FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: O przekładalności idiolektu filozofa : garść autorskich refleksji o przekładzie tekstów filozoficznych.

Tytuł równoległy: On the translatability of a philosopher's idiolect : a bunch of the author's thoughts about the translation of philosophical texts.

Tytuł całości: Przestrzenie przekładu. T. 3 / pod red. Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy i Gabrieli Wilk.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 41-55, streszcz. ros., ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3811)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: "Tłumacz w świecie nowych technologii. Zarządzanie danymi a etyka tłumacza" : konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Warszawa, 1.12.2018 (sprawozdanie).

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 14

Opis fizyczny: S. 445-447, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/RP


3/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: "Przestrzenie Przekładu 4" : międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sosnowiec, 18-19.10.2018 (sprawozdanie).

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 14

Opis fizyczny: S. 449-454, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP


4/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Znaczenie hermeneutyki w badaniach nad przekładem : uwag kilka o tłumaczeniu wybranych wierszy Cypriana Kamila Norwida na język francuski.

Tytuł równoległy: The significance of hermeneutics in translation studies : a bunch of thoughts about translation of selected poems by Cyprian Kamil Norwid into French.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 14

Opis fizyczny: S. 97-115, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 20.000


5/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: O obrazie polskiej kultury narodowej na przykładzie przysłowia "Nie lubi chmiel za stołem cicho siedzieć".

Tytuł całości: Język i jego wyzwania, język w kulturze, kultura w języku. T. 1: Językoznawstwo / pod red.: Anny Biedrzyńskiej, Moniki Zięby-Plebankiewicz, Grzegorza A. Ziętali.

Adres wydawniczy: Nowy Sącz, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej : 2018

Opis fizyczny: S. 7-16, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: L'image de l'homme dans sa quête identitaire : essai de la description linguistique partielle de l'être humain dans les métaphores choisies dans Le volontaire et l'involontaire de Paul Ricoeur.

Tytuł równoległy: The image of man in his search for identity : an attempt at a partial linguistic description of human being in selected metaphors in Paul Ricoeur's Le volontaire et l'involontaire.

Tytuł całości: Le traumatisme dans la littérature française et francophone / ét. rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska et Elżbieta Porada.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 95-102, streszcz. ang.

Seria: (Literaport : revue annuelle de la littérature francophone ;no. 5)

Punktacja MNiSW: 20.000


7/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Rola tłumacza pisemnych tekstów specjalistycznych na podstawie własnych doświadczeń traduktologicznych.

Czasopismo: Investigationes Linguisticae

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 39

Opis fizyczny: S. 1-14, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/il

Punktacja MNiSW: 9.000


8/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Pięć razy o przekładzie / Małgorzata Łukasiewicz. Kraków, Gdańsk 2017.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 13

Opis fizyczny: S. 299-305

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 1.750


9/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Przestrzenie Przekładu 3 : międzynarodowa konferencja zogranizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sosnowiec, 26-27.10.2017 : (sprawozdanie).

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 13

Opis fizyczny: S. 307-312

Uwagi: 10.12775/RP


10/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Obraz miłości w tekście Paula Ricoeura zatytułowanym Miłość i sprawiedliwość.

Tytuł całości: Miłość w literaturze - ujęcie wielokulturowe / red. Sandra Czarniecka, Kamil Maciąg.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Naukowe Tygiel : 2017

Opis fizyczny: S. 7-19

Punktacja MNiSW: 5.000


11/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Logos w Sofiście Platona / [z jęz. fr. przeł. i oprac. P. Bobowska-Nastarzewska ; przekł. przejrzał i popr. J. Migasiński].

Tytuł równoległy: The Logos in Plato's Sophist,

Czasopismo: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 62

Opis fizyczny: S. 25-53, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


12/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: La source du mal dans l'homme : essai d'analyse de la problématique de la faute sur l'exemple des symboles présentés par Paul Ricoeur dans La Symbolique du mal.

Tytuł całości: Le crime et le châtiment dans la littérature française et francophone / études rassemblées et présentées par Anna Kaczmarek-Wiśniewska.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 149-157, streszcz. ang.

Seria: (Literaport : revue annuelle de la littérature francophone ;no. 3)

Punktacja MNiSW: 5.000


13/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Pojęcie człowieka w idiolekcie Paula Ricoura na podstawie wybranych metafor językowych w Le volontaire et l'involontaire.

Czasopismo: Przegląd Humanistyczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 60 nr 3

Opis fizyczny: S. 145-152, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


14/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Znaczenie językoznawstwa kognitywnego w przekładzie poezji.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 11

Opis fizyczny: S. 43-59, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 7.000


15/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: L'influence de la langue et de la culture sur l'etre humain sur l'exemple du pofil relationnel de l'homme dans Le volontaire et l'involontaire de Paul Ricoeur.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 72 nr 4

Opis fizyczny: S. 135-152, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


16/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: L'expressivité dans le discours philosophique : l'image linguistique des interlocuteurs sur l'exemple d'un entretien avec Paul Ricoeur.

Czasopismo: Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 62 z. 4

Opis fizyczny: S. 648-656

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


17/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Dépassement de soi-même sur l'exemple de la métonymie L'HOMME EST LE CORPS dans Le volontaire et l'involontaire de Paul Ricoeur.

Czasopismo: Literaport : revue annuelle de la littérature francophone

Rocznik: 2015

Szczegóły: No. 2

Opis fizyczny: S. 185-193

Uwagi: Tytuł tomu: La transgression dans la littérature française et francophone / ét. rassemblées et présentées par Anna Ledwina.


18/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Przekład poezji jako wyzwanie dla tłumacza : na podstawie własnego doświadczenia tłumaczenia wierszy dziewiętnastowiecznego francuskiego poety Leconte de Lisle'a.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 9

Opis fizyczny: S. 35-47, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


19/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Językowy i kulturowy obraz świata w przekładzie na przykładzie własnych tłumaczeń książek filozoficznych z języka francuskiego na język polski.

Tytuł całości: Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski / red.: Anna Ledwina, Krystyna Modrzejewska.

Adres wydawniczy: Opole, Uniwersytet Opolski : 2013

Opis fizyczny: S. 185-193, streszcz. fr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Odczuwanie religii u Leconte de Lisle'a / Henryk Elzenberg ; tł. Patrycja Bobowska-Nastarzewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 227 s.

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Uwagi: Bibliogr. s. 221-227

Punktacja MNiSW: 25.000


21/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Słowa i czyny u Heraklita : o teoretycznych podstawach moralnego działania / Michel Fattal / tł., oprac. / P. Bobowska-Nastarzewska.

Czasopismo: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 58

Opis fizyczny: S. 9-45

Punktacja MNiSW: 10.000


22/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Parateksty tłumacza na podstawie własnego przekładu dzieła Plotyn albo prostota spojrzenia autorstwa współczesnego francuskiego filozofa Pierre'a Hadota.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 7

Opis fizyczny: S. 39-50, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


23/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Rola "sumienia" w problematyce "inności" i "innego" w filozofii Emmanuela Lévinasa i Paula Ricoeura.

Czasopismo: Sztuka i Filozofia

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 38-39

Opis fizyczny: S. 110-123, streszcz. ang., fr.

Punktacja MNiSW: 7.000


24/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Trudności związane z przekładem pojęć filozoficznych na przykładzie książki Paula Ricoeura Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna.

Tytuł całości: Tłumaczenie, leksyka, frazeologia, styl / tom pod red. Krzysztofa Hejwowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski : 2010

Opis fizyczny: S. 213-222, streszcz. fr.

Uwagi: Bibliogr.


25/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Quebec French - the struggle for national identity.

Czasopismo: Język, Komunikacja, Informacja = Language Communication Information

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 9-20, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 4.000


26/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: O intertekstualności na przykładzie własnego tłumaczenia książki Paula Ricoeura "Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna".

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 5

Opis fizyczny: S. 53-68, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


27/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Dialektyka poszanowania siebie i innego - Paula Ricoeura tolerancja wobec inności.

Tytuł całości: Literatura, kultura, tolerancja / red. Grzegorz Gazda, Irena Hübner, Jarosław Płuciennik.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2008

Opis fizyczny: S. 231-240

Punktacja MNiSW: 3.000


28/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Exprimer le paraverbal dans les textes écrits - côté pratique et théorique.

Czasopismo: Synergies Pologne

Rocznik: 2008

Szczegóły: No. 5

Opis fizyczny: S. 155-163, abstr. w j. ang. i fr.

Uwagi: Tytuł tomu: Traduire le paraverbal.

Uwagi: bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Filozofować w nieskończoność / Marcel Conche; przeł. Patrycja Bobowska-Nastarzewska.

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki : 2007

Opis fizyczny: 160 s.

Seria: (Fundamenta : studia z historii filozofii ;t. 54)


30/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Le surgissement du je dans la pensee de Paul Ricoeur.

Czasopismo: Synergies Pologne

Rocznik: 2007

Szczegóły: No. 4

Opis fizyczny: S. 29-35, abstr. w j. ang. i fr.

Uwagi: Tytuł tomu: Le Je qui s'exprime

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


31/32


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Refleksja dokonana : autobiografia intelektualna / Paul Ricoeur ; przeł. Patrycja Bobowska-Nastarzewska [przekł. przejrzał Zbigniew Nerczuk].

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Antyk : 2005

Opis fizyczny: 76 s.

Seria: (Biblioteka Europejska)


32/32


Autorzy: Hadot Pierre, Bobowska Patrycja, Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Plotyn albo Prostota spojrzenia / Pierre Hadot ; przeł. Patrycja Bobowska ; przekł. przejrzał i posł. opatrzył Zbigniew Nerczuk.

Adres wydawniczy: Kęty, Antyk - Marek Derewiecki : 2003

Opis fizyczny: 135, [1] s.

Seria: (Fundamenta : studia z historii filozofii ;t. 39)
Seria: (Daimonion)