian Szarmach, Sławomir Wyszomirski

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 227 s.

Seria: (Collectanea Classica Thorunensia ;13)


21/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Stoicka koncepcja czasu.

Czasopismo: Collectanea Philologica

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 173-178

Uwagi: Tytuł tomu: Deodato Wiśniewski septuagenario oblata.


22/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Pojęcie doskonałości moralnej w Politei Zenona z Kition.

Czasopismo: Studia Graeco-Latina

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 3

Opis fizyczny: S. 147-156, streszcz. ang.

Seria: (Collectanea Classica Thorunensia ;12)

Uwagi: a


23/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Trzy znaczenia pojęcia physis w filozofii Stoi Starszej.

Tytuł całości: Cognoscere causas, człowiek a natura w cywilizacji starożytnej Grecji i Rzymu / [red. nauk. Zofia Głombiowska].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański : 1998

Opis fizyczny: S. 1-10

Seria: (Studia Classica et Neolatina ;3)

Uwagi: a


24/37


Autorzy: Mikołajczyk Ireneusz, Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć / Apicjusz ; tekst, przekł. i koment. Ireneusz Mikołajczyk, Sławomir Wyszomirski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: 311, [1] s.

Uwagi: Tekst równol. pol. i łac.

Uwagi: Bibliogr. s. 18-26.

Uwagi: a


25/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Pojęcie arete w etyce Stoi Starszej i Średniej.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: 181 s.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: a


26/37


Autorzy: Wyszomirska Krystyna, Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Toruński exlibris XVIII wieku w zbiorach Książnicy Miejskiej w Toruniu.

Adres wydawniczy: Toruń, Książnica Miejska : 1996

Opis fizyczny: 56 s.

Uwagi: a


27/37


Autorzy: Mikołajczyk Ireneusz, Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: O sztuce kulinarnej ksiąg dziesięć / Apicjusz ; tekst, przekł. i koment. Ireneusz Mikołajczyk, Sławomir Wyszomirski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: 308, [3] s.

Uwagi: Tekst równol. pol. i łac.

Uwagi: Bibliogr. s. 19-26.

Uwagi: a


28/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Lingua Latina cum simplificata grammatica (SPL).

Czasopismo: Filomata

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 421-422

Opis fizyczny: S. 217-227

Uwagi: Rozmówki polsko-łacińskie. Cz. 2. S. 225-227

Uwagi: a


29/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Ieremiae Voinovii, Carmina latina et graeca nunc primum in unum volumen collecta / ed., praefatione et apparatu critico annotationibusque instruxit Slavomirus Wyszomirski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: 96 s.

Uwagi: a


30/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Der Virtus-Begriff in den philosophischen Schriften von L. Annaeus Seneca : ein semantisches Studium.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: 129 s.

Uwagi: a


31/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: De necessitate Latine loquendi.

Czasopismo: Filomata

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 413

Opis fizyczny: S. 75-85

Uwagi: Rozmówki polsko-łacińskie. Cz. 1, S. 83-85

Punktacja MNiSW: 1.000


32/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Status di lingua latina in gymnasia et in universitates in Polonia.

Czasopismo: VOX di SPL

Rocznik: 1992

Szczegóły: Vol. 14

Opis fizyczny: S. 5-7

Uwagi: a


33/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Die stoische Unterscheidung zwischen telos und skopos in den philosophischen Schriften von Seneca.

Czasopismo: Eos (Wrocław)

Rocznik: 1991

Szczegóły: Vol. 79 fasc. 1

Opis fizyczny: S. 55-59

Uwagi: a


34/37


Autorzy: Małłek Janusz, Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Początki reformacji w Elblągu.

Czasopismo: Rocznik Elbląski

Rocznik: 1991

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 75-83

Uwagi: Aneks: "Przywilej religijny Zygmunta Augusta dla ewangelików z 22 grudnia 1588 r." / tł. Sławomir Wyszomirski, s. 81-83 [tekst dokumentu także łac.]

Punktacja MNiSW: 1.000


35/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Die sokrateisch-platonische Definition des Zieles und ihre Adaption durch die postsokratischen philosophischen Schulen.

Czasopismo: Studia Graeco-Latina

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 2

Opis fizyczny: S. 67-79

Seria: (Collectanea Classica Thorunensia ;11)

Uwagi: a


36/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Etyka Arystona z Chios : próba rekonstrukcji.

Czasopismo: Studia Graeco-Latina

Rocznik: 1988

Szczegóły: Z. 1

Opis fizyczny: S. 119-133

Seria: (Collectanea Classica Thorunensia ;8)

Uwagi: a


37/37


Autorzy: Wyszomirski Sławomir.

Tytuł oryginału: Philon von Larissa : Testimonia und Kommentar / Bohdan Wiśniewski. Łódź 1982.

Czasopismo: Eos (Wrocław)

Rocznik: 1986

Szczegóły: Vol. 74 fasc. 1

Opis fizyczny: S. 141-143

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a