FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna, Pniewski Dariusz.

Tytuł oryginału: Intertekstual'nye igry s pol'skoj literaturoj i istoriej pervoj poloviny XIX v. v sovremennom romane.

Tytuł całości: Dinamičeskaâ poètika - poètičeskaâ dinamika, sbornik statej k ûbileû Diny Mahmudovny Magomedovoj / sost. i red. Veronika B. Zuseva-Ozkan, Viktoriâ Â. Malkina.

Adres wydawniczy: Moskva, Institut Mirovoj Literatury im. A. M. Gor'kovo Rossijskaâ Akademiâ Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 176-187

Punktacja MNiSW: 20.000


2/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna, Tuszyńska Justyna.

Tytuł oryginału: Powieść jako "tygiel kulturowy" : Apokryf Agłai Jerzego Sosnowskiego a fantastyka przygodowo-filozoficzna XX wieku / Jelena Kozmina ; przeł. Anna Skubaczewska-Pniewska i Justyna Tuszyńska.

Tytuł całości: Powieść dziś, teorie, tradycje, interpretacje / pod red. Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Justyny Tuszyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 215-227

Seria: (Teorie - Porównania - Dyskursy)

Punktacja MNiSW: 5.000


3/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna, Tuszyńska Justyna.

Tytuł oryginału: W stronę kryminału : literaturoznawca jako detektyw, śledztwo jako teoria interpretacji.

Tytuł całości: Powieść dziś, teorie, tradycje, interpretacje / pod red. Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Justyny Tuszyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 272-283

Seria: (Teorie - Porównania - Dyskursy)

Punktacja MNiSW: 20.000


4/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna, Tuszyńska Justyna.

Tytuł oryginału: Powieść dziś : teorie, tradycje, interpretacje / pod red. Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Justyny Tuszyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 295 s.

Seria: (Teorie - Porównania - Dyskursy)

Punktacja MNiSW: 20.000


5/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna, Wołk Marcin.

Tytuł oryginału: Teorie - Porównania - Dyskursy / seria pod red. Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Marcina Wołka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 295 s.

Uwagi: Tytuł tomu: Powieść dziś : teorie, tradycje, interpretacje / pod red. Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Justyny Tuszyńskiej.


6/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Kryminalny teatr teorii Normana Hollanda.

Tytuł równoległy: Norman Holland's crime theatre of theory.

Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 179-187, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24917/23534583

Punktacja MNiSW: 20.000


7/77


Autorzy: Koz'mina Elena Û., Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Literaturnaâ reputaciâ Stanislava Lema.

Tytuł równoległy: Literary reputation of Stanislav Lem.

Czasopismo: Filologičeskij Klass = Philological Class

Rocznik: 2019

Szczegóły: no. 4 (58)

Opis fizyczny: S. 16-22, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26170/FK

Punktacja MNiSW: 20.000


8/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Perspectiva neosossûrianstva : literaturovedenie po otnošeniû k mysli (nastoâŝego) de Sossûra.

Tytuł równoległy: The perspectives of neo-Saussurism : literary criticism vs. (true) de Saussure.

Czasopismo: Novyj Filologičeskij Vestnik

Rocznik: 2019

Szczegóły: no. 2 (49)

Opis fizyczny: S. 30-43, streszcz. ang.

Uwagi: 10.24411/2072-9316

Punktacja MNiSW: 70.000


9/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: O intertekstualności językiem Ingardena? Głos w dyskusji o przydatności fenomenologicznej teorii dzieła literackiego w praktyce interpretacyjnej.

Tytuł całości: Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna / red.: Beata Garlej, Bernadetta Kuczera-Chachulska, Andrzej Tyszczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UKSW : 2018

Opis fizyczny: S. 123-133

Seria: (Zeszyty / Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej. Wydział Nauk Humanistycznych UKSW ;z. 3)

Punktacja MNiSW: 20.000


10/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Opowiadam, więc jestem : narratologia według Walerija Tiupy.

Tytuł całości: Lekcii po neklassičeskoj narratologii = Wykłady z nieklasycznej narratologii / Valerij Tûpa ; red. Anna Skubaczewska-Pniewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Koinonema, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 5-23

Seria: (Xenia Toruniensia. Series Nova ;5 (15))

Uwagi: Bibliogr.


11/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Czy istnieje polska powieść uniwersytecka?

Tytuł całości: Literaturoznawca literatem, czyli rzecz o akademii i kreatywnym pisaniu / pod red. Ludmiły Gruszewskiej-Blaim.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 93-115

Punktacja MNiSW: 20.000


12/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Lekcii po neklassičeskoj narratologii / Valerij Tûpa ; red. Anna Skubaczewska-Pniewska.

Tytuł równoległy: Wykłady z nieklasycznej narratologii.

Adres wydawniczy: Toruń, Koinonema, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 192 s.

Seria: (Xenia Toruniensia. Series Nova ;5 (15))


13/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Słowiańska powieść filologiczna wobec anglosaskiej campus novel.

Tytuł równoległy: The Slavic philological novel against the Anglo-Saxon campus novel.

Tytuł całości: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 13 t. 1: Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka, prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018 / pod red. Bogusława Zielińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2018

Opis fizyczny: S. 233-241, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Osobowość i tradycja : o Natanie Tamarczence / Jelena Kozmina ; przeł. Anna Skubaczewska-Pniewska.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 28

Opis fizyczny: S. 175-181, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC


15/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Estetyka niefinalności i poetyka powieści : powieść i groteska / Natan Tamarczenko ; przeł. Anna Skubaczewska-Pniewska.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 28

Opis fizyczny: S. 185-189

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC


16/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Between the sureness of theory and the folly of literature : a commentary to the reception of Saussure's theory of language (from Jakobson to Bagić).

Czasopismo: Slavica Tergestina : European Slavic studies journal

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 152-172, streszcz. bułg.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


17/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Mimesis czy semiosis, czyli o potrzebie trzeciej rewolucji saussure'owskiej.

Tytuł całości: Kurs na Ferdinanda de Saussure'a / red. nauk. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2017

Opis fizyczny: S. 83-100, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


18/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Słowo przedstawione w teorii Romana Ingardena i Michaiła Bachtina a przygodowo-filozoficzna fantastyka XX wieku / Jelena Kozmina ; [przeł. Anna Skubaczewska-Pniewska].

Tytuł całości: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle), prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 97-105

Punktacja MNiSW: 20.000


19/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna, Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: O poznawaniu świata (jako tekstu) : Lem versus Ingarden.

Tytuł całości: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle), prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 273-288

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Punktacja MNiSW: 20.000


20/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Dans le miroir du passé : la réécriture de l'histoire de la Russie dans les romans To the Hermitage de Malcolm Bradbury et Bruliony Profesora T. de Józef Hen.

Tytuł całości: Réécritures de l'histoire en Europe centrale et orientale après 1989 / sous la dir. de Stanisław Fiszer et Antoine Nivière.

Adres wydawniczy: Nancy, PUN-Éditions universitaires de Lorraine : 2017

Opis fizyczny: S. 207-218

Punktacja MNiSW: 5.000


21/77


Autorzy: Cyzman Marzenna, Skubaczewska-Pniewska Anna, Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle) : prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 505, [1] s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


22/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: "Trzy akty groteskowego bombastu", czyli (awangardowy?) "Hamlet wtóry" Romana Jaworskiego.

Tytuł całości: Awangarda, awangardyzm, awangardowość w teorii i praktyce / red. nauk. Sławomir Sobieraj i Roman Bobryk.

Adres wydawniczy: Siedlce, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego : 2016

Opis fizyczny: S. 131-149, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: "Zachować żelazny rygor opowieści" : siła iluzji w Stu dniach bez słońca Wita Szostaka.

Tytuł całości: Filozofia w literaturze - literatura w filozofii. 2: Światy możliwe, interpretacje / red. nauk. Agnieszka Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski, Marek Stanisz.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 333-343, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: "Niepomierna intertekstualność", czyli powieść uniwersytecka między romansem a kryminałem.

Tytuł całości: Literatura prze-pisana. 2: Od zapomnianych teorii do kryminału / pod red. Agnieszki Izdebskiej, Agnieszki Przybyszewskiej i Danuty Szajnert.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2016

Opis fizyczny: S. 147-158, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


25/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: "Knigi roždaût knigi" : "V Èrmitaž!" Mal'kolma Brèdberi kak roman-matreška.

Tytuł całości: Dialog soglasiâ, sbornik naučnyh statej k 70-letiû V. I. Tûpy / pod red. O. V. Feduninoj i Û. L. Troickogo.

Adres wydawniczy: Moskva, Intrada : 2015

Opis fizyczny: S. 154-162

Punktacja MNiSW: 5.000


26/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Przepisywanie Hamleta : literatura drugiego stopnia wobec mitów hamletycznych.

Tytuł całości: Literatura prze-pisana, od Hamleta do slashu / pod red. Agnieszki Izdebskiej i Danuty Szajnert.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2015

Opis fizyczny: S. 73-85, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: "Posięście" wiedzy : Opętanie Antonii Susan Byatt jako filologiczna powieść uniwersytecka.

Czasopismo: Tematy i Konteksty

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 5 (10)

Opis fizyczny: S. 321-332, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


28/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Principy povestvovaniâ v universitetskom romane : (na primere "Obladat'" Antonii S'ûzen Bajett).

Czasopismo: Novyj Filologičeskij Vestnik

Rocznik: 2014

Szczegóły: no. 3 (30)

Opis fizyczny: S. 29-39

Punktacja MNiSW: 4.000


29/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: W więzieniu systemu : Ferdinand de Saussure a teoria literatury.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 340 s.

Uwagi: Bibliogr. 291-323. Indeks.

Punktacja MNiSW: 25.000


30/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Literaturnaâ allûziâ kak proekciâ principa povtora s osi selekcii na os' kombinacii : "Master iz Peterburga" Džona Kutzee.

Tytuł całości: Povtor v hudožestvennom tekste = Powtórzenie w tekście artystycznym / pod red. Anny Majmieskułow i Beaty Trojanowskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2012

Opis fizyczny: S. 119-131

Punktacja MNiSW: 5.000


31/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Bigos przyprawiony z poetycznych... wyrazów, czyli konflikt stylu i kompozycji w Ciurach Wiktora Gomulickiego.

Tytuł całości: Wiktor Gomulicki znany i nieznany / pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 251-270

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 2.500


32/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Implicitnyj potencial belizny i molčaniâ : (Ničto Bruno Âsenskogo i Beloe pâtno Ryšarda Krynickogo).

Tytuł całości: Tekst i podtekst, poètika èksplicitnogo i implicitnogo : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, 20-22 maâ 2010, IRÂ im. V. V. Vinogradova RAN / otv. red. N. A. Fateeva.

Adres wydawniczy: Moskva, Azbukovnik : 2011

Opis fizyczny: S. 487-494

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


33/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Bachtin to Bachtin : (posłowie do drugiego wydania).

Tytuł całości: Teoria karnawalizacji, konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 285-293

Punktacja MNiSW: 5.000


34/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: "Ja" w dzienniku - "ja" błazeńskie? : próba karnawałowej interpretacji Dziennika Witolda Gombrowicza.

Tytuł całości: Teoria karnawalizacji, konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 245-263


35/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Karnawałowo-menippejska interpretacja Mistrza i Małgorzaty Michała Bułhakowa.

Tytuł całości: Teoria karnawalizacji, konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 193-209

Uwagi: [uwaga wewnętrzna]

Punktacja MNiSW: 5.000


36/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Teoretycznoliterackie i światopoglądowe "sąsiedztwa" teorii karnawalizacji literatury.

Tytuł całości: Teoria karnawalizacji, konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 49-72


37/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Teoria karnawalizacji literatury Michała Bachtina.

Tytuł całości: Teoria karnawalizacji, konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 15-36


38/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Groteska i parodia w świetle teorii karnawalizacji.

Tytuł całości: Teoria karnawalizacji, konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 109-128


39/77


Autorzy: Cyzman Marzenna, Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Teoria literatury w świetle językoznawstwa : zbiór studiów / pod red. Marzenny Cyzman i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 291 s.

Uwagi: Indeks

Punktacja MNiSW: 5.000


40/77


Autorzy: Stoff Andrzej, Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Teoria karnawalizacji : konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 301 s.

Uwagi: Indeks

Punktacja MNiSW: 5.000


41/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Prodolženie čužogo proizvedeniâ : intertekstualnyj žanr ili forma kul'turnogo parazitizma?

Czasopismo: Novyj Filologičeskij Vestnik

Rocznik: 2011

Szczegóły: no. 1 (16)

Opis fizyczny: S. 129-140

Punktacja MNiSW: 4.000


42/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Èstetičeskaâ konkretizaciâ v ponimanii Romana Ingardena i problema semantičeskoj identičnosti literaturnogo proizvedeniâ.

Tytuł całości: Škola teoretičeskoj poètiki, sbornik naučnyh trudov k 70-letiû Natana Davidoviča Tamarčenko.

Adres wydawniczy: Moskva, Izdatel'stvo Kulaginoj - Intrada : 2010

Opis fizyczny: S. 18-26

Punktacja MNiSW: 7.000


43/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Teoriâ romana - teoriâ v romane : iz kommentariâ k poststrukturalizmu.

Tytuł całości: Poètika russkoj literatury, sbornik statej / [red. kol. I. D. Tamarčenko et al.].

Adres wydawniczy: Moskva, Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet : 2009

Opis fizyczny: S. 102-114

Punktacja MNiSW: 3.000


44/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Poezja przeciw teorii : Strukturalizm Czesława Miłosza

Tytuł całości: Poezja świadoma siebie, interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 265-279

Punktacja MNiSW: 7.000


45/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Poezja przeciw poezji : Biała plama Ryszarda Krynickiego

Tytuł całości: Poezja świadoma siebie, interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 281-291


46/77


Autorzy: Stoff Andrzej, Skubaczewska-Pniewska Anna, Brzostek Dariusz.

Tytuł oryginału: Poezja świadoma siebie : interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 300 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


47/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Pieniądze i diabeł : Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa i Powrót Wolanda albo nowa diaboliada Witalija Ruczinskiego.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 149

Opis fizyczny: S. 191-200, streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 4.000


48/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Między "błędem intencyjności" a "herezją parafrazy" : new criticism jako alternatywa dla strukturalizmu.

Czasopismo: Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 353-369

Uwagi: Bibliogr.


49/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Karnavalizaciâ v literatury.

Tytuł całości: Poetika, slovar' aktual'nyh terminov i ponâtij / red. V. I. Tûpa [et al].

Adres wydawniczy: Moskva, Izdatel'stvo Kulaginoj - Intrada : 2008

Opis fizyczny: S. 91-93


50/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Dekonstrukciâ v poetike.

Tytuł całości: Poètika, slovar' aktual'nyh terminov i ponâtij / [glavnyj nauč. red. Natan D. Tamarčenko].

Adres wydawniczy: Moskva, Izdatel'stvo Kulaginoj - Intrada : 2008

Opis fizyczny: S. 53-54


51/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Intertekstualność czy aluzja literacka?

Tytuł całości: Aluzja literacka, teoria, interpretacje, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 53-78

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 1.000


52/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Jak skutecznie wykorzystać drugą stronę lustra? Aluzje "komercjalne" w dramatach Janusza Głowackiego.

Tytuł całości: Aluzja literacka, teoria, interpretacje, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 299-321

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 1.000


53/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Poetyckie powroty do cudownego świata teatru : "Ostatnia scena z Dziadów" Jana Lechonia.

Tytuł całości: Aluzja literacka, teoria, interpretacje, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 225-237

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 1.000


54/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Aluzja literacka - perspektywy badawcze.

Tytuł całości: Aluzja literacka, teoria, interpretacje, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 391-396


55/77


Autorzy: Stoff Andrzej, Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Aluzja literacka : teoria, interpretacje, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 409 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


56/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Karnavalizaciâ v teorii literatury slučaj dekonstrukcii.

Tytuł całości: Bahtin, Evropa, vek dvadcatyj, sbornik statej = Bachtin, Europa, wiek dwudziesty / pod red. Vasiliâ Sukina.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 95-103

Seria: (Krakowskie Spotkania Rusycystyczne)

Punktacja MNiSW: 6.000


57/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: O różnych rozumieniach dzieła literackiego : wybrane dwudziestowieczne kierunki literaturoznawcze wobec faktyczności dzieła literackiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 251 s., summ.; rez.

Uwagi: Bibliogr.; indeks osobowy

Punktacja MNiSW: 20.000


58/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Intertekstualista zamiast artysty : Fabulant Anny Burzyńskiej

Tytuł całości: Z problemów prozy, powieść o artyście / pod red. Wojciecha Gutowskiego i Ewy Owczarz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 432-444

Punktacja MNiSW: 6.000


59/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: "W języku istnieją tylko różnice bez składników pozytywnych" : Saussure'owska teoria języka jako "tradycja kluczowa" w dwudziestowiecznej refleksji teoretycznoliterackiej.

Tytuł całości: Więzy tradycji / pod red. Anny Węgrzyniak i Michała Kopczyka.

Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, Wydaw. Scriptum Tomasz Sekunda : 2005

Opis fizyczny: S. 61-70

Punktacja MNiSW: 6.000


60/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: "Śmierć powieści" i "mądrość powieści" jako literaturoznawcze mity.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 61

Opis fizyczny: S. 219-231, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


61/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Kompozycja świata przedstawionego czy kompozycja dzieła literackiego, czyli kto jest podmiotem czynności kompozycyjnych?

Tytuł całości: Kompozycja dzieła literackiego / pod red. Andrzeja Stoffa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 105-117

Punktacja MNiSW: 4.000


62/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Formalizm i strukturalizm wobec problemów kompozycji.

Tytuł całości: Kompozycja dzieła literackiego / pod red. Andrzeja Stoffa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 63-81

Punktacja MNiSW: 4.000


63/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Struktura a kompozycja dzieła literackiego.

Tytuł całości: Kompozycja dzieła literackiego / pod red. Andrzeja Stoffa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 119-129

Punktacja MNiSW: 4.000


64/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Aluzja literacka wobec języków różnych metodologii.

Tytuł całości: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki / pod red. Marka Ruszkowskiego.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej : 2004

Opis fizyczny: S. 175-196

Punktacja MNiSW: 4.000


65/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Historia "Młodzika", czyli o powieści wychowawczej Fiodora Dostojewskiego.

Tytuł całości: Z problemów prozy, powieść inicjacyjna / pod red. Wojciecha Gutowskiego i Ewy Owczarz.

Adres wydawniczy: Toruń, Dom Wydaw. DUET : 2003

Opis fizyczny: S. 225-234

Punktacja MNiSW: 4.000


66/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Aluzja literacka w świetle Ingardenowskiej teorii dzieła literackiego.

Tytuł całości: Z teorii dzieła literackiego / pod red. Andrzeja Stoffa i Marzenny Cyzman.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 213-239

Punktacja MNiSW: 4.000


67/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Czy istnieją gatunki intertekstualne?

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 54

Opis fizyczny: S. 131-157

Punktacja MNiSW: 1.000


68/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Czy istnieją gatunki intertekstualne?

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 54

Opis fizyczny: S. 131-157

Punktacja MNiSW: 1.000


69/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Karnawałowy obraz rzeczywistości sowieckiej lat trzydziestych w "Mistrzu i Małgorzacie" Michaiła Bułhakowa.

Tytuł całości: Edukacja polonistyczna i literatura, praca zbiorowa / pod red. Władysława Sawryckiego i Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2000

Opis fizyczny: S. 71-86

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


70/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Teoria karnawalizacji literatury Michała Bachtina.

Tytuł całości: Teoria karnawalizacji, konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 11-31

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


71/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: "Ja" w dzienniku - "ja" błazeńskie? : próba karnawałowej interpretacji "Dziennika" Witolda Gombrowicza.

Tytuł całości: Teoria karnawalizacji, konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 217-240

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


72/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Groteska i parodia w świetle teorii karnawalizacji.

Tytuł całości: Teoria karnawalizacji, konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 101-119

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


73/77


Autorzy: Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Teoretycznoliterackie i światopoglądowe "sąsiedztwa" teorii karnawalizacji literatury.

Tytuł całości: Teoria karnawalizacji, konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 47-68

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


74/77


Autorzy: Stoff Andrzej, Skubaczewska-Pniewska Anna.

Tytuł oryginału: Teoria karnawalizacji : konteksty i interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stoffa i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 240 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


75/77


Autorzy: Skubaczewska Anna.

Tytuł oryginału: Aluzja literacka w dramacie.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 52

Opis fizyczny: S. 137-164, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


76/77


Autorzy: Skubaczewska Anna.

Tytuł oryginału: Bachtin zweryfikowany : karnawałowo-mennipejska interpretacja "Mistrza i Małgorzaty" Michała Bułhakowa.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 53

Opis fizyczny: S. 149-169

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


77/77


Autorzy: Skubaczewska Anna.

Tytuł oryginału: Czy karnawał trwa nadal? Świat na opak, błazen w literaturze współczesnej.

Tytuł całości: Świat jeden, ale nie jednolity, materiały z sesji studenckich (Bydgoszcz, listopad 1996, Prądocin, maj 1997) / pod red. Lidii Wiśniewskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Studenckie Koło Naukowe Polonistów : 1998

Opis fizyczny: S. 16-24

Punktacja MNiSW: 4.000